42706

ECI Machinery

€ 95.000  |  8,5% rente  |  60 maanden  Investeerders: 170
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 27-10-2022 in 1 uur volgeschreven door 170 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam ECI Machinery
Sector Groothandel/industrie
Rechtsvorm Eenmanszaak
Leendoel Inkoop voorraad
Datum van oprichting 15-10-2013
Website www.ecimachinery.com

Leendoel

ECI Machinery is gespecialiseerd in de verkoop en verhuur van bouw-, land-, wegenbouw- en industriële machines. Mevr. Sanou is de algemeen directeur van ECI Machinery. Ze komt oorspronkelijk uit Burkina Faso en woont al meer dan 15 jaar in Nederland. Ze spreekt vloeiend Engels, Frans en Nederlands en beschikt over de basiskennis van Duits, Spaans en Italiaans. Nadien heeft mevr. Sanou een paar jaar gewerkt als internationaal verkoopvertegenwoordiger, bij een bedrijf dat zich bezighield met de im- en export van bouw-, land-, wegenbouw- en industriële machines, en heeft ze de stap gezet om een eigen onderneming te starten.

ECI Machinery koopt machines aan en verkoopt deze direct door naar klanten. Hierdoor is er relatief weinig op voorraad. De machines worden veelal gekocht in Turkije en Sri Lanka. Ongeveer 80-85% van de aangekochte machines wordt verkocht aan het buitenland. Met name aan Vietnam en Maleisië.

Er wordt een lineaire lening van € 95.000,- verstrekt met een looptijd van 60 maanden en een vaste rente van 8,5% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Inkoop voorraad € 180.000
Totaal € 180.000
Eigen inbreng € 85.000
Collin Direct € 95.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteur voor de financiering is mevrouw S.S. Sanou handelend onder de naam ECI Machinery. Vanwege de gekozen rechtsvorm is ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privévermogenspositie van de ondernemer materieel van aard in relatie tot het leenbedrag.
  • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van ECI Machinery worden in tweede verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • De (huidige en toekomstige) vorderingen van ECI Machinery worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 95.000,- op het woonhuis aan de Ridderspoor 16, 7483 AW te Haaksbergen, kadastraal bekend als sectie B nummer 4885 te Haaksbergen, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het woonhuis is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving door ING Bank N.V. ter hoogte van € 244.000,- en een openstaande schuld van € 217.000,-. Het onroerend goed kent een taxatiewaarde van € 420.000,- op basis van een taxatierapport met waarde peildatum 22 september 2022.
  • De onderneemster heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven. 

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor ECI Machinery is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de jaarcijfers van 2019, 2020 en 2021 van ECI Machinery. De overall Collin Credit Score is Voldoende.

Toelichting jaarcijfers
De privé-onttrekkingen in 2021 zijn voornamelijk gebruikt voor de verbouwing van het woonhuis. Zo is er een nieuwe keuken geplaats, een nieuw ontvangstruimte inclusief overkapping gebouwd voor klanten, een nieuwe toiletgroep gebouwd voor klanten en er is vloerverwarming inclusief nieuwe vloer aangelegd. Dit heeft ertoe geleid dat de waarde van het huis fors is toegenomen. Inmiddels zijn de privé-onttrekkingen weer genormaliseerd en is het eigen vermogen middels de behaalde resultaten in 2022 naar verwachting weer positief.

Jaarcijfers

Balans overzicht ultimo 2021 en prognose 2022

Activa

  2021 2022
Vaste activa € 8.000 € 8.000
Vlottende activa € 172.000 € 267.000
Overige vlottende activa -/- € 9.000 € 99.000
Totaal € 171.000 € 374.000

Passiva

  2021 2022
Risicodragend vermogen -/- € 76.000 € 32.000
Langlopende schulden € 48.000 € 143.000
Kortlopende schulden € 199.000 € 199.000
Totaal € 171.000 € 374.000

Winst- en verliesrekening 2021 en prognose 2022

  2021 2022
Omzet € 3.220.000 € 3.100.000
Bruto winst € 239.000 € 249.000
Kosten € 66.000 € 65.000
Resultaat € 173.000 € 184.000

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-222346 heeft € 100 geïnvesteerd.
27-10-2022 om 13:07
investeerder-60788 heeft € 100 geïnvesteerd.
27-10-2022 om 13:07
investeerder-303401 heeft € 100 geïnvesteerd.
27-10-2022 om 13:07
investeerder-195274 heeft € 100 geïnvesteerd.
27-10-2022 om 13:06
investeerder-38220 heeft € 100 geïnvesteerd.
27-10-2022 om 13:06

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.30 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Loyaliteitsprogramma
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders