20639

Eaglet Eye

€ 300.000  |  8,0% rente  |  61 maanden  |  Investeerders: 251  |  Reacties: 4
Reeds
geïnvesteerd
100%
Verlopen
inschrijftijd
1%
Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
credit score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 1-02-2016 in 7 uur volgeschreven door 251 investeerders

Samenvatting

Van de mensen die starten met lenzen valt een aanzienlijk deel (ca. 30%) na verloop van tijd af. Niet-passende lenzen is een belangrijke oorzaak hiervan. Dit leidt vaak tot onprettig zittende lenzen of zelfs tot irritatie van het oog. Eaglet Eye is actief in de oogmarkt en richt zich specifiek op het ontwikkelen en in de markt zetten van oogmeetapparatuur. Afgelopen jaren heeft Eaglet Eye een apparaat ontwikkeld, de Eye Surface Profiler (ESP), dat in staat is een groter oppervlakte van het oog te meten dan de bestaande apparatuur. Hierdoor is het mogelijk lenzen beter passend te maken. Zo kan de optimaal passende lens direct de eerste keer geselecteerd worden.    

Financiering via Collin Crowdfund biedt de mogelijkheid om ook potentiële klanten te betrekken bij de financiering van de onderneming. De aangeboden extra beloning moet ook in dit licht gezien worden. Opticiens en optometristen wordt een korting in het vooruitzicht gesteld bij aanschaf van de ESP.

Financieringsbehoefte

De totale investeringsbehoefte om de groei van Eaglet Eye te financieren bedraagt € 500.000,-. Hiervan is een bedrag van € 125.000,- door het Zeeuws Investeringsfonds (ZIF) verstrekt bovenop het eerder door het ZIF geïnvesteerde bedrag. Daarnaast participeert een nieuwe informal investor voor € 75.000,-. De gevraagde financiering bedraagt € 300.000,-. De looptijd is 48 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing. De rente is 8%.

Structuur

Eaglet Eye B.V. is opgericht in augustus 2012 door Eaglet Optronics Holding B.V. en Univentures B.V. De aandelen in Eaglet Optronics Holding B.V. worden o.a. gehouden door F.D.M. (Financiering, Deelneming en Management) B.V. (holding Hans Brassé) en Bolwerk Ventures B.V. (holding van Arnoud Snepvangers). Univentures B.V. is een vennootschap gelieerd aan de Universiteit van Maastricht.

Eaglet Eye Holding B.V. en Eaglet Eye Management B.V. werden opgericht in april 2014 na de investering van het Zeeuws Investeringsfonds B.V. in Eaglet Eye B.V. Alle activiteiten en het intellectuele eigendom inzake de ESP zitten in Eaglet Eye B.V.  

Risico

Dun & Badstreet noteert een Verhoogd risico, omdat het bedrijf, gezien de lange periode van ontwikkeling, feitelijk een starter is. De Collin Credit Score is Ruim voldoende. De debiteur is Eaglet Eye B.V. Er wordt een totale borgstelling afgegeven ter hoogte van € 150.000,-. Arnoud Snepvangers staat in privé borg voor € 75.000,- en de persoonlijke holding van Hans Brassé, Financiering Deelneming en Management B.V., staat ook voor € 75.000,- borg. Bestaande leningen van totaal € 612.000,- worden achtergesteld ten opzichte van de lening via Collin Crowdfund. Er wordt een non-onttrekkingsverklaring door Eaglet Eye B.V. afgegeven tot een solvabiliteit van 40%.

Leendoel

De door Eaglet Eye gevraagde financiering van € 300.000,- wordt aangewend om de gewenste internationale groei te bewerkstelligen. Hiervoor zijn investeringen in de salesorganisatie (personeel) en marketing & sales van belang. Met deze financiering zal het salesteam worden uitgebreid met een optometrist/productmanager, twee sales accountmanagers en een parttime officemanager. De extra investeringen in marketing & sales zullen worden aangewend voor de deelname aan beurzen, reis- en verblijfkosten voor het salesteam en voor een global marketingplan en marketingmaterialen. 

Ondernemer

Het managementteam van Eaglet Eye bestaat uit Arnoud Snepvangers (CEO) en Hans Brassé (CFO/COO).

Arnoud Snepvangers (46 jaar) heeft een achtergrond in B2B marketing en sales. Hij heeft bij diverse Med-Tech ondernemingen (in Engeland, Frankrijk, Zwitserland en Nederland) gewerkt, die optische producten ontwikkelen en produceren. Hij was verantwoordelijk voor het lanceren van verschillende oogmeetapparaten op de wereldmarkt. Hij heeft daarnaast uitgebreide ervaring met het aansturen van ontwikkelteams. Arnoud heeft Economie aan de Erasmus Universiteit gestudeerd en een MBA aan de HEC Paris behaald. Arnoud is sinds 2011 bij Eaglet Eye betrokken en heeft in 2012 besloten te participeren in de onderneming en de functie van CEO op zich te nemen. Sinds zijn komst is de ontwikkeling van de ESP in een versnelling terecht gekomen.

Hans Brassé (62 jaar) heeft meerdere ondernemingen gehad en diverse exit-trajecten van ondernemingen begeleid. Hij heeft leidinggevende posities vervuld bij machinebouwbedrijven. Ook heeft hij uitgebreide ervaring als managementconsultant. Hans heeft Technische bedrijfskunde aan de TU Eindhoven gestudeerd. Hij heeft zich in de beginfase met name gericht op de hardware ontwikkeling en de productie van de ESP. Daarnaast is Hans belast met het opstellen van contracten, de bespreking daarvan met partners en de financiën van het bedrijf. 

Onderneming

Introductie 
Als mensen willen starten met het dragen van contactlenzen of veranderen van type lens worden de afzonderlijke ogen door een contactlensspecialist (opticien, optometrist of oogarts) opgemeten. Hierbij worden 2 soorten metingen gedaan. De eerste meeting betreft de bepaling van de gezichtsscherpte (visus) door middel van letterkaarten. Om te kijken welke lens qua pasvorm het meest geschikt is, worden de kromming en het hoogteprofiel van het hoornvlies (de cornea) gemeten. 

De traditionele oogmeetapparatuur is niet in staat het oppervlakte van een groot deel van het hoornvlies te meten en het hoogteprofiel van het oog volledig in beeld te brengen. Deze oogmeetapparatuur meet maar een beperkt deel (diameter 8-12 mm) van het oogoppervlak dat contact heeft met de lens. Hierdoor is niet goed vast te stellen of de gekozen lens ook daadwerkelijk goed aansluit, want lenzen hebben een diameter van circa 14 mm voor standaard lenzen tot zelfs 20 mm bij lenzen voor pathologische toepassingen.

Van de mensen die starten met zachte lenzen (standaard lenzen met een diameter van circa 14 mm) valt ca. 30% na verloop van tijd af. Voor contactlensproducenten en contactlensspecialisten is dit een aanzienlijke inkomstenderving. Belangrijkste reden voor de hoge drop-out ratio is dat de aangemeten lenzen niet prettig zitten of zelfs leiden tot irritatie van het oog. De oorzaak is vaak dat de aangemeten lenzen niet goed aansluiten op het oogoppervlak. Oorzaken waarom de aangemeten lenzen niet goed aansluiten op het oogoppervlak zijn:

 • de huidige oogmeetapparatuur meet slechts een beperkt deel van het oog;
 • het nauwkeurig aanmeten van lenzen kost veel tijd;
 • het ontbreekt veelal aan kennis en ervaring om op de juiste wijze lenzen aan te meten.

Geschiedenis
Eind jaren ’90 is door de Universiteit van Maastricht veel onderzoek verricht naar de ontwikkeling van oogmeetapparatuur dat een groter deel van het oog kan meten. Dit leidde tot een prototype met de naam Maastricht Shape Topographer. In 2008 is de technologie en het IP opgepakt door Hans Brassé en Chris Velzel, die proefschriftbegeleider was van de oorspronkelijke uitvinder. Na toetreding van Arnoud Snepvangers in 2011 is de ontwikkeling in een stroomversnelling gekomen, wat resulteerde in de marktintroductie van de Eye Surface Profiler (kortweg ESP) halverwege 2014 in Europa. Begin 2015 verkreeg Eaglet Eye FDA-goedkeuring, waarop de markintroductie in de Verenigde Staten ook een feit was. 

Product en Techniek
De ESP maakt gebruik van een zogeheten Fourier Transform Profilometry (kortweg Profilometrie) technologie. Dit zijn twee lichtbronnen die beide een patroon van parallelle lijntjes trekken. Deze twee patronen zijn heel precies uitgelijnd. Hiervan wordt een digitale foto genomen met een CMOS-camera. De foto wordt vervolgens met behulp van algoritmen omgerekend tot een 3D-hoogteprofiel van het oog.

De ESP meet de topografie van het oogoppervlak met een nauwkeurigheid van 3 micron (0,003 mm) en gebruikt hiervoor tot 500.000 posities, die gelijkwaardig over het gemeten oppervlak zijn verdeeld. Omdat de beelden van de stralingspatronen kunnen worden opgenomen met een snelheid van 25 keer per seconde, wordt ook de dynamiek van het oogoppervlak geregistreerd. Hierdoor is de ESP in staat de kwaliteit van het hoornvlies te beoordelen. 

Unique selling points van Eaglet Eye:

 • metingen van het oogoppervlak tot een diameter van 20mm, terwijl bestaande technieken een diameter meten van 8-12 mm;
 • metingen met een hoge accuraatheid en precisie door een hoge resolutie in de metingen (tot aan 500.000 datapunten);
 • een unieke set aan algoritmes die de beelden verwerkt naar een 3D-profiel van het oog;
 • verbinding met diverse databases van verschillende contactlensproducenten, waardoor een automatisch lensselectieproces mogelijk wordt;
 • gebruiksvriendelijke userinterface, waardoor het instrument eenvoudig te gebruiken is door contactlensspecialisten;
 • Product design waarbij rekening is gehouden met het beeld in de optiekzaak. Mooi en modern vormgegeven.

Markt
In de westerse wereld dragen steeds meer mensen contactlenzen. Tezamen zorgen zij voor een jaarlijkse omzet van 5 miljard euro met een jaarlijkse groei van 4%. De omzet bestaat voor 80% uit zachte, 15% uit harde en 5% uit speciale lenzen.

Er zijn drie belangrijke markttrends te onderscheiden. Met name de kleinere regionale contactlensfabrikanten richten zich hier sterk op door middel van innovatie waarbij een hogere toegevoegde waarde van belang is.

 • Gepersonaliseerde contactlenzen; dit is met name een trend binnen de Europese markt. Zowel op het gebied van design als productie werken lenzenproducenten om ‘made to order’ lenzen op de markt te brengen. Met name door de toenemende nauwkeurigheid van metingen door een apparaat als de ESP van Eaglet Eye is dit mogelijk geworden.
 • Sclerale lenzen; dit is met name een trend in de Amerikaanse markt. Sclerale lenzen zijn groter dan normale lenzen. Ze worden gebruikt bij bepaalde oogafwijkingen, maar zijn erg moeilijk om aan te meten en te dragen. De ontwikkeling van mini sclerale lenzen lost dit probleem grotendeels op. Ook hierbij is het gebruik van de ESP een toegevoegde waarde.
 • Myopia controle; dit is met name een trend in de Aziatische markt. Steeds meer mensen worden bijziend (myopia), vooral in Azië, maar ook in de westerse wereld. Dit treft vooral kinderen en er is inmiddels bewijs dat het aanmeten van speciale lenzen deze bijziendheid kan tegengaan.

Wereldwijd zijn er ruim 140.000 contactlensspecialisten, waarvan circa 60.000 oogartsen en 80.000 optometristen en opticiens. Deze contactlensspecialisten bevinden zich op dit moment hoofdzakelijk in Europa (circa 65.000) en de Verenigde Staten (circa 60.000).

Klanten, sales en verdienmodel
De doelgroepen van Eaglet Eye zijn opticiens, optometristen en oogartsen (oog-zorg specialisten). Deze specialisten meten de ogen en leveren lenzen of brillen aan consumenten. Zij hebben in toenemende mate last van minder klanten door verkoop van lenzen via internet en de hoge drop-out ratio onder lensklanten.

Voor contactlensspecialisten is het aantrekkelijk om zoveel mogelijk klanten te hebben die contactlenzen dragen. De winst bij een dergelijke klant is hoger dan bij een klant die alleen maar een bril draagt. Dit verschil wordt enerzijds verklaard doordat veel contactlensdragers ook een bril aanschaffen, anderzijds door de hogere marge op contactlenzen. De ESP maakt een betere lensselectie mogelijk uit zachte lenzen die vandaag te koop zijn en kan de drop-out ratio verlagen. Daarnaast maakt de ESP het passen van gepersonaliseerde lenzen (niet te koop via internet) eenvoudiger. De ESP wordt met succes ingezet door de contactlensspecialisten om zich te differentiëren van de concurrenten in de directe omgeving en om nieuwe klanten te werven.

Het belangrijkste salesmodel van Eaglet Eye is via distributeurs. Per geografische markt zal Eaglet Eye echter eerst starten met directe verkoop alvorens de verkopen en contacten over te dragen aan een distributeur. Het verdienmodel van Eaglet Eye is gericht op verkoop van de apparaten (end-user verkoopprijs van de ESP ligt op € 21.500,-) en de verkoop van software updates. In aanvulling hierop heeft het management ideeën om consumable products in de markt te zetten. Dit is niet opgenomen in de prognoses. De terugverdientijd voor contactlensspecialisten van de ESP is circa 3 jaar.

Strategische partners
Bij de ontwikkeling van de ESP werkt Eaglet Eye op het gebied van de software- en hardware- ontwikkeling samen met een aantal strategische partners.

 • Universiteit Maastricht: Eind jaren ’90 is de onderliggende technologie van de ESP ontwikkeld door Dr. John de Brabander, verbonden aan het Ophthalmological Institute van de Universiteit Maastricht. Nog steeds is hij betrokken bij de klinische validatie en onderzoeksprojecten van Eaglet Eye.
 • Universiteit Wroclaw: Prof. Dr. Robert Iskander en postdoc Pawel Wachel, beiden verbonden aan de Wroclaw University, zijn partner op het gebied van ontwikkeling van de algoritmes voor klinische calculaties en validatie van zowel de hard- als de software in de ESP. Robert Iskander is een belangrijke opinieleider op dit gebied.
 • Unitron: Deze partij is producent en ontwikkelaar van innovatieve medische instrumenten en industriële uitrusting. Voor Eaglet Eye is Unitron de producent van prototypes en eindproducten.
 • Etosis: Deze partij is de software development partner van Eaglet Eye.
 • Contactlensproducenten: Eaglet Eye werkt samen met wereldwijd meer dan 20 contactlens- producenten. Met deze partijen is een gemeenschappelijk belang om het portfolio en design parameter van deze producenten af te stemmen op de ESP, zodat de metingen direct leiden tot een lensadvies.

Intellectueel eigendom
De ESP is op dit moment beschermd door een octrooi en door bedrijfsgeheimen. De belangrijkste bescherming van de ESP is gebaseerd op het ‘imaging processing’ en de uitlijning. ‘Imaging processing’ ofwel beeldbewerking behelst de algoritmen, die de digitale foto’s van de ESP omrekenen tot een 3D- hoogteprofiel. De ‘imaging software’ is versleuteld in de software en daardoor niet te ontcijferen. Tevens is er bescherming tegen namaak door de uitlijning van het apparaat. De optiek in de meetkop moet uiterst precies uitgelijnd worden, anders werkt de profilometer niet. Hiervoor heeft Eaglet Eye zelf een speciale uitlijnbank ontwikkeld. Met alle strategische partners is geheimhouding afgesproken en is bepaald dat het IP bij Eaglet Eye ligt. Met betrekking tot de algoritmen voor de imaging software worden patentaanvragen geschreven. Onderzoek heeft uitgewezen dat hier ‘freedom to operate’ is. 

Financieel
De afgelopen jaren hebben in het teken gestaan van R&D en investeringen in de ontwikkeling van Eye Surface Profiler. Sinds de lancering van de ESP halverwege 2014 heeft Eaglet Eye nu 25 apparaten verkocht in 10 landen wereldwijd. Dit heeft tot op heden geresulteerd in een omzet van circa € 520.000,-. Ultimo 2015 heeft Eaglet Eye naar verwachting een balanstotaal van ruim € 1.500.000,- waarvan € 800.000,- als garantievermogen aangemerkt wordt. Het eigen vermogen zal circa € 200.000,- bedragen en € 612.000,- achtergesteld lang vreemd vermogen. Dit achtergestelde vermogen is door het management reeds geïnvesteerd in de onderneming.

Juridische structuur
Eaglet Eye B.V. is opgericht in augustus 2012 door Eaglet Optronics Holding B.V. en Univentures B.V. De aandelen in Eaglet Optronics Holding B.V. worden o.a. gehouden door F.D.M. (Financiering, Deelneming en Management) B.V. (holding Hans Brassé) en Bolwerk Ventures B.V. (holding van Arnoud Snepvangers). Univentures B.V. is een vennootschap gelieerd aan de Universiteit van Maastricht.

Eaglet Eye Holding B.V. en Eaglet Eye Management B.V. werden opgericht in april 2014 na de investering van het Zeeuws Investeringsfonds B.V. in Eaglet Eye B.V. Alle activiteiten en het intellectuele eigendom inzake de ESP zitten in Eaglet Eye B.V.  
organigram

Financieringsbehoefte

De totale investeringsbehoefte om de groei van Eaglet Eye te financieren bedraagt € 500.000,-. Hiervan is € 125.000,- door het Zeeuws Investeringsfonds verstrekt bovenop een eerdere investering door ZIF. Daarnaast participeert een nieuwe informal investor voor € 75.000,-. Het resterende bedrag van € 300.000,- wil de onderneming via crowdfunding realiseren.

Investeringsoverzicht

Uitbreiding salesteam € 215.000,-
Marketing   € 85.000,-
Verdere softwareontwikkeling € 70.000,-
Werkkapitaal € 60.000,-
Onvoorzien € 70.000,-
Totaal € 500.000,-
Inbreng informal investors € 75.000,-
Zeeuws Investeringsfonds € 125.000,-
Financiering via Collin € 300.000,-

De financiering zal worden aangewend om de groei van Eaglet Eye te bewerkstelligen. Met deze financiering zal het salesteam worden uitgebreid met een optometrist/productmanager (1,0), sales accountmanagers (2,0) en een parttime officemanager. De extra investeringen in marketing en sales zullen worden aangewend voor de deelname aan beurzen, reis en verblijfkosten voor het salesteam en een global marketingplan en marketingmaterialen. 

De investering uit eigen vermogen van € 200.000,- zal worden aangewend voor werkkapitaalinvesteringen, verdere softwareontwikkeling, aflossingen en als liquiditeitsbuffer. De liquiditeit van Eaglet Eye is naar verwachting op zijn dieptepunt in december 2016 als er € 70.000,- euro liquiditeit is. Dit is de marge die in de prognoses is aangehouden voor het geval het langer duurt voordat de verkopen op gang komen.

Leenbedrag: € 300.000,- 
Rente: 8%
Looptijd: 48 maanden, lineaire maandelijkse aflossing

Risico

Zekerheden 

 • Persoonlijke borgstelling door Arnoud Snepvangers voor € 75.000,-
 • Zakelijke borgstelling door Financiering Deelneming en Management B.V. (persoonlijke holding van Hans Brassé) voor € 75.000,-.
 • Achterstelling van verschillende langlopende leningen van totaal € 612.000,- ten opzichte van de Collin investeerders.
 • Ter handhaving van de solvabiliteit is een non-onttrekkingsverklaring overeengekomen. Dit houdt in dat er geen onttrekkingen aan het vermogen van Eaglet Eye B.V. mogen plaatsvinden, zolang de solvabiliteit (werkelijk eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal conform berekening Collin Crowdfund) 40% of lager is.

Dun & Bradstreet
Dun & Bradstreet noteert een Verhoogd risico, aangezien de onderneming feitelijk een starter is, vanwege de lange periode van ontwikkeling.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De score is gebaseerd op de jaarcijfers 2014 en 2015 en prognoses over 2016 en 2017, waarbij de prognose over 2016 als uitgangspunt is genomen. De gewogen Overall score komt uit op Ruim voldoende.

Rentabiliteit
Na een flink aantal jaren in het teken van productontwikkeling, hebben de eerste verkopen plaatsgevonden in 2015. De ontwikkeling is tot nu toe gefinancierd door kapitaalstortingen van de aandeelhouders. Ook in 2016 zal de cashflow naar verwachting nog tekortschieten voor rente en aflossing. Daarom is er nog € 200.000,- aan extra risicodragend werkkapitaal aangetrokken, waarmee de rente en aflossingen betaald kunnen worden. (Vanaf 2017 zal met een omzet van circa € 3.700.000,- de internationale verkoop naar verwachting ruimschoots voldoende zijn om aan de verplichtingen te voldoen). De rentabiliteit wordt over de jaren 2016 en 2017 gewaardeerd op Voldoende, mede omdat een en ander is gebaseerd op prognoses.

Solvabiliteit
Door het achtergestelde risicodragend vermogen is de solvabiliteit na financiering ruim 57% op een balanstotaal van ongeveer € 1.500.000,-. Dit levert een Excellent score op. Na toevoeging van winst in 2017 zal de solvabiliteit snel aan waarde winnen. Omdat het gestorte kapitaal feitelijk een ontwikkelfinanciering is, is de score voor de solvabiliteit afgewaardeerd naar Ruim voldoende.

Liquiditeit
Eind 2015 komt de liquiditeit met een current ratio (vlottende activa/vlottende passiva) van 1,9 uit op de score Excellent. De liquide middelen moeten in 2016 namelijk ook gebruikt worden voor aflossingen en herinvesteringen. De liquiditeit zal eind 2016, mede door de kapitaalstorting, een current ratio van 1,3 (Ruim voldoende) hebben. Voor 2017 wordt een sterke verbetering verwacht naar een current ratio van 4,3. Voorzichtigheidshalve wordt de liquiditeit gewaardeerd op Ruim voldoende.

Samenvattend
Rentabiliteit: Voldoende
Solvabiliteit: Ruim voldoende
Liquiditeit: Ruim voldoende
Overall: Ruim voldoende

Extra beloning

Naast de rentevergoeding van 8% op jaarbasis biedt Eaglet Eye B.V. de navolgende extra beloning aan.

Alle investeerders vanaf € 1000,- ontvangen een uitnodiging voor een presentatie over de Eye Surface Profiler. Hierbij zal gezorgd worden voor een hapje en een drankje en tevens wordt daar de mogelijkheid geboden voor een gratis oogmeting met de ESP.

Oogspecialisten ontvangen daar bovenop onderstaande extra beloning:
•    Investering ≥ € 5.000,- en < € 10.000,- geeft recht op 5% korting bij aanschaf ESP voor 1 juli 2016;
•    Investering ≥ € 10.000,- en < € 15.000,- geeft recht op 10% korting bij aanschaf ESP voor 1 juli 2016;
•    Investering ≥ € 15.000,- en < € 20.000,- geeft recht op 15% korting bij aanschaf ESP voor 1 juli 2016;
•    Investering ≥ € 20.000,- geeft recht op 20% korting bij aanschaf ESP voor 1 juli 2016;

De waardebon en uitnodiging hiervoor zal worden verzonden via Collin, aangezien de investeerders anoniem zijn ten opzichte van elkaar en de ondernemer. 

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

Anonieme investeerder heeft € 5.000 geïnvesteerd.
01-02-2016 om 18:54
Anonieme investeerder heeft € 500 geïnvesteerd.
01-02-2016 om 18:51
Anonieme investeerder heeft € 5.000 geïnvesteerd.
01-02-2016 om 18:36
Anonieme investeerder heeft € 2.500 geïnvesteerd.
01-02-2016 om 18:34
Anonieme investeerder heeft € 500 geïnvesteerd.
01-02-2016 om 18:30

Reacties

Investeerder – 9470
01-02-2016 14:33
Waar is het bedrijf eigenlijk gevestigd ?

J.G.M. Brassé
01-02-2016 14:45
Eaglet Eye is in Houten gevestigd. De productie vindt elders in Nederland plaats.
Investeerder – 2343
01-02-2016 14:46
ik heb twee vragen over deze verder mooie investering:
– hoeveel van de geprognosticeerde omzet van 3,7 mio in 2017 is al in meer of minder mate gerealiseerd?
– wat zijn voorbeelden van de consumable products die ook in de markt zouden kunnen worden gezet?

J.G.M. Brassé
01-02-2016 15:30
We hebben een goedgevulde pipeline waarmee we de prognose voor 2017 verwachten te realiseren.

Een voorbeeld van een consumable is fluorescine, die je voor iedere meting nodig hebt, onder eigen label in de markt zetten.

Ondernemer


Arnoud Snepvangers


Hans Brassé

Crowdfund Coach


Dirk Teijen