42767

Eagle Projects

€ 1.500.000  |  7,0% rente  |  12 maanden  Investeerders: 515
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 6-07-2022 in 1 uur volgeschreven door 515 investeerders

Samenvatting

Eagle Real Estate heeft zich in de afgelopen 13 jaar ontwikkeld als expert binnen de zorgvastgoedsector. De focus ligt voornamelijk op vastgoedbelegging, vastgoedontwikkeling en assetmanagement. Dit kan gaan om de aankoop van een object, renovatie, herontwikkeling, nieuwbouw en transformatie. Eagle Real Estate heeft onder leiding van directeur Aart de Jong ervaring in ca. 80 (zorg)vastgoedprojecten verspreid over Nederland. 

De gevraagde financiering wordt aangewend voor de aankoop van een voormalig servicekantoor in Enschede, gelegen aan de B.W. ter Kuilestraat 33. Het object zal getransformeerd worden tot een volwaardig woonzorgcomplex met 36 eenheden en een algemene, gedeelde ruimte. De transformatie past binnen het bestemmingsplan. De omgevingsvergunning voor de transformatie is onherroepelijk. Eagle Real Estate beschikt momenteel over twee huurintenties voor een totale jaarhuur van ca. € 400.000,-, met een beoogde huurtermijn van 15-20 jaar.

Het meest realistische scenario houdt de verkoop in van het project binnen 6 maanden aan een eindbelegger, met een uitloop naar 12 maanden. De beoogde eindbelegger koopt in dit geval het project met onherroepelijke vergunning, definitieve huurcontracten en een (gedeeltelijk) gerealiseerde transformatie. 

De aankoopsom van het object bedraagt € 3.300.000,-. De gevraagde financiering bedraagt in totaliteit (samen met Matching Capital) € 3.000.000,- met een ondergrens ter hoogte van € 2.750.000,-. De totale Loan to Value (LTV) bij aankoop van het project bedraagt 90%. De Loan to Value na transformatie) bedraagt 38% op basis van van de taxatiewaarde ter hoogte van € 7.820.000,-.

De bedenktermijn van deze financiering zal automatisch eindigen per 12-07-2022.

Financieringsbehoefte
De totale investering bedraagt € 3.574.300,-. Vanuit eigen middelen wordt er € 574.300,- ingebracht. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund en Matching Capital bedraagt € 3.000.000,-, met een ondergrens ter hoogte van € 2.750.000,-. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 1.500.000,-. De looptijd is 12 maanden volledig aflossingsvrij, met derhalve een slottermijn ter hoogte van het leenbedrag. De rente bedraagt 7,0% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Risico

  • De debiteuren zijn Eagle Projects B.V., Eagle Real Estate B.V. en A&S de Jong B.V.
  • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 3.000.000,- op het onroerend goed aan de B.W. ter Kuilestraat 33, 7545 KL te Enschede, kadastraal bekend als sectie N nummers 11692, 11693, 11695 en 11696 te Lonneker, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund en de andere financier. Het onroerend goed kent een marktwaarde in huidige staat van € 3.350.000,- op basis van een taxatierapport met waarde peildatum 17 mei 2022. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 7.820.000,- na transformatie.
  • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van het woon-zorgcomplex met als adres: B.W. ter Kuilestraat 33, 7545 KL te Enschede, kadastraal bekend als sectie N nummers 11692, 11693, 11695 en 11696 te Lonneker worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund en de andere financier.
  • Naast de overeengekomen verplichte slottermijn (i.p.v. 12 maanden conform de Algemene voorwaarden) bestaat de mogelijkheid om de lening volledig vervroegd af te lossen. Er worden altijd zes termijnen doorbetaald (voorbeeld: aflossing na 5 termijnen, dan 1 termijn boeterente).
  • Naast de overeengekomen verplichte slottermijn (i.p.v. 12 maanden conform de Algemene voorwaarden) bestaat de mogelijkheid om na zes maanden na startdatum de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente.

Leendoel

De gevraagde financiering wordt aangewend voor de aankoop van een voormalig servicekantoor in Enschede, gelegen aan de B.W. ter Kuilestraat 33.

Ondernemer

Aart de Jong (1985) is 100% eigenaar en directeur van Eagle Real Estate. Aart is een ervaren ondernemer in het zorgvastgoed, met een verleden van 10 jaar bij Estea. Hier was Aart verantwoordelijk voor een portefeuille van ca. € 350 miljoen. Vanaf 1 april 2022 heeft hij de activiteiten voortgezet in een eigen onderneming, Eagle Real Estate. Aart de Jong heeft hiermee ervaring in zo’n 80 (zorg)vastgoedprojecten verspreid over Nederland en heeft met Eagle Real Estate samenwerking met Vastestate en Estea.

Onderneming

Eagle Real Estate heeft zich in de afgelopen 13 jaar ontwikkeld als expert binnen de zorgvastgoedsector. De focus ligt voornamelijk op vastgoedbelegging, vastgoedontwikkeling en assetmanagement. Dit kan gaan om de aankoop van een object, renovatie, herontwikkeling, nieuwbouw en transformatie. Eagle Real Estate heeft onder leiding van directeur Aart de Jong ervaring in ca. 80 (zorg)vastgoedprojecten verspreid over Nederland. 

De gevraagde financiering wordt aangewend voor de aankoop van een voormalig servicekantoor in Enschede, gelegen aan de B.W. ter Kuilestraat 33. Het object zal getransformeerd worden tot een volwaardig woonzorgcomplex met 36 eenheden en een algemene, gedeelde ruimte. De transformatie past binnen het bestemmingsplan. De omgevingsvergunning voor de transformatie is onherroepelijk. Eagle Real Estate beschikt momenteel over twee huurintenties voor een totale jaarhuur van ca. € 400.000,-, met een beoogde huurtermijn van 15-20 jaar.

Het meest realistische scenario houdt de verkoop in van het project binnen 6 maanden aan een eindbelegger, met een uitloop naar 12 maanden. De beoogde eindbelegger koopt in dit geval het project met onherroepelijke vergunning, definitieve huurcontracten en een (gedeeltelijk) gerealiseerde transformatie. Er zijn al verkennende gesprekken gevoerd voor de verkoop van het project aan geïnteresseerde partijen.

Indien het project niet vroegtijdig is verkocht zal de transformatie door Eagle Real Estate zelf worden gerealiseerd. Hiervoor zijn in A&S holding liquiditeiten aanwezig om een (groot) gedeelte van de totale bouwkosten zelf te financieren. Dit zal mogelijk leiden tot een verzoek via Collin Crowdfund voor een eventuele vervolgfinanciering voor een gedeelte van de bouwkosten. Collin Crowdfund heeft aangegeven (indien dit scenario zich voor zou doen) om hier naar te kijken, waarbij is afgesproken dat er definitieve huurcontracten aanwezig dienen te zijn, de transformatie is gestart uit eigen middelen en dat een (groot) gedeelte van de bouwkosten uit eigen liquiditeiten worden gefinancierd.

De aankoopsom van het object bedraagt € 3.300.000,-. De gevraagde financiering bedraagt in totaliteit € 3.000.000,- met een ondergrens ter hoogte van € 2.750.000,-. De Loan-to-Value (LTV) bij aankoop van het project bedraagt 90%. De Loan-to-Value (LTV) bedraagt 38%, uitgaande van de taxatiewaarde ter hoogte van € 7.820.000,- na transformatie.

Juridische structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Aankoopsom onroerend goed €3.300.000,-
Kosten koper €274.300,-
Totaal €3.574.300,-
Eigen inbreng €574.300,-
Lening via Matching Capital €1.500.000,-
Lening via Collin Crowdfund €1.500.000,-

Leenbedrag: € 1.500.000,-, met een ondergrens van € 1.375.000,-.*
Rente: 7,0%
Looptijd: 12 maanden volledig aflossingsvrij met derhalve een slottermijn ter hoogte van het leenbedrag.

* Collin Crowdfund financiert gezamenlijk met het platform Matching Capital, waarbij beide partijen in beginsel zorgen voor 50% van de totale funding, onder gelijke voorwaarden. Indien nodig kan het leningbedrag via Collin Crowdfund worden verhoogd, waarbij de voorwaarden en zekerheden naar rato van financiering worden verdeeld.

Indien het bodembedrag wordt behaald, maar niet het gezamenlijke doelbedrag ter hoogte van € 3.000.000,- wordt het restant uit eigen middelen ingebracht.

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificaties voor Eagle Projects B.V. en Eagle Real Estate B.V. zijn Laag risico. De kwalificatie voor A&S de Jong B.V. is Minimaal risico. Wij hanteren voor deze aanvraag de kwalificatie Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Deze score is gebaseerd op historische jaarcijfers over 2020 en 2021 van A&S de Jong B.V., het taxatierapport, de huurintenties en projectbegroting. De overall Collin Credit Score is Goed.

Afloscapaciteit 
De geprognosticeerde opbrengst bedraagt € 7.820.000,-. Deze waarde is gebaseerd op de taxatie na transformatie, gebaseerd op de verwachte huurinkomsten waarvoor huurintenties aanwezig zijn. Het geprognosticeerde projectresultaat bedraagt daarmee € 1.470.000,-. Het te verwachte projectresultaat is (ruim) toereikend voor de financieringsverplichtingen. Daarnaast zijn er voldoende liquiditeiten aanwezig in de groep om eventuele tegenvallers op te kunnen vangen en grotendeels van de eventuele bouwkosten te financieren. Wij kwalificeren de afloscapaciteit als Goed .

Solvabiliteit
De gecombineerde solvabiliteit van A&S de Jong en Eagle Projects bedraagt na investering 40% op een balanstotaal van € 6.920.000,-. Het eigen vermogen van A&S de Jong bedraagt per ultimo 2021 ca. € 2.400.000,- en heeft ca. € 1.700.000,- aan liquide middelen beschikbaar. Wij kwalificeren de solvabiliteit als Goed.

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteuren zijn Eagle Projects B.V., Eagle Real Estate B.V. en A&S de Jong B.V.
  • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 3.000.000,- op het onroerend goed aan de B.W. ter Kuilestraat 33, 7545 KL te Enschede, kadastraal bekend als sectie N nummers 11692, 11693, 11695 en 11696 te Lonneker, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund en van Matching Capital. Het onroerend goed kent een marktwaarde in huidige staat van € 3.350.000,- op basis van een taxatierapport met waarde peildatum 17 mei 2022. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 7.820.000,- na transformatie.
  • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van het woon-zorgcomplex met als adres: B.W. ter Kuilestraat 33, 7545 KL te Enschede, kadastraal bekend als sectie N nummers 11692, 11693, 11695 en 11696 te Lonneker worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund en de andere financier. 
  • Naast de overeengekomen verplichte slottermijn (i.p.v. 12 maanden conform de Algemene voorwaarden) bestaat de mogelijkheid om de lening volledig vervroegd af te lossen. Er worden altijd zes termijnen doorbetaald (voorbeeld: aflossing na 5 termijnen, dan 1 termijn boeterente).
  • Naast de overeengekomen verplichte slottermijn (i.p.v. 12 maanden conform de Algemene voorwaarden) bestaat de mogelijkheid om na zes maanden na startdatum de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente.

Door de eerste hypothecaire inschrijving en het mededebiteurschap van A&S de Jong B.V. kwalificeren wij de zekerheden als Goed. 

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Goed
Solvabiliteit: Goed 
Zekerheden: Goed
Overall: Goed 

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-316251 heeft € 2.500 geïnvesteerd.
06-07-2022 om 11:17
investeerder-55776 heeft € 500 geïnvesteerd.
06-07-2022 om 11:07
investeerder-294374 heeft € 500 geïnvesteerd.
06-07-2022 om 11:07
investeerder-20241 heeft € 500 geïnvesteerd.
06-07-2022 om 11:06
investeerder-135976 heeft € 500 geïnvesteerd.
06-07-2022 om 11:06

Ondernemer

Aart de Jong

Crowdfund Coach


Rick van Griensven