38321

Eurosensor B.V.

€ 62.500  |  7,5% rente  |  48 maanden  Investeerders: 151
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 16-12-2020 in 1 uur volgeschreven door 151 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Eurosensor B.V.
Sector Automotive
Rechtsvorm Besloten Vennootschap
Leendoel Aankoop aandelen
Datum van oprichting 30-04-2014

Leendoel

Eurosensor B.V. is een onderneming welke gespecialiseerd is in TPMS sensoren (Tire-Pressure Monitoring System) en ventielen voor elke type auto. De heer Liebregs is momenteel 50% aandeelhouder (via zijn persoonlijke holding) van Eurosensor B.V. en heeft de mogelijkheid gekregen om de overige 50% over te kopen. Voor de aankoop van deze aandelen is de ondernemer op zoek naar een financiering.

Er wordt een lineaire lening van € 62.500,- verstrekt met een looptijd van 48 maanden en een vaste rente van 7,5% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders. 

Financieringsbehoefte

Aankoop aandelen € 125.000
Totaal € 125.000
Eigen inbreng € 12.500
Lening familielid € 50.000
Collin Direct € 62.500

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteuren voor de financiering zijn Eurosensor B.V en Mwanadongo B.V.
  • Door de heer J.J. Liebregs wordt een garantiestelling afgegeven ter hoogte van het leenbedrag.
  • Door mevrouw J.L. Liebregs – Engel wordt een garantiestelling afgegeven ter hoogte van het leenbedrag.
  • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Eurosensor B.V. en Mwanadongo B.V. worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • Er wordt een derde hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 62.500,- op het woonhuis aan de Prins Clausstraat 1 te Leerdam verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het woonhuis is voorbelast met een eerste en tweede hypothecaire inschrijving van cumulatief € 815.000,- en een openstaande schuld van € 815.000,-. Op basis van een recent taxatierapport met waarde peildatum 17 november 2020 heeft het woonhuis een marktwaarde van € 970.000,-.
  • De ondernemer heeft de mogelijkheid om de lening in de laatste twee jaar van de looptijd volledig vervoegd af te lossen tegen een vergoedingsrente voor de investeerders van 3 maanden.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor Eurosensor B.V. en Mwanadongo B.V. is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de historische en prognose cijfers van Eurosensor B.V. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.

Invloed coronavirus
De eerste coronagolf heeft invloed gehad op de omzet van Eurosensor B.V. De tweede golf lijkt minder invloed te hebben op de omzet van de onderneming. Naar verwachting zal de omzet op een vergelijkbaar niveau liggen met 2018. Er wordt een resultaat na belasting van € 46.000,- geprognosticeerd.

Jaarcijfers

Balans overzicht ultimo 2019 Eurosensor B.V.

Activa

  2019
Vaste activa € 163.000
Vlottende activa € 379.000
Overige vlottende activa € 37.000
Totaal € 579.000

Passiva

  2019
Eigen vermogen € 172.000
Langlopende schulden € 137.000
Kortlopende schulden € 270.000
Totaal € 579.000

Winst- en verliesrekening 2019 Eurosensor B.V.

Omzet € 1.360.000  
Bruto winst € 410.000  
Kosten € 308.000  
Belasting € 20.000
Netto winst € 82.000  

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-33745 heeft € 200 geïnvesteerd.
16-12-2020 om 12:06
investeerder-12760 heeft € 300 geïnvesteerd.
16-12-2020 om 12:06
investeerder-110570 heeft € 100 geïnvesteerd.
16-12-2020 om 12:05
investeerder-58023 heeft € 100 geïnvesteerd.
16-12-2020 om 12:05
investeerder-95884 heeft € 100 geïnvesteerd.
16-12-2020 om 12:05

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Loyaliteitsprogramma
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders