41909

Fat Phills Zoetermeer

€ 130.000  |  7,0% rente  |  39 maanden  Investeerders: 128
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 28-04-2022 in 1 uur volgeschreven door 128 investeerders

Samenvatting

Fat Phills Diner is een Nederlands dine-in restaurant geïnspireerd op de Amerikaanse keuken met gerechten die niet vaak op de Nederlandse menukaart staan (‘guilty pleasures’). De formule bestaat alleen in Nederland en heeft inmiddels vijf restaurants. Fat Phills Zoetermeer wordt het zesde restaurant van de franchiseformule en wordt geëxploiteerd worden door twee ondernemers met veel ervaring bij Domino’s Pizza. Gidon Bouwhuis is mede-eigenaar van vijf Domino’s Pizza en Benjamin Reid werkt al zes jaar als supervisor bij alle Domino’s vestigingen van Gidon. Er wordt een bestaande brasserie overgenomen in het Stadshart van Zoetermeer. 

Invloed coronavirus
Tijdens de lockdowns waren de Fat Phills vestigingen niet gesloten, maar is ingezet op online bestellen en bezorging. Daardoor is een groot deel van de omzet behouden gebleven, maar door de extra kosten (verpakking, bezorging) tegen een lager resultaat. Personeel kon daardoor behouden blijven. Eén vestiging heeft een beroep kunnen doen op de steunmaatregelen van de overheid. De vestigingen kunnen relatief makkelijk online bestelling ‘open’ zetten op de externe bestelsites; normaal gesproken wordt dat alleen ingezet als er genoeg keukencapaciteit is. Sinds medio 2021 is er een eigen bestelplatform.  

Financieringsbehoefte
De totale investering is € 180.000,-. De ondernemers brengen zelf € 50.000,- in. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 130.000,-. De looptijd is 39 maanden waarvan de eerste drie maanden aflossingsvrij. Vanaf de vierde maand geldt een lineaire maandelijkse aflossing in 36 maanden. De rente bedraagt 7,0% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Risico
De Dun & Bradstreet kwalificatie is Verhoogd risico. De Collin Credit Score is Ruim voldoende. 
De gestelde voorwaarden en zekerheden zijn:

 • De debiteuren zijn BCB Investments B.V. en FP Zoetermeer B.V.
 • De heer G. Bouwhuis en de heer B.N.I. Reid geven een gezamenlijke persoonlijke borgstelling voor € 130.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment morele waarde. 
 • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving (derdenhypotheek) verkregen ter hoogte van € 300.000,- op het woonhuis van een familielid van een van de ondernemers aan de Galileïstraat 75, 2561 SZ te 's-Gravenhage, kadastraal bekend als sectie W, nummer 3730 A2, appartementsindex 2 te ’s-Gravenhage ten behoeve van de investeerders van Collin. Deze is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 160.000,- en openstaande schuld van € 135.000,-. Het onroerend goed kent een waarde van € 470.000,- op basis van de WOZ-waarde.
 • Voornoemde twee aparte zekerheidsrechten (derdenhypotheekrecht én borgtocht) kunnen door Collin los van elkaar worden uitgewonnen.
 • Ondernemers zijn voornemens in de loop van 2022 een tweede vestiging van Fat Phills te openen. Deze financiering van indicatief € 150.000,- zal naar verwachting ook worden aangeboden aan Collin Crowdfund. Voornoemde hypothecaire zekerheid zal ook gaan dienen als zekerheid; de Collin investeerders zijn dan gelijk in rang aan de investeerders in deze aanvraag.
 • Er wordt een gezamenlijke zakelijke borgstelling ter hoogte van € 130.000 afgegeven door Gidon Beheer B.V. en Reid Beheer B.V. Deze borgstelling heeft op dit moment materiele waarde.
 • De leningen van de aandeelhouders voor de inbreng van het eigen vermogen, samen ter hoogte van € 50.000,-, worden achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Gedurende de looptijd van de lening zal er geen aflossing plaatsvinden op de achtergestelde lening. De rente mag wel worden betaald. 
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Fat Phills Zoetermeer B.V. worden in eerste verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Men heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven.

Video Pitch

Leendoel

De ondernemers gaan een nieuwe franchisevestiging van Fat Phills Diner in Zoetermeer opzetten. De financiering is bestemd voor de inrichting en inventaris, de waarborgsom voor de huur, franchise entreefee en het werkkapitaal.

Ondernemer

Benjamin Reid (1994) woont samen met zijn vriendin in Den Haag. Na zijn vmbo-opleiding heeft hij in de avonduren verschillende SVO-fastfoodopleidingen (mbo 4 niveau) doorlopen. Eerst heeft Benjamin gewerkt als pizzabakker en is later doorgegroeid tot leidinggevende. De laatste zes jaar is hij supervisor voor de vijf Domino’s Pizza-vestigingen van Gidon Bouwhuis. Met hem, krijgt Benjamin de kans om ook ondernemer te worden. 

Gidon Bouwhuis (1988) is alleenstaand en woont in Den Haag. Ook Gidon heeft na zijn vmbo-opleiding in de avonduren verschillende SVO-fastfoodopleidingen (mbo 4 niveau) gevolgd en werkt sinds 2003 bij Domino’s Pizza. Eerst als pizzabakker, later storemanager en supervisor. Ruim zeven jaar geleden werd hij ondernemer en begon met een compagnon twee Domino’s Pizza’s. Inmiddels is Gidon mede-eigenaar van vijf Domino’s Pizza vestigingen. Daarnaast is hij mede-eigenaar van Danscafé Club Gewoon in Den Haag en heeft hij vorig jaar Lunchroom Gewoon ’n Broodje in Scheveningen geopend. 

Met Fat Phills stappen ze in een veelbelovende, relatief jonge formule. Ze zijn samen overtuigt van het concept en de potentie die het in zich heeft. De ambitie is om binnen enkele jaren drie vestigingen van Fat Phills te gaan exploiteren. Ze geloven in goede samenwerking met de franchisegever, waardoor zowel hun eigen vestigingen als de franchiseketen van kan profiteren. 

Onderneming

Franchiseformule
Bij Fat Phill’s is er ingespeeld op de Amerikaanse markt door een menukaart te maken die gebaseerd is op de typisch Amerikaanse keuken. Op het menu van Fat Phill’s staan originele, Amerikaanse gerechten die voornamelijk vlees bevatten met veel natuurlijke smaken. Naast heerlijke burgers bestaat het assortiment uit cheesy fries, sandwiches, verschillende bijgerechten en milkshakes. Wanneer je Fat Phill’s passeert, kun je niet anders dan naar binnenlopen om te kijken waar die geweldige geuren vandaan komen. Daarnaast hoef je voor je favoriete guilty pleasures niet de deur uit; Fat Phill’s maakt het namelijk mogelijk om de lekkerste burgers, sandwiches en bijgerechten ook thuis te laten bezorgen.

Fat Phills is een Nederlandse formule en heeft vijf vestigingen. De eerste vestiging is in 2019 geopend in Amsterdam, gevolgd door Almere, Den Haag en Leidschendam (Mall of the Netherlands). Sinds december is Fat Phills Arhem open.

Doelgroep en markt
De doelgroep van Fat Phills is 21-35 jaar en heeft een bovenmodaal inkomen. Ze houden van lekker eten, zijn bereid om iets meer te betalen voor de totale ervaring en zoeken graag iets bijzonders. 

Gidon Bouwhuis en Benjamin Reid zijn in de opstartfase zelf in de nieuwe zaak aanwezig. De verwachting is dat na ongeveer een halfjaar een manager het restaurant meer zelfstandig kan gaan leiden. Door het ruime netwerk van de ondernemers, verwachten ze niet dat het vinden van (keuken) personeel een probleem zal worden. 

Fat Phills bevindt zich in de markt van premium quality fastfood. Er is geen vergelijkbaar concept in Zoetermeer. Fat Phills wordt gevestigd aan de rand van het Stadshart Zoetermeer aan het Stadhuisplein 23, tegenover de ingang naar het tramstation. Op het plein zijn meer restaurants en terrassen gevestigd en heeft regionale aantrekkingskracht. Het restaurant heeft 40 zitplaatsen en een terras met 30 stoelen.

Juridische structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Vaste activa € 135.000,-
Franchise entreefee € 10.000,-
Waarborgsom huur € 12.000,-
Werkkapitaal, voorraad en onvoorziene kosten € 23.000,-
Totale investering € 180.000,-
Eigen inbreng € 50.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 130.000,-

Leenbedrag: € 130.000,-
Rente: 7,0%
Looptijd: De looptijd is 39 maanden waarvan de eerste drie maanden aflossingsvrij. Vanaf de vierde maand geldt een lineaire maandelijkse aflossing in 36 maanden.

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor FP Zoetermeer B.V. is Verhoogd risico, de kwalificatie voor BCB Investments B.V. is Laag risico. Voor deze aanvraag hanteren we een Verhoogd risico. 

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De score is bepaald aan de hand van de balans na investering en de prognoses voor de komende drie jaar. De cijfers zijn opgesteld in samenwerking tussen de ondernemer en de franchisegever. De prognoses passen bij de ervaringscijfers van de bestaande vestigingen van de franchiseformule. De overall Collin Credit Score is Ruim Voldoende.

Afloscapaciteit
Over de eerste twaalf maanden wordt een omzet begroot van € 600.000,- na aflossingen op de Collin lening resteert er naar verwachting een cashflow overschot van € 36.000,-. In het tweede jaar wordt een omzet geprognosticeerd van € 633.000,- en een netto cashflow overschot na aflossingen van € 46.000,-. Omdat de prognose nog wel waargemaakt worden, kwalificeren we de afloscapaciteit voorzichtigheidshalve als Voldoende.

Solvabiliteit
Het risicodragend vermogen op het moment van financiering bedraagt € 50.000,-. Op een balanstotaal van € 180.000,- betekent dat een solvabiliteit van 28%. Door de ingehouden winst en aflossingen op de leningen, wordt na 12 maanden een solvabiliteit begroot van 47% op een balanstotaal van € 210.000,-. Wij kwalificeren de solvabiliteit als Ruim Voldoende.

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteuren zijn BCB Investments B.V. en FP Zoetermeer B.V.
 • De heer G. Bouwhuis en de heer B.N.I. Reid geven een gezamenlijke persoonlijke borgstelling voor € 130.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment morele waarde. 
 • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving (derdenhypotheek) verkregen ter hoogte van € 300.000,- op het woonhuis van een familielid van een van de ondernemers aan de Galileïstraat 75, 2561 SZ te 's-Gravenhage, kadastraal bekend als sectie W, nummer 3730 A2, appartementsindex 2 te ’s-Gravenhage ten behoeve van de investeerders van Collin. Deze is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 160.000,- en openstaande schuld van € 135.000,-. Het onroerend goed kent een waarde van € 470.000,- op basis van de WOZ-waarde.
 • Voornoemde twee aparte zekerheidsrechten (derdenhypotheekrecht én borgtocht) kunnen door Collin los van elkaar worden uitgewonnen.
 • Ondernemers zijn voornemens in de loop van 2022 een tweede vestiging van Fat Phills te openen. Deze financiering van indicatief € 150.000,- zal naar verwachting ook worden aangeboden aan Collin Crowdfund. Voornoemde hypothecaire zekerheid zal ook gaan dienen als zekerheid; de Collin investeerders zijn dan gelijk in rang aan de investeerders in deze aanvraag.
 • Er wordt een gezamenlijke zakelijke borgstelling ter hoogte van € 130.000 afgegeven door Gidon Beheer B.V. en Reid Beheer B.V. Deze borgstelling heeft op dit moment materiele waarde.
 • De leningen van de aandeelhouders voor de inbreng van het eigen vermogen, samen ter hoogte van € 50.000,-, worden achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Gedurende de looptijd van de lening zal er geen aflossing plaatsvinden op de achtergestelde lening. De rente mag wel worden betaald. 
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Fat Phills Zoetermeer B.V. worden in eerste verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Men heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven.

Door zowel de tweede hypothecaire inschrijving als de persoonlijke en de zakelijke borgstellingen kwalificeren wij de zekerheid als Goed.

Samenvattend
Afloscapaciteit: Voldoende
Solvabiliteit: Ruim voldoende 
Zekerheid: Goed
Overall: Ruim voldoende

Extra beloning

Bij een investering vanaf € 1.000,- ontvangen de investeerders een waardebon voor een gratis burger naar keuze, frietjes en drankje naar keuze voor één persoon. Deze waardebon is éénmalig en uitsluitend in te wisselen bij Fat Phills Zoetermeer en is geldig tot 31-12-2022.

De waardebon zal digitaal worden verzonden via Collin Crowdfund, aangezien de investeerders anoniem zijn ten opzichte van elkaar en de ondernemer. Het doorgeven van uw investeerdersnummer kan van toepassing zijn indien u aanspraak maakt op deze beloning.
 

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-233825 heeft € 500 geïnvesteerd.
28-04-2022 om 14:14
investeerder-320453 heeft € 500 geïnvesteerd.
28-04-2022 om 14:14
investeerder-244801 heeft € 500 geïnvesteerd.
28-04-2022 om 14:14
investeerder-1708 heeft € 500 geïnvesteerd.
28-04-2022 om 14:14
investeerder-37667 heeft € 500 geïnvesteerd.
28-04-2022 om 14:13

Ondernemer

B.N.I. Reid en G. Bouwhuis

Crowdfund Coach


Henk Beke