46000

Eagle Projects IV

€ 750.000  |  8,0% rente  |  9 maanden  Investeerders: 579
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 15-08-2023 in 1 uur volgeschreven door 579 investeerders

Samenvatting

Eagle Real Estate heeft zich in de afgelopen 13 jaar ontwikkeld als expert binnen de zorgvastgoedsector. De focus ligt voornamelijk op vastgoedbelegging, vastgoedontwikkeling en assetmanagement. Dit kan gaan om de aankoop van een object, renovatie, herontwikkeling, nieuwbouw en transformatie. Eagle Real Estate heeft onder leiding van directeur Aart de Jong ervaring in ca. 80 (zorg)vastgoedprojecten verspreid over Nederland. 

Eagle Real Estate vraagt een herfinanciering van de eerdere lening verstrekt in augustus 2022 voor de aankoop van een bedrijvencomplex aan de A.H.G. Fokkerstraat 7 in Assen. 

Eagle is de afgelopen maanden met meerdere kopers in gesprek geweest en heeft meerdere biedingen ontvangen. Met een partij is men nu verregaand in gesprek voor de aankoop van een groot gedeelte van het object. De verkoopopbrengst ligt in lijn met de eerdere verwachting en er wordt toegewerkt naar een overeenstemming over de koopsom en verdere voorwaarden op korte termijn. De verwachting is dat het project eind 2023 wordt verkocht en overgedragen waarmee de lening ineens afgelost kan worden. Twee hallen zijn reeds verhuurd voor ruim € 140.000,- op jaarbasis. Voor hal 3 is een vergunningsaanvraag ingediend voor het realiseren van 9 bedrijfsunits.

De aankoopsom van het object bedroeg € 1.750.000 ,-, met een getaxeerde waarde in huidige staat ter hoogte van € 1.900.000,-. De gevraagde herfinanciering bedraagt in totaliteit (samen met Matching Capital) € 1.500.000,-. De totale Loan to Value (LTV) op basis van de aankoopwaarde bedraagt 79%. De Loan to Value na transformatie bedraagt 50% op basis van de taxatiewaarde ter hoogte van € 3.020.000,-.

Financieringsbehoefte
De totale investering bedraagt € 1.600.000,-. Vanuit eigen middelen is er € 100.000,- ingebracht. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund en Matching Capital bedraagt € 1.500.000,-. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 750.000,-. De looptijd is 9 maanden volledig aflossingsvrij, met derhalve een slottermijn ter hoogte van het leenbedrag. De rente bedraagt 8,0% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Risico

  • De Geldnemers zijn Eagle Projects B.V., Eagle Real Estate B.V. en A&S de Jong B.V.
  • Er wordt gebruik gemaakt van de bestaande eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 1.600.000,- op het onroerend goed aan de A.H.G. Fokkerstraat 7, 9403 AM te Assen, kadastraal bekend als sectie U nummer 1095 te Assen, ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund en de andere financier. Het onroerend goed kent een marktwaarde in huidige staat van € 1.900.000,- op basis van een taxatierapport met waarde peildatum 20 april 2022. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 3.020.000,- na transformatie.
  • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van het onroerend goed met als adres: A.H.G. Fokkerstraat 7, 9403 AM te Assen, kadastraal bekend als sectie U nummer 1095 te Assen, worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund en de andere financier.
  • Geldnemer heeft de mogelijkheid om gedurende de looptijd, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente voor de investeerders.

Leendoel

De gevraagde financiering wordt aangewend voor de aankoop van een bedrijvencomplex in Assen, gelegen aan de A.H.G. Fokkerstraat nummer 7.

Ondernemer

Aart de Jong (1985) is 100% eigenaar en directeur van Eagle Real Estate. Aart is een ervaren ondernemer in het zorgvastgoed, met een verleden van 10 jaar bij Estea. Hier was Aart verantwoordelijk voor een portefeuille van ca. € 350 miljoen. Vanaf 1 april 2022 heeft hij de activiteiten voortgezet in een eigen onderneming, Eagle Real Estate. Aart de Jong heeft hiermee ervaring in zo’n 80 (zorg)vastgoedprojecten verspreid over Nederland en heeft met Eagle Real Estate een samenwerking met Vastestate en Estea.

Onderneming

Eagle Real Estate heeft zich in de afgelopen 13 jaar ontwikkeld als expert binnen de zorgvastgoedsector. De focus ligt voornamelijk op vastgoedbelegging, vastgoedontwikkeling en assetmanagement. Dit kan gaan om de aankoop van een object, renovatie, herontwikkeling, nieuwbouw en transformatie. Eagle Real Estate heeft onder leiding van directeur Aart de Jong ervaring in ca. 80 (zorg)vastgoedprojecten verspreid over Nederland. 

Eagle Real Estate vraagt een herfinanciering van de eerdere lening verstrekt in augustus 2022 voor de aankoop van een bedrijvencomplex aan de A.H.G. Fokkerstraat 7 in Assen. 

Eagle is de afgelopen maanden met meerdere kopers in gesprek geweest en heeft meerdere biedingen ontvangen. Met een partij is men nu verregaand in gesprek voor de aankoop van een groot gedeelte van het object. De verkoopopbrengst ligt in lijn met de eerdere verwachting en er wordt toegewerkt naar een overeenstemming over de koopsom en verdere voorwaarden op korte termijn. De verwachting is dat het project eind 2023 wordt verkocht en overgedragen waarmee de lening ineens afgelost kan worden. Twee hallen zijn reeds verhuurd voor ruim € 140.000,- op jaarbasis. Voor hal 3 is een vergunningsaanvraag ingediend voor het realiseren van 9 bedrijfsunits.

De aankoopsom van het object bedroeg € 1.750.000,-, met een getaxeerde waarde in huidige staat ter hoogte van € 1.900.000,-. De gevraagde herfinanciering bedraagt in totaliteit (samen met Matching Capital) € 1.500.000,-. De totale Loan to Value (LTV) bij aankoop van het project bedraagt 79%. De Loan to Value na transformatie) bedraagt 50% op basis van de taxatiewaarde ter hoogte van € 3.020.000,-.

Juridische structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Herfinanciering bestaande leningen €1.600.000,-
Totaal €1.600.000,-
Eigen inbreng €100.000,-
Lening via Matching Capital €750.000,-
Lening via Collin Crowdfund €750.000,-

Leenbedrag: € 750.000,-
Rente: 8,0%
Looptijd: 9 maanden volledig aflossingsvrij met derhalve een slottermijn ter hoogte van het leenbedrag.

* Collin Crowdfund financiert gezamenlijk met het platform Matching Capital, waarbij beide partijen in beginsel zorgen voor 50% van de totale funding, onder gelijke voorwaarden. Indien nodig kan het leningbedrag via Collin Crowdfund worden verhoogd of verlaagd, waarbij de voorwaarden en zekerheden naar rato van financiering worden verdeeld.

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificaties voor Eagle Projects B.V. is Gemiddeld risico. De kwalificatie voor Eagle Real Estate B.V. is Laag risico. De kwalificatie voor A&S de Jong B.V. is Minimaal risico. Wij hanteren voor deze aanvraag de kwalificatie Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Deze score is gebaseerd op historische jaarcijfers over 2020 en 2021 en de balanscijfers van 2022 van A&S de Jong B.V., het taxatierapport, de informatie uit de eerdere financieringsaanvraag in Enschede en de projectbegroting. Aanvullend is gebruik gemaakt van aanvullende informatie over het verkooptraject. De overall Collin Credit Score is Goed.

Afloscapaciteit 
Vanwege de vertrouwelijkheid in het verkoopproces is er in afstemming met de ondernemer besloten om de hoogte van de vraagprijs niet te noemen. Eagle verwacht met de verkoop op basis van de gesprekken die in vergevorderd stadium zijn een gezond projectresultaat te behalen. Minus de aflossing van de leningen bij Matching Capital en Collin Crowdfund is het te verwachte projectresultaat (ruim) toereikend voor de financieringsverplichtingen. Wij kwalificeren de afloscapaciteit als Goed.

Solvabiliteit
De gecombineerde solvabiliteit van A&S de Jong en Eagle Projects (inclusief financiering van de eerdere aanvraag in Enschede) bedroeg na investering 35% op een balanstotaal van € 8.830.000,-. Het eigen vermogen van A&S de Jong bedraagt per ultimo 2022 ca. € 2.800.000,-. Wij kwalificeren de solvabiliteit als Ruim voldoende.

Zekerheden en voorwaarden

  • De Geldnemers zijn Eagle Projects B.V., Eagle Real Estate B.V. en A&S de Jong B.V.
  • Er wordt gebruik gemaakt van de bestaande eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 1.600.000,- op het onroerend goed aan de A.H.G. Fokkerstraat 7, 9403 AM te Assen, kadastraal bekend als sectie U nummer 1095 te Assen, ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund en de andere financier. Het onroerend goed kent een marktwaarde in huidige staat van € 1.900.000,- op basis van een taxatierapport met waarde peildatum 20 april 2022. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 3.020.000,- na transformatie.
  • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van het onroerend goed met als adres: A.H.G. Fokkerstraat 7, 9403 AM te Assen, kadastraal bekend als sectie U nummer 1095 te Assen, worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund en de andere financier.
  • Geldnemer heeft de mogelijkheid om gedurende de looptijd, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente voor de investeerders.
  • Door de eerste hypothecaire inschrijving en het mededebiteurschap van A&S de Jong B.V. kwalificeren wij de zekerheden als Goed. 

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Goed
Solvabiliteit: Ruim voldoende 
Zekerheden: Goed
Overall: Goed 

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-301022 heeft € 500 geïnvesteerd.
15-08-2023 om 11:18
investeerder-391002 heeft € 500 geïnvesteerd.
15-08-2023 om 11:18
investeerder-395601 heeft € 500 geïnvesteerd.
15-08-2023 om 11:17
investeerder-331724 heeft € 500 geïnvesteerd.
15-08-2023 om 11:16
investeerder-363437 heeft € 500 geïnvesteerd.
15-08-2023 om 11:16

Ondernemer

A. de Jong

Crowdfund Coach


Rick van Griensven