37721

Eetcafe t Goudhaantje

€ 75.000  |  8,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 191
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 23-09-2020 in 1 uur volgeschreven door 191 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Eetcafé ’t Goudhaantje
Sector Horeca
Rechtsvorm Eenmanszaak
Leendoel Aankoop bedrijfspand
Datum van oprichting 01-05-2002
Website www.tgoudhaantje.nl

Leendoel

De heer Tunç exploiteert de shoarmazaak / cafetaria ’t Goudhaantje. Hij heeft de mogelijkheid gekregen om het bedrijfspand welke hij huurt nu aan te kopen. Hiervoor is de ondernemer op zoek naar een financiering.

Er wordt een lineaire lening van € 75.000,- verstrekt met een looptijd van 60 maanden, een maandelijkse aflossing van € 677,97 per maand een slottermijn van € 35.000,- en een vaste rente van 8,0% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Aankoop bedrijfspand € 75.000
Kosten koper € 2.000
Verbouwing / Aanpassing pand € 5.000
Totaal € 82.000
Eigen middelen € 7.000
Collin Direct € 75.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteur voor de financiering is de heer Y. Tunç handelend onder de naam Eetcafé ’t Goudhaantje. Vanwege de gekozen rechtsvorm is ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag.
  • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Eetcafé ‘t Goudhaantje worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. 
  • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 75.000,- op het aan te kopen bedrijfspand aan de Hertog Karellaan 25-27 te Tiel verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onderpand wordt aangekocht voor € 75.000,-.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor Eetcafé ‘t Goudhaantje is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de historische cijfers van Eetcafé ‘t Goudhaantje. De overall Collin Credit Score is Voldoende.

Invloed coronavirus
Door de maatregelen gesteld door de overheid heeft de ondernemer eind maart en april zijn restaurant moeten sluiten (enkel bezorging / afhalen was mogelijk). Hierdoor heeft de ondernemer wel wat omzet misgelopen. Inmiddels is de omzet weer stijgende en (bijna) terug op het oude niveau.

Jaarcijfers

Balans overzicht ultimo 2019

  2019     2019
Vaste activa € 8.000   Eigen vermogen € 8.000
Vlottende activa € 7.000   Langlopende schulden € 11.000
Overige vlottende activa € 6.000   Kortlopende schulden € 2.000
Totaal € 21.000   Totaal € 21.000

Activa

  2019
Vaste activa € 8.000
Vlottende activa € 7.000
Overige vlottende activa € 6.000
Totaal € 21.000

Passiva

  2019
Eigen vermogen € 8.000
Langlopende schulden € 11.000
Kortlopende schulden € 2.000
Totaal € 21.000

Winst- en verliesrekening 2019

Omzet € 148.000  
Bruto winst € 102.000  
Kosten € 68.000  
Resultaat € 34.000  

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-107864 heeft € 200 geïnvesteerd.
23-09-2020 om 10:09
investeerder-190097 heeft € 300 geïnvesteerd.
23-09-2020 om 10:08
investeerder-116679 heeft € 200 geïnvesteerd.
23-09-2020 om 10:08
investeerder-97428 heeft € 200 geïnvesteerd.
23-09-2020 om 10:08
investeerder-191234 heeft € 200 geïnvesteerd.
23-09-2020 om 10:08

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders