44325

Festivaals B.V. 3

€ 420.000  |  9,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 341
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

30 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 26-05-2023 in 9 dagen volgeschreven door 341 investeerders

Samenvatting

Wijziging leningaanvraag d.d. 26 mei 2023

Beste investeerder,

17 mei jl. is de crowdfunding van Festivaals B.V. 3 live gegaan. Dit heeft nog niet geleid tot een volledige funding van het streefbedrag. We zijn daarop in overleg gegaan met de klant. De klant wil graag dat de crowdfunding succesvol kan worden afgesloten en daarom kunnen we de volgende wijzigingen aankondigen:

Het streefbedrag wordt neerwaarts aangepast tot € 420.000,-. Het restantgedeelte wordt door private investeerders ingevuld met dezelfde zekerheidspositie als de crowdfund investeerders. De private lening kent een looptijd van 24 maanden. De ondernemers verwachten om over 24 maanden de slottermijn van de private investeerder uit eigen middelen af te kunnen lossen, danwel te kunnen herfinancieren waarbij Collin een positieve grondhouding heeft uitgesproken.

Samengevat wordt de nieuwe opzet als volgt:

Leenbedrag: € 750.000,-, waarvan € 420.000,- ingevuld wordt middels deze crowdfunding en € 330.000,- ingevuld wordt middels private investeerders
Rente: 9%
Looptijd: 60 maanden, met een slottermijn van € 349.960,- (crowdfundgedeelte). De terugbetaling in de maanden 1 tot en met 24 bedragen € 817,34, gevolgd door een maandelijkse terugbetaling in de maanden 25 tot en met 59 van € 1.440,68 op de crowdfundlening. 

Hieronder ziet u de oorspronkelijke pitch waarin bovenstaande wijzigingen niet zijn doorgevoerd.

Met vriendelijke groet,

Collin Crowdfund

De heer Dr. A. Akgün en de heer M. Yasir zijn de eigenaren van Festivaals B.V. Zij hebben een nieuw centrum gerealiseerd in Vaals (Limburg) nabij het Drielandenpunt. Het onroerend goed is opgeleverd en groots geopend in september 2016 en is volledig gerenoveerd in 2022. Het vormt de basis voor het bruisende (nieuwe) centrum van Vaals vol met horeca en festiviteiten.

Bouwbedrijven Jongen B.V. heeft het project mede mogelijk gemaakt en heeft de bouw op zich genomen. Tot mei 2021 was Bouwbedrijven Jongen B.V. ook de eigenaar van het onroerend goed. In mei 2021 is het onroerend goed verkocht aan Festivaals B.V. middels een Groningerakte. Nu dient de betaling voldaan te worden. De uiterlijke termijn van betaling is 30 mei 2023.

Na financiering bedraagt de LTV 57% bij aanvang en 51% bij de slottermijn.

Financieringsbehoefte
De totale investering bedraagt € 4.349.000,-, waarvan inmiddels € 1.666.000,- is voldaan uit eigen middelen. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 750.000,-. De funding vindt gefaseerd plaats, waarvan deel 1 en deel 2 reeds in januari en maart succesvol zijn gefund. De uiterlijke termijn voor betaling aan Jongen Bouwbedrijven B.V. 30 mei 2023 is. 

Deze derde financiering betreft een lening voor Blok A van het geheel, en het gaat om de units 9 en 10. De looptijd is 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing en een slottermijn van € 665.000,-. De rente bedraagt 9,0% per jaar gedurende de gehele looptijd.

Risico
De Dun & Bradstreet score is Verhoogd risico. De Collin Credit Score is Goed.
De gestelde zekerheden en voorwaarden zijn:

 • De geldnemer is Festivaals B.V.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 750.000,- op het bedrijfsmatig onroerend goed aan de Tyrellsestraat 6, 8, 10 en 12, 6291 AL te Vaals, kadastraal bekend als sectie A nummer 11019 A1 te Vaals, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 1.120.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 23 januari 2022.
 • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van het bedrijfsmatig onroerend goed met als adres: Tyrellsestraat 6, 8, 10 en 12, 6291 AL te Vaals, kadastraal bekend als sectie A nummer 11019 A1 te Vaals, worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. 
 • Er geldt een niet-onttrekkingsclausule voor Festivaals B.V. zolang de solvabilteit lager dan 40% is. Een niet-onttrekkingsclausule houdt in dat er geen gelden mogen worden onttrokken door de directie en/of derden afgezien van salaris.
 • De ondernemers hebben de mogelijkheid om gedurende de laatste 24 maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, vervroegd af te lossen tegen drie maanden vergoedingsrente voor de investeerders. 
 • Aanvullend hebben de ondernemers de mogelijkheid om in de laatste zes maanden van de looptijd, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de ondernemers de lening via Collin Crowdfund gaan herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen in dat geval een eerste investeringskans in de nieuwe lening.
 • De ondernemers hebben de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven, de extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn.

Video Pitch

Leendoel

Het leendoel is het voldoen van het laatste resterende deel aan Jongen Bouwbedrijven B.V., welke uiterlijk voor 30 mei 2023 volledig voldaan dient te worden.

Ondernemer

Dr. Ali Akgün (1974) heeft zijn doctoraat behaald aan de Rheinisch-Westfälische Technische Hogeschool te Aken. Hij heeft diverse wetenschappelijke studies uitgevoerd en is werkzaam geweest bij The Boston Consulting Group (engineering) en bij Proctor & Gamble (Technical Management en R&D). Hij heeft in deze periode een aantal publicaties gedaan zoals: ‘A novel parallel shaken bioreactor system for continuous Operation’ en ‘Power consumption and heat transfer resistance in large rotary shaking vessels by temperature method’.

Mouaouia Yasir (1978) heeft zijn opleiding genoten aan de Luisen-Gymnasium te Düsseldorf en daarna aan de Technische Hogeschool te Düsseldorf. Na zijn opleiding heeft hij diverse bedrijven geleid als Managing Director.

Onderneming

Dr. Ali Akgün (via Sinchron B.V.) en Mouaouia Yasir zijn beiden 50% eigenaar van Festivaals B.V. Het bedrijf dat het project in Vaals leidt. Het onroerend goed is opgeleverd in 2016 en groots geopend in september 2016 en is volledig gerenoveerd in 2022.

Bouwbedrijven Jongen B.V. heeft het project mede mogelijk gemaakt en heeft de bouw op zich genomen. Tot mei 2021 was Bouwbedrijven Jongen B.V. ook de eigenaar van het onroerend goed. In mei 2021 is het onroerend goed verkocht aan Festivaals B.V. middels een Groninger akte. Nu dient deze betaling voldaan te worden (uiterlijk 30 mei 2023).

In de gemeente Vaals (Limburg) vind je het hoogste punt van Nederland. Vlak bij de top ligt het Drielandenpunt (Nederland, België en Duitsland). Daarnaast kenmerkt Vaals zich door de uitgestrekte fiets- en wandelpanden. Binnen een straal van 30km wonen circa 1 miljoen mensen, waarvan de meeste in de Duitse stad Aken. Ook het oude historische centrum, met vele monumentale panden, is erg karakteristiek. Jaarlijks komen een kleine één miljoen toeristen naar de gemeente Vaals. 

Het project vormt de basis voor het bruisende (nieuwe) centrum van Vaals vol met horeca en festiviteiten. De units in de panden zijn momenteel allemaal verhuurd. Er wordt gewerkt met huurcontracten voor 5+5+5 jaar. Degene met de huidige kortste looptijd loopt af in augustus 2025. De meeste huurcontracten lopen door tot in 2026. 

Onderstaand een overzicht met de bedrijven die gevestigd zijn in de verschillende units:
Blok C, D en G:
Unit 1: Bier en Wijnbar Bomonti
Unit 2: Restaurant Sushi Co
Unit 3: Restaurant Le Serra
Unit 4: Festivaals B.V.
Unit 5: Festivaals B.V.
Unit 6: Koffiebar en Lounge Ice Cafe
Unit 7: Restaurant Burger House
Unit 11: Bakkerij Voncken

Blok B:
Unit 8: Restaurant Big Chefs

Blok A:
Unit 9: Primera
Unit 10: Esperanto Entertainment Bar

Unit 12 en 13 zijn beide in bezit van de gemeente. Unit 12 wordt momenteel door Festivaals B.V. gehuurd om dit pand te integreren in het totaalconcept. Unit 13 wordt momenteel gebruikt door de gemeente als speelpaleis voor kinderen. Beide units vallen buiten deze financieringsaanvraag, maar kunnen niet los gezien worden van het totaalconcept.

Zie de plattegrond voor een visueel overzicht van het gerealiseerde centrum en de betreffende units.

De ondernemers staan in goed contact met gemeente Vaals en de gemeente denkt volop mee in de ontwikkeling van het centrum en festiviteiten. Daarnaast is ook het gemeentehuis gevestigd in het nieuwe centrum van Vaals.

Met Festivaals willen de ondernemers en de gemeente aansluiten bij internationale evenementen. De bedoeling is om iedere twee weken een evenement te organiseren in het centrum dat hierop aansluit. Enkele voorbeelden hiervan zijn de internationale antiekbeurs, internationale old-timer beurs, oktoberfesten in Duitsland of verschillende food-festivals. Om aan te kunnen sluiten bij dit soort internationale evenementen is het noodzakelijk om de kwaliteit hoog te houden. In het nieuwe centrum zijn dan ook alleen hoogwaardige horecagelegenheden gevestigd. 

Juridische Structuur 
 

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Betaling Jongen Bouwbedrijven B.V. € 4.171.000,-
Aanvullende kosten € 178.000,-
Totale investering € 4.349.000,-
Reeds voldaan door Festivaals B.V. € 1.666.000,-
Totale financiering € 2.683.000,-
Eigen inbreng € 183.000,-
Eerder gefinancierd via Collin € 1.750.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 750.000,-

Leenbedrag: € 750.000,-
Rente: 9,0%
Looptijd: 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing en een slottermijn van € 665.000,-
Overige financiers:
Er zijn geen andere financiers betrokken na de betaling aan Jongen Bouwbedrijven B.V.

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Festivaals B.V. is Verhoogd risico. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Verhoogd risico.
Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De score is gebaseerd op de jaarcijfers 2021, de prognose van 2023, de al lopende huurcontracten en de taxatierapporten van het onroerend goed. De overall Collin Credit score is Goed.
Afloscapaciteit 
De verwachting is dat het netto cashflowoverschot voor 2023 na volledige financiering € 72.000,- bedraagt. Wij kwalificeren de afloscapaciteit als Goed.
Solvabiliteit
De solvabiliteit na financiering bij Collin bedraagt 25% op een balanstotaal van € 4.400.000,-. Dankzij de reeds voldane eigen inbreng van € 1.666.000,- door Festivaals B.V. kwalificeren wij de solvabiliteit als Ruim voldoende.
Zekerheden en voorwaarden

 • De geldnemer is Festivaals B.V.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 750.000,- op het bedrijfsmatig onroerend goed aan de Tyrellsestraat 6, 8, 10 en 12, 6291 AL te Vaals, kadastraal bekend als sectie A nummer 11019 A1 te Vaals, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 1.120.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 23 januari 2022.
 • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van het bedrijfsmatig onroerend goed met als adres: Tyrellsestraat 6, 8, 10 en 12, 6291 AL te Vaals, kadastraal bekend als sectie A nummer 11019 A1 te Vaals, worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. 
 • Er geldt een niet-onttrekkingsclausule voor Festivaals B.V. zolang de solvabilteit lager dan 40% is. Een niet-onttrekkingsclausule houdt in dat er geen gelden mogen worden onttrokken door de directie en/of derden afgezien van salaris.
 • De ondernemers hebben de mogelijkheid om gedurende de laatste 24 maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, vervroegd af te lossen tegen drie maanden vergoedingsrente voor de investeerders. 
 • Aanvullend hebben de ondernemers de mogelijkheid om in de laatste zes maanden van de looptijd, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de ondernemers de lening via Collin Crowdfund gaan herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen in dat geval een eerste investeringskans in de nieuwe lening.
 • De ondernemers hebben de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven, de extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn.

Door zowel hypothecaire zekerheid als de verpanding van de huurpenningen kwalificeren wij de zekerheden als Zeer goed. 

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Goed
Solvabiliteit: Ruim voldoende
Zekerheden: Zeer goed
Overall: Goed

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-364955 heeft € 25.000 geïnvesteerd.
26-05-2023 om 18:28
investeerder-31876 heeft € 500 geïnvesteerd.
26-05-2023 om 18:13
investeerder-234939 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
26-05-2023 om 18:12
investeerder-108146 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
26-05-2023 om 18:10
investeerder-110967 heeft € 1.500 geïnvesteerd.
26-05-2023 om 17:58

Ondernemer

Crowdfund Coach


Tom van Wanrooij