34480

Excellent Watersport

€ 50.000  |  8,0% rente  |  9 maanden  Investeerders: 41
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 17-03-2020 in 1 uur volgeschreven door 41 investeerders

Samenvatting

Excellent Watersport is een groothandel in watersportartikelen, van de ondernemer de heer Van Rietbergen, die levert aan de detailhandel. De rechtsvorm is eenmanszaak. Sinds 1986 is de ondernemer actief in de watersport. Hij is begonnen in een jachthaven als reparatiebedrijf en in 2004 is het bedrijf Excellent Watersport overgenomen.

Financieringsbehoefte
Om een inkoopvoordeel te halen en te besparen op transportkosten wil de heer Van Rietbergen eenmalig een grote bestelling van € 50.000,- doen in voorraad, die in het voorjaar en de zomer worden verkocht. 

De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 50.000,- De looptijd is negen maanden waarvan één maand aflossingsvrij. Er geldt een lineaire maandelijkse aflossing in acht maanden. De rente bedraagt 8,0% per jaar gedurende de gehele looptijd. De bedenktermijn voor investeerders is voor deze leningaanvraag zeven dagen.

Risico
Dun & Bradstreet kwalificeert het bedrijf Excellent Watersport als Laag Risico. De Collin Credit Score is Voldoende.
De gestelde voorwaarden en zekerheden zijn:

  • De debiteur is de heer R. van Rietbergen ten deze handelend onder de naam Excellent Watersport. Vanwege de gekozen rechtsvorm is de ondernemers hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privévermogenspositie van de ondernemer ruim.
  • De heer M. Mijwaart geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 40.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde.

Leendoel

De investering is bedoeld om eenmalig een seizoenvoorraad in te kopen bij de fabrikant in het Verre Oosten i.p.v. elke keer kleine bestelling te doen bij Europese distributeurs. Op deze manier wordt bespaard op inkoopkosten voor zowel de producten als de transportkosten doordat eenmalig een grote lading voordeliger is dan elke keer een kleine lading.

Ondernemer

Rick van Rietbergen (1960) is de eigenaar van Excellent Watersport. Hij is opgegroeid in de buurt van een jachthaven, waar hij tijdens de schoolvakanties altijd te vinden was en spelenderwijs het vak heeft geleerd. Na een opleiding MTS Werktuigbouw aangevuld met autotechniek is hij na zijn opleiding meteen als zelfstandig ondernemer begonnen. Eerst als zelfstandige door zich te verhuren aan watersportbedrijven in het hoogseizoen. In 1986 kwam de mogelijkheid om in een jachthaven een werkplaats te pachten en in 2004 kon Excellent Watersport worden overgenomen. Onderscheidend van andere groothandels in de watersport is Rick voorstander van persoonlijke benadering en het leveren van maatwerk.

Onderneming

Excellent Watersport levert aan watersportbedrijven zoals winkels en jachthavens. De groothandel heeft als afzetgebied heel Nederland met enkele klanten in België, Spanje en Portugal. Excellent Watersport levert uitsluitend aan bedrijven en niet aan particulieren. Ook voor dit jaar heeft de heer Van Rietbergen een catalogus gemaakt, die zowel op de website komt als in fysieke vorm beschikbaar zal zijn. Via de webwinkel Boot-Outlet is er een beperkte toegang voor particulieren.

Excellent Watersport staat voor maatwerk en helpt de detaillist of werkplaats van een jachthaven met oplossingen, anticiperen op problemen en daar al de oplossingen voor hebben voordat de problemen zichtbaar zijn.

Excellent Watersport onderscheidt zich door een persoonlijke en klantgerichte aanpak met hoge servicegraad. Het persoonlijke contact waarbij het verder gaat dan alleen een bestelling doorgeven maar er ook wordt meegedacht en een adviserende rol wordt vervuld zorgt voor een stabiele klantenkring. Ook de “geen gezeur” garantie geeft klanten een goed gevoel. Waar bij andere bedrijven een uitgebreid aanvraagformulier moet worden ingevuld en allerlei kosten in rekening worden gebracht als een product verkeerd besteld is en de klant het wil retourneren, is dit bij Excellent Watersport geen enkel probleem.

Structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Aankoop voorraad € 50.000,-
Lening Collin Crowdfund € 50.000,-

Leenbedrag: € 50.000,-
Rente: 8,0%
Looptijd: negen maanden, waarvan de eerste maand aflossingsvrij en gevolgd door acht maanden met een lineaire aflossing.  
De bedenktermijn voor investeerders is voor deze leningaanvraag zeven dagen.

Overige financiers:
Er lopen verschillende financieringen bij Rabobank, namelijk vaste geldleningen in totaal groot € 331.260, ultimo 2019, en een rekening-courant groot € 25.000, ultimo 2019.

Hiervoor gelden de volgende zekerheden:

  • Een eerste hypothecaire inschrijving van € 535.000,- op het bedrijfspand aan de Communicatieweg 9-2 te Mijdrecht, getaxeerd d.d. 18-07-2019 op een marktwaarde van € 360.000,-.
  • Een eerste hypothecaire inschrijving van € 200.000,- op de privéwoning aan de Groenlandse Kade 55 b te Vinkeveen ten behoeve van de privéhypotheek van thans pro resto € 45.482,- en de zakelijke financieringen, met een getaxeerde waarde van € 185.000,- d.d. 05-11-2013.
  • Een borgtocht van € 50.000, afgegeven door het Ministerie van Economische Zaken in het Kader van het Besluit Borgstelling Midden- en Kleinbedrijf
  • Verpanding van de voorraden, inventaris en een overlijdensrisicoverzekering van € 100.000,-

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteur is de heer R. van Rietbergen ten deze handelend onder de naam Excellent Watersport. Vanwege de gekozen rechtsvorm is de ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privévermogenspositie van de ondernemer ruim.
  • De heer M. Mijwaart geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 40.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Excellent Watersport is Laag risico. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De Collin Credit Score is gebaseerd op de jaarcijfers 2018, voorlopige cijfers 2019, alsmede de prognose voor 2020. De overall Collin Credit Score is Voldoende.

Afloscapaciteit 
De omzet voor 2018 was € 268.000,- met een bijbehorend netto cashflow tekort van € 4.000,-. Voor 2019 is een omzet van € 226.000,- geprognosticeerd en een netto cashflow tekort van € 15.000,- wordt er verwacht. De verwachtingen voor 2020 zijn een omzet van € 250.000,- met een bijbehorend cashflow overschot van € 6.000,-. De afloscapaciteit is ondanks het prognosekarakter vastgesteld op Voldoende, in de wetenschap dat de extra inkoop vanwege de lagere kosten en betere marge naar verwachting tot een stijging van het resultaat leiden.

Solvabiliteit
Eind 2018 is de solvabiliteit 21,5% bij een balanstotaal van € 558.000,-. De solvabiliteit ultimo 2019 bedraagt naar verwachting 22% bij een balanstotaal van € 553.000,-.Tot slot is er een solvabiliteit geprognosticeerd van 27,5% eind 2020 bij een balanstotaal van € 515.000,-. Op basis hiervan is de solvabiliteit als Voldoende beoordeeld.

Zekerheden
Voor deze lening zijn de volgende zekerheden verkregen:

  • De debiteur is de heer R. van Rietbergen ten deze handelend onder de naam Excellent Watersport. Vanwege de gekozen rechtsvorm is de ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privévermogenspositie van de ondernemer ruim.
  • De heer M. Mijwaart geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 40.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde.

Door zowel de hoofdelijke aansprakelijkheid van de ondernemer als de persoonlijke borg kwalificeren wij de zekerheden als Ruim Voldoende.

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Voldoende
Solvabiliteit: Voldoende
Zekerheden: Ruim Voldoende
Overall: Voldoende

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-60270 heeft € 500 geïnvesteerd.
17-03-2020 om 11:04
investeerder-4739 heeft € 500 geïnvesteerd.
17-03-2020 om 11:04
investeerder-69746 heeft € 500 geïnvesteerd.
17-03-2020 om 11:04
investeerder-45226 heeft € 500 geïnvesteerd.
17-03-2020 om 11:04
investeerder-126623 heeft € 2.000 geïnvesteerd.
17-03-2020 om 11:04

Ondernemer

R. van Rietbergen

Crowdfund Coach


Fred Bouwman