36137

Easy Self Storage B.V.

€ 175.000  |  8,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 179
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 20-05-2020 in 3 uur volgeschreven door 179 investeerders

Samenvatting

Opslag middels zelfbediening voor zowel particulier als zakelijk, Easy Self Storage B.V. wordt het eerste selfsupporting storage-concept in de regio. Alle andere opslagaanbieders in Venlo en omgeving hebben extra personeel ingezet. Easy Self Storage B.V. zal een concept aanbieden waarbij de gebruikers zich via de website kunnen aanmelden, een opslag kunnen huren en betalen om zich vervolgens middels een code hiertoe toegang kunnen verschaffen. 
De gebroeders Kuëb van Vegchel (1993) en Baer van Vegchel (1996) zijn momenteel beiden actief als timmerman. 
Easy Self Storage B.V. is een dochteronderneming van KuBa Vastgoed B.V. alwaar de beide broers hun commercieel vastgoed in hebben zitten waar Easy Self Storage B.V. gebruik van maakt. Daarboven zitten de beide persoonlijke holdings. Gezien het feit dat dit concept arbeidsextensief is, kunnen beide broers hun werkzaamheden als timmerman blijven voortzetten. Men is voornemens alle resultaten binnen Easy Self Storage B.V. in het bedrijf te laten zodat de lening kan worden afgebouwd en waardoor dat er ruimte komt voor toekomstige groei.

Invloed Coronavirus
Geruime tijd voor de intrede van het Coronavirus waren de gebroeders Van Vegchel al bezig met de ontwikkeling van een selfservice-storage concept. Enerzijds om het gemak voor de klant te optimaliseren en anderzijds om structurele personeelskosten uit te sluiten. Met de komst van het Coronavirus kunnen we stellen dat dit concept goed aansluit bij de ‘nieuwe werkelijkheid’ waarbij we de persoonlijke contacten beperken en zoveel mogelijk digitaal gaan werken. Dit zal voor bepaalde potentiële klanten een overweging zijn om voor dit selfserviceconcept van Easy Self Storage B.V. te kiezen. Door de structurele besparing van personeelskosten ligt de druk ook lager als er zich in de toekomst calamiteiten voordoen zoals wij deze nu zien bij het Coronavirus. 

Financieringsbehoefte
De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 175.000,-. De looptijd is 60 maanden waarvan de eerste drie maanden aflossingsvrij. Vanaf de vierde maand geldt een lineaire maandelijkse aflossing in 57 maanden. De rente bedraagt 8,0% per jaar gedurende de gehele looptijd. De bedenktermijn voor investeerders is voor deze leningaanvraag zeven dagen.

Risico
Voor deze aanvraag hanteren we de Dun & Bradstreet-kwalificatie Verhoogd risico en de overall Collin Credit Score is Voldoende. 

 • De debiteuren zijn Easy Self Storage B.V., de bovenliggende Kuba Vastgoed B.V., Kueb van Vegchel Holding B.V. en Baer van Vegchel Holding B.V.
 • Beide heren Van Vegchel staan gezamenlijk persoonlijk borg voor het gehele leenbedrag van € 175.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment grotendeels morele waarde.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Easy Self Storage B.V. worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

Leendoel

De lening wordt aangewend voor de aankoop van het self-storage systeem inclusief installaties en ict-systemen, alsmede een beperkte voorraad, de website en werkkapitaal. Het grootste deel heeft betrekking op de vaste activa met betrekking tot de self-storage systemen. Dit zijn demontabele opslagunits in diverse afmetingen welke zijn voorzien van deuren, sloten en camerasystemen voor bewaking en veiligheid.

Ondernemer

Kuëb van Vegchel (1993) heeft een opleiding op mbo-niveau (Allround Timmerman) en is vanaf 2016 werkzaam bij Faassen bouwservice als allround timmerman. De laatste 2 jaar is dit als leermeester en aansturend richting ingehuurde zzp’ers. Kuëb zal deze werkzaamheden blijven verrichten zodat hij niet afhankelijk is van inkomen vanuit Easy Self Storage BV. Kuëb woont samen met zijn vriendin Daphne Cremers, ook zij is mbo-opgeleid (wellness en beauty), ze is 36 uur per week werkzaam bij Douglas. In de overige uren werkt zij nog vanuit een eigen schoonheidssalon aan huis.

Baer van Vegchel (1996) heeft zowel de opleiding logistiek medewerker afgerond alsook Luchtmobiel Defensie, alwaar hij van 2016 tot 2020 heeft gewerkt. Vanaf januari 2020 is hij gestart met de opleiding allround timmerman, een BBL-traject en ook hij is werkzaam via een uitzendbureau bij Faassen Bouwservice. Hij is alleenstaand.

De beide broers zijn handige praktijkgerichte ondernemers. Deze eigenschappen komen goed van pas bij de ontwikkeling van Easy Self Storage B.V. Diverse montagewerkzaamheden, verbeteringen en aanpassingen aan deze opslagsystemen en faciliteiten kunnen zij zelf uitvoeren. Hier ligt ook hun kracht. Ten aanzien van het feitelijke beheer hebben zij derhalve bewust gekozen voor dit sterk geautomatiseerde en gedigitaliseerde selfserviceconcept.

Onderneming

Bedrijfsprofiel
Easy Self Storage B.V. gaat het eerste selfsupporting opslagconcept in de regio van Venlo exploiteren. 
Het concept waarbij de gebruikers zich via de website kunnen aanmelden, een opslag kunnen huren, betalen en vervolgens middels een code zich toegang hiertoe kunnen verschaffen. Dit betekent gemak voor zowel de klant als voor de ondernemer. Ook worden zo de bedrijfskosten beperkt. Easy Self Storage B.V. wil zich tevens onderscheiden door de ligging: nabij de woonkern, daar waar de concurrenten afgelegen liggen op industrieterreinen. 

Visie en Missie
Self storage-concepten zijn de afgelopen jaren op meerdere plaatsen uit de grond gekomen. Particulieren, net als kleine bedrijven, hebben steeds meer behoefte aan extra opslag. Het is de visie van Easy Self Storage B.V. om juist in de markt van de selfsupporting storage units te springen. Alles digitaal vanuit de website geregeld, geen gedoe met personeelsbezetting, wel natuurlijk goed uitgerust met camera’s.
Door het selfsupportingconcept in de regio te introduceren willen men ook een voorsprong nemen op de concurrentie op basis van concurrerende tarieven en op basis van de ligging nabij de woonkern (daar waar de meeste concurrenten aan de rand van de stad zitten). Ook de ligging, langs een drukke doorgaande weg met heel veel verkeer, geeft extra mogelijkheden ten aanzien van reclame. De uitingen op het pand zijn dagelijks zichtbaar voor duizenden inwoners van Venlo.
Doordat men niet afhankelijk is van inkomen uit Easy Self Storage B.V. kan men alle opgebouwde reserves in blijven zetten om hiermee de verdere groei te financieren. De eerste vestiging zal naar verwachting in 2020 en 2021 verder worden geoptimaliseerd en als de prognoses kunnen worden waargemaakt dan is men vanaf 2022 in staat om een volgende vestiging te openen. 
Op de langere termijn wil men verder groeien naar een netwerk van vestigingen in de regio. Er zal vooral veel focus komen te liggen op het optimaliseren van de bezettingsgraad, met een groei naar 80% als doel (het marktgemiddelde is momenteel in Nederland 82% en in de EU 79%). In de regio Venlo is dit momenteel zelfs meer dan 90% door relatief weinig aanbod ten opzichte van grote inwonersaantallen.

Het aandachtsgebied betreft het stadsdeel Blerick (Gemeente Venlo) met ruim 27.000 inwoners en in iets mindere mate de aangrenzende stadsdelen met ruim 45.000 inwoners (Venlo en de omliggende kerkdorpen).

Concurrentiepositie, onderscheidend vermogen
Kijkend naar de USP’s dan zijn de volgende te noemen:

 1. Selfserviceconcept, volledig geautomatiseerd, met individuele beveiliging per unit.
 2. Een gunstige ligging in de woonkern.
 3. Zichtbare locatie om extra naamsbekendheid te bereiken.
  Door middel van de scherpe tariefstelling (aan de onderzijde van de prijzen van de concurrenten) in combinatie met voorgenoemde USP’s wil men binnen afzienbare tijd door groeien naar een bezetting van minimaal 80%.
  In de toekomst kan er gekeken worden om additionele omzet te genereren door de verkoop van producten en diensten, echter men wil vooralsnog niet van het selfserviceconcept afstappen.

JURIDISCHE STRUCTUUR 

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Opslagruimten e.d € 182.000,-
Website € 3.000,-
Werkkapitaal, aanloop € 25.000,-
Totale financieringsbehoefte € 210.000,-
Eigen werkzaamheden € 15.000,-
Eigen inbreng € 20.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 175.000,-

 

Leenbedrag: € 175.000,-
Rente: 8,0%
Looptijd: 60 maanden waarvan de eerste 3 maanden aflossingsvrij en vervolgens een lineaire maandelijkse aflossing in 57 maanden.

Voor het pand welke Easy Self Storage B.V. intercompany zal huren van KuBa Vastgoed B.V., is er een financiering van € 335.000,- bij de Rabobank aangetrokken waarbij beide bv’s debiteur zijn. Deze financiering kent een looptijd van 10 jaar met een aflossingsvrije periode van 6 maanden en een slottermijn van € 167.500,- na 10 jaar. Er geldt voor deze financiering een rentevastperiode van 5 jaar à 3,80%. Voor deze financiering is er een eerste hypothecaire inschrijving van € 500.000,- op het bedrijfspand verstrekt, evenals persoonlijke borgtochten van elk € 35.000,- door beide ondernemers en zakelijke borgtochten van € 335.000,- door beide personal holdings.
De bedenktermijn voor investeerders is voor deze leningaanvraag zeven dagen.

Risico

Het selfserviceconcept beperkt veel risico’s. Het bedrijf is niet afhankelijk van de fysieke inzet van de ondernemers, er is geen personeel met bijbehorende risico’s. De bestemming is van bedrijfsmatige aard en er mogen conform bestemmingsplan ook dergelijke activiteiten worden uitgevoerd. Het grootste risico is dat de doelstelling van een bezettingsgraad van 80% niet wordt behaald. Er is voor 2020, 2021 en 2022 rekening gehouden met het scenario waarbij de bezettingsgraad slechts op 65% uit komt (worstcase scenario). Hierbij is er gekeken wat de effecten zullen zijn. Uiteindelijk zou een bezetting van 55% break-even betekenen, echter bij een bezetting van 65% blijft ook de capaciteit om af te lossen volledig in stand.

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteuren zijn Easy Self Storage B.V., de bovenliggende Kuba Vastgoed B.V., Kueb van Vegchel Holding B.V. en Baer van Vegchel Holding B.V.
 • Beide heren Van Vegchel staan gezamenlijk persoonlijk borg voor het gehele leenbedrag van € 175.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment grotendeels morele waarde.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Easy Self Storage B.V. worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Easy Self Storage BV is Verhoogd risico. De kwalificatie voor Baer van Vegchel Holding B.V., Kueb van Vegchel Holding B.V. en KuBa Vastgoed B.V. is Laag risico.
Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Verhoogd risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De Collin Credit Score is gebaseerd op de enkelvoudige prognoses over 2020, 2021 en 2022 van Easy Self Storage B.V. De overige debiteuren kennen een neutrale positie behoudens de aankoop van het pand. De overall Collin Credit Score is Voldoende.

Afloscapaciteit 
Voor 2020 wordt een omzet verwacht (vanaf juli 2020 opbouwend) van € 56.000,-, een cashflow van € 13.000,- en een netto cashflowoverschot van € 1.000,-. 
Voor 2021 wordt er een omzet verwacht van € 137.000,-, een cashflow van € 52.000,- en een netto cashflowoverschot van € 15.000,-. 
Voor 2022 wordt een omzet verwacht van € 139.000,-, een cashflow van € 55.000,- en een netto cashflowoverschot van € 18.000,-. 
De afloscapaciteit kwalificeren wij als Voldoende.

Solvabiliteit
Ultimo 2020 wordt er een solvabiliteit geprognosticeerd van 16,8% op een balanstotaal van € 196.000,-.
Conform de prognoses zal de solvabiliteit ultimo 2021 uitkomen op 30,9% op een balanstotaal van € 188.000,- en per ultimo 2022 op 48,1% op een balanstotaal van € 181.000,-. 
De solvabiliteit kwalificeren wij als Voldoende.

Zekerheden
Voor deze lening zijn de volgende zekerheden verkregen:

 • Beide heren Van Vegchel staan gezamenlijk persoonlijk borg voor het gehele leenbedrag van € 175.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment grotendeels morele waarde.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Easy Self Storage B.V. worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

Door de borgstelling en de verpanding kwalificeren wij de zekerheden als Ruim voldoende. 

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Voldoende
Solvabiliteit: Voldoende
Zekerheden: Ruim Voldoende
Overall: Voldoende

Extra beloning

Alle investeerders vanaf € 1.000,- ontvangen een voucher/uitnodiging voor een open dag (na de openingsfase) waarbij de ondernemers een hapje en een drankje aanbieden, evenals een leuke verrassing.

De voucher/uitnodiging zal digitaal worden verzonden via Collin Crowdfund, aangezien de investeerders anoniem zijn ten opzichte van elkaar en de ondernemer.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-110226 heeft € 500 geïnvesteerd.
20-05-2020 om 12:40
investeerder-25859 heeft € 500 geïnvesteerd.
20-05-2020 om 12:37
investeerder-104375 heeft € 500 geïnvesteerd.
20-05-2020 om 12:35
investeerder-99192 heeft € 500 geïnvesteerd.
20-05-2020 om 12:32
investeerder-1877 heeft € 500 geïnvesteerd.
20-05-2020 om 12:31

Reacties

Investeerder – 40333
20-05-2020 12:04
Gezien de toevoeging “morele waarde” begrijp ik de kwalificatie onder zekerheden van “ruim voldoende” niet goed: verpanding van roerende zaken is enige dat overblijft.

Collin Crowdfund
20-05-2020 12:11
Beste Investeerder,

De borgstelling heeft grotendeels morele waarde. Ten opzichte van de gehele lening van € 175.000,- kunnen wij stellen dat natuurlijk niet het gehele bedrag middels privé vermogen is afgedekt. Op dit moment is er evenwel een bescheiden spaartegoed en buffer in cash welke rond de € 25.000,- tot € 30.000,- zit en een van de aandeelhouders heeft op zijn eigen woning, samen met zijn vriendin, een overwaarde. Samen met het pandrecht op de activa (deze maakt in verhouding een groter deel uit van de beoordeling Ruim voldoende, daar het demontabel en redelijk courante zaken betreffen) komen wij derhalve op deze waardering.

Met vriendelijke groet,
Collin Crowdfund

J.A.J. Schmitz
20-05-2020 15:37
Hoe is de verzekering van het pand en de opgeslagen inhoud geregeld? En wat gebeurt er als er onverhoopt wordt ingebroken of brand uitbreekt? Zie de onverkwikkelijke acties bij de brand in Zoetermeer bij het opslagbedrijf Shurgard Self Storage.

Ondernemer

Kueb en Baer van Vegchel

Crowdfund Coach


Jacques Smeets