45104

F. Snijders

€ 30.000  |  8,5% rente  |  60 maanden  Investeerders: 95
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 17-05-2023 in 1 uur volgeschreven door 95 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam F. Snijders
Sector Bouw
Rechtsvorm Eenmanszaak
Leendoel Werkkapitaal
Datum van oprichting 01-07-2004
Website www.fsnijders.nl

Leendoel

Fokko Snijders exploiteert al jaren zijn eenmanszaak F. Snijders. Hij levert en plaatst zonweringen, garagedeuren, raambekleding en voert reparaties uit. De financiering via Collin Crowdfund is benodigd als werkkapitaal en zal onder andere als voorraad- en crediteurenfinanciering aangewend worden. 

Er wordt een lineaire lening van € 30.000,- verstrekt met een looptijd van 60 maanden en een vaste rente van 8,5% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Werkkapitaal € 30.000
Totaal € 30.000
Collin Direct € 30.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De geldnemer is de heer F. Snijders handelend onder de naam F. Snijders. Vanwege de gekozen rechtsvorm is de geldnemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De waarde van de hoofdelijke aansprakelijkheid is op dit moment materieel van aard op basis van overwaarde op onroerend goed in privé.
  • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van F. Snijders worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • De heer F. Snijders en mevrouw Y. Tatlicioglu (partner) geven een negatieve hypotheekverklaring af op de privéwoning aan de Dwingelooweg 52, 9671KE Winschoten, kadastraal bekend als sectie H, nummer 605, te Winschoten. Dit is een morele verklaring dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving op de privéwoning mag worden gedaan zonder toestemming van Collin Crowdfund. Ook mag de huidige hypothecaire schuld niet verhoogd worden binnen de bestaande hypothecaire inschrijving. Daarnaast mag het pand zonder toestemming van Collin Crowdfund niet verkocht worden. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 328.000 – op basis van de WOZ-waarde met waardepeildatum 01-01-2022 en is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 250.000,- en een openstaande schuld van € 249.060,- per d.d. 31-12-2022.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor F. Snijders is Verhoogd risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de historische cijfers van F. Snijders. De overall Collin Credit Score is Voldoende.

Jaarcijfers

Balans overzicht 2021

Activa

  2021
Vaste activa € 9.000
Vlottende activa € 8.000
Overige vlottende activa € 7.000
Totaal € 24.000

Passiva

  2021
Eigen vermogen € 2.000
Langlopende schulden €2.000
Kortlopende schulden € 20.000
Totaal € 24.000

Winst- en verliesrekening 2021

Omzet € 201.000
Bruto winst € 67.000
Kosten € 17.000
Resultaat € 50.000

Winst- en verliesrekening concept 2022

Omzet € 216.000
Bruto winst € 69.000
Kosten € 3.000
Resultaat € 66.000

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-120470 heeft € 200 geïnvesteerd.
17-05-2023 om 16:37
investeerder-344233 heeft € 100 geïnvesteerd.
17-05-2023 om 16:32
investeerder-215692 heeft € 300 geïnvesteerd.
17-05-2023 om 16:32
investeerder-173983 heeft € 500 geïnvesteerd.
17-05-2023 om 16:32
investeerder-273936 heeft € 500 geïnvesteerd.
17-05-2023 om 16:29

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders