46571

EL Beauty Products

€ 125.000  |  9,5% rente  |  60 maanden  Investeerders: 301
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

3 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Gemiddeld risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 26-10-2023 in 25 uur volgeschreven door 301 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam EL Beauty Products
Sector Detailhandel
Rechtsvorm Eenmanszaak
Leendoel Werkkapitaal
Datum van oprichting 30-09-2023
Website www.wimperextensions-kopen.nl

Leendoel

EL Beauty Products is in september 2023 opgericht door Esther Lemstra-Knipping (56 jaar). Esther heeft in september de mogelijkheid gekregen om de webshop Wimperextentions-kopen.nl en het private label L’ Avely van PB Lashes over te nemen welke sinds 2012 bestaat.

Met de mentaliteit “het glas is altijd halfvol”. Een dosis enthousiaste werklust en niet bang te zijn om een nieuwe uitdaging aan te gaan heeft Esther het bedrijf gekocht en ziet zij kansrijke mogelijkheden om de overname te laten slagen. Wimperextensions-kopen.nl verkoopt het grootste aanbod aan producten voor wimperextensions en wimperlifting, wenkbrauwen, make-up en verzorging in de Benelux. Tevens verzorgen zij diverse trainingen op het gebied van beauty. Belangrijk om te vermelden is dat de familie Lemstra niet financieel afhankelijk is van de inkomsten die voortvloeien uit EL Beauty Products.

Esther heeft na de Havo de directiesecretaresse opleiding aan Schoevers behaald. Ook heeft Esther diverse wimper extensions trainingen gevolgd.

Er wordt een lineaire lening van € 125.000,- verstrekt met een looptijd van 60 maanden en een vaste rente van 9,5% per jaar. De eerste 6 maanden betreffen een aflossingsvrije
periode. Vanaf de 7e maand wordt er maandelijks afgelost. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Koopsom webshop € 105.000
Werkkapitaal en aanloopkosten € 56.650
Totaal € 161.650
Eigen inbreng € 36.650
Collin Direct € 125.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De geldnemer is EL Beauty Products. Vanwege de gekozen rechtsvorm is de geldnemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De waarde van de hoofdelijke aansprakelijkheid is op dit moment materieel van aard op basis van overwaarde op onroerend goed in privé.
  • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 125.000,- op het woonhuis met als adres: Vosbergstraat 5, 5384 ST te Heesch, kadastraal bekend als sectie G, nummer 817 te Heesch, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Deze is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 1.000.000,- en een openstaande schuld van € 956.000,- per d.d. 06-10-2023. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 1.250.000,- op basis van het taxatierapport met waardepeildatum 20-10-2021.
  • De heer P. Lemstra en mevrouw E.J.P. Knipping geven een negatieve hypotheekverklaring af op het woonhuis met als adres: Vosbergstraat 5, 5384 ST te Heesch, kadastraal bekend als sectie G, nummer 817 te Heesch. Dit is een morele verklaring dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving op de Vosbergstraat 5, 5384 ST te Heesch mag worden gedaan zonder toestemming van Collin Crowdfund. Ook mag de huidige hypothecaire schuld niet verhoogd worden binnen de bestaande hypothecaire inschrijving(en). Daarnaast mag het pand zonder toestemming van Collin Crowdfund niet verkocht worden. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 1.250.000,- op basis van het taxatierapport met waardepeildatum 20-10-2021 en is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 1.000.000,- en een openstaande schuld van € 956.000,- per d.d. 06-10-2023.
  • De heer P. Lemstra geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 125.000,-. Deze borgstelling is op dit moment materieel van aard op basis van overwaarde op onroerend goed in privé.
  • De (huidige en toekomstige) voorraad van EL Beauty Products worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • Geldnemer heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor EL Beauty Products is Gemiddeld risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij de beoordeling gebruik gemaakt van de historische en prognosecijfers van EL Beauty Products. De Collin Credit Score is Ruim voldoende.

Toelichting jaarcijfers
De onderneming die Esther heeft overgenomen bestaat sinds 2012 en maakte in 2019 een resultaat na belasting van € 92.000,-, in 2020 € 55.000,-, in 2021 € 79.000,- en in 2022 van € 42.000,-. Het resultaat laat zien dat het een goed draaiende onderneming was waarbij Esther de potentie in de groei van haar bedrijf ziet aangezien zij het bijbehorende klantenbestand heeft overgenomen en zij zich fulltime op haar bedrijf gaat focussen. Gedurende het eerste jaar is er een voorzichtige prognose afgegeven en vanaf 2025 verwacht Esther een omzet van € 322.000,- en een resultaat voor belasting van € 66.000,-.

Jaarcijfers

Prognosecijfers 2024

Activa

  2024
Vaste activa € 58.000
Vlottende activa € 43.000
Overige vlottende activa € 63.000
Totaal € 164.000

Passiva

  2024
Eigen vermogen € 39.000
Langlopende schulden € 94.000
Kortlopende schulden € 31.000
Totaal € 164.000

Prognose winst- en verliesrekening 2024

Omzet € 258.000
Bruto winst € 142.000
Kosten € 106.000
Winst voor belasting € 36.000

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-299060 heeft € 100 geïnvesteerd.
26-10-2023 om 13:05
investeerder-325415 heeft € 100 geïnvesteerd.
26-10-2023 om 13:03
investeerder-353967 heeft € 2.000 geïnvesteerd.
26-10-2023 om 12:59
investeerder-191872 heeft € 500 geïnvesteerd.
26-10-2023 om 12:56
investeerder-383906 heeft € 100 geïnvesteerd.
26-10-2023 om 12:48

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.30 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Loyaliteitsprogramma
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders