46666

Finitura B.V.

€ 75.000  |  8,5% rente  |  60 maanden  Investeerders: 147
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 7-11-2023 in 6 uur volgeschreven door 147 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Finitura
Sector Afwerking van vloeren en wanden
Rechtsvorm Besloten Vennootschap
Leendoel Herfinanciering en werkkapitaal
Datum van oprichting 16-09-2021
Website www.finitura.nl

Leendoel

Finitura is specialist in buitenzonwering, glaswanden, vloeren en raamdecoratie. Aart Jan van Kleef heeft Finitura opgericht en heeft zijn eigen showroom in Nijkerk. Met meer dan 16 jaar ervaring in de stoffering, vloeren, raambekleding en zonnewering kent hij het vak door en door. De lening wordt aangewend voor herfinanciering van de huidige kredietfaciliteit en uitbreiding werkkapitaal.

Er wordt een lineaire lening van € 75.000,- verstrekt met een looptijd van 60 maanden en een vaste rente van 8,5% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Herfinanciering kredietfaciliteit € 50.000
Werkkapitaal € 25.000
Collin Direct € 75.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De geldnemers zijn Finitura B.V. en A.J. van Kleef Holding B.V.
  • Er wordt een persoonlijke borgstelling afgegeven door de heer A.J. van Kleef ter hoogte van het leenbedrag. Deze borgstelling is op dit moment materieel van aard op basis van de overwaarde op het onroerend goed in privé.
  • Ter securering van de borgstelling wordt er een derde hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 75.000,- op het woonhuis aan de Molenstraat 31, 3882 AC, Putten, kadastraal bekend als Putten, sectie C, nummer 11495 en 11584, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed is voorbelast met een eerste en tweede hypothecaire inschrijving van gezamenlijk € 710.731,- en een openstaande schuld van € 369.000,- ultimo 2022. De waarde bedraagt € 600.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 10 januari 2022.
  • De ondernemer geeft een negatieve hypotheekverklaring af op het woonhuis met als adres: Molenstraat 31, 3882 AC, Putten, kadastraal bekend als Putten, sectie C, nummer 11495 en 11584. Dit is een morele verklaring dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving wordt gedaan zonder toestemming van Collin Crowdfund. Ook mag de huidige hypothecaire schuld niet verhoogd worden binnen de bestaande hypothecaire inschrijving(en). Daarnaast mag het pand zonder toestemming van Collin Crowdfund niet verkocht worden.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor Finitura B.V. is Verhoogd risico en voor A.J. van Kleef Holding B.V. is Laag risico. Wij hanteren voor deze aanvraag deze score Verhoogd risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de historische cijfers van Finitura B.V. over 2022, tussentijdse cijfers 2023 en de prognoses voor 2023 en 2024. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende. 

Toelichting jaarcijfers
In 2021 is de eenmanszaak Finitura omgezet naar een BV structuur. Dit met als doel een sprong voorwaarts te maken als onderneming door een personeelslid aan te nemen, een eigen showroom in te richten en verder te professionaliseren. Door onverwachte privé omstandigheden zijn de resultaten van Finitura tegengevallen en heeft dit ook een grote impact gehad op de ondernemer zelf. Bij een omzet van € 330.000,- over 2022 was de operationele kasstroom € 25.000,- negatief. In 2023 is er sprake van een ommekeer en is er op basis van tussentijdse cijfers tot en met september 2023 een netto cashflowoverschot gegenereerd van € 8.000,-. Over heel 2023 wordt er een netto cashflowoverschot verwacht ter hoogte van € 14.000,-. Ondernemer heeft geprognosticeerd dat de omzet zich in 2024 verder zal stijgen tot € 350.000,- met een verwacht netto cashflowoverschot van € 13.000,-.

Jaarcijfers

Balans overzicht na investering

Activa

  BNI
Vaste activa € 47.000
Vlottende activa € 83.000
Overige vlottende activa € 11.000
Totaal € 141.000

Passiva

  BNI
Eigen vermogen € 1.000
Langlopende schulden € 75.000
Kortlopende schulden € 65.000
Totaal € 141.000

Winst- en verliesrekening prognose 2023

Omzet € 2.237.000
Bruto winst € 372.000
Kosten € 262.000
Belasting € 10.000
Netto winst € 100.000

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-393118 heeft € 2.600 geïnvesteerd.
07-11-2023 om 19:00
investeerder-110792 heeft € 500 geïnvesteerd.
07-11-2023 om 18:59
Anonieme investeerder heeft € 100 geïnvesteerd.
07-11-2023 om 18:58
investeerder-110535 heeft € 200 geïnvesteerd.
07-11-2023 om 18:58
investeerder-5890 heeft € 200 geïnvesteerd.
07-11-2023 om 18:55

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders