Financieringsvormen vastgoed

Financieringsoplossingen en voorbeelden

1. De ‘balloon’ lening

De balloon lening is een lineaire lening met een aflossingsvrije component tot maximaal 80% van de marktwaarde van het te financieren vastgoed.

De balloon

Een crowdfundcampagne met restschuld/herfinancieringsmoment aan het einde van de looptijd. Belangrijke voorwaarde: de Loan to Value (LTV) aan het einde van de looptijd bedraagt afhankelijk van het soort vastgoed 50-80%.

Rekenvoorbeeld 1

Onderneming X wil € 200.000,- lenen om een woning voor de verhuur van € 230.000,- aan te kopen, met € 30.000,- eigen inbreng. Volgens de prognose kan onderneming X € 12.000,- per jaar aan aflossingsdruk dragen.

Op basis van het soort vastgoed is in het beoordelingsproces vastgesteld, dat een LTV van 70% op het einde van de looptijd verantwoord wordt geacht. In overeenstemming met de ondernemer is de financiering bij Collin vastgesteld op een looptijd van 5 jaar, met een jaarlijkse aflossing van € 8.000,- (dit valt ruim binnen de afloscapaciteit).

Aan het einde van de looptijd resteert er een restschuld van € 160.000,-. Er resteert een LTV van ca 70% aan het einde van de financiering. Deze restschuld wordt aan het einde van de looptijd als een slottermijn terugbetaald aan de Crowd. Deze slottermijn kan worden gerealiseerd door herfinanciering bij Collin en/of herfinanciering bij een bank, of door de verkoop van het vastgoed.

Zie onderstaand een schematische weergave van het rekenvoorbeeld:

Rekenvoorbeeld 2

Onderneming X wil € 425.000,- lenen voor de aankoop van een bedrijfspand voor eigen gebruik van € 500.000,- aan te kopen, met € 75.000,- eigen inbreng. Volgens de prognose kan onderneming X € 40.000,- per jaar aan aflossingsdruk dragen, mede door de wegvallende huurlasten.

Op basis van het soort vastgoed is in het beoordelingsproces vastgesteld, dat een LTV van 60% op het einde van de looptijd verantwoord wordt geacht. In overeenstemming met de ondernemer is de financiering bij Collin vastgesteld op een looptijd van 5 jaar, met een jaarlijkse aflossing van € 25.000,- (dit valt ruim binnen de afloscapaciteit).

Aan het einde van de looptijd resteert er een restschuld van € 300.000,-. Er resteert een LTV van ca 60% aan het einde van de financiering. Deze restschuld wordt aan het einde van de looptijd als een slottermijn terugbetaald aan de Crowd. Deze slottermijn kan worden gerealiseerd door herfinanciering bij Collin en/of herfinanciering bij een bank, of door de verkoop van het vastgoed.

Zie onderstaand een schematische weergave van het rekenvoorbeeld:

Voorbeelden volgeschreven ‘Balloon’ leningen

Debru / PR2 Real Estate Prins De Veluwe Brasserie Mood
Het leningbedrag van € 300.000 is in 2 uur volgeschreven door 270 investeerders. Het leningbedrag van € 400.000 is in 1 dag volgeschreven door 346 investeerders. Het leningbedrag van € 250.000 is in 2 uur volgeschreven door 231 investeerders.
Bekijk de pitch Bekijk de pitch Bekijk de pitch

2. De ‘bullet’ lening

Aflossingsvrije lening met een korte looptijd

Deze financieringsvorm werkt op dezelfde wijze als een Balloon-constructie. Echter wordt er gedurende de looptijd van de lening niet afgelost. Veelvoorkomende voorbeelden waarin de bullet lening wordt gehanteerd zijn transformaties en/of projectontwikkeling. Gedurende de looptijd wordt er wel rente betaald. De aflossingsvrije lening kent een relatief korte looptijd vanaf 6 maanden tot maximaal 5 jaar.

 

Voorbeelden volgeschreven ‘Bullet’ leningen

G.N. van der Meulen en J.M. Kok Seoseka Vastgoed Transformatieproject Zandhuis&Zwart
Het leningbedrag van € 2.300.000 is in 3 uur volgeschreven door 941 investeerders. Het leningbedrag van € 450.000 is in 1 uur volgeschreven door 327 investeerders. Het leningbedrag van € 455.000 is in 1 uur volgeschreven door 256 investeerders.
Bekijk de pitch Bekijk de pitch Bekijk de pitch

Ontvang direct uw persoonlijke rente-indicatie

Vragen over lenen?

E-mail
lenen@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 130 0789

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Ervaringen van ondernemers

Fortune Coffee uitbreiding team

Benieuwd naar ervaringen vanuit leningnemers? Lees hier hun verhalen.