48697

Eetcafé Brabant 4

€ 65.000  |  8,5% rente  |  60 maanden  Investeerders: 137
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 13-06-2024 in 1 uur volgeschreven door 137 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Eetcafé Brabant
Sector Horeca
Rechtsvorm Eenmanszaak
Leendoel Onroerend goed
Datum van oprichting 16-08-1959
Website www.eetcafebrabant.nl

Leendoel

Eetcafé Brabant wordt al jaren gerund door de familie Kirisik in Vlijmen. Het bedrijfspand waarin de horecazaak wordt geëxploiteerd is al enige jaren in eigendom. Via de investeerders van Collin Crowdfund zijn de afgelopen 2 jaar een drietal leningen verstrekt. Met financiering 1 heeft de ondernemer de aankoop van de naastgelegen woning voor de verhuur gerealiseerd. Via financiering 2 en financiering 3 is vervolgens aangrenzend onroerend goed voor de verhuur aangekocht.

Het onroerend goed aan Plein 5A, dat met financiering 2 is aangeschaft, was tot eind 2023 verhuurd aan een rijschool. De ondernemer wenst het onroerend goed te verbouwen om het vervolgens weer te kunnen verhuren aan een andere partij. Verder wenst de ondernemer de financiering deels aan te wenden voor de herfinanciering van een bestaande lening.

Er wordt een lineaire lening van € 65.000,- verstrekt met een looptijd van 60 maanden en een vaste rente van 8,5% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Verbouwing onroerend goed € 43.000
Herfinanciering bestaande lening € 22.000
Collin Direct € 65.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De geldnemer is de heer I. Kirisik handelend onder de naam Eetcafé Brabant. Vanwege de gekozen rechtsvorm is de ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De waarde van de hoofdelijke aansprakelijkheid is op dit moment materieel van aard op basis van overwaarde op onroerend goed in privé.
  • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 65.000,- op de verhuurde woning aan de Sint Catharinastraat 4, 5251 AR Vlijmen, kadastraal bekend als sectie L nummer 1611 te Vlijmen verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Deze is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 200.000,- (ten gunste van Collin Crowdfund) en een openstaande schuld van € 188.813,44 per d.d. 08-05-2024. Het onroerend goed kent een waarde van € 265.000,- op basis van de WOZ-waarde met waardepeildatum 01-01-2023.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor Eetcafé Brabant is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de historische cijfers en prognosecijfers 2024 van Eetcafé Brabant, de verhuuropbrengsten van de vastgoedportefeuille, alsmede de waarde van de hoofdelijke aansprakelijkheid en hypothecaire dekking. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.

Toelichting jaarcijfers

De balans na investering weergeeft de gecombineerde vermogenssituatie van de eenmanszaak en de vastgoedportefeuille (inclusief de eigen woning). De prognose voor 2024 ligt in lijn met het resultaat van 2023, hierbij wordt tevens rekening gehouden met de huurinkomsten.

Jaarcijfers

Balans overzicht na investering

Activa

  BNI
Vaste activa € 2.055.000
Vlottende activa € 80.000
Totaal € 2.135.000

Passiva

  BNI
Eigen vermogen € 624.000
Langlopende schulden € 1.445.000
Kortlopende schulden € 66.000
Totaal € 2.135.000

Prognose winst- en verliesrekening 2024 (inclusief huurinkomsten)

Omzet € 420.000
Bruto winst € 317.000
Kosten € 217.000
Netto winst € 100.000

Bijlage(n)

  • EBI

Bekijk bijlage(n)

Bovenstaande bijlage(n) kunt u alleen inzien, indien u bent ingelogd op uw ‘Mijn Collin’ account.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-377429 heeft € 300 geïnvesteerd.
13-06-2024 om 11:26
investeerder-359686 heeft € 500 geïnvesteerd.
13-06-2024 om 11:20
investeerder-333842 heeft € 100 geïnvesteerd.
13-06-2024 om 11:15
investeerder-343219 heeft € 300 geïnvesteerd.
13-06-2024 om 11:14
investeerder-122863 heeft € 200 geïnvesteerd.
13-06-2024 om 11:12

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders