47290

Non publieke funding

€ 400.000  |  8,5% rente  |  11 maanden  Investeerders: 15
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Niet van toepassing
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 19-01-2024 in 1 uur volgeschreven door 15 investeerders

Samenvatting

Erik Giezen is altijd bouwvakker geweest en heeft een aantal jaren geleden het onroerend goed gebouwd waarop hij nu een vergunning heeft gekregen om deze te splitsen in 5 appartementen. Met deze financiering wil hij de eerste 2 appartementen realiseren en verkopen om vervolgens de overige appartementen te realiseren. De LTV (Loan to Value) op basis van WOZ-waarde bedraagt 44%.

Financieringsbehoefte
De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 400.000,-. De looptijd is 11 maanden aflossingsvrij met derhalve een slottermijn ter hoogte van het leenbedrag. De rente bedraagt 8,5% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Risico
Het onroerend goed is in privébezit, om deze reden hanteren we geen Dun & Bradstreet kwalificatie voor deze aanvraag. De overall Collin Credit Score is Goed. 
De gestelde voorwaarden en zekerheden zijn:

 • De geldnemer is H.J.J.M. Giezen. Vanwege de gekozen rechtsvorm is de ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De waarde van de hoofdelijke aansprakelijkheid is materieel op basis van de overwaarde op het te financieren onroerend goed;
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving van € 400.000,- verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund op het onroerend goed aan de David Humeweg 9, 1349 DA Almere, kadastraal bekend als sectie C nummer 3406 te Almere. Het onroerend goed heeft een WOZ-waarde van € 907.000,- d.d. 1-1-2022.
 • Er wordt een rentedepot aangehouden van € 31.721,30 waaruit de eerste 10 maanden de rente en kosten uit worden voldaan. Het depot zal worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Bij verkoop van een van de appartementen dient er € 250.000,- afgelost te worden.
 • Indien geldnemer, gedurende de looptijd van de lening, de lening algeheel of gedeeltelijk vervroegd aflost, dient geldnemer te allen tijde in totaliteit (inclusief reeds betaalde rentetermijnen) negen termijnen te voldoen over de vervroegde aflossing. De laatste twee maanden voor einddatum kan Geldnemer algeheel vervroegd aflossen zonder vergoedingsrente.

Leendoel

Het leendoel is het financieren van de bouwkosten om de eerste 2 appartementen te realiseren, de herfinanciering van een bestaande lening, het creëren van een rentedepot gedurende de looptijd en het vrijmaken van extra liquiditeit.

Ondernemer

Erik Giezen (1957) is voormalig aannemer en gepensioneerd. Hij heeft in 2018 op een goede manier grond aan kunnen kopen en daarop zelf een woning gerealiseerd. Later is hij gescheiden van zijn partner die tot nu toe op de huidige locatie heeft gewoond en er een B&B heeft gerealiseerd.

Nu de vergunning tot splitsing is verkregen wil hij stapsgewijs, te beginnen met 2 appartementen, voor de verkoop realiseren op de locatie.

Onderneming

Onroerend goed
Zoals gezegd is de locatie nu in gebruik als B&B: http://www.benb-langenberg-amsterdam.nl
Het hele perceel is in totaal 1779 m2 groot. In 2020/2021 heeft ondernemer hierop het huidige onroerend goed gerealiseerd. Er is nu sprake van 302 m2 bebouwing met in totaal 6 slaapkamers. Er is sprake van een staalconstructie waardoor de ondernemer zelf met aantal bekenden er relatief eenvoudig en goedkoop meerdere appartementen van kan maken. Het is de bedoeling dat er stapsgewijs 5 appartementen worden gerealiseerd waarbij de appartementen casco worden opgeleverd zonder keuken- en badkamer inrichting. De appartementen zullen circa 60-65 m2 oppervlak hebben. De appartementen krijgen wel allemaal een flink perceel grond van bijna 400 m2 waardoor met name de buitenbeleving ook van groot belang zal zijn.

De vergunning voor splitsing en verbouwing is verkregen. De makelaar heeft een opdracht in behandeling genomen met de geschatte verkoopwaarde van € 340.000,- tot € 350.000,- per appartement.

De huidige WOZ-waarde per 1-1-2022 bedraagt € 907.000,-. De LTV (Loan To Value) is daarmee 44%.

Juridische structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Aflossing bank € 260.000,-
Verbouwing € 60.000,-
Rentedepot € 35.000,-
Vrije liquiditeit € 45.000,-
Totale investering € 400.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 400.000,-

Leenbedrag: € 400.000,-
Rente: 8,5%
Looptijd: 11 maanden aflossingsvrij met derhalve een slottermijn ter hoogte van het leenbedrag

Overige financiers:
Er is geen sprake van overige financiers.

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. Het onroerend goed is in privébezit, om deze reden hanteren we geen Dun & Bradstreet kwalificatie voor deze aanvraag.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De score is gebaseerd op de huidige box 3 situatie en de toekomstige project exploitatie. De overall Collin Credit Score is Goed.

Afloscapaciteit 
De rente wordt gedurende de hele looptijd uit het rentedepot betaald. De aflossingen moeten worden betaald uit de verkopen van de appartementen na splitsing en verbouwing. Door de staalconstructie van het pand en doordat er casco zonder badkamer- en keuken inrichting wordt opgeleverd is de verbouwperiode kort.  De ondernemer gaat eerst 2 appartementen realiseren, die te koop aanbieden en de rest van de appartementen daarna pas verbouwen uit de verkoopopbrengst van de eerste 2 appartementen. De verwachte verkoop prijs ligt, conform bevestiging van de makelaar, op circa € 340.000,- per appartement. Na verkoop van 2 appartementen is de crowdfunding afgelost. We kwalificeren de afloscapaciteit als Goed.

Solvabiliteit
De LTV (Loan To Value) bij verstrekking bedraagt 44%. Dat betekent dat het eigen vermogen in het pand met een waarde van € 907.000,- 56% bedraagt. We kwalificeren de solvabiliteit als Goed.

Zekerheden en voorwaarden

 • De geldnemer is H.J.J.M. Giezen. Vanwege de gekozen rechtsvorm is de ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De waarde van de hoofdelijke aansprakelijkheid is materieel op basis van de overwaarde op het te financieren onroerend goed;
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving van € 400.000,- verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund op het onroerend goed aan de David Humeweg 9, 1349 DA Almere, kadastraal bekend als sectie C nummer 3406 te Almere. Het onroerend goed heeft een WOZ-waarde van € 907.000,- d.d. 1-1-2022.
 • Er wordt een rentedepot aangehouden van € 31.721,30 waaruit de eerste 10 maanden de rente en kosten uit worden voldaan. Het depot zal worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Bij verkoop van een van de appartementen dient er € 250.000,- afgelost te worden.
 • Indien geldnemer, gedurende de looptijd van de lening, de lening algeheel of gedeeltelijk vervroegd aflost, dient geldnemer te allen tijde in totaliteit (inclusief reeds betaalde rentetermijnen) negen termijnen te voldoen over de vervroegde aflossing. De laatste twee maanden voor einddatum kan Geldnemer algeheel vervroegd aflossen zonder vergoedingsrente.

Door de hypothecaire inschrijving en de hoofdelijke aansprakelijkheid kwalificeren wij de zekerheden als Goed.

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Goed 
Solvabiliteit: Goed
Zekerheden: Goed
Overall: Goed

Bijlage(n)

 • EBI

Bekijk bijlage(n)

Bovenstaande bijlage(n) kunt u alleen inzien, indien u bent ingelogd op uw ‘Mijn Collin’ account.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-1700 heeft € 46.500 geïnvesteerd.
19-01-2024 om 13:36
investeerder-423319 heeft € 35.000 geïnvesteerd.
19-01-2024 om 13:23
investeerder-209009 heeft € 500 geïnvesteerd.
19-01-2024 om 9:25
investeerder-147280 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
19-01-2024 om 9:25
investeerder-421340 heeft € 70.000 geïnvesteerd.
18-01-2024 om 13:16

Ondernemer

Crowdfund Coach


Marc Kogels