45818

El Ouardi Vastgoed B.V.

€ 150.000  |  7,5% rente  |  36 maanden  Investeerders: 354
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

9 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Gemiddeld risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 11-08-2023 in 3 dagen volgeschreven door 354 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam El Ouardi Vastgoed B.V.
Sector Vastgoed
Rechtsvorm Besloten Vennootschap
Leendoel Objectfinanciering
Datum van oprichting 12-12-2017

Leendoel

Najib El Ouardi is in het verleden actief geweest als importeur van koffie. Inmiddels is de ondernemer tevens in loondienst bij een koffiebar/lunchroom. Met de opgebouwde liquiditeiten heeft hij in 2017 een bedrijfspand gekocht welke wordt verhuurd. Het betreffende bedrijfspand is op dit moment hypotheekvrij en kent een waarde in verhuurde staat ter hoogte van € 220.000,-. Met de vrij komende liquiditeiten wil de ondernemer zijn vastgoedportefeuille verder gaan uitbreiden. De Loan to Value (LTV) op het bedrijfspand bedraagt 68% bij aanvang en 65% aan het einde van de looptijd.

Er wordt een lineaire lening van € 150.000,- verstrekt met een looptijd van 36 maanden, een slottermijn ter hoogte van € 142.000,- en een vaste rente van 7,5% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Uitbreiding vastgoedportefeuille € 150.000
Collin Direct € 150.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

 • De Geldnemers zijn:
  • El Ouardi Vastgoed B.V.
  • Diyamma Holding B.V.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 150.000,- op het bedrijfsmatig onroerend goed aan de Graftermeerstraat 49D, 2131 AA te Hoofddorp, kadastraal bekend als sectie C complexaanduiding 5967 en appartementsindex 14 gemeente Haarlemmermeer, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 220.000,- in verhuurde staat op basis van een taxatierapport met een waarde peildatum van 27 juni 2023.
 • De heer N. El Ouardi geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 150.000,-. Deze borgstelling is op dit moment volledig materieel van aard, gezien de overwaarde van € 350.000,- (op basis van WOZ-waarde 2022) op de privéwoning.
 • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van het bedrijfspand met als adres: Graftermeerstraat 49D, 2131 AA te Hoofddorp, kadastraal bekend als sectie C complexaanduiding 5967 en appartementsindex 14 gemeente Haarlemmermeer worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om gedurende de laatste achttien maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, vervroegd af te lossen tegen drie maanden vergoedingsrente.
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om in de laatste zes maanden van de looptijd, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, indien de geldnemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen in dat geval een eerste investeringskans in de nieuwe lening.
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven. De extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor El Ouardi Vastgoed B.V. is Gemiddeld risico. De score voor Diyamma Holding B.V. is Laag risico. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Gemiddeld risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de historische cijfers van El Ouardi Vastgoed B.V. en Diyamma Holding B.V. over 2021 en 2022, de prognose voor de huurinkomsten over 2023 en 2024 en het taxatierapport. De overall Collin Credit Score is Goed.

Toelichting jaarcijfers
Op dit moment wordt de bovenverdieping van het bedrijfspand verhuurd met een maandelijkse huur van € 1.100,-. Op dit moment zit de ondernemer zelf nog gehuisvest in de benedenverdieping, welke hij tevens zal gaan verhuren.

Jaarcijfers

Balans overzicht na investering

Activa

  2022
Vaste activa € 220.000
Vlottende activa € 2.000
Liquide middelen € 150.000
Totaal € 372.000

Passiva

  2022
Eigen vermogen € 142.000
Langlopende schulden € 152.000
Kortlopende schulden € 78.000
Totaal € 372.000

Overzicht prognose huurinkomsten

Huurinkomsten € 25.000
Exploitatielasten € 4.000
Rentelasten en kosten Collin Crowdfund € 12.700
Aflossing Collin Crowdfund € 2.700
Netto cashflowoverschot € 5.600

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-395335 heeft € 1.500 geïnvesteerd.
11-08-2023 om 11:35
investeerder-34840 heeft € 600 geïnvesteerd.
11-08-2023 om 11:24
investeerder-201372 heeft € 300 geïnvesteerd.
11-08-2023 om 11:21
investeerder-225292 heeft € 100 geïnvesteerd.
11-08-2023 om 11:17
investeerder-396477 heeft € 500 geïnvesteerd.
11-08-2023 om 11:14

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.30 uur.

Investeren bij Collin

 • Aantrekkelijk rendement
 • Kredietwaardige leningen
 • Loyaliteitsprogramma
 • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders