46543

E. Eyupoglu en M. Eyupoglu-Bilgi

€ 600.000  |  8,0% rente  |  36 maanden  Investeerders: 545
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Niet van toepassing
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 10-10-2023 in 9 uur volgeschreven door 545 investeerders

Samenvatting

De heer E. Eyupoglu en echtgenote M. Eyupoglu-Bilgi zijn in hun werkzame leven actief geweest in de horeca. Ze hebben een eigen grillroom, een eetcafé en een café in Waalwijk gehad. Ze hebben zowel het onderhavige pand als hun eigen woning reeds lang in bezit. Ze willen graag verder investeren in verhuurd onroerend goed en op termijn de commerciële ruimte van het onderhavige pand transformeren naar 2 wooneenheden. Hiervoor willen ze het bestaande pand herfinancieren om vrije liquiditeit te hebben. De LTV (loan-to-value; de verhouding tussen het leenbedrag en de marktwaarde) bedraagt bij aanvang 66%.

Financieringsbehoefte
De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 600.000,-. De eerste 12 maanden betreffen een aflossingsvrije periode met een maandelijkse termijn van € 4.508,20. Vanaf de 13e maand wordt er afgelost met een maandelijkse annuïtaire termijn van € 5.981,68 gevolgd door een slottermijn in de 36e maand ter hoogte van € 564.000,-. De rente bedraagt 8,0% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Risico
Het onroerend goed is in privébezit, om deze reden hanteren we geen Dun & Bradstreet kwalificatie voor deze aanvraag. De overall Collin Credit Score is Goed. 
De gestelde voorwaarden en zekerheden zijn:

 • De geldnemers zijn E. Eyupoglu en M. Eyupoglu-Bilgi. Vanwege de gekozen rechtsvorm zijn de ondernemers hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De waarde van de hoofdelijke aansprakelijkheid is op dit moment grotendeels materieel vanwege de overwaarde op het privé woonhuis welke is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving door AEGON Hypotheken ter hoogte van € 360.000,- en een openstaande schuld van € 200.000,- op 31-12-2022. Het woonhuis kent een WOZ-waarde met waardepeildatum 01-01-2022 van € 570.000,-;
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving van € 600.000,- op het onroerend goed aan de Grotestraat 291-295, 5141 JT te Waalwijk, kadastraal bekend Sectie G, nummer 1086 te Waalwijk, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een marktwaarde deels in verhuurde staat van € 905.000,- conform een taxatierapport met waardepeildatum 08-9-2023;
 • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van het onroerend goed aan de Grotestraat 291-295, 5141 JT te Waalwijk, kadastraal bekend Sectie G nummer 1086 te Waalwijk, worden verpand ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund;
 • Er zal een rente- en kostendepot aangehouden worden ter hoogte van € 54.098,40, hieruit zullen de eerste 12 betaaltermijnen worden voldaan. Het depot wordt verpand ten behoeve van de investeerders van Collin;
 • Men heeft de mogelijkheid om in de laatste zes maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, indien geldnemer de lening via Collin Crowdfund herfinanciert. De investeerders van deze financiering zullen in dat geval een eerste investeringskans geboden worden in de herfinanciering;
 • Men heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven en de extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn.

Leendoel

Het leendoel is drieledig. De klant wil verder investeren in verhuurd vastgoed en daarvoor liquiditeit vrijmaken. Daarnaast wil de klant het commerciële deel van de huidige locatie op termijn transformeren naar 2 woondelen. Als derde, om een eerste hypothecaire inschrijving te verkrijgen, moet de huidige lening worden geherfinancierd.

Ondernemer

De heer E. Eyupoglu (1953) en echtgenote M. Eyupoglu-Bilgi (1963) zijn hun werkzame leven actief geweest in de horeca. Ze hebben een eigen grillroom, een eetcafé en een café in Waalwijk gehad. Het onderhavige pand hebben ze reeds vele jaren in bezit en in het commerciële deel hebben ze ook hun eigen zaak gehad.

Naast de huurinkomsten heeft de ondernemer pensioen en AOW-inkomsten. Samen wonen ze in een eigen woning in Waalwijk welke ze al sinds 2003 bezitten. 
Met de liquiditeiten die vrijkomen uit de financiering wil men in Waalwijk en omstreken in courante verhuurde woningen investeren. Men heeft reeds een aantal potentiële panden bezocht.

Onderneming

Onroerend goed
Het te financieren onroerend goed bestaat uit 4 wooneenheden en een commerciële ruimte op de begane grond. De perceeloppervlakte is 312 m2. Het oorspronkelijke bouwjaar is 1920.

Het commerciële deel op de begane grond is op dit moment niet meer in gebruik en is een voormalige horeca locatie en heeft een vrij verhuurbaar oppervlakte van 209 m2. In de straat zijn reeds meerdere commerciële ruimtes getransformeerd tot wooneenheden. Geldnemer wil dat op termijn ook gaan doen na het verkrijgen van de benodigde vergunningen. Veel zal hij zelf, samen met familie, gaan uitvoeren waardoor de kosten beperkt zullen blijven. Na transformatie ontstaan er 2 appartementen van circa 100 m2 groot welke zullen worden verhuurd. De waarde van de commerciële ruimte in leegstand is € 205.000,- conform een taxatierapport met waardepeildatum 08-9-2023.

De bestaande 4 wooneenheden zijn in 2022 gerenoveerd en zijn allemaal verhuurd voor in totaal € 60.000,- per jaar. De marktwaarde in verhuurde staat is bepaald op € 700.000,- conform een taxatierapport met waardepeildatum 08-9-2023.

De totale waarde in de huidige staat is daarmee € 905.000,-. De LTV (loan-to-value; de verhouding tussen het leenbedrag en de marktwaarde) bedraagt bij aanvang 66%.

Het is de verwachting dat door de transformatie van het commerciële deel naar 2 wooneenheden de waarde verder zal stijgen. Aangezien het nog onduidelijk is wanneer dit zal plaatsvinden is hiermee geen rekening gehouden in de beoordeling.

Juridische structuur

Financieringsbehoefte

Liquiditeit om te investeren in verhuurd vastgoed € 250.000,-
Herfinanciering € 268.000,-
Kosten renovatie € 82.000,-
Totaal € 600.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 600.000,-

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. Het onroerend goed is in privébezit, om deze reden hanteren we geen Dun & Bradstreet kwalificatie voor deze aanvraag.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De scores zijn gebaseerd op de huidige en toekomstige box 3 exploitatie na financiering en de privé vermogenspositie. De overall score is Goed.

Afloscapaciteit 
De huidige huuropbrengsten (bij een leegstand van het commerciële deel) bedragen € 60.000,- en zijn voldoende voor de renteverplichtingen. Door het extra aankopen van onroerend goed, deels met de vrijgemaakte liquide middelen, en door de toekomstige renovatie van het huidige vastgoed zullen de huurinkomsten stijgen. We kwalificeren de afloscapaciteit als Ruim Voldoende.

Solvabiliteit
De LTV (Loan To Value) bedraagt 66% waarbij een deel van de financiering in eerste instantie liquide aanwezig blijft tot het moment van investeren in verhuurd onroerend goed. Indien de waarde van het onroerend goed met de liquide middelen tegen de schuld en het vermogen worden afgezet, bedraagt de solvabiliteit in Box3 51%. Daarnaast is er nog de forse overwaarde op het privé woonhuis. We kwalificeren de solvabiliteit als Goed.

Zekerheden en voorwaarden

 • De geldnemers zijn E. Eyupoglu en M. Eyupoglu-Bilgi. Vanwege de gekozen rechtsvorm zijn de ondernemers hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De waarde van de hoofdelijke aansprakelijkheid is op dit moment grotendeels materieel vanwege de overwaarde op het privé woonhuis welke is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving door AEGON Hypotheken ter hoogte van € 360.000,- en een openstaande schuld van € 200.000,- op 31-12-2022. Het woonhuis kent een WOZ-waarde met waardepeildatum 01-01-2022 van € 570.000,-;
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving van € 600.000,- op het onroerend goed aan de Grotestraat 291-295, 5141 JT te Waalwijk, kadastraal bekend Sectie G, nummer 1086 te Waalwijk, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een marktwaarde deels in verhuurde staat van € 905.000,- conform een taxatierapport met waardepeildatum 08-9-2023;
 • De huidige en toekomstige huurpenningen van het onroerend goed aan de Grotestraat 291-295, 5141 JT te Waalwijk, kadastraal bekend Sectie G nummer 1086 te Waalwijk, worden verpand ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund.;
 • Er zal een rente- en kostendepot aangehouden worden ter hoogte van € 54.098,40, hieruit zullen de eerste 12 betaaltermijnen worden voldaan. Het depot wordt verpand ten behoeve van de investeerders van Collin;
 • Men heeft de mogelijkheid om in de laatste zes maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, indien Geldnemer de Lening via Collin Crowdfund herfinanciert. De Investeerders van deze financiering zullen in dat geval een eerste investeringskans geboden worden in de herfinanciering;
 • Men heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven en de extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn.

Door zowel de hypothecaire inschrijving als de hoofdelijke aansprakelijkheid kwalificeren we de zekerheid als Goed.

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Ruim Voldoende
Solvabiliteit: Goed
Zekerheden: Goed 
Overall: Goed

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-227978 heeft € 2.000 geïnvesteerd.
10-10-2023 om 18:58
investeerder-279258 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
10-10-2023 om 18:53
investeerder-358136 heeft € 20.000 geïnvesteerd.
10-10-2023 om 18:49
investeerder-7551 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
10-10-2023 om 18:46
investeerder-30870 heeft € 500 geïnvesteerd.
10-10-2023 om 18:13

Ondernemer

Crowdfund Coach


Marc Kogels