43484

E. van der Velde en M.L. van der Velde-Zwiggelaar (box 3)

€ 130.000  |  6,5% rente  |  36 maanden  Investeerders: 193
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Niet van toepassing
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 31-10-2022 in 1 uur volgeschreven door 193 investeerders

Bedrijfskenmerken

Ondernemers E. van der Velde en M.L. van der Velde-Zwiggelaar
Leendoel Onroerend goed

Leendoel

Erik en Maria van der Velde exploiteren samen de vennootschap onder firma De Jong Optiek te Wateringen. In privé hebben zij de kans gekregen om het pand aan de Herenstraat 86 te Wateringen aan te kopen voor € 300.000,- en te verhuren voor € 24.000,- per jaar. De huidige eigenaar (Prefix PC) verkoopt het pand en zijn onderneming. De nieuwe eigenaar van Prefix PC zal hetzelfde pand gaan huren van Erik en Maria. De financiering via Collin Crowdfund is benodigd voor het aankopen van het onroerend goed.

Er wordt een lineaire lening van € 130.000,- verstrekt met een looptijd van 36 maanden, een slottermijn van € 128.000,- en een vaste rente van 6,5% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Koopsom k.k. € 300.000
Overige kosten € 33.000
Totaal € 333.000
Eigen inbreng € 203.000
Collin Direct € 130.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteuren zijn de heer E. van der Velde en mevrouw M.L. van der Velde-Zwiggelaar. Vanwege de gekozen rechtsvorm zijn de ondernemers hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De waarde van de hoofdelijke aansprakelijkheid is materieel en bestaat uit de overwaarde in de woning en het aan te kopen onroerend goed.
  • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 130.000,- op het bedrijfsmatig onroerend goed aan de Herenstraat 86, 2291 BJ te Wateringen, kadastraal bekend als sectie A nummer 1847 te Wateringen verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 300.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 18 oktober 2022.
  • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van het aan te kopen bedrijfsmatig onroerend goed aan de Herenstraat 86, 2291 BJ te Wateringen, kadastraal bekend als sectie A nummer 1847 te Wateringen worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • De ondernemers hebben de mogelijkheid om in de laatste zes maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de ondernemers hun lening via Collin Crowdfund gaan herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen in dat geval een eerste investeringskans in de nieuwe lening.
  • De ondernemers hebben de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven, de extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. Aangezien het een box 3 financiering betreft is er geen Dun & Bradstreet kwalificatie en is deze niet van toepassing.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de huuropbrengsten vanuit Prefix PC. De overall Collin Credit Score is Goed.

Toelichting jaarcijfers
Erik en Maria kunnen vanuit hun onderneming voorzien in hun levensbehoeften. De Jong Optiek heeft in 2021 een omzet gerealiseerd van € 670.000,- en een positief resultaat van € 125.000,-.

Jaarcijfers

Huuropbrengsten 

Huuropbrengsten € 24.000
Exploitatiekosten € 4.000
Rentelasten Collin Crowdfund € 8.000
Netto cashflow € 12.000

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-349549 heeft € 2.500 geïnvesteerd.
31-10-2022 om 14:49
investeerder-347677 heeft € 100 geïnvesteerd.
31-10-2022 om 14:47
investeerder-59368 heeft € 100 geïnvesteerd.
31-10-2022 om 14:46
investeerder-8834 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
31-10-2022 om 14:44
investeerder-74725 heeft € 100 geïnvesteerd.
31-10-2022 om 14:44

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.30 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Loyaliteitsprogramma
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders