45150

Energy4Living B.V.

€ 75.000  |  9,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 215
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 30-05-2023 in 3 uur volgeschreven door 215 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Energy4Living B.V.
Sector Zakelijke dienstverlening
Rechtsvorm Besloten Vennootschap
Leendoel Werkkapitaal/uitbreiding bedrijf
Datum van oprichting 02-02-2023
Website www.energy4living.nl

Leendoel

Energie4Living B.V. is sinds februari 2023 eigendom van de heren Nales, Venekamp en Ten Hove. Onder de holding hangen naast elkaar de werkmaatschappijen PartnerResult B.V., VitalitySolutions B.V. en Voordt B.V. Deze ondernemingen richten zich op het verrichten van conditionerende onderzoeken om te komen tot realisatie van opstal vanuit de "nieuwe" manier van bouwen, waarbij een gezonde en betaalbare energiehuishouding voorop staat. De financiering via Collin Crowdfund is benodigd voor het vergroten van naamsbekendheid en marketingactiviteiten.

Er wordt een lineaire lening van € 75.000,- verstrekt met een looptijd van 60 maanden en een vaste rente van 9,0% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Werkkapitaal € 75.000
Totaal € 75.000
Collin Direct € 75.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De geldnemers zijn Energy4Living B.V., PartnerResult B.V., VitalitySolutions B.V. en Voordt B.V.
  • De heren A.J.H. Nales, R.P. Venekamp en H. ten Hove geven een gezamenlijke persoonlijke borgstelling af voor € 75.000,-. De borgstelling is op dit moment materieel van aard op basis van overwaarde op onroerend goed in privé.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Energy4Living B.V. is Laag risico. De kwalificaties voor PartnerResult B.V., VitalitySolutions B.V. en Voordt B.V. is Verhoogd risico. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Verhoogd risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Voor deze aanvraag is gebruik gemaakt van prognose jaarcijfers 2023 van Energy4Living B.V.

Toelichting jaarcijfers
De ondernemingen zijn in 2021 opgericht door de heer R.P. Venekamp en hebben een naamswijziging ondergaan. Daarnaast zijn de heren Nales en Ten Hove toetreden tot de structuur. Op basis van de prognose zijn de rente en aflossingsverplichtingen te betalen, echter betreft dit het eerste jaar op basis van deze structuur. Indien noodzakelijk kan de managementvergoeding naar beneden bijgesteld worden. Er is een kolommenbalans beschikbaar voor PartnerResult over het jaar 2022. Deze laat een omzet zien van € 115.151 en een resultaat na belasting van € 66.110.

Jaarcijfers

Balans op basis van prognose 2023

Activa

  2023
Vaste activa € 13.000
Vlottende activa € 48.000
Overige vlottende activa € 83.000
Totaal € 144.000

Passiva

  2023
Eigen vermogen € 55.000
Langlopende schulden € 68.000
Kortlopende schulden € 21.000
Totaal € 144.000

Prognose winst- en verliesrekening 2023

Omzet € 394.000
Bruto winst € 334.000
Kosten € 317.000
Belasting € 3.000
Netto winst € 14.000

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-383879 heeft € 500 geïnvesteerd.
30-05-2023 om 16:22
investeerder-23745 heeft € 500 geïnvesteerd.
30-05-2023 om 16:20
investeerder-367132 heeft € 300 geïnvesteerd.
30-05-2023 om 16:15
investeerder-110494 heeft € 100 geïnvesteerd.
30-05-2023 om 16:13
investeerder-304328 heeft € 100 geïnvesteerd.
30-05-2023 om 16:12

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders