fbpx
33275

Emmelkamp BV

€ 130.000  |  8,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 127
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 14-10-2019 in 1 uur volgeschreven door 127 investeerders

Samenvatting

Aandacht voor bewust en gezond leven, preventie en healthy ageing zijn de gezondheidstrends op dit moment. Alleen zijn disruptieve producten of diensten die op deze trends inspelen, binnen de behoudende wellness-sector eerder uitzondering dan regel.

Emmelkamp B.V. bestaat sinds 1990 en met haar wellness-producten speelt ze in op de heersende gezondheidstrends.

Het bedrijf staat aan de vooravond van een grootschalige marktintroductie van de ‘Feelgood-shower’. De Feelgood-shower is een in 2018 door Emmelkamp B.V. zelf ontwikkelde douche met geïntegreerde UV en infraroodstraling. Met dit high-end product speelt Emmelkamp B.V. in op de huidige trend van quick-wellness in de sauna of badkamer met een product dat ons niet alleen beter doet voelen, maar bijdraagt aan een gezonder, evenwichtiger en zorgelozer leven. 

Camilo Behage is vanaf 2007 werkzaam in Emmelkamp B.V, geleidelijk aan heeft hij de volledige verantwoordelijkheid gekregen. De oorspronkelijke oprichter is nu min of meer gepensioneerd. Al sinds enkele jaren geldt er een afspraak waaronder Camilo het resterende aandelenpakket kan verwerven (87%). De oorspronkelijke oprichter van het bedrijf nog een belang van 5% blijft houden.
 
De ontwikkeling van de Feelgood-shower is op verzoek van Xenz (voorheen Beter Bad) gedaan die het exclusieve verkooprecht voor de Benelux verkregen heeft. Er zijn eind 2018 en in het eerste halfjaar van 2019 de eerste bestellingen geplaatst en Xenz heeft een intentie getekend voor de afname van een behoorlijk aantal exemplaren in 2019 en in 2020. Gegeven het potentieel voor dit nieuwe product is voor Camilo nu het moment gekomen om de afspraken voor de overname te effectueren.

De kredietbehoefte van de onderneming bestaat uit de financiering van de overname van de aandelen, een uitbreiding van het werkkapitaal ten behoeve van de marktintroductie van de Feelgood-shower en een herfinanciering (de bestaande financiering bij Qredits wordt afgelost). De kredietbehoefte wordt ingevuld met cofinanciering door NOM die een achtergestelde lening van € 100.000,- verstrekt . 
 

Financieringsbehoefte
De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 130.000,-. De looptijd is 60 maanden, er geldt een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 8,0% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Risico
D&B kwalificeert Emmelkamp B.V. met een Aanzienlijk risico. De kwalificatie voor C.E. Behage Beheer B.V. is Laag risico. De Collin Credit Score is Ruim Voldoende.

De volgende zekerheden en voorwaarden worden gesteld:

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteuren zijn Emmelkamp B.V. en C.E. Behage Beheer B.V.
  • De heer C. Behage geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 130.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment morele waarde.
  • NOM verstrekt een lening van € 100.000,- waarvan de hoofdsom is achtergesteld bij alle andere huidige en toekomstige schulden van Schuldenaar, met dien verstande dat de vervallen aflossingstermijnen en verschuldigde rentebedragen niet zijn begrepen in de Achterstelling. Deze Achterstelling is niet van toepassing op alle eventuele door Aandeelhouders verstrekte dan wel nog te verstrekken achtergestelde leningen, noch op door derden verstrekte dan wel nog te verstrekken achtergestelde leningen.
  • Ten behoeve van de lening via Collin Crowdfund wordt er een overlijdensrisicoverzekering afgesloten op het leven van de heer C. Behage voor een bedrag van minimaal € 130.000,-. Deze is gelijk aan de looptijd van de lening via Collin Crowdfund. Deze wordt verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • De (huidige en toekomstige) inventaris en voorraad van Emmelkamp B.V. wordt in tweede verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

Leendoel

De lening is bedoeld om de overname van de aandelen van Emmelkamp B.V. te financieren, om de bestaande financiering bij Qredits te herfinancieren en als uitbreiding van het bedrijfskapitaal ten behoeve van de marktintroductie van de Feel-good-shower.

Ondernemer

Camilo Behage (1982) heeft na het behalen van zijn HAVO diploma de propedeuse Sportkunde en daarna de propedeuse MER (management, economie en recht) behaald. Leren door te doen, bleek passender. Hij typeert zichzelf als een selfmade man. Wij hebben hem leren kennen als een complete ondernemer. Hij is communicatief, technisch, commercieel en financieel goed onderlegd. Hij is bovendien gedreven. Camilo is zeer bewust met zijn eigen ontwikkeling bezig. Daarom heeft hij een ondernemersscan laten uitvoeren om zijn ontwikkelpunten scherp te krijgen. Een aantal mensen uit zijn omgeving worden actief als klankbord gebruikt.

Onderneming

Emmelkamp B.V. bestaat sinds 1990 en heeft als activiteit het ontwikkelen, vervaardigen en verkopen van verlichtingsarmaturen en infraroodstralers voor cabines, sauna’s en sta¬tieven. De verlichtingsarmaturen worden afgezet op middelgrote en grote projecten zoals kantoren, scholen en productiebedrijven. De infraroodstralers worden toegepast in cabines en sauna’s die in heel Europa worden afgezet met concentraties in Nederland, Duitsland en Oostenrijk. Camilo Behage is vanaf 2007 werkzaam in het bedrijf, geleidelijk aan heeft hij de volledige verantwoordelijkheid gekregen. De oorspronkelijke oprichter is nu min of meer gepensioneerd. Al sinds enkele jaren geldt er een afspraak waaronder Camilo het resterende aandelenpakket kan verwerven (87%). 

Emmelkamp B.V. staat aan de vooravond staat van een grootschalige marktintroductie van de ‘Feel-good-shower’. De Feel-good-shower is een in 2018 door Emmelkamp B.V. zelf ontwikkelde douche met geïntegreerde UV en Infraroodstraling. De ontwikkeling is op verzoek van Xenz (voorheen Beter Bad) gedaan die het exclusieve verkooprecht voor de Benelux verkregen heeft.

Emmelkamp onderscheidt zich doordat de producten die zondermeer met meer aandacht gemaakt zijn dan bij de concurrentie, omdat het voor hen vaak een sub-product betreft in het totale assortiment. Infraroodstralers zijn voor Emmelkamp B.V. de main-business en daarmee gaat hier veel meer aandacht uit naar de kwaliteit van de techniek en het design. 

Emmelkamp ontwerpt en assembleert de producten. De assemblage wordt deels bij een sociale werkplaats gedaan. Het daadwerkelijk produceren van maakonderdelen gebeurt altijd bij specialisti-sche toeleveranciers. Dit zorgt voor flexibiliteit en maakt het mogelijk om focus te houden op hoogwaardige kwaliteit en innovatie. 

Bij het ontwerp van de producten wordt zoveel mogelijk gekozen voor materialen die erg duurzaam zijn. De producten zijn voor het grootste gedeelte recyclebaar en sommige onderdelen zijn zelfs herbruikbaar. Met Circulair Friesland wordt een vervolgtraject ingezet om te kijken hoe naast de ontwerpfase de rest van het traject zo duurzaam en circulair mogelijk te krijgen is.
 

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Koop aandelen Emmelkamp B.V. (87%) € 100.000,-
Werkkapitaal ten behoeve van opschaling Feel-good-shower € 150.000,-
Herfinanciering Qredits € 20.000,-
Diverse kosten (waaronder financiering) € 10.000,-
Totaal € 280.000,-
Lening familie € 20.000,-
Verrekening bestaande vordering met huidige aandeelhouder € 30.000,-
Achtergestelde lening NOM € 100.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 130.000,-

Leenbedrag: € 130.000,-
Rente: 8,0%
Looptijd: 60 maanden, lineaire maandelijkse aflossing

Overige financiers
NOM verstrekt een achtergestelde lening van € 100.000,- met een rente van 10 %. Er geldt een aflossingsvrije periode tot 1 januari 2021, daarna volgt een lineaire aflossing in 60 maanden. Rabobank continueert de bestaande kredietfaciliteit ad € 80.000, – op voorwaarde dat de borgstelling van de huidige aandeelhouder in stand blijft. Om die reden blijft hij ook voor 5% aandeelhouder. Voort geldt dat de tot de onderneming behorende roerende zaken zijn verpand aan Rabobank.

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteuren zijn Emmelkamp B.V. en C.E. Behage Beheer B.V.
  • De heer C. Behage geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 130.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment morele waarde.
  • NOM verstrekt een lening van € 100.000,- waarvan de hoofdsom is achtergesteld bij alle andere huidige en toekomstige schulden van schuldenaar, met dien verstande dat de vervallen aflossingstermijnen en verschuldigde rentebedragen niet zijn begrepen in de achterstelling. Deze achterstelling is niet van toepassing op alle eventuele door aandeelhouders verstrekte dan wel nog te verstrekken achtergestelde leningen, noch op door derden verstrekte dan wel nog te verstrekken achtergestelde leningen.
  • Ten behoeve van de lening via Collin Crowdfund wordt er een overlijdensrisicoverzekering afgesloten op het leven van de heer C. Behage voor een bedrag van minimaal € 130.000,-. Deze is gelijk aan de looptijd van de lening via Collin Crowdfund. Deze wordt verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • De (huidige en toekomstige) inventaris en voorraad van Emmelkamp B.V. wordt in tweede verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Emmelkamp B.V. is Aanzienlijk risico. Deze entiteit wordt aangekocht en de score behoort dus tot de vorige eigenaar. De kwalificatie voor C.E. Behage Beheer B.V. is Laag risico. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Laag risico, aangezien de holding deze score heeft. 

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De score is gebaseerd op jaarrekening 2018 van Emmelkamp B.V. alsmede de prognoses voor 2019 en 2020. De Collin Credit Score overall komt uit Ruim voldoende.

Rentabiliteit
In 2018 waarin nog nagenoeg geen omzet uit de Feel-good-shower is behaald bedroeg de omzet uit de verkoop van het ‘ normale’ assortiment (verlichtingsarmaturen en infrarood) € 507.000,- met een juist voldoende netto cashflow overschot van € 2.000, -. Xenz heeft een serieuze intentieverklaring afgegeven voor de afname van Feel-good-showers 2019 en 2020. Waarbij in 2020 de range van 1 naar 4 modellen wordt opgerekt. NOM heeft ten behoeve van deze aanvraag een gesprek met de directie van Xenz gehad en hieruit bleek dat men erg enthousiast over de Feel-good-shower is. Het product is op verzoek van Xenz ontwikkeld als alternatief voor de ‘Sunshower’ dat nu een monopolypositie heeft. Xenz typeert de Feel-good-shower als kwalitatief beter en concurrerend in prijs. 

Met de verkoop van Xenz neemt de omzet in de prognose voor 2019 toe naar € 783.000,- met een netto cashflow overschot van € 30.000,-. De prognose 2019 is opgesteld met door de accountant opgestelde cijfers tot en met april als basis. Interne cijfers tot en met juli bevestigen de resultaten uit de prognose tot dan toe. De geprognotiseerde omzet voor 2020 bedraagt € 1.077.000,- met een netto cashflow overschot van € 111.000,-. De score op de rentabiliteit hebben wij vastgesteld op Voldoende.

Solvabiliteit
In 2018 bedroeg de solvabiliteit 35% bij een balanstotaal van € 419.000,-. In 2019 wordt de achtergestelde lening van de NOM ingebracht waardoor het risicodragende vermogen in de prognosebalans 44% zal bedragen bij een balanstotaal van € 675.000,-. In de prognosebalans van 2020 bedraagt het risicodragende vermogen 57% bij een balanstotaal van 57%. De score op de solvabiliteit hebben wij vastgesteld op Goed.

Liquiditeit
De current ratio (vlottende activa/vlottende passiva) komt per ultimo 2018 uit op 1,6, door het inpassen van lang vreemd vermogen (leningen NOM en Collin Crowdfund) verbetert de liquiditeit aanzienlijk naar 2,4 in de prognosebalans per ultimo 2019 en 2,9 na realisatie van de prognose in 2020. Hiermee hebben we de score van de liquiditeit vastgesteld op Goed.
 
Samenvattend
Rentabiliteit: Voldoende
Solvabiliteit: Goed
Liquiditeit: Goed
Overall: Ruim voldoende

Extra beloning

Voor de investeerders van Collin Crowdfund geldt dat zij eenmalig gebruik kunnen maken van een korting op de XL Feel-Good-Shower IR 120
Op de prijs van € 1.195,- geldt een korting van;
10% vanaf een inleg van minimaal € 500,-
25% vanaf een inleg van € 1.000,- 
50% vanaf een inleg van € 5.000,- of meer
 

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-18400 heeft € 500 geïnvesteerd.
14-10-2019 om 10:06
investeerder-63676 heeft € 500 geïnvesteerd.
14-10-2019 om 10:06
investeerder-17714 heeft € 500 geïnvesteerd.
14-10-2019 om 10:05
investeerder-11290 heeft € 500 geïnvesteerd.
14-10-2019 om 10:05
investeerder-14725 heeft € 500 geïnvesteerd.
14-10-2019 om 10:05

Ondernemer

Camilo Behage

Crowdfund Coach


Ronald Seinen