33729

Elfring Verzekeringen & Financiële Diensten

€ 195.000  |  6,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 137
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Minimaal risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 20-11-2019 in 1 uur volgeschreven door 137 investeerders

Samenvatting

Op woensdag 13 november hebben we de taxatie ontvangen inzake de Van Harenstraat 28 en 28a. Ten onrechte stond er vermeld dat er alleen op de Van Harenstraat 28a hypotheek gevestigd zal worden. De hypotheek zal echter gevestigd worden op zowel de Van Harenstraat 28 evenals 28a, dus het geheel zoals kadastraal bekend onder sectie D nummer 2274 te Wolvega.
Collin Crowdfund, 15 november 2019

De onderneming betreft Elfring Verzekeringen en Financiële Diensten, een intermediair in verzekeringen en hypotheken. Het huidige pand is een huurlocatie met een mindere uitstraling. De ondernemer kan nu een eigen kantoorpand verwerven waar hij een goede uitstraling kan creëren, op een gunstige locatie in het centrum van Wolvega met voldoende parkeergelegenheid. 

Cor Elfring is zijn loopbaan gestart bij een verzekeraar waarna hij in 1998 voor zichzelf begon met de onderhavige onderneming. Het bedrijf, dat met niets begonnen is, is geleidelijk aan gegroeid. De groei heeft een constante lijn laten zien die slechts licht onderbroken is geweest gedurende de kredietcrisis.

Cor is te typeren als een echt klantenmens, met veel ervaring, die oplossingsgericht werkt. Niet voor niets is hij er trots op dat zijn reputatie goed is. Vrijwel al zijn werk verkrijgt hij op doorverwijzing van eerdere klanten die hem aanbevelen bij familie en vrienden. Het onderscheidend vermogen zit in de kwaliteit van dienstverlening, waardoor het klantverloop erg laag is en nieuwe klanten vrijwel uitsluitend op doorverwijzing binnenkomen. Concurrentie is met andere woorden niet iets waar Cor zich mee bezig hoeft te houden.

Financieringsbehoefte
De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 195.000,-. De looptijd is 60 maanden met een slottermijn van € 95.000,-. De rente bedraagt 6% per jaar gedurende de gehele looptijd. De bedenktermijn voor investeerders is voor deze lening aanvraag zeven dagen.

Risico
De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende. Voor deze aanvraag hanteren we de Dun & Bradstreet kwalificatie Minimaal risico. De volgende zekerheden en voorwaarden zijn van toepassing.

  • De debiteur is eenmanszaak Elfring Verzekeringen & Financiële Diensten, gedreven door Cor Elfring. Vanwege de gekozen rechtsvorm is de ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Ook partner Maaike Elfring-Witkam zal als mededebiteur optreden. Op dit moment is de privévermogenspositie van Cor Elring en Maaike Elfring Witkam grotendeels materieel gebaseerd op de getaxeerde overwaarde op de privéwoning per peildatum 28 oktober 2019. 
  • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 195.000, – op het bedrijfsmatig onroerend goed aan zowel de Van Harenstraat 28 en de Van Harenstraat 28a te Wolvega, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een marktwaarde na verbouwing van € 175.000,- op basis van een recent taxatierapport.

Leendoel

De financiering zal gebruikt worden voor de aankoop en verbouwing van een kantoorpand voor eigen gebruik.

Ondernemer

Cor is zijn loopbaan gestart bij een verzekeraar waarna hij in 1998 voor zichzelf begon als onafhankelijk tussenpersoon voor verzekeringen en hypotheken. Kernwoorden voor de ondernemer zijn deskundigheid, klantgerichtheid, duidelijkheid en betrouwbaarheid. Cor neemt graag de tijd om zijn klanten te leren kennen en ze te informeren over alle mogelijkheden om hen zo van een echt passend advies te voorzien. Door zijn ruime ervaring en grote netwerk bereikt hij veel voor zijn klanten. 

Het is dan ook niet verwonderlijk dat Cor een hele goede reputatie heeft die resulteert in veel mond-tot-mondreclame. Vrijwel al zijn werk verkrijgt hij op doorverwijzing van bestaande klanten die hem aanbevelen bij familie en vrienden. 

De ondernemer volgt jaarlijks bijscholing, voldoet aan alle Wft-eisen en is SEH gecertificeerd. Dit geldt ook voor zijn echtgenote die weliswaar niet in de onderneming meewerkt maar wel zorgt dat ze haar opleidingen tijdig actualiseert/onderhoudt. Dit met de reden dat zij wil kunnen inspringen in de onderneming van haar echtgenoot indien dit nodig mocht zijn.

Onderneming

Elfring Verzekeringen en Financiële Diensten (met als tweede handelsnaam: Hypotheekadvies Wolvega,) is een eenmanszaak. Het bedrijf, wat met niets begonnen is, is geleidelijk aan gegroeid. De groei heeft een constante lijn laten zien die slechts licht onderbroken is geweest gedurende de kredietcrisis.

Bij de advisering staat het klantbelang voorop. Dit kan waargemaakt worden doordat het bedrijf samenwerkt met een groot aantal banken en verzekeraars, maar geen verplichtingen heeft en 100% onafhankelijk is. Uit het grote aanbod van de markt wordt het voor de klant meest gunstige en passende product gezocht.

Klantgerichtheid uit zich niet alleen in de kwaliteit van het advies, maar ook in de service. Klanten kunnen tijdens de looptijd van hun verzekeringen rekenen op persoonlijk advies. Cor staat voor hun belangen bij bijvoorbeeld het afwikkelen van schade. Daarnaast heeft het bedrijf ruime openingstijden en is het voor dringende zaken ook ’s avonds en in het weekend bereikbaar. 

Het onderscheidend vermogen van het bedrijf is dan ook de kwaliteit van dienstverlening. Hierdoor is er vrijwel geen klantverloop. Nieuwe klanten komen op doorverwijzing binnen. Met andere woorden, concurrentie is niet iets waar Cor zich mee bezig hoeft te houden.

Internet en rechtstreeks bedienende aanbieders zijn strikt genomen wel concurrenten. Deze concurrentie wordt echter als niet relevant beschouwd voor de doelgroep van Cor omdat zij niet dezelfde persoonlijke service en kwaliteit kunnen bieden. Er is wel een vergelijkbare tussenpersoon in Wolvega (onderdeel van een makelaarskantoor), maar omdat ieder zijn eigen klantenkring heeft, zitten zij niet in elkaars vaarwater.

Het huidige pand is een huurlocatie met een mindere uitstraling. De ondernemer kan nu een eigen kantoorpand verwerven waar hij een goede uitstraling kan creëren, op een gunstige locatie in het centrum van Wolvega met voldoende parkeergelegenheid.

Structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Aankoop pand € 165.000,-
Verbouwing € 20.000,-
Kosten aankoop en financiering € 10.000,-
Totale financieringsbehoefte € 195.000,-
Financiering via Collin Crowdfund € 195.000,-

Leenbedrag: € 195.000, –
Rente: 6 %
Looptijd: 60 maanden lineaire maandelijkse aflossing met een slottermijn van € 95.000,-. 
De bedenktermijn voor investeerders is voor deze lening aanvraag zeven dagen
.

Naast Collin Crowdfund blijft de bestaande kredietfaciliteit van € 10.000,- in stand. Als zekerheid voor deze financiering geldt een verpanding van de roerende zaken van de onderneming.

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteur is eenmanszaak Elfring Verzekeringen & Financiële Diensten, gedreven door Cor Elfring. Vanwege de gekozen rechtsvorm is de ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Ook partner Maaike Elfring-Witkam zal als mededebiteur optreden. Op dit moment is de privévermogenspositie van Cor Elring en Maaike Elfring Witkam grotendeels materieel gebaseerd op de getaxeerde overwaarde op de privéwoning per peildatum 28 oktober 2019. 
  • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 195.000, – op het bedrijfsmatig onroerend goed aan zowel de Van Harenstraat 28 en de Van Harenstraat 28a te Wolvega, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een marktwaarde na verbouwing van € 175.000,- op basis van een recent taxatierapport.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Elfring Verzekeringen en Financiële Diensten is Minimaal risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De score is bepaald op de definitieve cijfers 2018 en door de accountant opgestelde prognose voor 2019. De prognose voor 2019 is als uitgangspunt gehanteerd voor het jaar 2020. De prognoses zijn van goed niveau en geven voldoende inzicht in de verwachte ontwikkeling van de onderneming qua resultaat, balansposities en liquiditeitsverloop. De overall Collin Credit Score wordt gekwalificeerd als Ruim voldoende.

 Afloscapaciteit
Er is in deze onderneming sprake van een stabiele en voorspelbare kasstroom. De omzet in 2018 bedroeg € 140.000,- en dit omzetniveau wordt ook voor de komende jaren verwacht. Rekening houdende met de nieuwe aflossingsverplichting bedraagt het verwachte netto cashflowoverschot € 17.000,- voor het jaar 2020. Wij kwalificeren de aflossingscapaciteit als Goed.

Solvabiliteit
Voor eind 2019 wordt een solvabiliteit van 13% verwacht op een balanstotaal van € 236.000,- (inclusief de investering in het bedrijfspand). De afgelopen jaren lagen de privé onttrekkingen op een hoger niveau vanwege investeringen in de privéwoning die daardoor nu een ruime overwaarde kent welke aan ons is bevestigd met een taxatierapport. Omdat de investeringen in de woning nu afgerond zijn wordt er de komende jaren weer vermogensopbouw in de onderneming voorzien. In totaliteit kwalificeren we de solvabiliteit als Voldoende.

Zekerheden
Voor deze lening zijn de volgende zekerheden verkregen:

  • Stichting Zekerhedenagent Collin Crowdfund verkrijgt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 195.000,- op het bedrijfspand met als adressen zowel Van Harenstraat 28 als Van Harenstraat 28a, 8471JE Wolvega, kadastraal bekend als sectie D nummer 2274, te Wolvega. 

Door de waarde van het bedrijfspand kwalificeren wij de zekerheden als Goed. 

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Goed
Solvabiliteit: Voldoende
Zekerheden: Goed
Overall: Ruim Voldoende

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-32100 heeft € 500 geïnvesteerd.
20-11-2019 om 11:58
investeerder-36124 heeft € 500 geïnvesteerd.
20-11-2019 om 11:58
investeerder-109846 heeft € 500 geïnvesteerd.
20-11-2019 om 11:03
investeerder-10991 heeft € 500 geïnvesteerd.
20-11-2019 om 11:03
investeerder-89834 heeft € 500 geïnvesteerd.
20-11-2019 om 11:03

Ondernemer

Cor Elfring

Crowdfund Coach


Ronald Seinen Crowdfund Coach