30662

Energy Outsourcing Solutions

€ 225.000  |  7,0% rente  |  84 maanden  Investeerders: 232
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 6-08-2018 in 9 uur volgeschreven door 232 investeerders

Samenvatting

Energy Outsourcing Solutions (EOS) ontwikkelt duurzaamheidsprojecten die geëxploiteerd worden door toepassing van WKO-installaties, biomassa Cv-installaties, zonnepanelen, CO2 warmtepompen etcetera. Door toepassing van deze gecombineerde duurzaamheidstechnieken worden projecten gerealiseerd waarbij het energieverbruik van fossiele brandstoffen beperkt wordt. De initiatiefnemers zijn de aandeelhouders van Boonstoppel Vastgoed B.V. die in diverse branches en in hun overige bedrijven vele jaren ervaring hebben met de duurzaamheidsaanpak van grotere projecten. Na de eerste succesvolle campagne in februari van dit jaar start EOS start nu haar tweede campagne bij Collin Crowdfund ter financiering van een op biomassa gestookte warmte-installatie voor de VvE Mendelssohnplein 1-14 te Vlaardingen. Tot op heden zijn de betalingsverplichtingen naar de investeerders van Collin Crowdfund inzake de eerste campagne tijdig en volledig nagekomen. 

Structuur 
Energy Outsourcing Solutions B.V. (inclusief de 100% deelneming E-OS Vlaardingen B.V.) is een 100% dochterbedrijf van Boonstoppel Vastgoed B.V. Boonstoppel Vastgoed B.V. heeft vier aandeelhouders die ieder een 25% belang hebben in Boonstoppel Vastgoed B.V. Bij het onderdeel ‘Onderneming’ wordt in een organigram aangegeven hoe de organisatie eruit ziet.

Financieringsbehoefte
De totale investering (exclusief subsidie) voor een op biomassa gestookte warmte-installatie ten behoeve van VvE Mendelssohnplein 1-14 te Vlaardingen bedraagt € 275.000,-. Uit eigen middelen wordt € 50.000,- ingebracht. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 225.000,-. De looptijd is 84 maanden, waarvan de eerste zes maanden aflossingsvrij. Vanaf de zevende maand geldt een lineaire maandelijkse aflossing in 78 maanden. De rente bedraagt 7% gedurende de gehele looptijd.
 
Risico
De Dun & Bradstreet kwalificatie voor deze aanvraag is Verhoogd risico. De Collin Credit Score komt uit op Ruim voldoende. De debiteuren zijn Energy Outsourcing Solutions B.V. en E-OS Vlaardingen B.V. De warmte-installatie zelf en de rechten uit de 20-jarige overeenkomst tussen E-OS Vlaardingen B.V. en VvE Mendelssohnplein 1-14 te Vlaardingen (met een Dun Bradstreet score van Minimaal risico) worden verpand ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. De aandeelhouder Boonstoppel Vastgoed B.V. geeft een zakelijke borgstelling af ter hoogte van € 225.000,-. Deze borgstelling heeft momenteel materiële waarde. Verder is ter handhaving van de solvabiliteit een niet-onttrekkingsverklaring overeengekomen tot en met een solvabiliteit van 30%. Tevens geeft de aandeelhouder Boonstoppel Vastgoed B.V. een vermogens-instandhoudingsverklaring af voor een geconsolideerde solvabiliteit van minimaal 25%. Ten slotte wordt er een 12-jarige SDE-subsidie ontvangen van totaal € 216.000,- die gelijkmatig is verdeeld over die jaren.

Leendoel

E-OS Vlaardingen ontwikkelt voor VvE Mendelssohnplein 1-14 te Vlaardingen een nieuwe op biomassa gestookte warmte-installatie, waarvan de projectkosten grotendeels gefinancierd moeten worden. Het betreft een exploitatiecontract voor de duur van minimaal 20 jaar. Voor de exploitatie van de installatie verzorgt EOS het beheer, onderhoud en levering van de brandstof.

Ondernemer

Bas van Breugel heeft 23 jaar ervaring bij een woningcorporatie met onderhoud van onroerend goed, waarbij energiebesparing altijd onderdeel was van de aanpak bij onderhoudsprojecten. Hij is inmiddels 10 jaar actief bij EOS voor het realiseren van duurzaamheidsaanpak bij onroerend goed eigenaren zoals woningcorporaties, zorginstellingen en utiliteitsbouw. Hij heeft een bouwkundige opleiding mbo en een aannemers opleiding. In zijn vrije tijd is hij bestuurder van een duurzaamheidsinitiatief voor de nieuwe gemeente Altena. Zijn kernkwaliteiten zijn:

 • Het opbouwen van de outsourcing constructie waarbij er voor alle partijen een win-win situatie ontstaat. 
 • Het overtuigen van de opdrachtgevers van de voordelen van de outsourcing constructie.
 • Het organiseren en beheersen van de uitvoering van dergelijke grote projecten.

Arjan Boonstoppel is al 30 jaar actief in de installatie branche, gestart in de montage en sinds circa 25 jaar werkzaam bij Boonstoppel Engineering en mede-eigenaar van EOS. Bij het ontwerpen van installaties is hij altijd op zoek naar de meest efficiënte wijze van energieopwekking en projecten zo duurzaam mogelijk maken. Zijn opleiding is installatietechniek op hbo-niveau en hij heeft de docentbevoegdheid installatietechniek. Hij heeft een brede ervaring. Als mede-eigenaar van Boonstoppel Engineering B.V. heeft Arjan veel kennis van de branche. Zijn kernkwaliteiten zijn:

 • Ontwikkeling van visie voor duurzame energie efficiënte installaties, gasloos en ‘nul op de meter’ concepten
 • Het vinden van een oplossing in probleemgevallen (creatief)
 • Op een begrijpelijke manier projecten toelichten aan professionals en leken
 • Overtuigingskracht om opdrachtgevers te laten kiezen voor de duurzame oplossingen, bij aanpak van gebouwinstallaties

David van Meggelen is al 30 jaar actief in de installatie branche, gestart in het onderhoud van cv installaties en sinds circa 20 jaar werkzaam bij Boonstoppel Engineering en mede-eigenaar van EOS. Bij het ontwerpen en tijdens het installatieproces van installaties is hij altijd op zoek naar de meest efficiënte wijze van monteren, teneinde het energie verbruik zoveel mogelijk te beperken en daardoor projecten zo duurzaam mogelijk maken. Daarnaast is David ook actief bij het ontwikkelen van nieuwe technieken. Zijn opleiding is installatietechniek hbo-niveau. Hij heeft een brede ervaring. Als mede-eigenaar van Boonstoppel Engineering B.V. heeft David veel kennis van de branche. Zijn kernkwaliteiten zijn:

 • Ontwikkeling van technieken voor duurzame energie efficiënte installaties, gasloos en ‘nul op de meter’ concepten
 • Het oplossen van technische problemen bij installaties in onroerend goed
 • Technische instructie uitleg verzorgen aan eindgebruikers

Karel Abee is al 40 jaar actief in de installatiebranche, gestart als elektra monteur in de bouw sinds circa 25 jaar werkzaam bij Boonstoppel Engineering en mede-eigenaar van EOS. Karel is verantwoordelijk voor de elektro technische oplossingen van gebouwen en begeleidt de uitvoering van projecten. Zijn opleiding is installatietechniek op hbo-niveau. Hij heeft een brede ervaring in de techniek en specialiseert zich op de zonnepanelen branche. Als mede-eigenaar van Boonstoppel Engineering B.V. heeft Karel veel kennis van techniek. Zijn kernkwaliteiten zijn:

 • Engineering van projecten en begeleiden van de uitvoering
 • Het oplossen van uitvoeringsproblemen
 • Ontwikkelen van de duurzaamheidstoepassing in de elektrotechnische installaties

Onderneming

Kernprofiel 
Energy Outsourcing Solutions B.V. is opgericht in 2007, met als activiteit de verduurzaming van de verwarmings- en koelingsinstallaties van gebouwen. EOS ontzorgt haar opdrachtgevers door het gehele proces, van ontwikkeling tot en met de exploitatie, uit te voeren tegen vooraf overeengekomen kosten. Samen met Boonstoppel Engineering B.V. zijn diverse duurzame technieken gecombineerd toegepast. De nieuwste ontwikkeling met opslag van thermische energie met behulp van fase overgangsmaterialen zijn in de laatste projecten toegepast. De traditionele aanpak om de installatie te ontwerpen op basis van het grootste piekmoment heeft EOS kunnen veranderen naar een aanpak waarbij thermische energieopslag en een kleinere energieopwekking (warmtepomp, biomassaketel) benodigd is om aan de warmte/koude vraag te kunnen voldoen. De installaties worden in samenwerking met een opdrachtgever in een plan uitgewerkt om een duurzame warmte/koude centrale te exploiteren. De door de centrale opgewekte warmte en/of koude energie wordt verkocht aan de gebruikers van het pand. Het netto rendement van een centrale ligt tussen 15 en 20%. Door een kleiner vermogen van de energieopwekking kunnen ze de installatie ook efficiënter laten functioneren.

EOS is trots op de projecten die ze realiseren, waarbij de CO2-uitstoot beperkt wordt tot 20% of lager. De nieuwste techniek met CO2-warmtepompen zal gasloze gebouwen gaan opleveren, hetgeen een voorwaarde is die steeds luider in de maatschappij te horen is vanwege de problemen in Groningen. Projectontwikkelaars nemen de investeringen en exploitatie van de verwarming en koelinstallaties steeds serieuzer en gaan in een aantal gevallen zelf over tot outsourcing. Ze hebben geleerd dat het ontzorgen van opdrachtgevers een win-win situatie oplevert voor het realiseren van de doelstellingen van alle betrokken partijen.

Doelgroep
De doelgroepen van EOS zijn de woningcorporaties, Vereniging van Eigenaren (VvE’s), zorginstellingen en projectontwikkelaars. Bij deze doelgroep worden duurzame energieoplossingen ontwikkeld, die desgewenst volledig inclusief financiering en exploitatie verzorgd kunnen worden. Het werkgebied is West- en Midden-Nederland. De ontwikkeling op het gebied van energieverbruik is ‘nul op de meter’-concepten waarbij het energieverbruik zoveel mogelijk beperkt wordt. De energie die nog benodigd is (meestal elektra), wordt zelf opgewekt of ingekocht bij een leverancier van groene stroom.

Missie en visie 
De missie en visie van EOS zijn het energieneutraal maken van gebouwen en de CO2-uitstoot drastisch te beperken, we streven naar een nul situatie voor wat betreft de CO2-uitstoot. 

Doelstellingen
De ondernemersdoelen zijn om jaarlijks drie tot vijf projecten te realiseren in de outsourcing oplossing. Over drie tot vijf jaar wil EOS het vooraanstaand outsourcingsbedrijf zijn, waar opdrachtgevers vanzelfsprekend terechtkomen om projecten te realiseren. EOS is pas tevreden als er minimaal drie projecten met verschillende duurzame technieken per jaar kunnen worden toegevoegd aan de portefeuille.

Positionering in markt 
De kracht van EOS is de wil om te innoveren met de nieuwste technieken op het gebied van warmte en koude opwekking en opslag van thermische energie. EOS participeert in de ontwikkeling van fase overgangsmaterialen en CO2-warmtepompen. De kansen voor EOS zijn groot, aangezien de Nederlandse overheid de ambitie heeft uitgesproken om in 2050 een gasloze economie te hebben. De oplossingen waar EOS mee werkt, bieden de mogelijkheid om deze ambitie te realiseren. In de markt is EOS, in samenwerking met Boonstoppel Engineering B.V., een specialist bij het realiseren van duurzame CO2-uitstoot beperkende innovaties. 

Concurrentiepositie en onderscheidend vermogen
EOS past een installatieconcept toe, dat ingaat tegen de gangbare concepten, waarbij de piekbelasting de investering voor een installatie bepaalt. ‘Peak shaving’ (het nivelleren van de elektriciteitsvraag) is het uitgangspunt om een installatie met een zo klein mogelijk vermogen te bouwen. De belangrijkste klanten zijn woningcorporaties, VvE’s, zorginstellingen en projectontwikkelaars. De belangrijkste leveranciers zijn Viessmann, Calor en Global-E-systems. Er is op dit moment nog weinig concurrentie, omdat het een nieuwe ontwikkeling is in de markt waarbij één partij, van ontwerp tot exploitatie, alles verzorgt.

Structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Ontwikkeling nieuwe installatie € 275.000,-
Totaal € 275.000,-
Eigen middelen € 50.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 225.000,-

Leenbedrag: € 225.000,-
Rente: 7%
Looptijd: 84 maanden, waarvan de eerste zes maanden aflossingsvrij en daarna lineaire maandelijkse aflossing.

Risico

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteuren zijn Energy Outsourcing Solutions B.V. en E-OS Vlaardingen B.V.
 • De biomassa gestookte warmte-installatie VvE Mendelssohnplein 1-14 te Vlaardingen wordt verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • De aandeelhouder Boonstoppel Vastgoed B.V. geeft een zakelijke borgstelling af ter hoogte van € 225.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde.
 • Ter handhaving van de solvabiliteit is een niet-onttrekkingsverklaring overeengekomen. Deze houdt in dat er geen onttrekkingen aan het vermogen van Energy Outsourcing Solutions B.V. en E-OS Vlaardingen B.V. mogen plaatsvinden, zolang de solvabiliteit (werkelijk eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal conform berekening Collin Crowdfund) 30% of lager is.
 • Boonstoppel Vastgoed B.V. geeft een vermogensinstandhoudingsverklaring af waarin is overeengekomen dat zij ervoor zorg draagt dat er altijd sprake is van een geconsolideerde solvabiliteit (werkelijk eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal conform berekening Collin Crowdfund) van minimaal 25% in Energy Outsourcing Solutions B.V. en E-OS Vlaardingen B.V.
 • De rechten uit de 20-jarige overeenkomst tussen E-OS Vlaardingen B.V. en VvE Mendelssohnplein 1-14 te Vlaardingen (met een Dun & Bradstreet score van Minimaal risico) inzake de exploitatie van beide biomassacentrales worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

Dun & Bradstreet
Dun & Bradstreet geeft Energy Outsourcing Solutions B.V. de kwalificatie Laag risico. Aandeelhouder Boonstoppel Vastgoed B.V. wordt door Dun & Bradstreet gekwalificeerd met een Laag risico. De recent opgerichte entiteit E-OS Vlaardingen B.V. heeft de kwalificatie Verhoogd risico. Voor deze leningaanvraag wordt de score Verhoogd risico gehanteerd.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De Collin Credit Score is gebaseerd op de gerealiseerde jaarcijfers 2017 en de prognose voor 2018. De prognose voor 2018 is aangepast met de verwachte kosten en opbrengsten van het project VvE Mendelssohnplein 1-14 te Vlaardingen en de realisatie van het eerste kwartaal 2018 (interne cijfers) ten opzichte van de prognose bij de vorige aanvraag. De Collin Credit Score voor deze aanvraag is Ruim voldoende.

Rentabiliteit
In boekjaar 2017 realiseerde Energy Outsourcing Solutions een omzet van € 714.000,- en bedroeg het netto cashflowoverschot € 102.000,-. Na investering en na verstrekking van de lening voor de nieuwe biomassacentrale zal de omzet in boekjaar 2018 naar verwachting uitkomen op € 1.690.000,- en zal het netto cashflowoverschot stijgen naar € 167.000,-. De geautomatiseerde score is hiermee voor beide jaren Excellent. Echter moet de prognose over 2018 nog wel gerealiseerd worden. Wij hebben de score voor de Rentabiliteit voorzichtigheidshalve vastgesteld op Goed.

Solvabiliteit
Op basis van het gerealiseerde resultaat van € 107.000,- is de solvabiliteit eind 2017 uitgekomen op 14% bij een balanstotaal van € 1.183.000,-. Hiermee komt de score voor de solvabiliteit uit op Matig. Na realisatie van de prognose 2018 zal de solvabiliteit eind 2018 naar verwachting uitkomen op circa 32% bij een balanstotaal van € 1.288.000,-. De aandeelhouder Boonstoppel Vastgoed B.V. geeft een vermogens-instandhoudingsverklaring af inzake 25% solvabiliteit. Mede op basis van deze verklaring en het feit dat de solvabiliteit per medio 2018 ruim 20% bedraagt, hebben wij de score voor de Solvabiliteit vastgesteld op Voldoende.

Liquiditeit.
De current ratio (vlottende activa/vlottende passiva) bedroeg per ultimo 2017 ruim 1,4 (score Goed) en de verwachting is dat de current ratio eind 2018 op hetzelfde niveau zit. Aangezien een fors deel van de vorderingen bestaan uit intercompany vorderingen en deze vorderingen niet snel te gelde kunnen worden gemaakt, hebben wij de score voor de Liquiditeit afgewaardeerd naar Voldoende.

Samenvattend
Rentabiliteit: Goed
Solvabiliteit: Voldoende
Liquiditeit: Voldoende
Overall: Ruim voldoende

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-38387 heeft € 2.000 geïnvesteerd.
06-08-2018 om 18:27
investeerder-16378 heeft € 500 geïnvesteerd.
06-08-2018 om 18:16
investeerder-31655 heeft € 500 geïnvesteerd.
06-08-2018 om 18:11
investeerder-9083 heeft € 500 geïnvesteerd.
06-08-2018 om 17:47
investeerder-18342 heeft € 5.000 geïnvesteerd.
06-08-2018 om 17:26

Ondernemer

Bas van Breugel

Arjan Boonstoppel

David van Meggelen

Karel Abee

Crowdfund Coach


Johan Mol & Leon Westmaas