47448

Elvy Fashion B.V.

€ 200.000  |  9,5% rente  |  48 maanden  Investeerders: 352
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

14 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 16-02-2024 in 4 dagen volgeschreven door 352 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Elvy Fashion B.V.
Sector Mode
Rechtsvorm Besloten Vennootschap
Leendoel Herfinanciering bestaande leningen en Werkkapitaal
Datum van oprichting 16-02-2018

Leendoel

Elvy Fashion is het, van oorsprong, tassenmerk van zangeres Laura Vlasblom en partner Michel Veenman. Sinds een aantal jaar is het assortiment van Elvy fashion uitgebreid met leren riemen van hoge kwaliteit. De producten van Elvy fashion worden via verschillende retailers aangeboden, maar ook via de eigen webshop elvyfashion.nl. In de beginjaren is er veel geïnvesteerd, onder andere in de renovatie van het huurpand en de aanschaf van een IT-systeem. Door deze investeringen is er een negatief eigen vermogen ontstaan, dat is opgelopen door leveringsproblemen tijdens de coronaperiode. Vanwege de investeringen in de beginfase en de tegenvallende resultaten tijdens de coronapandemie zijn de ondernemers dure kortlopende leningen aangegaan. In 2023 is er een bescheiden winst behaald, waardoor het negatieve eigen vermogen deels is afgenomen. 

De financiering via Collin Crowdfund wordt aangewend voor de herfinanciering van bestaande (dure) kortlopende leningen en deels voor werkkapitaal.

Er wordt een lineaire lening van € 200.000,- verstrekt met een looptijd van 48 maanden, een slottermijn van € 100.000,- en een vaste rente van 9,5%. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Herfinanciering bestaande leningen € 142.000
Werkkapitaal € 58.000
Collin Direct € 200.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

 • De geldnemers zijn:
  • Elvy Fashion B.V.
  • Dodoremi B.V.
  • 1970 Holding B.V.
 • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 200.000,- op het het woonhuis met als adres: Pracanalaan 82, 1060 RC Amsterdam, kadastraal bekend als sectie G, nummer 3408 te Sloten Noord-Holland, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Deze is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 600.000,- en een openstaande schuld van € 476.616,- per d.d. 31-12-2022. Het onroerend goed kent een waarde van € 925.000,- op basis van de WOZ-waarde met waardepeildatum 01-01-2022.
 • Mevrouw L. Vlasblom en de heer M. Veenman geven een borgstelling af voor € 200.000,-. Deze borgstelling is op dit moment materieel van aard op basis van overwaarde op de privéwoning, waarop hypotheek wordt verkregen .
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van geldnemer worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Mevrouw L. Vlasblom geeft een negatieve hypotheekverklaring af op het woonhuis met als adres: Pracanalaan 82, 1060 RC Amsterdam, kadastraal bekend als sectie G, nummer 3408 te Sloten Noord-Holland. Dit is een morele verklaring dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving op het woonhuis mag worden gedaan zonder toestemming van Collin Crowdfund. Ook mag de huidige hypothecaire schuld niet verhoogd worden binnen de bestaande hypothecaire inschrijving(en). Daarnaast mag het pand zonder toestemming van Collin Crowdfund niet verkocht worden.
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om in de laatste zes maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de geldnemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen in dat geval een eerste investeringskans in de nieuwe lening.
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven, de extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Elvy Fashion B.V. is Verhoogd risico, de kwalificatie voor Dodoremi B.V. is Gemiddeld risico en de kwalificatie voor 1970 Holding B.V. is Laag risico. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Verhoogd risico.
Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij de beoordeling gebruik gemaakt van de historische jaarcijfers 2022, de conceptcijfers 2023, alsmede de prognosecijfers 2024 van Elvy Fashion B.V. Ook de waarde van de hypothecaire dekking is meegenomen in de beoordeling. De overall Collin Credit Score is Voldoende.

Toelichting jaarcijfers

De vlottende activa bestaan eind 2022 onder andere voor € 195.000 uit voorraden en voor € 32.000 uit debiteuren.

De kortlopende schulden bestaan eind 2022 onder andere voor € 119.000 uit crediteuren en voor € 105.000 uit een Coronaschuld belastingdienst, waarvoor een betalingsregeling is afgesproken. Ook de te herfinancieren leningen staan bij de kortlopende schulden, waarover in 2022 en 2023 +/- € 20.000,- rente is betaald. Deze leningen worden middels deze financiering afgelost.

Voor 2024 wordt een omzet van € 1.260.000 begroot en een nettowinst van € 199.000. De toename van het verwachte resultaat komt voort uit de aantrekking van een nieuwe accountmanager, de lancering van een tweetal nieuwe producten en van de verkopen via Bol.com en eigen website. In januari 2024 is een omzet van € 102.876,49 gerealiseerd, waar dit in januari 2023 nog € 78.663,30 was. De gerealiseerde omzet van januari 2024 ligt dan ook in lijn met de opgestelde prognose 2024.

Het break-even point voor 2024 ligt bij een omzet van € 1.000.000,-. Dat wil zeggen dat er bij deze omzet precies aan de financieringslasten kan worden voldaan.

Jaarcijfers

Balans overzicht 2022 en 2023 Elvy Fashion B.V.

Activa

  2022 2023
Vaste activa € 4.000 € 4.000
Vlottende activa € 319.000 € 338.000
Totaal € 323.000 € 342.000

Passiva

  2022 2023
Eigen vermogen -/- € 95.000 -/- € 81.000
Langlopende schulden € — € –
Kortlopende schulden € 418.000 € 423.000
Totaal € 323.000 € 342.000

Winst- en verliesrekening 2022 Elvy Fasion B.V.

Omzet € 781.000
Bruto winst € 321.000
Kosten € 320.000
Netto winst € 1.000

 

Concept winst- en verliesrekening 2023 Elvy Fasion B.V.

Omzet € 822.000
Bruto winst € 307.000
Kosten € 292.000
Netto winst € 15.000

Bijlage(n)

 • EBI

Bekijk bijlage(n)

Bovenstaande bijlage(n) kunt u alleen inzien, indien u bent ingelogd op uw ‘Mijn Collin’ account.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-1726 heeft € 1.900 geïnvesteerd.
16-02-2024 om 11:42
investeerder-109637 heeft € 100 geïnvesteerd.
16-02-2024 om 11:40
investeerder-298817 heeft € 500 geïnvesteerd.
16-02-2024 om 11:34
Anonieme investeerder heeft € 1.000 geïnvesteerd.
16-02-2024 om 11:16
Anonieme investeerder heeft € 100 geïnvesteerd.
16-02-2024 om 11:12

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Investeren bij Collin

 • Aantrekkelijk rendement
 • Kredietwaardige leningen
 • Loyaliteitsprogramma
 • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders