46869

Enryko Management B.V.

€ 185.000  |  7,5% rente  |  18 maanden  Investeerders: 251
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Minimaal risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 22-01-2024 in 1 uur volgeschreven door 251 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Enryko Management B.V.
Sector Financiële instellingen
Rechtsvorm Besloten Vennootschap
Leendoel Objectfinanciering
Datum van oprichting 04-08-2020

Leendoel

Yvar Teensma is met zijn holding Enryko Management B.V. 50% aandeelhouder in Qonsult B.V. en Q-Servicing B.V. Qonsult B.V. is gespecialiseerd in hypotheek- en kredietbemiddeling en binnen Q-Servicing B.V. is recent gestart met vastgoedactiviteiten. Vanuit Enryko Management B.V. is een nieuwbouw bedrijfsunit gekocht in het project www.bv61.nl, grotendeels uit eigen middelen. Voor de realisatie van de bedrijfsunit wordt een financiering gevraagd. Na realisatie van de bedrijfsunit wordt beoogd de lening te herfinancieren.

De totale investering bedraagt € 308.000,-, waarbij € 123.000,- aan eigen middelen wordt ingebracht. Er wordt een aflossingsvrije lening van € 185.000,- verstrekt met een looptijd van 18 maanden en een vaste rente van 7,5% per jaar. De rente wordt maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders. 

Financieringsbehoefte

Koopsom grond € 134.000
Aanneemsom € 76.000
BTW € 44.000
Aanvullende aanneemkosten* € 54.000
Totaal € 308.000
Eigen inbreng € 123.000
Collin Direct € 185.000

* De aanvullende aanneemkosten bestaan onder andere uit het plaatsen van zonnepanelen, een warmtepomp, vloerverwarming en het toilet.

Risico

Zekerheden en voorwaarden

 • De geldnemer is Enryko Management B.V.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 185.000,- op de nieuwbouwbedrijfsunit aan de Bestevaerstraat 63 M, 1812 PC te Alkmaar, kadastraal bekend als sectie F, complexaanduiding 9817, appartementsindex 17 te Alkmaar, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. De koopaanneemsom, inclusief de aanvullende aanneemkosten, is € 264.000,- (excl. BTW).
 • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van de nieuwbouwbedrijfsunit aan de Bestevaerstraat 63 M, 1812 PC te Alkmaar, kadastraal bekend als sectie F, complexaanduiding 9817, appartementsindex 17 te Alkmaar, worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • De heer Y.E. Teensma geeft een borgstelling af voor € 92.500,-. Deze borgstelling is op dit moment grotendeels materieel van aard op basis van de aanwezige middelen in privé. 
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om in de laatste zes maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente.
   

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor Enryko Management B.V. is Minimaal risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij de beoordeling gebruik gemaakt van de historische cijfers en aangeleverde prognose van Enryko Management B.V., de IB-aangifte 2022 en de waarde van de hypothecaire dekking. De overall Collin Credit Score is Goed. 

Toelichting jaarcijfers
Per 31-12-2022 bestonden de vlottende activa van Enryko Management B.V. voor € 357.000,- uit liquide middelen.
In de prognosebalans 2024 is de bedrijfsunit opgenomen tegen de koopaanneemsom van € 210.000,-. In de waardering is dus geen rekening gehouden met de aanvullende aanneemopties van de bedrijfsunit. De bedrijfsunit wordt naar verwachting het eerste kwartaal van 2025 opgeleverd.
De inkomsten van Enryko Management B.V. bestaan voornamelijk uit de dividenduitkering vanuit Qonsult B.V. Volgens de jaarrekening heeft Qonsult B.V. in 2022 een omzet behaald van € 1.802.000,- met een nettowinst van € 798.000,-. 

Jaarcijfers

Balans overzicht ultimo 2022 – 2023 – 2024

Activa

  2022 Prognose 2023 Prognose 2024
Vaste activa € 70.000 € 69.000 € 279.000
Vlottende activa € 404.000 € 356.000 € 415.000
Totaal € 474.000 € 425.000 € 694.000

Passiva

  2022 Prognose 2023 Prognose 2024
Eigen vermogen € 465.000 € 418.000 € 499.000
Langlopende schulden € – € – € 185.000
Kortlopende schulden € 9.000 € 7.000 € 10.000
Totaal € 474.000 € 425.000 € 694.000

Winst- en verliesrekening 2022 Enryko Management B.V.

Bruto winst € 0
Kosten € 4.000
Resultaat deelneming € 399.000
Netto winst € 395.000

Prognose Winst- en verliesrekening 2023 Enryko Management B.V.

Bruto winst € 0
Kosten € 5.000
Resultaat deelneming € 140.000
Netto winst € 135.000

Prognose Winst- en verliesrekening 2024 Enryko Management B.V.

Bruto winst € 0
Kosten € 20.000
Resultaat deelneming € 225.000
Netto winst € 205.000

Bijlage(n)

Bekijk bijlage(n)

Bovenstaande bijlage(n) kunt u alleen inzien, indien u bent ingelogd op uw ‘Mijn Collin’ account.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-246775 heeft € 200 geïnvesteerd.
22-01-2024 om 14:15
Anonieme investeerder heeft € 100 geïnvesteerd.
22-01-2024 om 14:15
Anonieme investeerder heeft € 1.500 geïnvesteerd.
22-01-2024 om 14:15
Anonieme investeerder heeft € 1.500 geïnvesteerd.
22-01-2024 om 14:15
investeerder-423834 heeft € 2.500 geïnvesteerd.
22-01-2024 om 14:13

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Investeren bij Collin

 • Aantrekkelijk rendement
 • Kredietwaardige leningen
 • Loyaliteitsprogramma
 • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders