41069

Facilibricks B.V.

€ 140.000  |  6,0% rente  |  84 maanden  Investeerders: 237
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 5-01-2022 in 1 uur volgeschreven door 237 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Facilibricks B.V.
Sector Zakelijke dienstverlening
Rechtsvorm Besloten Vennootschap
Leendoel Onroerend goed
Datum van oprichting 12-07-2021

Leendoel

Faciligroup B.V. is een holding met 3 werkmaatschappijen, ieder met een eigen focusgebied. Faciliprofs B.V. biedt adviesdiensten aan op het gebied van interim management, voornamelijk bij overheidsorganisaties. Facilibricks B.V. is een onderneming dat onroerend goed beheert. Facilitrades B.V. houdt zich bezig met handelsbemiddeling. Deze onderneming zal naar verwachting op 31 december 2021 opgeheven worden. Guido Draaijer is de ondernemer en heeft de mogelijkheid gekregen om het huidige huurpand te kopen. De financiering via Collin Crowdfund is benodigd voor het aankopen van het bedrijfspand.

Er wordt een lineaire lening van € 140.000,- verstrekt met een looptijd van 84 maanden, een slottermijn van € 98.000,- en een vaste rente van 6,0% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Koopsom € 177.500
Overige kosten € 22.500
Totaal € 200.000
Eigen inbreng € 60.000
Collin Direct € 140.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteuren voor deze financiering zijn:
  • Faciligroup B.V.
  • Faciliprofs B.V.
  • Facilitrades B.V.
  • Facilibricks B.V.
 • Er wordt een persoonlijke borgstelling door de heer G.S. Draaijer afgegeven ter hoogte van € 35.000,-. De waarde van de borgstelling is materieel van aard.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 140.000,- op het aan te kopen bedrijfspand aan de Impact 71A, 6921 RZ te Duiven (kadastraal bekend als sectie F, nummer 2335 te Duiven) verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Op basis van een recent taxatierapport met waardepeildatum 29 november 2021 heeft het onderpand een marktwaarde van € 180.000,-.
 • De ondernemer heeft de mogelijkheid om in de laatste 6 maanden van de looptijd, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening algeheel vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, mits de herfinanciering via Collin Crowdfund plaatsvindt. De investeerders van deze financiering zullen een eerste investeringskans geboden worden in de herfinanciering.
 • De ondernemer heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven, de extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor Faciligroup B.V. is Laag risico. De scores voor Faciliprofs B.V., Facilitrades B.V. en Facilibricks B.V. zijn Verhoogd risico. Voor deze financiering hanteren we de score Verhoogd risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van historische jaarcijfers (geconsolideerd) van Faciligroup B.V., Faciliprofs B.V.. Facilitrades B.V. en Facilibricks B.V. De overall Collin Credit Score is Goed.

Invloed corona
Namens ondernemer: “Ik ben eigenaar van een klein (3 werknemers) organisatieadvies bureau dat zich richt op senior opdrachten binnen de overheid. Deze opdrachten lopen ook in Corona tijd gewoon door, veelal 100% vanuit 'huis' wat in de praktijk ons eigen kantoor is. Eigenlijk hebben wij hier vooral voordeel van want het scheelt veel reistijd en e.e.a. is makkelijker met elkaar te combineren.”

Toelichting jaarcijfers
In 2020 is er geconsolideerd een omzet van € 296.000,- behaald. Het resultaat bedroeg € 132.000,-.

Jaarcijfers

Balans overzicht ultimo 2020 en tussentijds t/m juni 2021

Activa

  2020 2021
Vaste activa €116.000 € 239.000
Vlottende activa € 50.000 € 34.000
Overige vlottende activa € 82.000 € 185.000
Totaal € 248.000 € 458.000

Passiva

  2020 2021
Groepsvermogen € 189.000 € 308.000
Langlopende schulden €– €–
Kortlopende schulden € 59.000 € 150.000
Totaal € 248.000 € 458.000

Winst- en verliesrekening t/m juni 2021 (geconsolideerd)

Omzet € 241.000  
Bruto winst € 241.000  
Kosten € 102.000  
Belasting € 21.000  
Netto winst € 118.000  

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-26212 heeft € 100 geïnvesteerd.
05-01-2022 om 11:23
investeerder-32234 heeft € 400 geïnvesteerd.
05-01-2022 om 11:23
investeerder-15625 heeft € 200 geïnvesteerd.
05-01-2022 om 11:22
investeerder-134124 heeft € 300 geïnvesteerd.
05-01-2022 om 11:22
investeerder-246004 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
05-01-2022 om 11:21

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.30 uur.

Investeren bij Collin

 • Aantrekkelijk rendement
 • Kredietwaardige leningen
 • Loyaliteitsprogramma
 • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders