11968

Excellent Foodproducts

€ 110.000  |  8,0% rente  |  48 maanden  Investeerders: 47
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

5 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Gemiddeld risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 17-04-2015 in 1 uur volgeschreven door 47 investeerders

Samenvatting

Excellent Foodproducts B.V. is een handelsbedrijf wat in oktober 2012 onder de naam TrendFood Fresh B.V. is begonnen. Destijds was het bedrijf opgezet als verpakkings- en productiebedrijf voor koelverse producten, zoals ready to eat Wraps, Loempia’s, Griekse Pita broodjes, gehaktballetjes en biologische kroketten, die tot op heden worden geleverd aan slagerijen, supermarkten en Eko-winkels. Door de aanwezige ervaring en de kansen in de markt van het segment Tex*Mex in Europa, is gestart met de verkoop van Tortillas en Wraps. Door de explosieve groei is dit inmiddels de core-bussiness geworden. De producten Tortilla, Wraps, Dürüm en Roti zijn het snelst groeiende segment binnen het foodassortiment in de Noord Europese landen. Begin 2015 is besloten deze handelsactiviteiten onder te brengen in een separate B.V., hiertoe is Excellent Foodproducts B.V. opgericht.

Financieringsbehoefte

Excellent Foodproducts maakt een stormachtige groei door waardoor er financieringsbehoefte is om verdere groei mogelijk en beheersbaar te maken. De totale behoefte is € 270.000,-. Hiervan wordt € 130.000,- gefinancierd via Bibby Financial Services en € 30.000,- ingevuld vanuit de lopende cashflow. Het gewenste leenbedrag via Collin Crowdfund is € 110.000,-. Het rentepercentage is 8%. De looptijd is 48 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing.

Structuur

De aandelen van Excellent Foodproducts B.V. zijn voor 100% in eigendom van Hans Zaagman.

Risico

De Dun & Bradstreetscore rapporteert de kwalificatie verhoogd risico, aangezien het een nieuw opgerichte B.V. betreft zonder historische data. De Collin Credit Score is voldoende. De Collin Credit Score is gebaseerd op de eindbalans Trendfood Fresh B.V. 2014 en balans na kredietverlening in combinatie met de jaarcijfers 2012 t/m 2014, realisatie eerste kwartaal 2015 en prognoses van 2015 en 2016. Hans Zaagman geeft een persoonlijke borgstelling af gedurende de looptijd van de lening voor het gehele financieringsbedrag.

Video Pitch

Leendoel

Excellent Foodproducts B.V. maakt een stormachtige groei door. Om deze groei op te vangen is het noodzakelijk om een nieuw en beter geoutilleerd bedrijfspand te betrekken. Daarnaast legt het toenemende volume een steeds groter beslag op de beschikbare liquiditeiten, wat de levertijden in gevaar brengt. Door een hogere voorraad aan te houden kan dit voorkomen worden.

Ondernemer

Excellent Foodproducts B.V. is opgezet door Hans Zaagman, iemand die zijn sporen op zijn vakgebied ruimschoots heeft verdiend. Als sales/marketing manager en commercieel directeur, met aantoonbare ervaring in het ontwikkelen en in de markt zetten van nieuwe merken in de convenience markt. Met betrekking tot personal sales heeft Hans Zaagman ruime ervaring in de productgroep Tex*Mex. Zo heeft hij als eerste het Mexicaans eten en Wraps in de Benelux geïntroduceerd. De merken die door hem in de markt zijn gezet en opgebouwd zijn:

  • Kühne zuren en sauzen
  • Santa Maria Tex*Mex
  • De Kroes Maaltijdmeesters Almere
  • Voskuilen Vleessnacks te Soest

Deze bedrijven zijn tot op de dag van vandaag nog steeds toonaangevend in de branche.

Hans komt uit een ondernemersgezin en is nu sinds drie jaar actief als zelfstandig ondernemer. Hij leeft samen met zijn vriendin en heeft vier dochters. Hans heeft zijn persoonlijk vermogen geïnvesteerd in Excellent Foodproducts B.V. om het bedrijf een gezonde start te geven. Tevens heeft hij twee jaar lang een beperkt inkomen uit de B.V. genomen om het bedrijf verder te laten groeien. Daarnaast is Hans een sociaal bewogen persoonlijkheid wat onder andere terug te vinden is in het feit dat hij zich inzet om via “Chances4all” twee kansarme studenten in Cambodja een studiefonds te bieden om zo tot een goede toekomst te komen.

Onderneming

Het bedrijf is in oktober 2012 onder de naam TrendFood Fresh B.V. opgezet als verpakkings- en productiebedrijf voor koelverse producten, zoals ready to eat Wraps, Loempia’s, Griekse Pita broodjes, gehaktballetjes en biologische kroketten, die tot op heden worden geleverd aan slagerijen, supermarkten en Eko-winkels. Door de aanwezige ervaring, de kansen in de markt en door de sterke groei van het segment Tex*Mex in Europa, is ook gestart met de verkoop van Tortillas en Wraps. Door de explosieve groei is dit inmiddels de core-bussiness geworden.

Explosieve groei
De producten Tortilla, Wraps, Dürüm en Roti zijn het snelst groeiende segment binnen het foodassortiment in de Noord Europese landen. Begin 2015 is besloten deze handelsactiviteiten onder te brengen in een separate vennootschap, hiertoe is Excellent Foodproducts B.V. opgericht. Deze naamgeving sluit beter aan bij de verwachtingen van de afnemers. Het snelst groeit de markt voor deze producten in Duitsland en Oostenrijk, die met een inhaalslag bezig zijn ten opzichte van de Scandinavische landen. Om naar deze landen te exporteren voldoen de producten aan alle Europese eisen zoals BRC, IFS, Halal en ISO22000.

Positionering
In de komende drie jaar verwacht Excellent Foodproducts haar omzet jaarlijks te verdubbelen tot een omzet van >6 miljoen. Gedurende deze periode zal het productaanbod uitgebreid worden met sauzen en kruiden, waarmee het totale assortiment van Tex*Mex food aangeboden kan worden. Excellent Foodproducts zal zich richten op het produceren van Private Labels voor de diverse afnemers in het retailkanaal.

De diverse leveranciers werken met receptuur van Excellent Foodproducts, waardoor er productinnovatie kan plaatsvinden op gebied van smaak, vorm en duurzame grondstoffen, glutenvije producten etc. Doordat Excellent Foodproducts op eigen specificatie grote aantallen laat produceren en inkoopt kunnen deze kwantums verdeeld worden over meerdere fabrikanten, terwijl de handel aan één aanspreekpartner voldoende heeft. Met de aan te trekken financiering kan een hoge leverbetrouwbaarheid worden gerealiseerd door het aanhouden van extra voorraad. In aanlevering naar de retailers is dit van doorslaggevend belang.

Structuur

Financieringsbehoefte

Gezien de sterk groeiende omzet in 2015 via nu reeds bekende en nieuwe afnemers is een beter geoutileerd bedrijfspand noodzakelijk. Deze is gevonden op het industrieterrein “de Grachten” in Soest. Vanaf 1 februari 2015 is Excellent Foodproducts B.V. operationeel in dit nieuwe pand.

De totale financieringsbehoefte is € 270.000,-. Via Bibby Financial Services (onderdeel van DAS factoring) wordt een limiet van €130.000,- gefaciliteerd, met optie voor verhoging zodra de omzet daar aanleiding toe geeft. De kredietbehoefte zit vooral in voorfinanciering debiteurentermijn. De getekende offerte Bibby Financial Services is in bezit van Collin Crowdfund. Een bedrag van € 30.000,- wordt ingevuld vanuit de lopende cashflow en via Collin Crowdfund wenst men een bedrag van € 110.0000,- op te halen.

De financieringsbehoefte is opgebouwd uit de volgende elementen:

Financiering Voorraden € 50.000,-
Financiering debiteurentermijn € 130.000,-
*Herfinanciering financiering derde € 65.000,-
Etiketteermachine tbv Private Label € 5.000,-
Inventaris nieuw ditributiecentrum € 10.000,-
Kosten CF en opstart factoring € 10.000,-
Totale financieringsbehoefte € 270.000,-
DAS Factoring € 130.000,-
Eigen middelen € 30.000,-
Gevraagde lening € 110.000,-

*Een lening van een particuliere investeerder wordt afgelost. Deze particuliere investeeerder is afgelopen jaar overleden en de ondernemer wil de erfgenamen tegemoet komen.

Leenbedrag: € 110.000,-
Rente: 8% Looptijd: 48 maanden
Zekerheden: Persoonlijke borgstelling Hans Zaagman ter hoogte van € 110.000,-

Risico

De lening die ondernemer zelf heeft verstrekt aan Excellent Foodproducts B.V. in een RC verhouding zal volledig worden achtergesteld ten gunste van de financiering via Collin Crowdfund. Tevens zal Hans Zaagman een persoonlijke borgstelling afgeven gedurende de looptijd ter hoogte van € 110.000,- en wordt er een non-onttrekkingsverklaring ondertekend.

Dun & Bradstreet score
De Dun & Bradstreetscore rapporteert de kwalificatie verhoogd risico, aangezien het een nieuw opgerichte B.V. betreft zonder historische data.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score die is gebaseerd op basis van de mix van solvabiliteit, rentabiliteit en liquiditeit. Meer informatie: zie Risico’s. De Collin Credit Score is voldoende. De Collin Credit Score is gebaseerd op de eindbalans 2014 en balans na kredietverlening in combinatie met de jaarcijfers 2012 t/m 2014, realisatie eerste kwartaal 2015 en prognoses van 2015 en 2016. De score is als het volgt opgebouwd:

Solvabiliteit
De solvabiliteit is vastgesteld na inbreng van de activa, volgens verklaring van de accountant en bedraagt 28% eind 2014, na financiering en bij waarmaken van prognose zal dit stijgen per eind 2015 naar 36%. Bij de vaststelling van dit percentage is opgenomen dat de rekening courant verhouding van Hans Zaagman volledig wordt achtergesteld aan de lening bij Collin Crowdfund.
Score: ruim voldoende

Liquiditeit
De liquiditeit is vastgesteld op basis van de eindbalans 2014 en scoort dan 1,1; voldoende, na correctie RC verhouding DGA stijgt dit naar excellent. Voorzichtigheidshalve wordt uitgegaan van score voldoende.
Score: Voldoende

Rentabiliteit
De rentabiliteitscore is gebaseerd op de prognosecijfers van 2015. Bij het opstellen van de prognose is rekening gehouden met de lopende contractvolumes en schriftelijke toezeggingen van nieuwe klanten. De score is dan ruim voldoende, dit wordt voorzichtigheidshalve bijgesteld naar voldoende.
Score: Voldoende

Samenvattend:
Solvabiliteit: ruim voldoende
Liquiditeit: voldoende
Rentabiliteit: voldoende
Overall: voldoende

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

Anonieme investeerder heeft € 4.000 geïnvesteerd.
17-04-2015 om 9:47
Anonieme investeerder heeft € 1.500 geïnvesteerd.
17-04-2015 om 9:45
Anonieme investeerder heeft € 2.000 geïnvesteerd.
17-04-2015 om 9:44
Anonieme investeerder heeft € 2.000 geïnvesteerd.
17-04-2015 om 9:43
Anonieme investeerder heeft € 1.000 geïnvesteerd.
17-04-2015 om 9:41

Reacties

Investeerder – 1980
16-04-2015 20:43
Een smakelijke propositie van een gedreven ondernemer. Veel ervaring, goed netwerk, mooi product, legio kansen, ook over de grens. Factoring is een goede oplossing voor de snelle groei, borgstelling door ondernemer geeft vertrouwen. Succes Hans!

Ondernemer
Hans Zaagman

Crowdfund Coach


Servicedesk