25160

Fietscity Markelo

€ 60.000  |  7,5% rente  |  48 maanden  Investeerders: 87
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 8-01-2017 in 1 uur volgeschreven door 87 investeerders

Samenvatting

Fietscity Markelo vof bestaat sinds 2012. Marcel Driezes en Velovito B.V. zijn de vennoten, op dit moment ieder voor 50%. De onderneming wordt in de dagelijkse praktijk gevoerd door Marcel Driezes. Hij neemt in de nabije toekomst 30% van het totale vof-aandeel over van Velovito. Hierdoor neemt het aandeel van Marcel toe tot 80%. Fietscity Markelo wordt ondersteund door een full-service franchiseorganisatie van Fietscity. Deze biedt een kwalitatief hoogwaardig en compleet assortiment in combinatie met een deskundig advies. De winkel heeft een uitgebreide onderdelen- en accessoirelijn, plus een reparatie- en onderhoudsservice. 

Financieringsbehoefte
De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 60.000,-. De looptijd is 48 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 7,5% gedurende de gehele looptijd.

Risico
Dun & Bradstreet noteert voor Fietscity Markelo vof een Laag risico. De overall Collin Credit Score komt uit op Goed. De debiteur voor de financiering is Fietscity Markelo vof. Vanuit de vof-structuur zijn Marcel Driezes en Velovito B.V. hoofdelijk aansprakelijk. Velovito B.V. houdt gedurende de looptijd van de Collin lening zijn 20% aandeel in het eigen vermogen van Fietscity Markelo. Daarnaast wordt de overlijdensrisicoverzekering ter hoogte van € 75.000,- van de heer Driezes verpand aan de zekerhedenagent van Collin Crowdfund.

Video Pitch

Leendoel

Marcel Driezes neemt 60% van het aandeel van Velovito B.V. over. Dit is gelijk aan 30% van het vof-aandeel. Hiervoor wordt bij Collin een financiering gevraagd.  

Ondernemer

Marcel Driezes (32 jaar) werkt sinds 1999 in de fietsenbranche in Twente. Eerst als monteur, later als verkoper en sinds 2012 bij Fietscity Markelo als mede-eigenaar. Hij heeft een passie voor fietsen en techniek, is proactief en heeft de capaciteit om klanten te binden. Marcel is geboren en getogen in Markelo en woont nog steeds in de gemeente Hof van Twente. Hij heeft een zoon en een vriendin (niet samenwonend). Marcel heeft twee jachthonden, waar hij graag tijd mee doorbrengt. Samen met zijn honden doet hij, vooral in het najaar en in de winter, mee aan wedstrijden in Nederland en Duitsland. Marcel is al verschillende keren wereldkampioen geweest. 

De medevennoot van Marcel is Velovito B.V. De eigenaar van deze B.V. is Wim Landewé (49 jaar). Wim zit al zijn hele leven tussen de fietsen. Hij is een ondernemende fietsliefhebber en mede-eigenaar van Every Single Inch B.V., waartoe de franchisegever Fietscity behoort. Daarnaast is Wim bestuurslid van Stichting Twentse Samenwerkende Rijwielhandelaren en bestuurslid van de brancheorganisatie BOVAG. Wim is getrouwd en heeft 3 kinderen. 

De onderneming wordt in de dagelijkse praktijk gevoerd door Marcel. Daarnaast beschikt hij over een zeer ervaren medewerker en kan hij indien nodig terugvallen op de franchiseorganisatie.

Onderneming

Marcel Driezes is in 2011 benaderd om zich als franchisenemer aan te sluiten bij de franchiseformule van Fietscity voor een vestiging aan de Taets van Amerongenstraat 4 in Markelo. De fietswinkel in Markelo zou anders verdwijnen, omdat de toenmalige eigenaar geen opvolger had. De winkel heeft een goede vaste klantenkring en Marcel vindt het geweldig om in zijn eigen dorp te kunnen werken. Tot op de dag van vandaag is hij blij met deze stap. Fietscity is een organisatie met een duidelijke visie. Daarnaast kan hij terug vallen op de ondersteuning van de franchisegever. Hij geeft aan zo veel minder zorgen aan zijn hoofd te hebben en kan daardoor meer aandacht aan klanten geven.

Beschrijving van de formule
Fietscity is de enige Full Service franchiseformule in de tweewielerbranche in Nederland. Op dit moment zijn er bij de franchiseorganisatie 13 franchisenemers aangesloten. De fietsformule Fietscity heeft zich ten doel gesteld de bij haar aangesloten ondernemers zoveel mogelijk te ontzorgen. Fietscity is acht jaar geleden geboren vanuit het inzicht dat detaillisten verdwijnen uit het straatbeeld en hier formules voor terug komen. Samenwerking op het gebied van inkoop, logistiek en backoffice is volgens Fietscity de toekomst.

Missie & Visie
Fietscity heeft als missie mensen te helpen en gelukkig te maken op het gebied van fietsen en wil in Nederland één van de toonaangevende fietsenformules zijn, zonder lokaal ondernemerschap uit het oog te verliezen. Fietscity hanteert hierbij de volgende kernwaarden: autoriteit, vernieuwend, uitnodigend, klantgericht, kwaliteit, persoonlijke service, modern en voor iedereen.

In 2021 wil Fietscity 50 winkels exploiteren die volledig online zijn geïntegreerd. Die ambitie naar marktleiderschap vertaalt zich in 25 winkels in 2018 en een verdubbeling in 2021. Dit wil men bereiken door de organisatie nóg verder om te bouwen van een winkelketen met webshop, naar een internetbedrijf met winkels. Dit is iets wat in de relatief conservatieve branche als zeer ongebruikelijk kan worden beschouwd. De professionele werkwijze resulteert in effectiviteit en efficiënte bedrijfsvoering.

Marktinformatie
De fietsmarkt verandert in een razend tempo. Zo heeft bijvoorbeeld de opkomst van de elektrische fiets de markt een enorme boost gegeven. Op dit moment is de markt gefragmenteerd en kan de gemiddelde fietsretailer het tempo van verandering niet bijhouden. De verwachting is dat de professionele retail de markt de komende jaren naar zich toetrekt. Dit zal een shake out teweeg brengen, waar vele kleine zelfstandige retailers de dupe van zullen worden. Er zullen minder aanbieders komen – de verwachting is dat het aantal fietsenwinkels de komende 5 jaren zal halveren – maar de aanbieders die overblijven in de markt zullen grotere aanbieders zijn.

Retailers in de fietsbranche hebben te maken met een aantal kenmerkende aspecten, die in weinig andere branches voorkomen. Zo is er sprake van dienstverlening in de vorm van aftersales en reparatie. Bovendien kent de fietsbranche het fenomeen inruil. Veel fietsretailers zijn technisch georiënteerd en ook is de gemiddelde leeftijd van de fietsretailer relatief hoog. Het zal de huidige fietsretailer grote moeite kosten om zich staande te houden in de huidige marktomstandigheden, laat staan om een (online) strategie te ontwikkelen en bij te houden. Een Full Service franchiseformule helpt fietsretailers met deze uitdagingen. 

De markt in Markelo
De markt is Markelo is niet specifiek anders dan de Nederlandse markt. De ervaring leert dat klanten het wel belangrijk vinden dat er een vertrouwd persoon in de winkel aanwezig is. 
Markelo heeft ongeveer 7.500 inwoners en de gemeente Hof van Twente, waar Markelo onder valt, heeft ongeveer 35.000 inwoners. Gemiddeld genomen is de bevolkingsopbouw meer vergrijsd dan elders in Overijssel. In de omgeving worden regelmatig toertochten en wedstrijden georganiseerd, zowel in de zomer als in de winter. Er zijn vele informele fiets- en vriendenclubjes. 

Concurrentiepositie 
Fietscity Markelo is de grootste fietswinkel in Markelo. Sinds 2015 is er nog een winkel in Markelo: ‘Van D Tweewielers’, een winkel die geen A-merken voert. De concurrenten bevinden zich in binnen een straal van 15 kilometer rondom Markelo in Goor, Rijssen en Holten, waarvan Morsink in Goor de grootste concurrent is. Morsink voert ongeveer hetzelfde assortiment en stunt vaak met E-Bikes. Marcel krijgt van klanten vaak te horen dat Fietscity Markelo betere after sales service heeft dan de concurrentie. Marcel is tevens in staat twijfelende klanten (over bijvoorbeeld de prijs) over de streep te trekken. 

Structuur
Sinds januari 2012 vormen Marcel Driezes en Velovito B.V. gezamenlijk de vennootschap onder firma waarin de exploitatie van Fietscity Markelo plaatsvindt. De aandelenverhouding was gelijk verdeeld, maar Marcel Driezes neemt een gedeelte van de aandelen van Velovito B.V. over, waardoor hij 80% van de aandelen in handen krijgt. De vennoten verdelen de winst na de arbeidsbeloning van Marcel conform het aandeel in de vof. De onderneming wordt in de dagelijkse praktijk gevoerd door Marcel Driezes. 

Velovito B.V. is een vennootschap waarvan Wim Landewé de aandelen houdt via zijn persoonlijke vennootschap. Wim Landewé is mede-eigenaar en directeur van de franchiseformule Fietscity. 

Financieringsbehoefte

Marcel Driezes neemt 60% van het aandeel van Velovito in de vennootschap onder firma over. Dit is gelijk aan 30% van het vof-aandeel. Hierdoor krijgt Marcel 80% van de vof-aandelen in handen. Beide partijen hebben afgesproken om geen goodwill te bedingen voor het over te dragen aandeel. Het over te dragen vof-aandeel is in overleg gewaardeerd op € 60.000,-.

Het werkkapitaal is in het verleden gefinancierd door Velovito B.V. De financieringsaanvraag is beoogd om het werkkapitaal (deels) extern te financieren. Er worden voor 2017 geen vervangingsinvesteringen voorzien. Er zijn geen bestaande financieringen aanwezig in de onderneming. 

Financiering via Collin    
Leenbedrag: € 60.000,-
Rente: 7,5%
Looptijd: 48 maanden, lineaire maandelijkse aflossing.

Risico

De belangrijkste continuïteitsrisico's zijn:

  • Afhankelijkheid van de vennoten. De onderneming wordt feitelijk geleid door Marcel Driezes en ondersteund door de franchisegever. Zij leveren ook vervanging bij ziekte. Op het leven van Marcel is een overlijdensrisicoverzekering afgesloten. Daarnaast behoudt Velovito B.V. gedurende de looptijd van de Collin lening zijn 20% aandeel in het vermogen van de vof.
  • Marktrisico. De marktrisico’s worden beperkt doordat de voorraad fietsen op de winkelvloer is afgenomen en gebruik gemaakt kan worden van de centrale voorraad voor de hele franchise organisatie en de goede afspraken met leveranciers.
  • Reguliere bedrijfsrisico's, zoals inbraak en aansprakelijkheid, zijn in voldoende mate afgedekt door de onderneming. 

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteur is Fietscity Markelo vof. Vanwege de gekozen rechtsvorm is er sprake van hoofdelijke aansprakelijkheid voor de beide vennoten Marcel Driezes en Velovito B.V. voor de lening via Collin. Deze aansprakelijkheid heeft op dit moment een moreel karakter.
  • Ter handhaving van de solvabiliteit houdt Velovito B.V. gedurende de looptijd van de Collin lening zijn 20% aandeel in het eigen vermogen van Fietscity Markelo vof.
  • Verpanding van de overlijdensrisicoverzekering ter hoogte van € 75.000 van Marcel Driezes aan de zekerhedenagent Collin.

Dun & Bradstreet
De Dun & Bradstreet score noteert voor Fietscity Markelo vof een Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. Voor de beoordeling is uitgegaan van de realisatie van 2015 en de prognoses voor 2016 en 2017 van Fietscity Markelo. De prognoses voor 2016 zijn gebaseerd op de interne halfjaarcijfers. De prognoses zijn degelijk onderbouwd en passend bij het verzorgingsgebied, de branche en de historie van het bedrijf. Ze zijn opgesteld door de franchisegever in samenwerking met Eshuis Accountants en Belastingadviseurs B.V. in Enschede. De overall Collin Credit Score is Goed. 

Rentabiliteit
Marcel Driezes kreeg in 2015 een arbeidsbeloning van € 24.000,-. In 2016 en 2017 is deze € 28.000,-. Dit inkomen is voldoende om te voldoen aan zijn privé verplichtingen. Na een erg sterk 2014 is er in 2015 een netto cashflowtekort van € 12.000,- gerealiseerd, mede veroorzaakt door een aantal slechte maanden dat jaar. In 2016 herstelde de business zich en wordt de genormaliseerde cashflow van Fietscity Markelo geprognosticeerd op € 12.000,-, bij een omzet van € 380.000,-. Omdat er geen aflossingsdruk is, zou dit een score van Excellent betekenen. In 2017 is de score eveneens Excellent met een verwacht netto cashflowoverschot (na aflossing) van €24.000,- bij een geprognosticeerde omzet van €422.000,-. Wij achten het passend om voor de rentabiliteit voorzichtigheidshalve de score Ruim voldoende te hanteren. 

Solvabiliteit
Per ultimo 2015 kwalificeren wij de solvabiliteit van Fietscity Markelo als Excellent, omdat er nauwelijks vreemd vermogen aanwezig was in de onderneming. De eindbalans 2016, na financiering via Collin, geeft de score Goed voor de solvabiliteit. Deze wordt op 40% geprognosticeerd op een balanstotaal van €121.000,-. In 2017 zal deze solvabiliteit door toevoeging van de winst en de aflossing naar verwachting stijgen naar 56% op een balanstotaal van € 148.000,-. Dit zou een score van Excellent met zich meebrengen. Wij hanteren voor de solvabiliteit vooralsnog de score Goed. 

Liquiditeit
Op de eindbalans in 2015 is de liquiditeit Excellent met een gerealiseerde current ratio (vlottende activa/vlottende passiva) van 9,4. Op de eindbalans in 2016, na financiering, is de liquiditeit tevens Excellent met een current ratio van 4,4. Eind 2017 blijft de liquiditeit naar verwachting op een Excellent niveau met een current ratio van 4,7. Vanwege de relatief hoge voorraad positie hanteren wij de score Goed voor de liquiditeit. 

Samenvattend
Rentabiliteit: Ruim voldoende
Solvabiliteit: Goed
Liquiditeit: Goed
Overall: Goed

Extra beloning

Bij een investering vanaf € 1.000,- ontvangen investeerders een waardebon voor een gratis onderhoudsbeurt bij Fietscity Markelo, ter waarde van € 95,-.

De uitnodiging zal digitaal worden verzonden via Collin, aangezien de investeerders anoniem zijn ten opzichte van elkaar en de ondernemer.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-18846 heeft € 500 geïnvesteerd.
08-01-2017 om 12:13
investeerder-5025 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
08-01-2017 om 11:34
investeerder-8035 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
08-01-2017 om 11:08
investeerder-29053 heeft € 500 geïnvesteerd.
07-01-2017 om 22:07
investeerder-5713 heeft € 500 geïnvesteerd.
07-01-2017 om 19:46

Ondernemer
Marcel Driezes

Crowdfund Coach


Henk Beke