33485

Feestcafë De Prins

€ 40.000  |  9,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 86
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 1-11-2019 in 1 uur volgeschreven door 86 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Feestcafë De Prins
Sector Horeca
Rechtsvorm Eenmanszaak
Leendoel Herfinanciering afnemerskrediet
Datum van oprichting 06-11-2013
Website www.feestcafedeprins.nl

Leendoel

Rick Broers heeft Feestcafë De Prins eind 2017 overgenomen. Het bedrijf maakt een mooie ontwikkeling door. Het jaar 2019 komt volgens de huidige inzichten qua omzet en resultaat boven 2018 uit. Op dit moment heeft de ondernemer een afnemerskrediet bij zijn bierleverancier. Na het aflossen van dit krediet krijgt hij een extra bonus uitgekeerd aan de hand van de bierafname. Met de huidige afname betekend dit dat hij een extra bonus van circa € 4.000,- per jaar ontvangt. Dit heeft Rick Broers doen besluiten zijn afnemerskrediet te herfinancieren. Er wordt een lineaire lening van € 40.000,- verstrekt met een looptijd van 60 maanden en een vaste rente van 9,0% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders. 

Financieringsbehoefte

Herfinanciering afnemerskrediet € 40.000
Collin Direct € 40.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden
De debiteur voor de financiering is de heer J.M.J. Broers handelend onder de naam Feestcafë De Prins. Vanwege de gekozen rechtsvorm is ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Feestcafë De Prins worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor Feestcafë De Prins is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van rentabiliteit, liquiditeit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de historische cijfers van Feestcafë De Prins. De overall Collin Credit Score is Voldoende.

Jaarcijfers

Balans overzicht ultimo 2017-2018 

Activa

  2017 2018
Vaste activa € 97.000 € 85.000
Vlottende activa € 12.000 € 12.000
Overige activa € 3.000 € 6.000
Totaal € 112.000 € 103.000

Passiva

  2017 2018
Eigen vermogen € 2.000 € 23.000
Langlopende schulden € 104.000 € 73.000
Kortlopende schulden € 6.000 € 7.000
Totaal € 112.000 € 103.000

Winst- en verliesrekening 2018

Omzet € 220.000  
Bruto winst € 168.000  
Kosten € 127.000  
Resultaat € 41.000  

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-45922 heeft € 600 geïnvesteerd.
01-11-2019 om 10:18
investeerder-9869 heeft € 100 geïnvesteerd.
01-11-2019 om 10:17
investeerder-8470 heeft € 100 geïnvesteerd.
01-11-2019 om 10:17
investeerder-23949 heeft € 300 geïnvesteerd.
01-11-2019 om 10:17
investeerder-3646 heeft € 100 geïnvesteerd.
01-11-2019 om 10:17

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.30 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Loyaliteitsprogramma
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders