44079

Elyn drogisterij & Mooi parfumerie B.V.

€ 90.000  |  8,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 227
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 30-12-2022 in 2 uur volgeschreven door 227 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Elyn drogisterij & Mooi parfumerie B.V.
Sector Detailhandel
Rechtsvorm Besloten Vennootschap
Leendoel Opstart kosten
Datum van oprichting 17-11-2022

Leendoel

Monique Remus heeft de afgelopen jaren bij apotheken in diverse functies, zoals teamleider en assistent, gewerkt. Rob Sierat is al jarenlang zelfstandig ondernemer in de financiële sector en vuurwerkbranche. Rob en Monique hebben, in samenwerking met Unipharma en Mooi parfumerie, besloten om in Zevenbergen een drogisterij en parfumerie te openen. Het pand waar ze zich in vestigen ligt aan de Molenstraat, de winkelstraat, in Zevenbergen. De financiering via Collin Crowdfund is benodigd om de opstartkosten zoals de inkoop van voorraad, verbouwingskosten en inventaris te bekostigen.

Er wordt een lineaire lening van € 90.000,- verstrekt met een looptijd van 60 maanden met een vaste rente van 8,0% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Verbouwing € 40.000
Inventaris € 38.500
Voorraad € 85.000
Totaal € 163.500
Eigen inbreng € 73.500
Collin Direct € 90.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteuren zijn:
  • Elyn drogisterij & Mooi parfumerie B.V.
  • R.J.J. Sierat Beheer B.V.
  • M.A.R. Remus beheer B.V.
  • Tomorrow B.V. 
 • De heer R.J.J. Sierat en mevrouw M.A.R. Remus geven een gezamenlijke persoonlijke borgstelling af voor € 90.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde op basis van onder andere de overwaarde in het woonhuis.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Elyn drogisterij & Mooi parfumerie B.V., R.J.J. Sierat Beheer B.V., M.A.R. Remus beheer B.V. en Tomorrow B.V. worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 90.000,- op het woonhuis aan De Meeren 94, 4761 SM te Zevenbergen, kadastraal bekend als sectie L nummer 2126 te Zevenbergen, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Deze is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 260.000,- en openstaande schuld van € 253.256,-. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 420.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 19-04-2022.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Elyn drogisterij & Mooi parfumerie B.V. en Tomorrow B.V. is Verhoogd risico. De kwalificatie voor R.J.J. Sierat Beheer B.V. en M.A.R. Remus beheer B.V. is laag risico. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Verhoogd risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij de beoordeling gebruik gemaakt van de prognose cijfers van Elyn drogisterij & Mooi Parfumerie B.V. De overall Collin Credit Score is Goed

Toelichting jaarcijfers
Rob en Monique nemen per 1 januari een webshop genaamd Littlerockstore (eenmanszaak) over welke wordt omgezet naar een besloten vennootschap. De overname wordt gefinancierd vanuit eigen middelen. De webshop verkoopt kinderkleding met bedrukking naar 12 verschillende landen. De ondernemers zijn van plan om een deel van het aanbod op de webshop ook aan te bieden in de winkel.

Rob heeft daarnaast ook een vuurwerkgroothandel genaamd Tomorrow Vuurwerk B.V.. Op basis van de verwachte opbrengsten (in december) verwacht hij eventuele onvoorziene kosten inzake de opstart te kunnen opvangen.

Jaarcijfers

Balans na financiering Elyn drogisterij & Mooi parfumerie B.V.

Activa

  Na financiering
Vaste activa € 78.500
Vlottende activa € 85.000
   
Totaal € 163.500

Passiva

  Na financiering
Eigen vermogen € 73.500
Langlopende schulden € 72.000
Kortlopende schulden € 18.000
Totaal € 163.500

Prognose winst- en verliesrekening 2023 Elyn drogisterij & Mooi parfumerie B.V.

Omzet € 615.000
Bruto winst € 387.000
Kosten € 222.000
Belasting € 32.000
Netto winst € 133.000

Prognose winst- en verliesrekening 2024 Elyn drogisterij & Mooi parfumerie B.V.

Omzet € 769.000
Bruto winst € 484.000
Kosten € 234.000
Belasting € 51.000
Netto winst € 199.000

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-242265 heeft € 1.800 geïnvesteerd.
30-12-2022 om 12:26
investeerder-304611 heeft € 100 geïnvesteerd.
30-12-2022 om 12:24
investeerder-359498 heeft € 500 geïnvesteerd.
30-12-2022 om 12:22
investeerder-60391 heeft € 3.000 geïnvesteerd.
30-12-2022 om 12:22
investeerder-296010 heeft € 500 geïnvesteerd.
30-12-2022 om 12:21

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.30 uur.

Investeren bij Collin

 • Aantrekkelijk rendement
 • Kredietwaardige leningen
 • Loyaliteitsprogramma
 • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders