46985

Exvero B.V. 2

€ 325.000  |  7,0% rente  |  48 maanden  Investeerders: 141
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 27-02-2024 in 1 uur volgeschreven door 141 investeerders

Samenvatting

Ivo Kaanen is een ervaren vastgoedondernemer die een portefeuille bezit met objecten in met name zijn woonplaats Vessem. Behalve vastgoed heeft Ivo nog een passie, namelijk de exploitatie van zijn eigen bierbrouwerij Beerze

De afgelopen jaren is Ivo bezig met het versterken van de lokale economie en het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit van het dorp Vessem. De oude brouwerij is gerestaureerd en het café is getransformeerd tot een modern restaurant. Er wordt een kleinschalig hotel geëxploiteerd en er zijn 4 atelierwoningen gerealiseerd die verhuurd zijn. De realisatie van deze atelierwoningen is eerder gefinancierd via een lening via Collin Crowdfund, waarbij er altijd netjes aan de betalingsverplichtingen is voldaan. Daar de slottermijn bijna voldaan moet worden wil Ivo deze lening herfinancieren. Het nieuwe leenbedrag bedraagt € 325.000,-. Als zekerheid ten behoeve van de investeerders wordt gebruik gemaakt van de eerder gevestigde eerste hypotheek op het onroerend goed aan de Jan Smuldersstraat 21 en 21 A, 5512 AW te Vessem, met een totale WOZ-waarde van € 655.000,- per 01-01-2022. Bij aanvang van de lening bedraagt de Loan-to-Value (LTV) 50% en bij de slottermijn 40%.

Financieringsbehoefte
De totale investering bedraagt € 325.000,-. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 325.000,-. De looptijd is 48 maanden, met een maandelijkse lineaire aflossing en een slottermijn van € 265.000,-. De rente bedraagt 7,0% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Risico
De Dun & Bradstreet kwalificatie van Exvero B.V. is Laag risico. De overall Collin Credit Score is Goed. 
De gestelde zekerheden en voorwaarden zijn:

 • De geldnemer is Exvero B.V.
 • De heer Kaanen geeft een borgstelling af voor € 325.000,-. Deze borgstelling is op dit moment materieel van aard op basis van overwaarde op onroerend goed in privé.
 • Ter securering van de bovenstaande borgstelling wordt er gebruik gemaakt van een reeds gevestigde eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 350.000,- op het bedrijfsmatig onroerend goed aan de Jan Smuldersstraat 21 en 21A , 5512 AW te Vessem, kadastraal bekend als sectie B nummer 1614 te Vessem, welke is verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een totale WOZ-waarde van € 655.000,- per 01-01-2022. Huisnummer 21 heeft een WOZ-waarde van € 356.000,- en huisnummer 21 A heeft een WOZ-waarde van € 299.000,- per 01-01-2022.
 • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van het onroerend goed met als adres Jan Smuldersstraat 21 en 21 A, 5512 AW Vessem, kadastraal bekend als sectie B nummer 1614 te Vessem worden verpand aan de Investeerders van Collin Crowdfund.
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om gedurende de laatste 24 maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, vervroegd af te lossen tegen drie maanden vergoedingsrente voor de investeerders. Aanvullend heeft geldnemer de mogelijkheid om in de laatste zes maanden van de looptijd, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de geldnemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen in dat geval een eerste investeringskans in de nieuwe lening.
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven. De extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn.

Leendoel

De financiering wordt aangewend voor de herfinanciering van de eerder aangegane financiering bij de investeerders van Collin Crowdfund welke op korte termijn verloopt. 

Ondernemer

Ivo Kaanen (1960) woont met zijn vrouw in Vessem en samen hebben zij vier volwassen kinderen. Ivo is een ervaren vastgoedondernemer en heeft daarnaast een internationale carrière van circa 25 jaar bij Heineken achter de rug. Hij bezit diverse panden in Vessem, nagenoeg allemaal in de Jan Smuldersstraat waar Ivo en Annemarie tevens zelf wonen. Behalve vastgoed heeft Ivo nog een passie, namelijk de exploitatie van zijn eigen bierbrouwerij Beerze. De brouwerij is generatie op generatie eigendom van de familie en luisterde vroeger naar de naam Brouwerij de Gouden Leeuw. Daarnaast wordt een kleinschalig hotel geëxploiteerd. 

Onderneming

Exvero B.V. is een vastgoed entiteit van Ivo. Met de vorige Collin-lening is een horecapand getransformeerd naar 4 atelierwoningen die inmiddels verhuurd zijn. 

Juridische structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Herfinanciering slottermijn Collin lening € 300.000,-
Werkkapitaal € 25.000,-
Totale investering € 325.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 325.000,-

Leenbedrag: € 325.000,-
Rente: 7,0%
Looptijd: 48 maanden, lineaire maandelijkse aflossing naar een slottermijn van € 265.000,-. Bij aanvang van de lening bedraagt de Loan-to-Value (LTV) 50% en bij de slottermijn 40%.

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Exvero is Laag risico. De deelneming VB Vastgoed B.V. heeft de kwalificatie Laag risico. De topholding Ivkaro Beheer B.V. kent de kwalificatie Minimaal risico. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Deze is gebaseerd op basis van de jaarrekening 2022 van Exvero, consolidatiestaat 2022 op het niveau van Ivkaro Beheer B.V., aangifte Inkomstenbelasting en overzicht van de vastgoedportefeuille. De overall Collin Credit Score is Goed.

Afloscapaciteit 
Vanuit de verhuur van het vastgoed wordt een opbrengst verwacht van € 95.000,- en een resultaat van € 18.000,-. Na aflossingen resteert een cashflow overschot van € 3.000,-. Gezien de kapitaalkrachtige holding Ivkaro Beheer B.V. en door de mogelijkheid tot verkoop van vastgoed kwalificeren wij de afloscapaciteit als Ruim voldoende.

Solvabiliteit
De balans na investering (waarbij een stille reserve doorgevoerd is van € 920.000,-, gebaseerd op het verschil in WOZ-waardes ten opzichte van de boekwaarde van het onroerend goed) kent een eigen vermogen van € 1.138.000,- op een balanstotaal van € 1.840.000,-. De solvabiliteit bedraagt daarmee 62%. De solvabiliteit kwalificeren wij als Zeer Goed.

Zekerheden en voorwaarden

 • De geldnemer is Exvero B.V.
 • De heer Kaanen geeft een borgstelling af voor € 325.000,-. Deze borgstelling is op dit moment materieel van aard op basis van overwaarde op onroerend goed in privé.
 • Ter securering van de bovenstaande borgstelling wordt er gebruik gemaakt van een reeds gevestigde eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 350.000,- op het bedrijfsmatig onroerend goed aan de Jan Smuldersstraat 21 en 21A , 5512 AW te Vessem, kadastraal bekend als sectie B nummer 1614 te Vessem, welke is verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een totale WOZ-waarde van € 655.000,- per 01-01-2022. Huisnummer 21 heeft een WOZ-waarde van € 356.000,- en huisnummer 21 A heeft een WOZ-waarde van € 299.000,- per 01-01-2022.
 • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van het onroerend goed met als adres Jan Smuldersstraat 21 en 21 A, 5512 AW Vessem, kadastraal bekend als sectie B nummer 1614 te Vessem worden verpand aan de Investeerders van Collin Crowdfund.
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om gedurende de laatste 24 maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, vervroegd af te lossen tegen drie maanden vergoedingsrente voor de investeerders. Aanvullend heeft geldnemer de mogelijkheid om in de laatste zes maanden van de looptijd, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de geldnemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen in dat geval een eerste investeringskans in de nieuwe lening.
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven. De extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn.

Door de eerste hypothecaire inschrijving op het onroerend goed aan de Jan Smuldersstraat 21 en 21 A met een LTV (Loan To Value) van 50%, alsmede de borgstelling door de ondernemer, kwalificeren wij de zekerheden als Zeer Goed.

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Ruim voldoende
Solvabiliteit: Zeer goed
Zekerheden: Zeer goed
Overall: Goed

Bijlage(n)

 • Essentiële beleggingsinformatie

Bekijk bijlage(n)

Bovenstaande bijlage(n) kunt u alleen inzien, indien u bent ingelogd op uw ‘Mijn Collin’ account.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-424695 heeft € 500 geïnvesteerd.
27-02-2024 om 14:03
Anonieme investeerder heeft € 500 geïnvesteerd.
27-02-2024 om 14:00
Anonieme investeerder heeft € 500 geïnvesteerd.
27-02-2024 om 14:00
Anonieme investeerder heeft € 1.000 geïnvesteerd.
27-02-2024 om 14:00
Anonieme investeerder heeft € 500 geïnvesteerd.
27-02-2024 om 14:00

Ondernemer

I.P. Kaanen

Crowdfund Coach


Lars van Meer