43218

Eetcafé Brabant II

€ 250.000  |  7,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 457
Reeds
geïnvesteerd

94 %

14.000 nog te investeren

Verlopen
inschrijftijd

12 %

26 dagen resterend

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Eetcafé Brabant
Sector Horeca
Rechtsvorm Eenmanszaak
Leendoel Onroerend goed
Datum van oprichting 16-08-1959
Website www.eetcafebrabant.nl

Leendoel

Eetcafé Brabant wordt al jaren gerund door de familie Kirisik in Vlijmen. Het bedrijfspand waarin de horecazaak wordt geëxploiteerd is al enige jaren in eigendom. De bovenwoning van het pand wordt verhuurd. Recent is de Sint Catharanistraat 4 te Vlijmen (gelegen naast de eigen woning) toegevoegd aan de vastgoedportefeuille via een financiering via Collin Crowdfund. De ondernemer heeft nu een overeenkomst gesloten voor de aankoop van het bedrijfspand aan Plein 5a en 5c te Vlijmen, gelegen tegen het eigen bedrijfspand. Hierdoor krijgt de ondernemer beide panden van het blok in bezit en kan hij (op termijn) zijn activiteiten uitbreiden. Dit is tevens de reden dat de ondernemer bereid is om een hogere prijs te betalen voor het onroerend goed. De aankoop van het pand is in verhuurde staat. Het commerciële gedeelte wordt verhuurd aan een verkeersschool. De bovenwoning wordt tevens (particulier) verhuurd. De Loan-to-Value bedraagt 71% bij de start. Ten tijde van de slottermijn bedraagt de LTV 57%.

Er wordt een lineaire lening van € 250.000,- verstrekt met een looptijd van 60 maanden en een slottermijn ter hoogte van € 200.000,-. De rente bedraagt 7,0% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Aankoop pand € 480.000
Kosten € 50.000
Totaal € 530.000
Eigen inbreng € 80.000
Lening verkoper € 200.000
Collin Direct € 250.000

* De verkopende partij verstrekt een lening van € 200.000,-, met een jaarlijkse rente van 7,0% en een looptijd van 10 jaar. De eerste vijf jaar wordt er niet afgelost op de lening. Als zekerheid voor deze lening krijgt de verkopende partij een tweede hypotheek op het aan te kopen pand.

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteur is de heer I. Irisik handelend onder de naam Eetcafé Brabant. Vanwege de gekozen rechtsvorm is de ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privévermogenspositie van de ondernemer ruim, door de overwaarde in de eigen woning.
  • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 250.000,- op de woning met bedrijfsmatig onroerend goed aan Plein 5a en 5c, 5251 AS te Vlijmen, kadastraal bekend als sectie L nummer 3179 te Vlijmen verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 350.000,- op basis van een taxatierapport met waarde peildatum 26 augustus 2022. De verwachting is dat de waarde van het onroerend goed zal stijgen op het moment dat het pand in eigen gebruik zal worden gebruikt.
  • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van de woning met bedrijfsmatig onroerend goed aan Plein 5a en 5c, 5251 AS te Vlijmen, kadastraal bekend als sectie L nummer 3179 te Vlijmen worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • Men heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven. De extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn.
  • Men heeft de mogelijkheid om in de laatste zes maanden van de looptijd, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de ondernemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen in dat geval een eerste investeringskans in de nieuwe lening.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor Eetcafé Brabant is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de historische cijfers van Eetcafé Brabant, de huurcontracten en recente taxatierapporten van al het onroerend goed wat in bezit is. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.

Jaarcijfers

Balans overzicht na investering

Activa

  na investering
Vaste activa € 983.000
Vlottende activa € 94.000
Overige vlottende activa € —
Totaal € 1.077.000

Passiva

  na investering
Eigen vermogen € 168.000
Langlopende schulden € 862.000
Kortlopende schulden € 47.000
Totaal € 1.077.000

Winst- en verliesrekening 2021

Omzet € 245.000
Bruto winst € 170.000
Kosten € 119.000
Netto winst € 51.000

 

Winst- en verliesrekening 2022 (prognose inclusief huurinkomsten)

Omzet € 316.000
Bruto winst € 241.000
Kosten € 169.000
Netto winst € 72.000

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-306315 heeft € 100 geïnvesteerd.
26-09-2022 om 21:01
investeerder-13595 heeft € 2.000 geïnvesteerd.
26-09-2022 om 20:59
investeerder-249911 heeft € 100 geïnvesteerd.
26-09-2022 om 20:28
investeerder-108880 heeft € 400 geïnvesteerd.
26-09-2022 om 19:51
investeerder-109918 heeft € 100 geïnvesteerd.
26-09-2022 om 19:43

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.30 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Loyaliteitsprogramma
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders