28383

Espressobar Hugo Oosterhout

€ 105.000  |  8,0% rente  |  42 maanden  Investeerders: 120
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 21-09-2017 in 1 uur volgeschreven door 120 investeerders

Samenvatting

Medio 2015 is de vestiging van Espressobar HUGO in Oosterhout overgenomen door Arnold Pater, een ervaren horecaman in hart en nieren. HUGO staat voor topkwaliteit koffie, heerlijk eten en een positieve dosis gastvrijheid. De totaalbeleving staat voorop. Naast diverse dranken worden er ambachtelijke taarten geserveerd en vind je op de kaart een assortiment aan broodjes, maaltijdsalades en overige kleine gerechten. De locatie is gelegen aan de Markt in Oosterhout en beschikt over een groot terras  met 90 zitplaatsen en 60 zitplaatsen binnen. HUGO is 7 dagen per week overdag geopend.

“Espressobar ‘HUGO’ in Oosterhout staat op 6e plaats in de Misset’s Koffie Top 100 (2015)“

Financieringsbehoefte
De overname is destijds door de verkoper gefinancierd middels een huurkoopconstructie, welke nu voor € 185.000,- afgekocht kan worden. De familie van Arnold Pater is bereid om in totaal € 80.000,- aan achtergestelde leningen te verstrekken. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 105.000,-. De looptijd is 42 maanden met een lineaire aflossing. De rente bedraagt 8,0% gedurende de gehele looptijd.

Risico
Dun & Bradstreet kwalificeert Espressobar HUGO Oosterhout als Laag risico. De overall Collin Credit Score komt uit op Ruim voldoende. De debiteur is Arnold Pater t.h.o.d.n. Espressobar Hugo Oosterhout. De ondernemer is vanwege de gekozen rechtsvorm van een eenmanszaak hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De voorraad en inventaris worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. Datzelfde geldt voor een overlijdensrisicoverzekering van € 105.000,- op het leven van Arnold Pater. De bestaande familielening ter grootte van € 65.000,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Gedurende de looptijd van de financiering bij Collin Crowdfund wordt hierop niet afgelost. Ook de nieuw te verstrekken familieleningen van in totaal € 80.000,- worden achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Hierop vindt de eerste aflossing plaats nadat reeds 24 maanden is afgelost op de lening via Collin Crowdfund.

Video Pitch

Leendoel

De gevraagde financiering zal worden ingezet voor de afkoop van de huurkoopconstructie die bij de overname van Espressobar HUGO in Oosterhout in 2015 is afgesproken.

Ondernemer

Arnold Pater (1978) is vóór zijn zelfstandig ondernemerschap zo’n 15 jaar werkzaam geweest in de horeca als assistent-bedrijfsleider, sommelier en restaurantmanager bij verschillende horecabedrijven. In 2013 is hij op zoek gegaan naar een uitdaging die beter bij zijn interesses lag. Na zijn wensen en ideeën op papier te hebben gezet en diverse concepten en bedrijven te hebben bezocht raakte hij geïnspireerd door Espressobar HUGO in Gorinchem. Vrij kort daarna werd hij zelfs benaderd met de vraag of hij Espressobar HUGO Oosterhout wilde overnemen. Een fantastisch aanbod, op een mooie locatie met een groot terras, een mooi interieur en goedlopende exploitatie. Medio 2015 heeft hij zijn start gemaakt.

Zijn kernkwaliteiten uiten zich in zijn ruime horecaervaring met productkennis van wijn en eten, ervaring in opleiden en leiding geven en gevoel voor financiële cijfers. De ondernemer is sterk met cijfers (omzet, marge en resultaat) en stuurt direct bij wanneer nodig.

Onderneming

Espressobar HUGO Oosterhout is 7 dagen per week geopend aan de Markt in Oosterhout, waar het beschikt over een groot buitenterras (90 zitplaatsen) en nog 60 zitplaatsen binnen. De locatie profiteert er van de ochtend- en middagzon. Er is op korte afstand voldoende parkeergelegenheid aanwezig.
Naast diverse dranken worden er ambachtelijke taarten geserveerd en vind je op de kaart een ruim assortiment aan broodjes, maaltijdsalades en andere kleine gerechten.
 
Missie, visie en strategie
Espressobar HUGO Oosterhout staat voor topkwaliteit koffie, heerlijk eten en veel gastvrijheid. Totaalbeleving staat voorop. Inmiddels heeft dit geresulteerd in een 6e plaats van Espressobar HUGO Oosterhout in de Misset’s Koffie top 100 (2015) over heel Nederland. Espressobar HUGO Oosterhout moet een begrip zijn, dat bereikt wordt door:
 • Hoge kwaliteit;
 • Verse producten;
 • Een enthousiast en kundig team;
 • Een sfeervolle ambiance.
Marktinformatie
Oosterhout (55.000 inwoners) is een stad met veel voorzieningen, ook voor de omliggende dorpen. Met luxe winkels (waaronder veel verswinkels), horeca en een nieuw modern theater nabij Espressobar HUGO. Espressobar HUGO Oosterhout wil een zo breed mogelijke doelgroep aanspreken met een duidelijk concept. Hierbij richt men zich met name op de groep levensgenieters in de categorie 25-45 jaar, die genieten van een goede cappuccino of een mooi glas wijn met een vriendelijke bediening.
 
Concurrentiepositie en onderscheidend vermogen
Aan de Markt zijn redelijk wat horecabedrijven gesitueerd. Dit zijn enerzijds directe concurrenten en anderzijds geeft het door die verschillende terrassen een echt horecaplein gevoel. De Markt is ideaal om bij mooi weer op het terras te zitten.
 
Het onderscheidend vermogen van Espressobar HUGO Oosterhout zit in:
 • Zeer vriendelijk personeel;
 • Snelle bediening;
 • Schone tafels;
 • Originele lunchkaart;
 • Kwaliteit op het bord;
 • Goede prijs/kwaliteit verhouding.
Structuur 
 
 
 
 
 
 

Financieringsbehoefte

De overname van Espressobar HUGO Oosterhout is destijds gefinancierd middels een huurkoopconstructie van de vorige eigenaren en een achtergestelde financiering door familie. Arnold Pater kan het restant nu overnemen en daardoor alle verplichtingen ten opzichte van de oud-eigenaar afwikkelen. De achtergestelde financiering van familie bedraagt € 80.000,-

Investeringsoverzicht

Overname van de huurkoopconstructie € 185.000,-
Totaal € 185.000,-
Achtergestelde familieleningen € 80.000,-
Financiering via Collin Crowdfund € 105.000,-

Leenbedrag: € 105.000,-
Rente: 8,0%
Looptijd: 42 maanden, lineaire maandelijkse aflossing

Risico

Zekerheden en voorwaarden
 • De debiteur is Arnold Pater t.h.o.d.n. Espressobar Hugo Oosterhout. Hij beschikt verder niet over vermogen in privé.
 • De huidige en toekomstige inventaris en voorraad van Arnold Pater t.h.o.d.n. Espressobar HUGO Oosterhout wordt verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • De bestaande familielening van Gerard Pater ter hoogte van € 65.000,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Dit betekent dat er geen aflossing plaatsvindt gedurende de looptijd van de lening via Collin. De rente wordt wel betaald.
 • De nieuwe familielening van Gijs Pater ter hoogte van € 30.000,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Hierop mag na 24 maanden worden afgelost, met een looptijd van 60 maanden. Wanneer de kasstroom dit niet toelaat, moet op eerste verzoek van Collin de aflossing worden stopgezet.
 • De nieuwe familielening van Gerard Pater ter hoogte van € 50.000,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Hierop mag na 24 maanden worden afgelost, met een looptijd van 60 maanden. Wanneer de kasstroom dit niet toelaat, moet op eerste verzoek van Collin de aflossing worden stopgezet.
 • Een nieuwe overlijdensrisicoverzekering wordt afgesloten op het leven van Arnold Pater ter hoogte van het leenbedrag € 105.000,-, lineair aflopend met de looptijd van de lening. Deze wordt verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
Dun & Bradstreet
De Dun & Bradstreet score voor Espressobar HUGO Oosterhout noteert een Laag risico.
 
Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De scores zijn gebaseerd op de opgestelde prognose voor het jaar 2017 en de gerealiseerde cijfers over 2016. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.
 
Rentabiliteit
Over het eerste volledige boekjaar 2016 is een resultaat gerealiseerd van € 10.000,- op een omzet van € 373.000,-. In de geprognosticeerde cijfers voor 2017 zijn de actuele cijfers van omzet en brutomarge tot en met augustus 2017 verwerkt. Op basis hiervan wordt over geheel 2017 een omzetgroei van 13% verwacht naar € 416.000,-. De geprognosticeerde brutomarge van 75% over 2017 ligt in lijn met 2016 (73%) en past ook binnen het sturen op cijfers door de ondernemer. Er is geen personeel in vaste dienst. Dit is volledig via payrolling geregeld. De privé-onttrekkingen worden door de heer Pater tot het minimum beperkt. Hij woont bij zijn vriendin die uit haar salaris de hypotheeklasten van haar woning kan voldoen. Mede dankzij zijn instelling en gedrevenheid om van Espressobar HUGO Oosterhout een succes te maken beperkt hij zijn privé-uitgaven. Na aftrek van alle bedrijfskosten resteert er een cashflow zowel over 2016 als over 2017 een (verwachte) cashflow van circa € 65.000,-. Deze is voldoende voor de huidige en nieuwe financieringsverplichtingen. Daarnaast laat dit nog ruimte over voor eventuele kleine vervangingsinvesteringen. Wij achten het hier passend om de Rentabiliteit te kwalificeren als Ruim voldoende.
 
Solvabiliteit
De solvabiliteit over het eerste volledige boekjaar 2016 bedraagt 22% op een balanstotaal van € 308.000,- (score Voldoende), mede dankzij de aanwezigheid van de bestaande achtergestelde lening van familie ter hoogte van € 65.000,-. Met de voorliggende financieringsaanvraag stijgt de geprognosticeerde solvabiliteit per ultimo 2017 door winsttoevoeging en achterstelling van de nieuwe familieleningen naar 58% op een balanstotaal van € 275.000,- (Score Excellent). Hierdoor achten wij het passend om de Solvabiliteit voor Espressobar HUGO Oosterhout als Ruim voldoende te kwalificeren.
 
Liquiditeit
Op basis van de jaarcijfers 2016 is een current ratio (vlottende activa/vlottende passiva) behaald van 1,5. Na de voorliggende herfinanciering van lang vreemd vermogen zal deze eind 2017 uitkomen op 2,1. Dit betekent voor beide jaren een Excellente score. Voorzichtigheidshalve hanteren we voor de Liquiditeit vooralsnog de score Ruim voldoende.
 
Samenvattend
Rentabiliteit: Ruim voldoende
Solvabiliteit: Ruim voldoende
Liquiditeit: Ruim voldoende
Overall: Ruim voldoende

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-39015 heeft € 500 geïnvesteerd.
21-09-2017 om 10:05
investeerder-4964 heeft € 500 geïnvesteerd.
21-09-2017 om 10:05
investeerder-37893 heeft € 500 geïnvesteerd.
21-09-2017 om 10:04
investeerder-32397 heeft € 500 geïnvesteerd.
21-09-2017 om 10:04
investeerder-33756 heeft € 500 geïnvesteerd.
21-09-2017 om 10:04

Reacties

Investeerder – 33412
21-09-2017 11:31
Ik heb geïnvesteerd en ben enthousiast maar vraag me af hoe er slechts 10.000 euro resultaat is op een omzet van 373.000,-? Dit vind ik nogal magertjes namelijk.

Collin Crowdfund
21-09-2017 12:01
Beste investeerder,

2016 is het eerste volledige jaar geweest na de overname.
Ondernemer heeft extra kosten moeten maken o.a. voor aantrekken en opleiden extra personeel in de ochtenduren, aantal kleine veranderingen en aanpassingen die als kosten in een keer zijn afgeboekt.
Met het personeel wat er nu is kan de omzetstijging gerealiseerd gaan worden, doordat ze goed ingewerkt, kundig en enthousiast zijn.

Met vriendelijke groet,
Collin Crowdfund

Ondernemer
Arnold Pater

Crowdfund Coach


Jeroen Poort