39936

Eetcafé de Hoek

€ 130.000  |  7,5% rente  |  60 maanden  Investeerders: 224
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Minimaal risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 27-05-2021 in 1 uur volgeschreven door 224 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Eetcafé de Hoek
Sector Horeca
Rechtsvorm Vennootschap onder firma
Leendoel Overname
Datum van oprichting 01-01-2016
Website www.eetcafedehoek.nl

Leendoel

De heer Van der Meer (1971) en mevrouw Van Houdenhoven (1971) exploiteren sinds een aantal jaar succesvol Eetcafé de Hoek in Koudekerk aan den Rijn. De ondernemers hebben de mogelijkheid gekregen om hun onderneming uit te breiden en Café de Egelantier te Hazerswoude-Dorp over te nemen. Voor de overname is er financiering benodigd.

Er wordt een lineaire lening van € 130.000,- verstrekt met een looptijd van 60 maanden, waarvan de eerste drie maanden aflossingsvrij en een vaste rente van 7,5% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Goodwill € 125.000
Voorraad € 3.500
Marketing € 2.000
Verbouwing € 8.000
Inventaris € 22.500
Werkkapitaal € 5.000
Totaal € 166.000
Eigen inbreng € 36.000
Collin Direct € 130.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteuren voor de financiering zijn de heer M.P. van der Meer en mevrouw A.J.J. van Houdenhoven handelend onder de naam Eetcafé de Hoek. Vanwege de gekozen rechtsvorm zijn beide ondernemers hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De hoofdelijke aansprakelijkheid beperkt zich momenteel tot de overwaarde op het woonhuis.
  • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Eetcafé de Hoek worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 130.000,- op het woonhuis aan de Corellistraat 24 te Hazerswoude-Rijndijk verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het woonhuis is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 425.000,- en openstaande schuld van € 425.000,- . Op basis van een taxatierapport met waarde peildatum 10 juli 2020 heeft het woonhuis een marktwaarde van € 505.000,-.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor Eetcafé de Hoek is Minimaal risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de historische en prognose cijfers van Eetcafé de Hoek en Café de Egelantier. De overall Collin Credit Score is Voldoende.

Invloed corona
Het coronavirus heeft een flinke invloed gehad op de omzet en het resultaat van Eetcafé de Hoek. Daarentegen heeft men 2020 alsnog met een positief resultaat kunnen afsluiten. Daarnaast zijn de terrassen sinds 28 april weer geopend wat een positieve invloed heeft op de omzet. De ondernemers hopen per 5 juni ook het restaurant weer te mogen openen. Naar alle waarschijnlijkheid kan het café de Egelantier weer ‘gewoon’ open na renovaties. 

Toelichting jaarcijfers
De langlopende schuld op de balans is een lening van de heer Van der Meer (vader). Hierover dient jaarlijks 1,7% rente betaald te worden, aflossing is flexibel. De prognose jaar 1 is gebaseerd op het eerste volledige jaar van het over te nemen café en daarmee ook de jaarcijfers van het Eetcafé de Hoek. De jaarcijfers zijn gebaseerd op de omzet van de over te nemen onderneming en de omzet van de huidige exploitatie. Er is bij de prognose rekening gehouden met de impact van de coronapandemie op de onderneming.

Jaarcijfers

Balans overzicht ultimo 2020 Eetcafé de Hoek

Activa

  2020
Vaste activa € 60.000
Vlottende activa € 23.000
Overige vlottende activa € 41.000
Totaal € 124.000

Passiva

  2020
Eigen vermogen € 19.000
Langlopende schulden € 94.000
Kortlopende schulden € 11.000
Totaal € 124.000

Winst- en verliesrekening 2020 Eetcafé de Hoek

Omzet € 344.000  
Bruto winst € 209.000  
Kosten € 160.000  
Resultaat € 49.000  

 

Winst- en verliesrekening jaar 1

Omzet € 831.000  
Bruto winst € 456.000  
Kosten € 402.000  
Resultaat € 54.000  

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-233257 heeft € 100 geïnvesteerd.
27-05-2021 om 11:07
investeerder-95882 heeft € 100 geïnvesteerd.
27-05-2021 om 11:06
investeerder-102447 heeft € 100 geïnvesteerd.
27-05-2021 om 11:06
investeerder-64193 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
27-05-2021 om 11:06
investeerder-67349 heeft € 100 geïnvesteerd.
27-05-2021 om 11:06

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.30 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Loyaliteitsprogramma
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders