39711

E-nergetic Consultancy B.V.

€ 50.000  |  6,0% rente  |  30 maanden  Investeerders: 101
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 3-06-2021 in 1 uur volgeschreven door 101 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam E-nergetic Consultancy B.V.
Sector Zakelijke dienstverlening
Rechtsvorm Besloten Vennootschap
Leendoel Aankoop onroerend goed
Datum van oprichting 30-06-2016

Leendoel

E-nergetic Consultancy wordt geëxploiteerd door de heer Zwakenberg. De onderneming is gefocust op projecten die gerelateerd zijn aan energietransities. Deze projecten variëren in omvang en zijn veelal in opdracht van grote energiebedrijven en onder andere gericht op waterstof- en koolstofdioxideopslag en het aanleggen van warmtenetten. De ondernemer heeft de mogelijkheid gekregen om een stuk grond (5.400m2) aan te kopen. 

Er wordt een lineaire lening van € 50.000,- verstrekt met een looptijd van 30 maanden met een vaste rente van 6,0% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders

Financieringsbehoefte

 
Aankoop onroerend goed € 52.500
Aankoopkosten € 5.000
Grondvoorbereiding € 2.500
Totaal € 60.000
Eigen inbreng € 10.000
Collin Direct € 50.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteuren voor de financiering zijn:
  • E-nergetic Consultancy B.V.
  • Zwakenberg Holding B.V.
 • Stichting Zekerhedenagent Collin Crowdfund verkrijgt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 50.000,- op het onroerend goed gelegen aan de Bargenkampenweg te Emmen ter grootte 5400m2 (kadastraal bekend als sectie D, nummer 12538 te Emmen) ten behoeve van de investeerders.
 • De heer Zwakenberg geeft een persoonlijke borgstelling af ter hoogte van het leenbedrag. De borgstelling heeft momenteel een morele waarde. 

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor zowel E-nergetic Consultancy B.V. als Zwakenberg Holding B.V. is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de historische cijfers van E-nergetic Consultancy B.V. De overall Collin Credit Score is Goed.

Invloed corona
De ondernemingen zijn niet getroffen door corona, aldus de heer Zwakenberg. De kapitaalkrachtige klantengroep van de ondernemingen werken aan lange termijn investeringen en projecten in energie systemen. De corona maatregelen hebben geen invloed op de ontwikkeling van deze projecten. 

Toelichting jaarcijfers
Het onroerend goed wordt aangekocht door Zwakenberg Holding B.V. Op basis van de jaarrekening 2020 kent Zwakenberg Holding een balanstotaal van €128.000,-. Het eigen vermogen is groot € 55.000,- het vreemd vermogen betreft een voorziening voor lijfrenteverplichtingen en kortlopende schulden. 

Jaarcijfers

Balans overzicht ultimo 2020 E-nergetic Consultancy B.V.

Activa

  2020
Vaste activa € 22.000
Vlottende activa € 29.000
Overige vlottende activa € 20.000
Totaal € 71.000

Passiva

  2020
Eigen vermogen € 53.000
Langlopende schulden € 0
Kortlopende schulden € 18.000
Totaal € 71.000

Winst- en verliesrekening 2020 E-nergetic Consultancy B.V.

Omzet € 211.000  
Bruto winst € 211.000  
Kosten € 150.000  
Belasting € 10.000
Netto winst € 51.000  

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-45307 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
03-06-2021 om 11:00
investeerder-46320 heeft € 400 geïnvesteerd.
03-06-2021 om 11:00
investeerder-110589 heeft € 300 geïnvesteerd.
03-06-2021 om 11:00
investeerder-64123 heeft € 200 geïnvesteerd.
03-06-2021 om 11:00
investeerder-12813 heeft € 100 geïnvesteerd.
03-06-2021 om 11:00

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.30 uur.

Investeren bij Collin

 • Aantrekkelijk rendement
 • Kredietwaardige leningen
 • Loyaliteitsprogramma
 • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders