47541

Non publieke funding

€ 375.000  |  8,0% rente  |  48 maanden  Investeerders: 387
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

7 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Niet van toepassing
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 8-03-2024 in 2 dagen volgeschreven door 387 investeerders

Samenvatting

Deze lening betreft een non-publieke funding. Vandaar dat u deze pitch niet op de website van Collin kunt terugvinden. De lening wordt bij een select aantal investeerders kenbaar gemaakt. Deze pitch wordt dan ook in strikt vertrouwen met u gedeeld en het is niet toegestaan deze te delen met derden.

De heer Elias Grigorios is in zijn werkzame leven actief als horecaondernemer. Hij bezit een verhuurd bedrijfspand met daarboven appartementen. Dit pand wil hij nu gaan verduurzamen. Het pand wordt voor het overgrote deel verhuurd aan de grootste brouwerij in Nederland en de appartementen aan particulieren. De Loan-to-Value (LTV; de verhouding tussen het saldo van de uitstaande leningen en de totale waarde) is bij aanvang 62%. Gedurende de looptijd van de financiering zal de LTV dalen naar 60%. Naast de financiering bij Collin loopt er een financiering van € 3.120.000,- bij de RNHB op basis van een eerste hypotheekrecht.

Financieringsbehoefte
Er wordt een annuïtaire lening van € 375.000,- verstrekt met een looptijd van 48 maanden, een vaste rente van 8,0% per jaar en een slottermijn van € 283.000,-. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders. 

Risico
Het onroerend goed is in privébezit, om deze reden hanteren we geen Dun & Bradstreet kwalificatie voor deze aanvraag. De overall Collin Credit Score is Goed. 
De gestelde voorwaarden en zekerheden zijn:

 • De geldnemer is de heer E. Grigorios. De ondernemer is hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De waarde van de hoofdelijke aansprakelijkheid is op dit moment materieel van aard op basis van de overwaarde op het onroerende goed in prive, waarop tevens hypotheek wordt gevestigd.
 • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving van € 375.000,- op het onroerend goed met als adres: Neude 24, 29, 29 A, 29 B, 29 C, 29 D en 29 BIS, 3512 AE te Utrecht, kadastraal bekend als sectie A, nummer 1089 en complexaanduiding 4457 appartementsindexen 1 tot en met 8, te Utrecht verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Deze is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 3.120.000,- en een openstaande schuld van € 3.120.000,- per 01-02-2024. Het onroerend goed kent een waarde van € 5.650.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 19-02-2024.
 • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van het bedrijfspand en de bovenliggende appartementen met als adres: Neude 24, 29, 29 A, 29 B, 29 C, 29 D en 29 BIS, 3512 AE te Utrecht, kadastraal bekend als sectie A, nummer 1089 en complexaanduiding 4457 appartementsindexen 1 tot en met 8, te Utrecht worden in tweede rang verpand ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om gedurende de laatste 24 maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, vervroegd af te lossen tegen drie maanden vergoedingsrente voor de investeerders. Aanvullend heeft geldnemer de mogelijkheid om in de laatste zes maanden van de looptijd, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de geldnemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen in dat geval een eerste investeringskans in de nieuwe lening.
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven de extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn.

Leendoel

De lening wordt aangewend voor de verduurzaming van het verhuurd onroerend goed in Utrecht.

Ondernemer

De heer Elias Grigorios (1967) is horecaondernemer. Het restaurant wat hij voorheen had wordt inmiddels door zijn twee dochters uitgebaat. Daarnaast heeft hij nog een onderneming gespecialiseerd in de import en verkoop van koffie, thee, koffiemachines en aanverwante producten aan horecagelegenheden in Nederland.

Onderneming

Onroerend goed
Het bedrijfspand aan de Neude in Utrecht is volledig verhuurd. Het bedrijfsmatige deel wordt voor het overgrote deel (82%) verhuurd aan de grootste brouwerij in Nederland. En klein deel (7%) wordt verhuurd aan de eigen onderneming in koffie en thee. De appartementen (4 stuks) worden verhuurd aan particulieren. De marktwaarde in verhuurde staat bedraagt € 5.650.000,- conform taxatie d.d. 19-02-2024.

De Loan-to-Value (LTV; de verhouding tussen het saldo van de uitstaande leningen en de totale waarde) bedraagt 62% bij aanvang en 60% aan het einde van de looptijd.
Juridische structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Verduurzaming onroerend goed € 375.000,-
Totale investering € 375.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 375.000,-

Leenbedrag: € 375.000,-
Rente: 8,0%
Looptijd: 48 maanden, met een maandelijkse annuïteit en een slottermijn van € 283.000,-.

Overige financiers:
Ter financiering van het onroerend goed heeft RNHB een aflossingsvrije lening van € 3.120.000,- verstrekt met een eerste hypothecaire inschrijving als zekerheid.

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. Gezien de geldnemer een privépersoon betreft is deze echter niet van toepassing voor deze aanvraag.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De scores zijn gebaseerd op de waarde van het beleggingsobject, de huurstromen hieruit en de privévermogenspositie. De overall score is Goed.

Afloscapaciteit 
In 2023 was de huuropbrengst € 318.600,- met een netto cashflow overschot van € 144.000,-. Voor 2024 wordt er een huuropbrengst van € 325.000,- verwacht met een netto cashflowoverschot van € 104.000,-. De cashflow is ruim toereikend om aan de financieringslasten te kunnen voldoen. We kwalificeren de afloscapaciteit als Goed.

Solvabiliteit
Na financiering bedraagt het eigen vermogen in Box 3 (op basis van het beleggingsobject en de verstrekte leningen) € 2.155.000,- ten opzichte van de totale waarde van het pand van € 5.650.000,-. De solvabiliteit bedraagt daarmee 38%. We kwalificeren de solvabiliteit als Goed.

Zekerheden en voorwaarden

 • De geldnemer is de heer E. Grigorios. De ondernemer is hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De waarde van de hoofdelijke aansprakelijkheid is op dit moment materieel van aard op basis van de overwaarde op het onroerende goed in prive, waarop tevens hypotheek wordt gevestigd.
 • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving van € 375.000,- op het onroerend goed met als adres: Neude 24, 29, 29 A, 29 B, 29 C, 29 D en 29 BIS, 3512 AE te Utrecht, kadastraal bekend als sectie A, nummer 1089 en complexaanduiding 4457 appartementsindexen 1 tot en met 8, te Utrecht verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Deze is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 3.120.000,- en een openstaande schuld van € 3.120.000,- per 01-02-2024. Het onroerend goed kent een waarde van € 5.650.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 19-02-2024.
 • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van het bedrijfspand en de bovenliggende appartementen met als adres: Neude 24, 29, 29 A, 29 B, 29 C, 29 D en 29 BIS, 3512 AE te Utrecht, kadastraal bekend als sectie A, nummer 1089 en complexaanduiding 4457 appartementsindexen 1 tot en met 8, te Utrecht worden in tweede rang verpand ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om gedurende de laatste 24 maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, vervroegd af te lossen tegen drie maanden vergoedingsrente voor de investeerders. Aanvullend heeft geldnemer de mogelijkheid om in de laatste zes maanden van de looptijd, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de geldnemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen in dat geval een eerste investeringskans in de nieuwe lening.
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven de extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn.

Door de tweede hypothecaire inschrijving en de waarde van de hoofdelijke aansprakelijkheid kwalificeren wij de zekerheden als Goed.

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Goed
Solvabiliteit: Goed
Zekerheden: Goed
Overall: Goed 

Bijlage(n)

 • EBI

Bekijk bijlage(n)

Bovenstaande bijlage(n) kunt u alleen inzien, indien u bent ingelogd op uw ‘Mijn Collin’ account.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-418287 heeft € 500 geïnvesteerd.
08-03-2024 om 19:03
investeerder-366562 heeft € 500 geïnvesteerd.
08-03-2024 om 18:21
investeerder-331885 heeft € 500 geïnvesteerd.
08-03-2024 om 17:43
investeerder-7778 heeft € 500 geïnvesteerd.
08-03-2024 om 17:40
investeerder-2229 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
08-03-2024 om 16:45

Ondernemer

Crowdfund Coach


Erwin Trapman