42589

Emmy Kirunda (box 3)

€ 340.000  |  6,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 365
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Niet van toepassing
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 28-06-2022 in 3 uur volgeschreven door 365 investeerders

Samenvatting

Er zijn diverse vragen binnen gekomen over het huisnummer van het woonhuis van de heer Kirunda. Wij willen hierbij aangeven dat in de originele pitch, zoals hieronder, het kavelnummer (=75) opgenomen, conform kadaster, en dat het feitelijke huisnummer 101 betreft, aangezien de woning vrij recent is gebouwd.

Emmy Kirunda, een succesvolle ondernemer binnen de detacheringsbranche, gaat zijn eerste vastgoedobject aantrekken voor de verhuur. Het betreft een appartement in Amsterdam. De Loan To Value (LTV) bij start is 99% en bij de slottermijn 79%. Naast een eerste hypothecaire inschrijving op het aan te trekken object zal tevens een tweede hypothecaire inschrijving op het woonhuis van Emmy Kirunda gevestigd worden. 

Financieringsbehoefte
De totale investering bedraagt € 370.000,-. Vanuit eigen middelen wordt er € 30.000,- ingebracht. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 340.000,-. De looptijd is 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing en een slottermijn van € 272.000. De rente bedraagt 6,0% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Risico
Vanwege het box 3 karakter van deze financiering is er geen kwalificatie van Dun & Bradstreet van toepassing. De Collin Credit Score is Ruim voldoende.
De volgende zekerheden en voorwaarden zijn van toepassing:

 • De debiteur is de heer E.K. Kirunda. Vanwege de gekozen rechtsvorm is de ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privévermogenspositie van de heer Kirunda ruim. 
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 340.000,- op het appartement aan de Louis de Visserstraat 6, 1069 RG Amsterdam, kadastraal bekend als sectie E nummer 8202 appartementsindex 94 te Sloten Noord-Holland, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 345.000,- op basis van een taxatierapport met waarde peildatum 24 mei 2022.
 • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 700.000,- op het woonhuis en parkeerplaats aan de Stettineiland 75, 1014 ZE Amsterdam, kadastraal bekend als sectie K nummer 10656 appartementsindexen 13 en 72 te Amsterdam verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin, welke is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 1.000.000,- en een openstaande schuld per 31-12-2020 van € 912.000,-. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 1.700.000,- op basis van een taxatierapport met waarde peildatum 26 april 2022. De hypothecaire inschrijving is direct hoger genomen zodat eventuele vervolgaanvragen ook gebruik kunnen maken van deze inschrijving. Investeerders in deze lening hebben binnen de inschrijving het eerst recht.
 • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van het appartement aan de Louis de Visserstraat 6, 1069 RG Amsterdam, kadastraal bekend als sectie E nummer 8202 appartementsindex 94 te Sloten Noord-Holland, worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Men heeft de mogelijkheid om gedurende de laatste 24 maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, vervroegd af te lossen tegen drie maanden vergoedingsrente voor de investeerders. Aanvullend heeft de onderneming de mogelijkheid om in de laatste zes maanden van de looptijd, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de ondernemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen in dat geval een eerste investeringskans in de nieuwe lening.
 • Men heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven. De extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn. 

Leendoel

Het leendoel is het financieren van een vastgoedobject voor de verhuur van Emmy Kirunda. Het vastgoedobject betreft het appartement aan de Louis de Visserstraat 6 te Amsterdam.

Ondernemer

Emmy Kirunda (39 jaar) is na het succesvol afronden van zijn Master in Finance direct begonnen met ondernemen. Nu, 10 jaar later, is hij een succesvol ondernemer binnen de detachering branche. Hij is manager en partner bij Morgan Green en is gespecialiseerd in de werving & selectie van professionals binnen de Food & Beverages (Levensmiddelen), Farmacie & BioTech en Medical Devices (Medische Hulpmiddelen) industrie in Nederland, België en Duitsland.

De afgelopen jaren groeide bij Emmy de passie voor vastgoed. Door zijn groeiende interesse heeft hij besloten om zijn vastgoedportefeuille te gaan opbouwen met de aankoop van het pand gelegen op de Louis de Visserstraat 6 te Amsterdam. Spoedig zal het volgende object volgen.

Onderneming

Emmy is 100% eigenaar van Kiddu B.V., waarmee hij een 50% belang heeft in de Morgan Recruitment Group. Na een lastige Corona-periode heeft het bedrijf in 2021 de weg naar boven gevonden en groeit het bedrijf momenteel hard. 

De positieve ontwikkeling en verwachtingen van de Morgan Recruitment Group B.V. zijn voor Emmy de overwegingen om vastgoed aan te kopen om daarmee vermogen op te bouwen. Hierbij is met name de lange termijn relevant en minder het directe rendement op korte termijn. Vanuit zijn bedrijfsinkomen stelt hij € 50.000,- per jaar aanvullend beschikbaar voor zijn vastgoedportefeuille.

Juridische structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Koopsom Louis de Visserstraat 6, Amsterdam €340.000,-
Kosten koper €30.000,-
Totale investeringsbehoefte €370.000,-
Inbreng eigen middelen €30.000,-
Lening via Collin Crowdfund €340.000,-

Leenbedrag: € 340.000,-
Rente: 6,0%
Looptijd: 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing en een slottermijn van € 272.000,-

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. Vanwege het box 3 karakter van de financiering is deze score niet van toepassing. Volledigheidshalve vermelden wij dat de score voor de personal holding van Emmy Kirunda, Kiddu B.V., Verhoogd risico is. De score voor Morgan Recruitment Group B.V. is Laag risico. 

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De score is gebaseerd op basis van de huurstroom, cijfers van Morgan Recruitment Group B.V. en taxatierapporten. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende. 

Afloscapaciteit 
De verhuuropbrengsten vanuit de kamerverhuur van het aan te trekken object bedraagt € 32.000,- op jaarbasis. Voor de opbouw van de vastgoedportefeuille wordt tevens € 50.000,- per jaar vanuit het privéinkomen toegevoegd. Het privéinkomen wordt gegenereerd vanuit de bedrijfsactiviteiten. Na aftrek van de rente- en aflosverplichtingen ten aanzien van de investeerders van Collin Crowdfund resteert een netto cashflow overschot van € 46.000,-. We kwalificeren de afloscapaciteit voorzichtigheidshalve als Voldoende. 

Solvabiliteit
Op basis van de privé vermogenspositie van Emmy Kirunda na kredietverstrekking bedraagt de solvabiliteit 39% op een balanstotaal van € 2.061.000,-, Hiermee kwalificeren we de solvabiliteit als Goed. 

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteur is de heer E.K. Kirunda. Vanwege de gekozen rechtsvorm is de ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privévermogenspositie van de heer Kirunda ruim. 
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 340.000,- op het appartement aan de Louis de Visserstraat 6, 1069 RG Amsterdam, kadastraal bekend als sectie E nummer 8202 appartementsindex 94 te Sloten Noord-Holland, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 345.000,- op basis van een taxatierapport met waarde peildatum 24 mei 2022.
 • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 700.000,- op het woonhuis en parkeerplaats aan de Stettineiland 75, 1014 ZE Amsterdam, kadastraal bekend als sectie K nummer 10656 appartementsindexen 13 en 72 te Amsterdam verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin, welke is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 1.000.000,- en een openstaande schuld per 31-12-2020 van € 912.000,-. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 1.700.000,- op basis van een taxatierapport met waarde peildatum 26 april 2022. De hypothecaire inschrijving is direct hoger genomen zodat eventuele vervolgaanvragen ook gebruik kunnen maken van deze inschrijving. Investeerders in deze lening hebben binnen de inschrijving het eerst recht.
 • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van het appartement aan de Louis de Visserstraat 6, 1069 RG Amsterdam, kadastraal bekend als sectie E nummer 8202 appartementsindex 94 te Sloten Noord-Holland, worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Men heeft de mogelijkheid om gedurende de laatste 24 maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, vervroegd af te lossen tegen drie maanden vergoedingsrente voor de investeerders. Aanvullend heeft de onderneming de mogelijkheid om in de laatste zes maanden van de looptijd, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de ondernemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen in dat geval een eerste investeringskans in de nieuwe lening.
 • Men heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven. De extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn.

Door zowel de eerste hypothecaire inschrijving op het aan te trekken object als de tweede hypothecaire inschrijving op het woonhuis van de heer Kirunda en de hoofdelijke aansprakelijkheid van de heer Kirunda, kwalificeren wij de zekerheden als Goed. 

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Voldoende
Solvabiliteit: Goed
Zekerheden: Goed
Overall: Ruim voldoende

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-2229 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
28-06-2022 om 13:20
investeerder-113324 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
28-06-2022 om 13:10
investeerder-41622 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
28-06-2022 om 13:06
investeerder-188306 heeft € 500 geïnvesteerd.
28-06-2022 om 13:04
investeerder-77119 heeft € 500 geïnvesteerd.
28-06-2022 om 13:04

Ondernemer

Crowdfund Coach


Lars van Meer