24869

Eye Zoetermeer

€ 150.000  |  7,5% rente  |  48 maanden  Investeerders: 170
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

3 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 29-07-2016 in 1 uur volgeschreven door 170 investeerders

Samenvatting

Ondernemer Onno Kloes (61 jaar) is sinds 1982 als zelfstandig ondernemer werkzaam geweest in de optiek en audicien branche. Onno heeft destijds, samen met zijn broer, de optiekwinkel te Beverwijk van zijn vader overgenomen en vervolgens weten uit te breiden naar 4 vestigingen, naast een oogkliniek, met uiteindelijk 40 personeelsleden. Al deze activiteiten vielen destijds onder Kloes Beheer B.V. Deze activiteiten zijn door omstandigheden in 2013 beëindigd. 

Onno heeft dus vele jaren ervaring als zelfstandig opticien en audicien en heeft in november 2015 de mogelijkheid gehad een bestaande optiekwinkel te Monnickendam handelende onder de naam Lenior Optiek, over te nemen. In oktober 2015 is via Collin hiervoor een crowdfinance campagne gedaan voor een bedrag van € 245.000,-. De totale investering bedroeg € 357.500,-. De funding van destijds is voor 100% geslaagd en rente- en aflossingsverplichtingen worden zonder problemen nagekomen. De winkel te Monnickendam presteert boven verwachting. De exploitatie van Lenior Optiek is ondergebracht in Malik B.V.

Het lijkt redelijk snel na de vorige overname, maar nu is Onno in de gelegenheid om een geheel nieuwe optiekwinkel te starten in Zoetermeer in het winkelcentrum Stadshart aan Het Rond 67. In het betreffende winkelcentrum zitten meerdere optiekwinkels, waarvan er twee worden samengevoegd tot één. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om recht tegenover de optiekwinkel die medio juli 2016 zijn deuren sluit, een geheel nieuwe moderne optiekwinkel te beginnen onder de naam EYE gericht op het duurdere segment brillen. De verhuurder en eigenaar van het winkelcentrum is de beursgenoteerde onderneming Unibail-Rodamco en die heeft zich bereid verklaard om een substantieel deel van de verbouwingskosten voor haar rekening te nemen. Het is zoals de ondernemer zelf verwoordt “at the right place at the right moment”. 

Financieringsbehoefte

De totale investering bedraagt € 282.500,-, waarvan zelf € 15.000,- wordt ingebracht en een leverancierskrediet van € 17.500,- van toepassing is. Unibail-Rodamco doet een bijdrage aan de inrichtingskosten van € 100.000,-. Het restant van € 150.000,- zal middels crowdfunding via Collin worden gefinancierd. De looptijd van de lening is 48 maanden met een maandelijkse lineaire aflossing tegen een rentevergoeding van 7,5% gedurende de gehele looptijd.

Structuur

De nieuw te openen winkel te Zoetermeer wordt ingebracht in de daarvoor opgerichte besloten vennootschap Eye Zoetermeer B.V. Dit is een werkmaatschappij van de holding Eye & Ear B.V., waaronder ook de besloten vennootschap Malik B.V. hangt. Daarnaast is er nog een vennootschap genaamd Elmore B.V. Hierin werden de franchiseactiviteiten gedaan van een winkel te Landsmeer, maar daar is Onno eind 2015 mee gestopt. In deze vennootschap vinden geen activiteiten meer plaats en deze zal op korte termijn worden geliquideerd. De aandelen van de holding zijn voor 100% in handen van de partner van Onno: Asa Elmore. 

Risico

De Dun & Bradstreet score op Eye Zoetermeer B.V. geeft een score Verhoogd risico, omdat het hier een nieuw opgerichte vennootschap betreft. De bovenliggende holding Eye & Ear B.V. heeft een Dun & Bradstreet score Laag risico. De Collin Credit Score komt uit op Ruim Voldoende. Zowel de ondernemer als zijn partner Elmore staan persoonlijk borg voor het volledige leenbedrag.

Video Pitch

Leendoel

De financiering is bestemd voor de aanschaf van inventaris, waaronder oogmeetapparatuur, inrichting van het winkelappartement, inkoop voorraad, stellen van een huurgarantie t.b.v. verhuurder en werkkapitaal inzake de nieuw te openen vestiging te Zoetermeer in het winkelcentrum Stadshart. De verhuurder, een gedegen beursgenoteerde onderneming, zal een forse bijdrage leveren aangaande de inrichtingskosten, naast een beperkte eigen inbreng en leverancierskrediet.

Ondernemer

Onno Kloes is ondanks zijn leeftijd (61 jaar) zeer gemotiveerd en zeker ook ambitieus. Na onlangs een overname te hebben gedaan van een optiekwinkel te Monnickendam, is hij nu in de gelegenheid een geheel nieuwe winkel te starten te Zoetermeer. Het exploiteren van meerdere winkels heeft Onno in het verleden ook gedaan (zelfs 4 winkels onder zijn beheer gehad). Onno is naast gediplomeerd opticien ook gediplomeerd audicien en heeft meer dan 30 jaar ervaring in de branche als zelfstanding ondernemer. Onno heeft in 1973 zijn Atheneumdiploma behaald en is daarna gaan studeren aan de HTS richting elektrotechniek. In 1977 heeft hij zijn Fida audicien diploma behaald en in 2012 de Triage Audicien opleiding afgerond. In 1979 behaalde hij het diploma van de Christiaan Huygensschool Optiek en nadien heeft hij vervolgcursussen op beide terreinen gedaan, naast management- en verkoopopleidingen. De vele jaren ervaring van Onno op het gebied van advisering en management zijn een pré. Tevens is hij zeer goed op de hoogte van alle ontwikkelingen in de branche en is bekend bij de grote en bekende leveranciers.

Onno is samenwonend met Asa Elmore, Asa is van Amerikaanse afkomst en is van beroep neuroloog. Ze hebben samen twee kinderen. Onno is sociaal actief en al 20 jaar voorzitter van een promotie club te Beverwijk. Zijn hobby’s zijn, naast bevlogen ondernemerschap, muziek, lezen, film en fitness.

Onderneming

In november 2015 heeft Onno een bestaande optiekwinkel te Monnickendam overgenomen en oor die tijd(september 2014) is hij al bezig geweest om de bestaande optiekwinkel genaamd Rembrandt Optiek in het winkelcentrum Stadshart te Zoetermeer over te nemen. Na een lange periode van onderhandelen is dit mislukt vanwege het feit dat Grand Optical (de moedermaatschappij van Pearl en Eyewish opticiens) een hoger bod heeft gedaan. In het hetzelfde winkelcentrum zijn reeds een Pearl en een Eyewish winkel gevestigd en de moeder heeft besloten om de twee Eyewish winkels te gaan samenvoegen. De huur van Rembrandt Optiek is door Grand Optical opgezegd. In het winkelcentrum zelf zitten dus alleen de grote ketens en er is geen zelfstandige onafhankelijke opticien. Recht tegenover de per ultimo juli 2016 gesloten opticien Rembrandt heeft Onno een winkelunit aangeboden gekregen, waar hij als zelfstandig opticien onder de naam EYE een nieuwe optiekwinkel in het luxe segment gaat starten.

Zoetermeer zelf heeft 130.000 inwoners en een verzorgingsgebied van 180.000 inwoners. Per hoofd van de bevolking wordt in Nederland gemiddeld € 58,- aan optiek besteed en in Zoetermeer en omgeving ligt dit 10% boven het gemiddelde. Er is omgerekend een jaaromzet van € 8.300.000,- in de branche. Hiervan wordt ca. 40% (€ 3.300.000,-) gekocht bij zelfstandige opticiens. In het centrum zelf zijn geen andere zelfstandige optiekwinkels gevestigd. In heel Zoetermeer zijn buiten het winkelcentrum nog wel drie andere zelfstandige opticiens gevestigd. De marge op optiek is hoog, met als gevolg dat de break-even omzet van een optiekwinkel relatief gezien laag is.

Eye zal zich gaan richten op het midden- en hogere segment en bovenal exclusieve brillen. Consumenten die op zoek zijn naar goedkopere brillen kunnen in het winkelcentrum zelf terecht bij de grote optiekketens.

De winkelunit krijgt een moderne en eigentijdse uitstraling. In de pui van de winkel is de naam EYE ludiek verwerkt (zie impressiefoto bij de pitch). De verhuurder (en eigenaar van de winkelunit) levert een forse bijdrage voor de benodigde inrichtings- en verbouwingskosten, naast het feit dat er bij aanvang een korting wordt verleend op de huur gedurende een aantal jaren. De gevraagde financiering is bedoeld voor verdere afbouw en winkelinrichting en aanschaf van de benodigde apparatuur en voorraden.

In de crowdfunding pitch van Malik B.V. h/o Lenior Optiek is het verleden van Onno Kloes en zijn voorgaande ondernemingen omschreven en ook hier willen wij dat niet onbenoemd laten. Per 27 april 2013 is Kloes Beheer B.V. met de onderliggende werkmaatschappijen, waaronder oogkliniek Kloes Medisch Centrum B.V., failliet verklaard. De aanleiding was een issue bij de oogkliniek. Een cliënt heeft een behandeling ondergaan uitgevoerd door een oogarts welke niet tot tevredenheid is verlopen. Deze cliënt heeft hier een zaak van gemaakt en met alle negatieve publiciteit hieromheen (tot het consumentenprogramma Radar van de TROS aan toe) heeft dit uiteindelijk geleid tot een faillissement van de gehele groep. De door Kloes Beheer B.V. destijds aangespannen gerechtelijke procedures zijn uiteindelijk allen gewonnen. Achteraf gezien viel Kloes Beheer B.V. c.s. niets te verwijten, alleen het kwaad was al geschied. Uiteindelijk is de broer van Onno samen met zijn zoon doorgestart met een van de optiekwinkels te Beverwijk.

Ondanks het verleden van Onno, doet dit niets af aan zijn kwaliteiten als opticien en audicien, alsmede zijn kwaliteiten en jarenlange ervaring als ondernemer.

Stuctuur

organigram” class=img-responsive

Debiteuren zijn Eye & Ear B.V., Malik B.V. en Eye Zoetermeer B.V. Asa Elmore is 100% aandeelhouder van de moedermaatschappij en via deze ook van de onderliggende werkmaatschappijen. Onno Kloes is de directeur/bestuurder van de vennootschappen. Elmore B.V. is geen kredietnemer en is een besloten vennootschap, waarin een franchise optiekwinkel o.b.v. managementvergoeding werd beheerd. Deze samenwerking is gestopt en de vennootschap zal worden geliquideerd.

Financieringsbehoefte

De totale investering bedraagt € 282.500,-, waarin een bedrag aan inrichtingskosten is opgenomen dat volledig wordt betaald door de verhuurder zonder aflossing- en renteverplichting. Bij vroegtijdige beëindiging van het huurcontract zal een deel dienen te worden terugbetaald. Na 10 jaar vervalt het bedrag volledig. Dit is als bepaling in het huurcontract opgenomen. Dit deel kan als aansprakelijk vermogen worden aangemerkt, maar niet als achtergesteld vermogen. Bij een mogelijk faillissement heeft Unibail-Rodamco dezelfde rechten als de Collin investeerders.

Investeringsoverzicht

Inventaris, apparatuur en inrichting € 150.000,-
Voorraad € 80.000,-
Werkkapitaal en 3 maanden huurgarantie € 52.500,-
Totaal € 282.500,-
Eigen inbreng € 15.000,-
Inbreng verhuurder € 100.000,-
Leverancierskrediet € 17.500,-
Lening via Collin Crowdfund € 150.000,-

Leenbedrag: € 150.000,-
Rente: 7,5%
Looptijd: 48 maanden, lineaire maandelijkse aflossing

In november 2015 is via Collin voor de financiering van Lenior Optiek te Monnickendam een bedrag van € 235.000,- gefund met een looptijd van 48 maanden en een rentepercentage van 9%. Gezien de prestaties van deze winkel, de verbetering van de solvabiliteitspositie en het feit dat tot op heden keurig aan de verplichtingen wordt voldaan, heeft Collin gemeend dat voor deze tweede campagne een rentepercentage van 7,5% gerechtvaardigd is.

Risico

Zekerheden
Bij de eerste crowdfinance campagne op naam van Malik B.V. is er door Onno Kloes vanuit privé een achtergestelde lening ingebracht van € 65.000,-. Daarnaast hebben Asa Elmore (aandeelhouder) en Onno Kloes (directeur/bestuurder) een persoonlijke borgstelling afgegeven voor het volledige leenbedrag en is er op het leven van Onno Kloes een zogenaamde key man polis (overlijdensrisicoverzekering) voor een bedrag van € 150.000,- aflopend in 4 jaar naar nihil. Deze polis is verpand t.b.v. de investeerders van Collin. Concreet betekent dit dat mocht Onno vroegtijdig te komen overlijden de uitkering uit deze polis de investeerders van Collin ten goede komt. Wat betreft de borgstelling van Asa en Onno is destijds ook aangegeven dat het hier een morele borgtocht betreft. In privé is er nagenoeg geen vermogen aanwezig, ook niet op de eigen woning.

Voor deze aanvraag zijn de volgende (aanvullende) zekerheden en voorwaarden overeengekomen:

  • De debiteuren zijn Eye & Ear B.V., Malik B.V. en Eye Zoetermeer B.V.
  • Asa Elmore en Onno Kloes zullen een gezamenlijk persoonlijke borgstelling afgeven ter grootte van het leenbedrag. Deze heeft op dit moment een morele waarde.
  • Er zal een aanvullende key man polis worden gesloten op het leven van Onno Kloes voor een bedrag van € 75.000,-, aflopend in 4 jaar naar nihil (gedurende de looptijd van de lening). 
  • Voor de nieuw te openen winkel zal er door de verhurende partij een investeringsbijdrage worden geleverd ter grootte van € 100.000,- geheel aflossings- en rentevrij. Gedurende de looptijd van de lening (gelijk aan het 10-jarig huurcontract) zal deze lening naar nihil worden afgeschreven. Deze lening is niet achtergesteld t.b.v. de investeerders van Collin, maar kan wel tot het risicodragend vermogen worden gerekend.

Dun & Bradstreet
De holding Eye & Ear B.V. heeft een Dun & Bradstreet score Laag risico. De Dun & Bradstreet score op Eye Zoetermeer B.V. geeft een score Verhoogd risico, omdat het hier een nieuw opgerichte vennootschap betreft. Voor de nieuw opgerichte vennootschap is de score Verhoogd risico vanwege het feit dat er onvoldoende historische gegevens beschikbaar zijn. 

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. Voor het bepalen van de onderstaande score is gebruik gemaakt van de geconsolideerde jaarcijfers 2015 en prognoses 2016 en 2017 van Eye & Ear B.V. en de prognoses 2016, 2017 en 2018 voor Eye Zoetermeer B.V.

Rentabiliteit
De omzetontwikkeling van Malik B.V. h/o Lenior Optiek verloopt boven prognose. Collin heeft de geconsolideerde jaarrekening 2015 van Eye & Ear B.V. ontvangen, alsmede de tussentijdse cijfers van 2016. Hieruit blijkt dat de eigen vermogenspositie is versterkt. De omzet en het nettoresultaat presteert tot op heden boven de oorspronkelijke prognose. De brutomarge in deze branche kan als goed worden aangemerkt, waardoor de break-even omzet relatief gezien al vrij snel kan worden bereikt.

Eye Zoetermeer B.V. prognosticeert voor het eerste volledige boekjaar een omzet van € 450.000,- bij en cashflow van € 67.000,-. Voor het tweede jaar is er een omzet prognose van € 600.000,- bij een cashflow van € 97.000,-. Gezien het grote verzorgingsgebied en het marktaandeel van de vrije zelfstandig gevestigde opticiens van 40%, is dit een realistische inschatting.

Op geconsolideerd niveau Eye & Ear B.V. (inclusief Malik B.V.) bedraagt de omzet prognose het eerste jaar € 860.000,- bij een cashflow van € 153.000,-. De aflossingsverplichtingen voor Malik B.V. bedragen op jaarbasis € 73.000,- en voor Eye Zoetermeer B.V. € 38.000,-. Totaal € 111.000,-, hetgeen uit de cashflow kan worden opgebracht. De score komt hiermee op Goed.

Solvabiliteit
De eigen inbreng in Eye Zoetermeer B.V. vanuit de bovenliggende holding is beperkt, maar wordt aangevuld met een renteloze aflossingsvrije lening van de verhuurder Unibail-Rodamco van € 100.000,-. Rekening houdend met de reeds aanwezige achtergestelde lening in Eye & Ear B.V. van € 65.000,- en de inmiddels opgebouwde eigen vermogenspositie bedraagt de solvabiliteit per ultimo 2015 23% (Voldoende) en loopt volgens prognose op naar 29% (Ruim voldoende) na het eerste volledige boekjaar van de gehele groep op een geconsolideerd balanstotaal van € 610.000,-. Voorzichtigheidshalve hanteren we vooralsnog de kwalificatie Voldoende voor de solvabiliteit.

Liquiditeit
Na financiering bedraagt de current ratio (vlottende activa/vlottende passiva) 1,3. Dit zal na realisatie van de winstprognoses verder gaan toenemen. Voor nu wordt de score Ruim voldoende aangehouden.

Samenvattend
Rentabiliteit: Goed
Solvabiliteit: Voldoende
Liquiditeit: Ruim voldoende
Overall score: Ruim voldoende

Extra beloning

Alle investeerders van € 1.000,- of meer ontvangen op hun eerste aankoop van een bril, zonnebril of contactlenzen 15% korting. U ontvangt deze korting als u naar de winkel komt met de door Collin verstrekte investeringsbevestigingsmail en onder vermelding van uw investeerdersnummer bij Collin. 

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-12782 heeft € 500 geïnvesteerd.
29-07-2016 om 11:22
investeerder-10509 heeft € 500 geïnvesteerd.
29-07-2016 om 11:21
investeerder-19407 heeft € 500 geïnvesteerd.
29-07-2016 om 11:20
investeerder-8903 heeft € 500 geïnvesteerd.
29-07-2016 om 11:19
investeerder-2777 heeft € 500 geïnvesteerd.
29-07-2016 om 11:18

Ondernemer

Onno Kloes

Crowdfund Coach


Charles Bijvoet