32153

Fier en Moedigh B.V.

€ 79.000  |  7,5% rente  |  60 maanden  Investeerders: 132
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 18-04-2019 in 5 uur volgeschreven door 132 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Het Stille Verzet
Sector Zakelijke dienstverlening
Rechtsvorm Besloten Vennootschap
Leendoel Werkkapitaal / aankoop machine
Datum van oprichting 12-07-2017
Website www.stilleverzet.nl

Leendoel

Het Stille Verzet is in 2017 opgericht door de heer Timmermans. Het Stille Verzet is gespecialiseerd in het bieden van oplossingen voor geluidsoverlast in kantoorgebouwen, geluidsstudio’s, scholen, etc. Er wordt op ecologisch verantwoorde wijze geproduceerd op Hollandse bodem. De onderneming wil de aanhoudende groei vasthouden door nieuwe producten te ontwikkelen en beter vindbaar te zijn via internet. Hiervoor is Het Stille Verzet op zoek naar financiering van werkkapitaal en de aanschaf van een CNC machine. Er wordt een lineaire lening van € 79.000,- verstrekt met een looptijd van 60 maanden en een vaste rente van 7,5% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

CNC Machine € 29.000
Werkkapitaal € 50.000
Collin Direct € 79.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden
De debiteuren voor de financiering zijn Fier en Moedigh B.V. en de holding Tyler Management B.V.. Door de heer A. Timmermans wordt een garantiestelling afgegeven voor de hoogte van het leenbedrag. Daarnaast worden de (huidige en toekomstige) roerende zaken van Fier en Moedigh B.V. verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund, waaronder de CNC machine.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor Fier en Moedigh B.V. is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruikt gemaakt van de historische geconsolideerde cijfers van Fier en Moedigh B.V. en Tyler Management B.V.. Voor 2019 verwacht men een verdere doorgroei van de onderneming, mede op basis van deze investeringen. De overall Collin Credit Score is Goed.

Jaarcijfers

Balans overzicht 2017-2018

Activa

  2017 2018 (concept)
Vaste activa € 17.000 € 18.000
Vlottende activa € 34.000 € 124.000
Overige activa € 4.000 € 0
Totaal € 55.000 € 142.000

Passiva

  2017 2018 (concept)
Eigen vermogen € 13.000 € 50.000
Langlopende schulden € 8.000 € 4.000
Kortlopende schulden € 34.000 € 88.000
Totaal € 55.000 € 142.000

Winst- en verliesrekening 2018 (concept)

Omzet € 511.000  
Bruto winst € 394.000  
Kosten € 348.000  
Netto winst € 37.000  

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-65515 heeft € 600 geïnvesteerd.
18-04-2019 om 16:07
investeerder-48286 heeft € 500 geïnvesteerd.
18-04-2019 om 16:06
investeerder-64726 heeft € 1.500 geïnvesteerd.
18-04-2019 om 16:00
investeerder-56841 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
18-04-2019 om 16:00
investeerder-8311 heeft € 500 geïnvesteerd.
18-04-2019 om 15:59

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.30 uur.

Google Beoordelingen
4.3

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Loyaliteitsprogramma
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders