42369

Evenementen- & Partycentrum Royal B.V.

€ 750.000  |  8,0% rente  |  36 maanden  Investeerders: 488
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 12-05-2022 in 1 uur volgeschreven door 488 investeerders

Samenvatting

De heer Esen runt samen met zijn partner al vele jaren het evenementen- en partycentrum. Na de corona periode is er op dit moment extra veel vraag naar feestruimtes waardoor de agenda al ver vooruit volgeboekt is. Nu krijgen ze de gelegenheid om de zeer geschikte locatie in Baarle-Nassau, die ze sinds 2014 huren, te kopen. Dit wordt mede mogelijk gemaakt doordat men de overwaarde uit de recent verkochte locatie Dussen kan inbrengen als eigen middelen. Door de eigen inbreng is de LTV (Loan To Value) voor deze crowdfunding 60% bij start en is de LTV bij slottermijn 54%.

Financieringsbehoefte
De totale investering bedraagt € 1.150.000,-, de eigen inbreng is € 400.000,-. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 750.000,-. De looptijd is 36 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing en een slottermijn van € 675.000,-. De rente bedraagt 8,0% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Risico
De Dun & Bradstreet score is Verhoogd risico. De Collin Credit Score is Ruim voldoende. 
De gestelde voorwaarden en zekerheden zijn:

  • De debiteuren zijn Evenementen- & Partycentrum Royal B.V. en de heer C. Esen. Vanwege de gekozen rechtsvorm is/zijn de ondernemers hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privévermogenspositie van de ondernemer ruim middels de forse overwaarde in de privéwoning.
  • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 750.000,- op het zakelijk onroerend goed aan de Schaluinen 11a, 5111 HB te Baarle Nassau, kadastraal bekend als sectie G, nummer 1921, 1924 te Baarle-Nassau en sectie Q, nummer 829 te Baarle-Nassau, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 1.260.000,- op basis van een taxatie met waardepeildatum 31 januari 2022.
  • Men heeft de mogelijkheid om in de laatste zes maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de ondernemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen een eerste investeringskans in de nieuwe lening.
  • Men heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven, de extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn. 

Leendoel

Het leendoel is de aankoop van het tot nu toe gehuurd bedrijfsmatige onroerend goed in Baarle-Nassau.

Ondernemer

De heer Esen (1964) is op 11-jarige leeftijd vanuit Turkije naar Nederland gekomen. Zijn vader werkte bij DAF en hij is in Eindhoven opgegroeid. Inmiddels werkt hij meer dan 30 jaar in de horeca. Hij is begonnen in een shoarmazaak in Eindhoven en uiteindelijk heeft hij een eigen shoarmazaken in Eindhoven en ook Roermond gehad. 15 jaar geleden is hij begonnen met het organiseren van de bruiloften. In 2008 heeft hij locatie Dussen gekocht welke hij nu heeft verkocht en sinds 2014 huurt hij de locatie Baarle-Nassau die nu wordt gekocht.

Na de verkoop van zijn woning in Dussen heeft hij een woning in Weelde (België) gekocht waar hij de overwaarde van de verkochte eigen woning heeft ingebracht. De heer Esen woont samen met zijn partner en heeft één dochter
 

Onderneming

Evenementen- & Partycentrum Royal B.V. verzorgt al vele jaren evenementen. Ze staan bekend om het realiseren van een onvergetelijke dag of dit nu gaat om een bruiloft, bedrijfsfeest of elk ander evenement. Op de zeer geschikte locatie wordt de klant volledig in de watten gelegd.

Met name de islamitische bruiloften zijn uitgebreid en over de gehele dag verspreid. De feesten worden voor een vast bedrag per gast afgesproken. Het bruidspaar zorgt vaak zelfs voor het personeel dat de hele dag in samenwerking met Royal verder verzorgt waardoor de activiteit arbeids-exclusief is wat in huidige tijden belangrijk is. De feesten worden direct afgerekend. Na de relatief kleine verbouwing kunnen er op de locatie gelijktijdig twee grote bruiloften plaatsvinden. Door de grote tuin op de locatie, waar diverse grote en kleinere tentjes kunnen worden geplaatst, gaan de activiteiten, anders dan in meeste andere locaties, in de zomer veelal gewoon door.

Onroerend goed
Het onroerend goed bestaat uit twee zalen, restaurant, grote keuken, kelder, serre, sanitair met een totaal van 3.211 m² bruto-vloeroppervlak (BVO). Het totale perceel eigen grond is 23.800 m² groot. Er is dus sprake van voldoende parkeerruimte. De taxateur heeft de bouwkundige staat als goed gewaardeerd, het onderhoud als redelijk. De getaxeerde markthuur bedraagt € 113.760,-. De marktwaarde bedraagt € 1.260.000,- op basis van een taxatie met waardepeildatum 31 januari 2022. De klant heeft in de huurovereenkomst uit 2014 reeds een koopoptie vanaf mei 2022 bedongen waardoor het verschil tussen aankoopsom en marktwaarde is te verklaren. De LTV (Loan To Value) bedraagt daarmee 60% bij start en de LTV is 54% bij slottermijn.

Juridische structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Aankoop onroerend goed €990.000,-
Kosten en kosten koper €100.000,-
Onderhoud/verbouwing €60.000,-
Totaal €1.150.000,-
Eigen middelen €400.000,-
Lening via Collin Crowdfund €750.000,-

Leenbedrag: € 750.000,-
Rente: 8,0%
Looptijd: 36 maanden, met een lineaire maandelijkse aflossing en een slottermijn van € 675.000,-

Naast de crowdfunding is er uitsluitend sprake van een kleine, flexibele familielening.
 

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Evenementen- & Partycentrum Royal BV is Verhoogd risico. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Verhoogd risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De score is bepaald aan de hand van de jaarcijfers 2021 en de prognose 2022 na aankoop van het onroerend goed en inbreng van de eigen middelen. De overall score is Ruim voldoende.

Afloscapaciteit 
Tot en met 2021 waren er twee trouwlocaties. De gezamenlijk gemaakte omzet in het door corona zwaar getroffen 2021 bedroeg € 230.000,- met een klein operationeel verlies door de hoge huurlasten. Vanaf 2022 worden alle bruiloften in de locatie in Baarle-Nassau georganiseerd. Voor het gehele jaar wordt volgens de behouden begroting € 355.000,- omzet verwacht. In de huidige meimaand alleen al is voor in totaal € 82.000,- aan omzet geboekt. De jaarlijkse huur die komt te vervallen bedraagt € 93.000,-. Het verwachte netto cashflow overschot bedraagt € 71.000,-. Aangezien het om een prognose gaat kwalificeren we de afloscapaciteit als Ruim voldoende.

Solvabiliteit
Tot en met 2021 werd de oude locatie in een eenmanszaak geëxploiteerd en de huidige locatie in de B.V. Het eigen vermogen in de eenmanszaak bedroeg ultimo 2021 € 256.388,-. De solvabiliteit in de B.V. was ultimo 2021 licht negatief. Doordat de eigen inbreng vanuit de eenmanszaak in de B.V. wordt gestort stijgt de solvabiliteit ondanks de balansverlenging ultimo 2022 naar 34% op een balanstotaal van € 1.294.000,-. We kwalificeren de solvabiliteit als Ruim voldoende.

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteuren zijn Evenementen- & Partycentrum Royal B.V. en de heer C. Esen. Vanwege de gekozen rechtsvorm is/zijn de ondernemers hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privévermogenspositie van de ondernemer ruim middels de forse overwaarde in de privéwoning .
  • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 750.000,- op het zakelijk onroerend goed aan de Schaluinen 11a, 5111 HB te Baarle Nassau, kadastraal bekend als sectie G, nummer 1921, 1924 te Baarle-Nassau en sectie Q, nummer 829 te Baarle-Nassau, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 1.260.000,- op basis van een taxatie met waardepeildatum 31 januari 2022.
  • Men heeft de mogelijkheid om in de laatste zes maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de ondernemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen een eerste investeringskans in de nieuwe lening.
  • Men heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven, de extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn. 

Door met name de eerst hypothecaire inschrijving kwalificeren wij de zekerheden als Goed.

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Ruim voldoende
Solvabiliteit: Ruim voldoende 
Zekerheden: Goed
Overall: Ruim voldoende
 

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-122794 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
12-05-2022 om 11:36
investeerder-221473 heeft € 500 geïnvesteerd.
12-05-2022 om 11:35
investeerder-42840 heeft € 500 geïnvesteerd.
12-05-2022 om 11:35
investeerder-9601 heeft € 500 geïnvesteerd.
12-05-2022 om 11:34
investeerder-244801 heeft € 1.500 geïnvesteerd.
12-05-2022 om 11:34

Ondernemer

C. Esen

Crowdfund Coach


Marc Kogels