48744

Exploitatie onroerend goed Den Uyl 2

€ 150.000  |  7,5% rente  |  60 maanden  Investeerders: 182
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 13-06-2024 in 1 uur volgeschreven door 182 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Exploitatie onroerend goed Den Uyl
Sector Vastgoed
Rechtsvorm Eenmanszaak
Leendoel Onroerend goed
Datum van oprichting 01-01-1974

Leendoel

Exploitatie onroerend goed Den Uyl is opgericht in januari 1974 door Marco den Uijl.

Exploitatie onroerend goed Den Uyl bestaat uit drie verhuurde woningen waarbij geldlener de Glasblazerslaan 13-13B te Den Haag gaat aankopen. Ondernemer heeft in begin dit jaar een financiering via Collin verkregen. Het object bestaat uit twee zelfstandige appartementen welke verhuurd zijn. Het betreft één kadastrale aanduiding maar het object is wel bouwkundig gesplitst.

De hoofdsom bedraagt € 150.000,- waarbij het onroerend goed een marktwaarde heeft € 230.000,-, met derhalve een LTV (Loan to Value) van 65% waar een recht van eerste hypotheek op gevestigd wordt.

Er wordt een lineaire lening van € 150.000,- verstrekt met een looptijd van 60 maanden, een slottermijn van € 140.000,- en een vaste rente van 7,5% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Aankoop vastgoed € 250.000
Kosten koper € 26.000
Verbouwing € 14.600
Totaal € 290.600
Eigen inbreng € 140.600
Collin Direct € 150.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De geldnemer is de heer M.J. den Uijl handelend onder de naam Exploitatie onroerend goed Den Uyl. Vanwege de gekozen rechtsvorm is de geldnemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De waarde van de hoofdelijke aansprakelijkheid is op dit moment materieel van aard op basis van de overwaarde in de vastgoedportefeuille.
  • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 150.000,- op het woonhuis aan de Glasblazerslaan 13 en 13 B, 2512XW, kadastraal bekend als sectie K complexaanduiding 3002 appartementsindex 3 te ’s-Gravenhage, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een waarde van € 230.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 24-04-2024.
  • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van het woonhuis aan de Glasblazerslaan 13 en 13 B, 2512XW, kadastraal bekend als sectie K complexaanduiding 3002 appartementsindex 3 te ’s-Gravenhage worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • Geldnemer heeft de mogelijkheid om in de laatste zes maanden van de looptijd, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, indien de geldnemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen in dat geval een eerste investeringskans in de nieuwe lening.
  • Geldnemer heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven en de extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor Exploitatie onroerend goed Den Uyl is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij de beoordeling gebruik gemaakt van jaarcijfers 2023, alsmede taxatierapporten en huurinkomsten. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.

Toelichting jaarcijfers
Geldlener heeft naast zijn vastgoed ook inkomen uit zijn VOF waarbij hij in zijn levensonderhoud kan voorzien. Tevens heeft de geldlener onlangs op de eerder verstrekte Collin lening liquide middelen ontvangen waarbij er ruim € 100.000 overblijft na zijn eigen inbreng bij de aankoop van de Glasblazerslaan 13-13B te Den Haag om eventuele tegenvallers op te vangen.

De totale aflosverplichtingen aankomend jaar zullen € 21.000,- bedragen. Hierdoor wordt er een positieve netto cashflow verwacht na aflossing.

Jaarcijfers

Balans overzicht na financiering

Activa

  BNI
Vaste activa € 1.045.000
Vlottende activa € 275.000
Totaal € 1.320.000

Passiva

  BNI
Eigen vermogen € 225.000
Langlopende schulden € 1.063.000
Kortlopende schulden € 32.000
Totaal € 1.320.000

Winst- en verliesrekening prognose na financiering

  prognose na financiering
Omzet € 105.000
Bruto winst € 105.000
Kosten € 62.000
Resultaat € 43.000

Bijlage(n)

  • Essentiële beleggersinformatie

Bekijk bijlage(n)

Bovenstaande bijlage(n) kunt u alleen inzien, indien u bent ingelogd op uw ‘Mijn Collin’ account.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

Anonieme investeerder heeft € 100 geïnvesteerd.
13-06-2024 om 16:02
Anonieme investeerder heeft € 100 geïnvesteerd.
13-06-2024 om 16:02
Anonieme investeerder heeft € 100 geïnvesteerd.
13-06-2024 om 16:01
investeerder-101181 heeft € 100 geïnvesteerd.
13-06-2024 om 16:01
Anonieme investeerder heeft € 100 geïnvesteerd.
13-06-2024 om 16:01

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders