42683

Eetcafé Brabant

€ 200.000  |  7,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 324
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 29-06-2022 in 1 uur volgeschreven door 324 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Eetcafé Brabant
Sector Horeca
Rechtsvorm Eenmanszaak
Leendoel Onroerend goed
Datum van oprichting 16-08-1959
Website www.eetcafebrabant.nl

Leendoel

Eetcafé Brabant wordt al jaren gerund door de familie Kirisik in Vlijmen. Het bedrijfspand waarin de horecazaak wordt geëxploiteerd is al enige jaren in eigendom. De bovenwoning van het pand wordt verhuurd. De ondernemer heeft een overeenkomst gesloten voor de aankoop van de woning aan de Sint Catharinastraat 4, voor de verhuur. Deze woning is direct gelegen naast de eigen woning (nummer 2). De eigen woning sluit weer direct aan op het bedrijfspand waarin het eetcafé wordt gerund. Er is inmiddels interesse vanuit meerdere potentiële huurders. 

De totale investering bedraagt € 250.000,-. Vanuit eigen middelen wordt er € 50.000,- ingebracht. De financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 200.000,- met een maandelijkse lineaire aflossing in 60 maanden en een slottermijn ter hoogte van € 170.000,-. De rente bedraagt 7,0% per jaar gedurende de gehele looptijd. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Aankoop pand € 220.000
Kosten € 20.000
Verbouwing € 10.000
Totaal € 250.000
Eigen inbreng € 50.000
Collin Direct € 200.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteur is de heer I. Kirisik handelend onder de naam Eetcafé Brabant. Vanwege de gekozen rechtsvorm is de ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privévermogenspositie van de ondernemer ruim, door de overwaarde in de eigen woning.
  • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 200.000,- op het woonhuis aan de Sint Catharinastraat 4, 5251 AR Vlijmen, kadastraal bekend als sectie L nummer 1611 te Vlijmen, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed wordt aangekocht voor € 220.000,-.
  • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van het woonhuis aan de Sint Catharinastraat 4, 5251 AR Vlijmen, kadastraal bekend als sectie L nummer 1611 te Vlijmen worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • Men heeft de mogelijkheid om in de laatste zes maanden van de looptijd, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de ondernemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen in dat geval een eerste investeringskans in de nieuwe lening
  • Men heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven. De extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor Eetcafé Brabant is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de historische cijfers van Eetcafé Brabant, de huurcontracten en recente taxatierapporten van al het onroerend goed wat in bezit is. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.

Jaarcijfers

Balans overzicht na investering

Activa

  na investering
Vaste activa € 632.000
Vlottende activa € 15.000
Overige vlottende activa € —
Totaal € 647.000

Passiva

  na investering
Eigen vermogen € 188.000
Langlopende schulden € 412.000
Kortlopende schulden € 47.000
Totaal € 647.000

Winst- en verliesrekening 2021

Omzet € 245.000
Bruto winst € 170.000
Kosten € 119.000
Netto winst € 51.000

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-316251 heeft € 400 geïnvesteerd.
29-06-2022 om 11:19
investeerder-38029 heeft € 100 geïnvesteerd.
29-06-2022 om 11:18
investeerder-256083 heeft € 300 geïnvesteerd.
29-06-2022 om 11:18
investeerder-274385 heeft € 200 geïnvesteerd.
29-06-2022 om 11:18
investeerder-318008 heeft € 100 geïnvesteerd.
29-06-2022 om 11:17

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.30 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Loyaliteitsprogramma
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders