43711

Festivaals B.V.

€ 1.200.000  |  8,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 650
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

147 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 11-01-2023 in 1 uur volgeschreven door 650 investeerders

Samenvatting

De heer Dr. A. Akgün en de heer M. Yasir zijn de eigenaren van Festivaals B.V. Zij hebben een nieuw centrum gerealiseerd in Vaals (Limburg) nabij het Drielandenpunt. Het onroerend goed is opgeleverd en groots geopend in september 2016 en is volledig gerenoveerd in 2022. Het vormt de basis voor het bruisende (nieuwe) centrum van Vaals vol met horeca en festiviteiten.

Bouwbedrijven Jongen B.V. heeft het project mede mogelijk gemaakt en heeft de bouw op zich genomen. Tot mei 2021 was Bouwbedrijven Jongen B.V. ook de eigenaar van het onroerend goed. In mei 2021 is het onroerend goed verkocht aan Festivaals B.V. middels een Groninger akte. Nu dient de betaling voldaan te worden.

De uiterlijke termijn van betaling van de lening van Jongen Bouwbedrijven is 30 mei 2023. Er is inmiddels een fors gedeelte middels eigen middelen afgelost. Nu vragen de ondernemers een financiering om het laatste gedeelte te kunnen voldoen.

De totale financiering zal in 3 delen worden gefund:
Leendeel 1: € 1.200.000,-. Dit betreft Blok C, D en G van het geheel en gaat om de units 1 tot en met 7 en 11. De taxatiewaarde van dit object bedraagt € 2.445.000,- met waardepeildatum 23 januari 2022. De LTV bij aanvang bedraagt 49% en bij de slottermijn 45%.

Leendeel 2: € 550.000,-. Dit betreft Blok B van het geheel en het gaat om unit 8. De taxatiewaarde van dit object bedraagt € 835.000,- met waardepeildatum 23 januari 2022. De LTV bij aanvang bedraagt 66% en bij de slottermijn 59%.

Leendeel 3: € 750.000,-. Dit betreft Blok A van het geheel en het gaat om de units 9 en 10. De taxatiewaarde van dit object bedraagt € 1.120.000,- met waardepeildatum 23 januari 2022. De LTV bij aanvang bedraagt 67% en bij de slottermijn 59%.

Dit betreft dus drie aparte financieringen, met ieders een eerste hypothecaire inschrijving op het betreffende onroerend goed. Zie de plattegrond voor een visueel overzicht van het gerealiseerde centrum en de betreffende units.

Na volledige financiering van € 2.500.000,- en een taxatiewaarde van € 4.400.000,-, bedraagt de totale LTV 57% bij aanvang en 51% bij de slottermijnen.

Financieringsbehoefte
De totale investering bedraagt € 4.349.000,-, waarvan inmiddels € 1.666.000,- is voldaan uit eigen middelen. Zodoende resteert er een huidige financieringsbehoefte van € 2.683.000,- waarvan nog € 183.000,- middels eigen middelen zal worden voldaan. 

De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 2.500.000,-. De funding vindt gefaseerd plaats, waarbij de uiterlijke termijn voor betaling aan Jongen Bouwbedrijven B.V. 30 mei 2023 is. Deze eerste financiering betreft een lening ter hoogte van € 1.200.000,-. De looptijd is 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing en een slottermijn van € 1.100.000,-. De rente bedraagt 8,0% per jaar gedurende de gehele looptijd

Risico
De Dun&Bradstreet score is Verhoogd risico. De Collin Credit Score is Goed
De gestelde zekerheden en voorwaarden zijn:

 • De debiteur is Festivaals B.V.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 1.200.000,- op het bedrijfsmatig onroerend goed met als adres Koningin Julianaplein 21a, 21b, 21c en 45, 6291 AP te Vaals, Tyrellsestraat 19 en 19a, 6291 AK te Vaals en St. Paulusstraat 1, 6291 AM te Vaals, kadastraal bekend als sectie A nummer 11021 A2 te Vaals, verkregen ten hoeve van de investeerders van Collin. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 2.445.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 23 januari 2022.
 • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van het bedrijfsmatig onroerend goed aan de Koningin Julianaplein 21a, 21b, 21c en 45, 6291 AP te Vaals, Tyrellssestraat 19 en 19a, 6291 AK te Vaals en St. Paulusstraat 1, 6291 AM te Vaals, Kadastraal bekend als sectie A nummer 11021 A2 te Vaals, worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Er geldt een niet-onttrekkingsclausule voor Festivaals B.V. zolang de solvabiliteit lager dan 40% is. Een niet-onttrekkingsclausule houdt in dat er geen gelden mogen worden onttrokken door de directie en/of derden afgezien van salaris.
 • De ondernemers hebben de mogelijkheid om gedurende de laatste 24 maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, vervroegd af te lossen tegen drie maanden vergoedingsrente voor de investeerders. 
 • Aanvullend hebben de ondernemers de mogelijkheid om in de laatste zes maanden van de looptijd, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de ondernemers de lening via Collin Crowdfund gaan herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen in dat geval een eerste investeringskans in de nieuwe lening.
 • De ondernemers hebben de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven, de extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn. 

Video Pitch

Leendoel

Het leendoel is het voldoen van het resterende deel aan Jongen Bouwbedrijven B.V., welke uiterlijk voor 30 mei 2023 volledig voldaan dient te worden.

Ondernemer

Dr. Ali Akgün (1974) heeft zijn doctoraat behaald aan de Rheinisch-Westfälische Technische Hogeschool te Aken. Hij heeft diverse wetenschappelijke studies uitgevoerd en is werkzaam geweest bij The Boston Consulting Group (engineering) en bij Proctor & Gamble (Technical Management en R&D). Hij heeft in deze periode een aantal publicaties gedaan zoals: ‘A novel parallel shaken bioreactor system for continuous Operation’ en ‘Power consumption and heat transfer resistance in large rotary shaking vessels by temperature method’.

Mouaouia Yasir (1978) heeft zijn opleiding genoten aan de Luisen-Gymnasium te Düsseldorf en daarna aan de Technische Hogeschool te Düsseldorf. Na zijn opleiding heeft hij diverse bedrijven geleid als Managing Director.

Onderneming

Dr. Ali Akgün (via Sinchron B.V.) en Mouaouia Yasir zijn beiden 50% eigenaar van Festivaals B.V. Het bedrijf dat het project in Vaals leidt. Het onroerend goed is opgeleverd in 2016 en groots geopend in september 2016 en is volledig gerenoveerd in 2022.

Bouwbedrijven Jongen B.V. heeft het project mede mogelijk gemaakt en heeft de bouw op zich genomen. Tot mei 2021 was Bouwbedrijven Jongen B.V. ook de eigenaar van het onroerend goed. In mei 2021 is het onroerend goed verkocht aan Festivaals B.V. middels een Groninger akte. Nu dient deze betaling voldaan te worden (uiterlijk 30 mei 2023).

In de gemeente Vaals (Limburg) vind je het hoogste punt van Nederland. Vlak bij de top ligt het Drielandenpunt (Nederland, België en Duitsland). Daarnaast kenmerkt Vaals zich door de uitgestrekte fiets- en wandelpanden. Binnen een straal van 30km wonen circa 1 miljoen mensen, waarvan de meeste in de Duitse stad Aken. Ook het oude historische centrum, met vele monumentale panden, is erg karakteristiek. Jaarlijks komen een kleine één miljoen toeristen naar de gemeente Vaals.

Het project vormt de basis voor het bruisende (nieuwe) centrum van Vaals vol met horeca en festiviteiten. De units in de panden zijn momenteel allemaal verhuurd. Er wordt gewerkt met huurcontracten voor 5+5+5 jaar. Degene met de huidige kortste looptijd loopt af in augustus 2025. De meeste huurcontracten lopen door tot in 2026. 

Onderstaand een overzicht met de bedrijven die gevestigd zijn in de verschillende units:
Blok C, D en G:
Unit 1: Bier en Wijnbar Bomonti
Unit 2: Restaurant Sushi Co
Unit 3: Restaurant Le Serra
Unit 4: Festivaals B.V.
Unit 5: Festivaals B.V.
Unit 6: Koffiebar en Lounge Ice Cafe
Unit 7: Restaurant Burger House
Unit 11: Bakkerij Voncken

Blok B:
Unit 8: Restaurant Big Chefs

Blok A:
Unit 9: Primera
Unit 10: Esperanto Entertainment Bar

Unit 12 en 13 zijn beide in bezit van de gemeente. Unit 12 wordt momenteel door Festivaals B.V. gehuurd om dit pand te integreren in het totaalconcept. Unit 13 wordt momenteel gebruikt door de gemeente als speelpaleis voor kinderen. Beide units vallen buiten deze financieringsaanvraag, maar kunnen niet los gezien worden van het totaalconcept.

De ondernemers staan in goed contact met gemeente Vaals en de gemeente denkt volop mee in de ontwikkeling van het centrum en festiviteiten. Daarnaast is ook het gemeentehuis gevestigd in het nieuwe centrum van Vaals.

Met Festivaals willen de ondernemers en de gemeente aansluiten bij internationale evenementen. De bedoeling is om iedere twee weken een evenement te organiseren in het centrum dat hierop aansluit. Enkele voorbeelden hiervan zijn de internationale antiekbeurs, internationale old-timer beurs, oktoberfesten in Duitsland of verschillende food-festivals. Om aan te kunnen sluiten bij dit soort internationale evenementen is het noodzakelijk om de kwaliteit hoog te houden. In het nieuwe centrum zijn dan ook alleen hoogwaardige horecagelegenheden gevestigd.

Juridische Structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Betaling Jongen Bouwbedrijven B.V. € 4.171.000,-
Aanvullende kosten € 178.000,-
Totale investering € 4.349.000,-
Reeds voldaan door Festivaals B.V.  € 1.666.000,-
Totaal financiering € 2.683.000,-
Eigen inbreng € 183.000,-
Lening via Collin Crowdfund (deel 1). Taxatiewaarde € 2.445.000,- (start LTV 49%) € 1.200.000,-
Lening via Collin Crowdfund (deel 2). Taxatiewaarde € 835.000,- (start LTV 66%) € 550.000,-
Lening via Collin Crowdfund (deel 3). Taxatiewaarde € 1.120.000,- (start LTV 67%) € 750.000,-

Leenbedrag: € 1.200.000,-
Rente: 8,0%
Looptijd: 60 maanden, lineaire maandelijkse aflossing en een slottermijn van € 1.100.000,-

Overige financiers:
Er zijn geen andere financiers betrokken na de betaling aan Jongen Bouwbedrijven B.V.

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Festivaals B.V. is Verhoogd risico. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Verhoogd risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De score is gebaseerd op de jaarcijfers 2021, de prognose van 2023, de al lopende huurcontracten en de taxatierapporten van het onroerend goed. De overall Collin Credit score is Goed.

Afloscapaciteit 
Het netto cashflowoverschot na rente- en aflosverplichtingen bedraagt naar verwachting € 72.000,- na de eerste financiering. De verwachting is dat het netto cashflowoverschot voor 2023 na volledige financiering € 85.000,- bedraagt. Wij kwalificeren de afloscapaciteit als Goed.

Solvabiliteit
De solvabiliteit na financiering bij Collin bedraagt 25% op een balanstotaal van € 4.400.000,-. Dankzij de reeds voldane eigen inbreng van € 1.666.000,- door Festivaals B.V. kwalificeren wij de solvabiliteit als Ruim voldoende.

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteur is Festivaals B.V.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 1.200.000,- op het bedrijfsmatig onroerend goed met als adres Koningin Julianaplein 21a, 21b, 21c Oen 45, 6291 AP te Vaals, Tyrellsestraat 19 en 19a, 6291 AK te Vaals en St. Paulusstraat 1, 6291 AM te Vaals, Kadastraal bekend als sectie A nummer 11021 A2 te Vaals, verkregen ten hoeve van de investeerders van Collin. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 2.445.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 23 januari 2022.
 • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van het bedrijfsmatig onroerend goed aan de Koningin Julianaplein 21a, 21b, 21c en 45, 6291 AP te Vaals, Tyrellsestraat 19 en 19a, 6291 AK te Vaals en St. Paulusstraat 1, 6291 AM te Vaals, Kadastraal bekend als sectie A nummer 11021 A2 te Vaals, worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Er geldt een niet-onttrekkingsclausule voor Festivaals B.V. zolang de solvabiliteit lager dan 40% is. Een niet-onttrekkingsclausule houdt in dat er geen gelden mogen worden onttrokken door de directie en/of derden afgezien van salaris.
 • De ondernemers hebben de mogelijkheid om gedurende de laatste 24 maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, vervroegd af te lossen tegen drie maanden vergoedingsrente voor de investeerders. 
 • Aanvullend hebben de ondernemers de mogelijkheid om in de laatste zes maanden van de looptijd, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de ondernemers de lening via Collin Crowdfund gaan herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen in dat geval een eerste investeringskans in de nieuwe lening.
 • De ondernemers hebben de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven, de extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn. 

Door zowel hypothecaire zekerheid als de verpanding van de huurpenningen kwalificeren wij de zekerheden als Zeer goed. 

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Goed
Solvabiliteit: Ruim voldoende
Zekerheden: Zeer goed
Overall: Goed

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-277623 heeft € 500 geïnvesteerd.
11-01-2023 om 18:57
investeerder-13129 heeft € 5.000 geïnvesteerd.
11-01-2023 om 18:55
investeerder-68513 heeft € 500 geïnvesteerd.
11-01-2023 om 18:49
investeerder-237243 heeft € 500 geïnvesteerd.
11-01-2023 om 18:35
investeerder-360281 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
11-01-2023 om 18:32

Reacties

Investeerder – 110792
11-01-2023 12:48
Waarom is op basis van de goede taxaties er nog steeds een sprake van verhoogd risico op de Risicoscore van Dun & Bradstreet de , kan dat niet plaatsen

Collin Crowdfund
11-01-2023 13:03
Beste investeerder,

Bedankt voor uw vraag.

Dun & Bradstreet is een onafhankelijk creditratingsbureau en geeft een kredietwaardigheidsscore af aan een onderneming op basis van betalingsinformatie, gedeponeerde jaarcijfers en branche-informatie. Wij hebben geen invloed op deze score en plaatsen die altijd één-op-één bij de pitch. Het taxatierapport maakt evenals het investeringsplan geen onderdeel uit van de beoordeling van Dun & Bradstreet. Deze komen wel terug in de Collin Credit Score. De taxatiewaarde resulteert in een zekerheidsscore van Zeer Goed. Vertrouwende u hiermee naar behoren te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Collin Crowdfund

Ondernemer

Crowdfund Coach


Tom van Wanrooij