42543

EUsource B.V.

€ 100.000  |  8,5% rente  |  60 maanden  Investeerders: 214
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 4-07-2022 in 1 uur volgeschreven door 214 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam EUsource B.V.
Sector Groothandel
Rechtsvorm Besloten Vennootschap
Leendoel Voorraadfinanciering
Datum van oprichting 14-10-2020
Website www.eusource.nl

Leendoel

EUsource B.V. is opgericht door Dylan Weije. De onderneming richt zich op het distribueren van diverse (high quality) merken en producten. De core business ligt bij het distribueren van merken en producten uit Europa naar Azië. De ondernemer is op zoek naar een financiering voor het inkopen van protein powder welke hij vervolgens wil doorverkopen.

Er wordt een lineaire lening van € 100.000,- verstrekt met een looptijd van 60 maanden en een vaste rente van 8,5% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Voorraad € 100.000
Totaal € 100.000
Collin Direct € 100.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteuren voor de financiering zijn:
  • EUsource B.V.
  • EUsource Holding B.V. 
 • Er wordt een persoonlijke borgstelling door de heer W. Wu ter hoogte van € 100.000,- afgegeven. De waarde van de borgstelling beperkt zich tot de overwaarde op het onroerend goed (vastgoedportefeuille) in bezit door ondernemer en is op dit moment materieel van aard.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van EUsource B.V. en EUsource Holding B.V. worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • De ondernemer heeft de mogelijkheid, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, om in de laatste 24 maanden voor einddatum de lening algeheel vervroegd af te lossen tegen drie maanden vergoedingsrente voor de investeerders.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor EUsource B.V. is Verhoogd risico. De score voor EUsource Holding B.V. is Laag risico. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Verhoogd risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de historische cijfers van EUsource B.V. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.

Jaarcijfers

Balans overzicht ultimo 2021 

Activa

  2021
Vaste activa € 32.000
Vlottende activa € 12.000
Overige vlottende activa € 14.000
Totaal € 58.000

Passiva

  2021
Eigen vermogen € 46.000
Langlopende schulden
Kortlopende schulden € 12.000
Totaal € 58.000

Winst- en verliesrekening 2021

Omzet € 249.000
Bruto winst € 136.000
Kosten € 82.000
Belasting € 8.000
Netto winst € 46.000

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-110756 heeft € 100 geïnvesteerd.
04-07-2022 om 11:12
investeerder-304725 heeft € 100 geïnvesteerd.
04-07-2022 om 11:12
investeerder-110742 heeft € 500 geïnvesteerd.
04-07-2022 om 11:12
investeerder-199974 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
04-07-2022 om 11:12
investeerder-241378 heeft € 100 geïnvesteerd.
04-07-2022 om 11:11

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.30 uur.

Investeren bij Collin

 • Aantrekkelijk rendement
 • Kredietwaardige leningen
 • Loyaliteitsprogramma
 • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders