26494

fit20 Beheer

€ 65.000  |  7,0% rente  |  48 maanden  |  Investeerders: 80  |  Reacties: 0
Reeds
geïnvesteerd
100%
Verlopen
inschrijftijd
1%
Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
credit score
Goed
Deze leningaanvraag is op 16-03-2017 in 1 uur volgeschreven door 80 investeerders

Samenvatting

Aanvullende pitch informatie d.d. 29 maart 2017

Beste investeerder,

Na de succesvolle funding op 16 maart 2017 van fit20 Beheer hebben wij de achterstellingsaktes opgemaakt ter ondertekening. Eén van de 8 afgesproken achtergestelde leningen is niet getekend retour ontvangen. Dit betekent dat het achtergesteld (risico)kapitaal daalt met € 50.000,- tot een totaal van € 204.000,-. Het gevolg is dat de solvabiliteit daalt naar 39% op een balanstotaal van € 561.000,- eind 2016 in plaats van de in de initiële pitch weergegeven 48%. Voor de solvabiliteitsverwachting over 2017 betekent het, dat deze daalt naar 53% op een balanstotaal van € 679.000,- in plaats van de gepitchte 60%. Onze Collin Credit Score verandert door bovenstaande mutatie niet (overall score blijft Goed).

Mogelijk heeft deze wijziging in de financiële situatie van fit20 Beheer gevolgen voor uw investeringsbeslissing, daarom zullen wij de termijn voor terugtrekkingen/aanpassing verlengen tot en met maandag 3 april 2017. U heeft dan tot en met deze dag de mogelijkheid om uw investering terug te trekken, dan wel aan te passen. Wij verwachten vervolgens dat we dinsdag 4 april 2017 tot uitboeking kunnen overgegaan. 

fit20 (fit20.nl) richt zich op de verbetering van de algehele fitheid en gezondheid in een korte tijd, namelijk in 20 minuten per week. Dit is mogelijk door de innovatieve fitnessmethode die wordt gekenmerkt door een intensieve, maar korte trainingsinspanning van 20 minuten per week. De training zorgt voor een effectieve prikkel waar het lichaam sterk en snel op reageert. Iedere training wordt de klant de volle 20 minuten begeleid door zijn of haar personal trainer. Alleen dan is de training optimaal uit te voeren en wordt het beste resultaat behaald. De personal trainer in combinatie met een vaste afspraak is een goede ‘stok achter de deur’. Omkleden en douchen is na de training niet nodig en daarom is het makkelijk inpasbaar in de werkweek of tussen de sociale bezigheden door. fit20 zich met haar concept dan ook in het bijzonder op de zakelijke markt.

De fit20 Group B.V. heeft in haar structuur tot op heden primaire aandacht gehad voor de ontwikkeling van de Nederlandse franchiseformule (fit20 Franchise B.V.). Daarnaast zijn de afgelopen jaren de internationale franchiseactiviteiten ontwikkeld (fit20 International B.V.) en in de markt gezet. Ook is de formule incompany binnen toonaangevende bedrijven ontwikkeld (fit20@work B.V.) en is een @work studio operationeel. Na de strategische groeifase waarin vooral geïnvesteerd is in de kwaliteit en ontwikkeling van de franchiseorganisatie, is nu de volgende strategische fase aangebroken voor de fit20 Group: het exploiteren van de eerste fit20 studio’s in eigen beheer (fit20 Beheer B.V.).

De overname van de eerste twee studio’s in Nederland door fit20 Beheer B.V. is nu aan de orde. Het betreft twee lopende studio’s in Amsterdam West (van een franchisenemer) en Roosendaal (fit20@work Thuiszorg West-Brabant). Deze worden overgenomen van de betreffende ondernemer respectievelijk organisatie. De franchisenemer in Amsterdam West neemt afscheid van zijn studio in verband met persoonlijke motieven en de studio in Roosendaal wordt door Thuiszorg West-Brabant overgedragen aan fit20 Beheer B.V. in verband met onvoldoende managerial en inhoudelijke focus op deze voor hen branchevreemde activiteit. Fit20 Beheer B.V. gaat de studio’s exploiteren met eigen personeel en studiomanagers.

Financieringsbehoefte
De lening zal worden gebruikt om de overname van de bestaande fit20 studio’s in Amsterdam West en Roosendaal mogelijk te maken via een totale investering van € 65.000,-. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 65.000,-. De looptijd is 48 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 7,0% gedurende de gehele looptijd.
 
Risico
Dun & Bradstreet geeft voor fit20 Beheer B.V. en de holding fit20 Group B.V. een Verhoogd risico. De Collin Credit Score komt op Goed. De debiteuren voor de financiering zijn fit20 Beheer B.V. fit20 Group B.V., fit20 Franchise B.V., fit20 International B.V. en fit20@work B.V. Er is een niet-onttrekkingsverklaring overeengekomen op het niveau van fit20 Group B.V. inzake een minimale geconsolideerde solvabiliteit van 40%. Daarnaast worden de onderhands door aandeelhouders verstrekte leningen voor een totaalbedrag van € 254.000,- achtergesteld ten opzichte van de via Collin Crowdfund te verstrekken financiering.

Leendoel

Met de gevraagde lening kan de overname worden gedaan van de bestaande fit20 studio’s in Amsterdam West en Roosendaal, zodat vanaf april 2017 de exploitatie is overgenomen door fit20 Beheer B.V.

Ondernemer

Walter Vendel (55 jaar) is de oprichter van fit20 en met een belang van 23% de grootste aandeelhouder, enig bestuurder en als CEO eindverantwoordelijk binnen fit20 Group B.V. Walter is in de eerste periode van zijn werkzame leven actief geweest in de software en telecombranche in functies als business manager, sales consultant en corporate accountmanager. Vanaf 2005 is hij als zelfstandig ondernemer begonnen met zijn bedrijf New Vitality. Dit was de proeftuin voor het latere fit20 en hier heeft hij de trainingsmethode en het franchising business format ontwikkeld. Walter is drs. in Psychologie, Arbeid & Organisatie met commerciële bedrijfskunde en marketing als bijvakken. Hij is te kenmerken als een missie gedreven persoon die een verschil wil maken in de wereld met de meerwaarde van fit20, motivator voor het team, hij doet wat hij zegt te gaan doen en voert met discipline de regie over de uitvoering van de strategie.

Onderneming

fit20 is een Nederlandse franchiseorganisatie gevestigd te Hattem. De eerste fit20 studio opende haar deuren in 2009 in Zwolle. Inmiddels is fit20 op weg naar de opening van de 100e studio van een franchisenemer in Nederland. Daarnaast zijn er al een aantal fit20 studio’s in België geopend en de verwachting is dat in de nabije toekomst in meerdere landen studio’s geopend zullen worden.

fit20 ontving de afgelopen jaren meerdere prijzen en nominaties, zoals de Innovatieprijs in 2014, de FD Gazellen Award in 2015 en de finale nominatie van de EY Entrepreneur of the Year 2015.

fit20 is een franchiseorganisatie met grotendeels franchise-studio’s en nu in opbouw studio’s in eigen beheer. In een fit20 studio zijn meestal meerdere personal trainers actief, allen opgeleid door de fit20 Academy. Op dit moment werken er ruim 200 mensen onder de fit20 paraplu. Op het hoofdkantoor van franchisegever in Hattem werken momenteel 11 medewerkers full- en parttime.

fit20 richt zich op de verbetering van de algehele fitheid en gezondheid in een korte tijd, namelijk in 20 minuten per week. Dit is mogelijk door de innovatieve fitnessmethode die wordt gekenmerkt door een intensieve, maar korte trainingsinspanning van 20 minuten per week. De training zorgt voor een effectieve prikkel waar het lichaam sterk en snel op reageert. Elke training wordt de klant de volle 20 minuten begeleid door zijn of haar personal trainer, alleen dan is de training optimaal uit te voeren en wordt het beste resultaat behaald. 

Doelgroep
De fit20 klant stelt prijs op individuele aandacht, kwaliteit en service. Men wil fit en gezond worden, maar vooral ook blijven! Men heeft vaak te weinig tijd om te sporten of geen zin en daarom werkt een personal trainer als een goede ‘stok achter de deur’. De fit20 training biedt ook een goede ondersteuning voor de recreatieve sporters of als basis voor iemands algehele gezondheid. De jongste klant bij fit20 is 18 en de oudste in de 90 en iedereen heeft uiteenlopende conditieniveaus. Dit is geen probleem bij fit20, want de training is op maat. Omkleden en douchen is na de training niet nodig en daarom is deze training makkelijk inpasbaar in de werkweek of tussen de sociale bezigheden door. Daarom richt fit20 zich met haar concept ook in het bijzonder op de zakelijke markt.

Missie, visie en doelstellingen
Onze missie: "Fit for life in no time"
fit20 biedt een effectieve en efficiënte basis voor een robuuste gezondheid en fitheid in 20 minuten per week. Wij wensen dat iedereen optimaal kan leven, nu en in de toekomst. Fitheid en gezondheid helpen om het maximale uit het leven te halen.

Onze visie: "Health & fitness by design"
Onze droom is dat fit20 mensen de regie geeft over hun fitheid en gezondheid.

Onze 4 kernwaarden:

 1. Personal attention; Wij geven altijd alles de aandacht die nodig is voor het beste resultaat.
 2. Realising potential; Iedereen beschikt over talloze mogelijkheden, fysiek, mentaal en emotioneel. Wij helpen om dit potentieel te verwezenlijken.
 3. Learning is everything; Alles kan altijd verbeteren. Voortdurend blijven leren is een voorwaarde voor succes.
 4. We share success; Wij leren van elkaars succes. Onze keuzes zijn gebaseerd op kennis, ervaring en een groeiend lerend vermogen.

Positionering en concurrentiepositie
fit20 onderscheidt zich in de markt op de volgende aspecten:

 • Wekelijks een korte intensieve training van 20 minuten
 • Trainen zonder omkleden en douchen
 • Altijd persoonlijke begeleiding van een Personal Trainer
 • Aantrekkelijk concept voor de zakelijke markt
 • Op basis van vaste afspraken, dus een ‘stok achter de deur’
 • Rustige trainingsruimte, veel privacy, geen muziek, spiegels of andere afleiding
 • Trainingsresultaten worden bijgehouden op de iPad en na 3 maanden meetbaar resultaat 

Het onderscheidend vermogen van fit20 ten aanzien van haar concurrenten is de combinatie van meerdere concepten uit het totaalaanbod: onderscheidend hierbij zijn de korte intensieve trainingen, trainen zonder sportkleding, altijd persoonlijke begeleiding en mogelijkheid tot advies/gebruik voedingsadvies en -supplementen. Hierbij worden bewust geen doelgroepen uitgesloten zoals bij bijv. dames fitnessclubs. In zowel Roosendaal als Amsterdam West, waar de over te nemen studio’s zijn gevestigd, is nog geen sprake van directe concurrentie in dit specifieke segment. 

Structuur
De aanvraag is ingediend door fit20 Beheer B.V. De gehele onderneming wordt in een meervoudige B.V.-constructie geëxploiteerd. De structuur is in 2016 gewijzigd. De activiteiten zijn ingericht naar de verschillende strategische doelgebieden. De binnenlandse franchiseactiviteiten vinden plaats vanuit fit20 Franchise B.V. De internationale activiteiten vanuit fit20 International B.V. De incompany activiteiten binnen bedrijven vinden plaats vanuit fit20@work B.V. en de nieuw in opbouw zijnde activiteiten van studio’s in eigen beheer vanuit fit20 Beheer B.V. Al deze werkmaatschappijen vallen onder de moeder fit20 Group B.V. Aandeelhouders van fit20Group B.V. zijn een negental aandeelhouders via hun personal holding of in privé. De aandeelhouders zijn direct betrokken bij of in de fit20 organisatie. Grootste aandelenbelang heeft algemeen directeur/CEO Walter Vendel met een aandelenpercentage van 23%.

Financieringsbehoefte

De lening zal door fit20 Beheer B.V. worden gebruikt om de overname van de bestaande fit20 studio’s in Amsterdam West en Roosendaal mogelijk te maken door een totale investering van € 65.000,-. 

Investeringsoverzicht 

Overname activa inclusief inboedel (fitnessapparatuur, inventaris e.d.) € 42.000,-
2 x Sensoren sets € 6.000,-
Marketingkosten € 6.000,-
Aanloopverliezen en overige kosten € 11.000,-
Totaal € 65.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 65.000,-

Leenbedrag: € 65.000,-
Rente: 7,0%
Looptijd: 48 maanden, lineaire maandelijkse aflossing 

Risico

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteuren zijn fit20 Beheer B.V., fit20 Group B.V., fit20 Franchise B.V., fit20 International B.V. en fit20@work B.V.
 • Ter handhaving van de solvabiliteit is een niet-onttrekkingsverklaring overeengekomen. Deze houdt in dat er geen onttrekkingen aan het geconsolideerde vermogen van fit20 Group B.V. mogen plaatsvinden, zolang de geconsolideerde solvabiliteit (werkelijk eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal conform berekening Collin Crowdfund) 40% of lager is.
 • De bestaande leningen van 8 aandeelhouders met een restant hoofdsom van € 254.000,- worden achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Aflossingen op deze leningen zijn toegestaan, indien de geconsolideerde solvabiliteit van fit20 Group B.V. na deze aflossing minimaal 40% is. De rente wordt wel betaald.

Dun & Bradstreet
Dun & Bradstreet geeft de kwalificatie Verhoogd risico voor fit20 Beheer B.V. en de holding fit20 Group B.V. Alle andere debiteuren in de groep kennen tevens een risicoprofiel Verhoogd.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. Voor de beoordeling is uitgegaan van de voorlopige geconsolideerde jaarcijfers per ultimo 2016 en de prognoses voor 2017 en 2018. De externe accountant heeft bevestigd dat de conceptcijfers nagenoeg niet zullen afwijken van de later op te stellen definitieve cijfers. De overall Collin Credit Score is Goed. 

Rentabiliteit
De geconsolideerde omzet van fit20 Group B.V. in 2016 komt uit op € 1.729.000,- en is onderbouwd met een door de accountant afgegeven betrouwbaarheidsverklaring. Er is sprake van een cashflow van € 166.000,-. Na correctie van aflossing op leningen, verkregen extra financiering en vervangingsinvesteringen is er in 2016 sprake van een netto cashflow overschot van € 69.000,-. In 2017 en 2018 wordt een verdere groei van de omzet voorzien naar respectievelijk € 1.776.000,- en € 2.340.000,-. De twee over te nemen studio's binnen fit20 Beheer B.V. dragen in de jaren 2017 en 2018 direct bij aan de winst. In 2017 door een winsttoevoeging van € 23.000,- en in 2018 door een winsttoevoeging van € 78.000,-. Het netto cashflow overschot groeit hiermee geconsolideerd verder naar € 113.000,- (2017) en € 126.000,- (2018). De rentabiliteit scoort hiermee Ruim voldoende.

Solvabiliteit
Vanwege de opbouwfase van de franchiseorganisatie kende de fit20 Group B.V. voor 2016 een negatief eigen vermogen. De aandeelhouders compenseerden dit indien nodig door het verstrekken van onderhandse leningen. Fit20 Group B.V. kent tot nu toe geen andere externe financiers. In de kwalitatieve groei van de organisatie heeft fit Group B.V. in 2016 de fase van verlieslatende exploitatie achter zich gelaten. Eind 2016 heeft fit20 Group B.V. een geconsolideerd risicodragend vermogen van 48%. Het vermogen bestaat uit een eigen vermogen van € 17.000,- en € 254.000,- aan achtergestelde leningen van de aandeelhouders. Dit is € 271.000,- op een balanstotaal van € 561.000,-. Daarmee scoort de solvabiliteit Excellent. In 2017 is een verdere groei voorzien tot een solvabiliteit van 60% (totaal risicodragend vermogen € 410.000,- op balanstotaal € 679.000,-) en in 2018 word een solvabiliteit voorzien van 81% (risicodragend vermogen € 634.000,- op balanstotaal € 778,000,-). We waarderen de solvabiliteit voorzichtigheidshalve op Goed.

Liquiditeit
De liquiditeitspositie is per ultimo 2016 Excellent met een current ratio (vlottende activa/vlottende passiva) van 1,8. In 2017 en 2018 blijft de liquiditeitspositie Excellent met een verwachte current ratio van respectievelijk 1,7 en 3,7. De aflossingsverplichtingen voor het 1e jaar van de langlopende schulden zijn hierin opgenomen als kortlopende schulden. De liquiditeit wordt voorzichtigheidshalve vastgesteld op Goed.

Samenvattend
Rentabiliteit: Ruim Voldoende
Solvabiliteit: Goed
Liquiditeit: Goed
Overall: Goed

Extra beloning

Bij een investering van € 500,- ontvangt u het fit20 lifestyle boek ‘Oergezond’. 

Bij een investering van € 1.000,- tot en met € 2.000,- ontvangt u het fit20 lifestyle boek ‘Oergezond’ en tevens 1 maand personal trainen bij fit20 Amsterdam West of Roosendaal. 

Bij een investering vanaf € 2.500,- ontvangt u het fit20 lifestyle boek ‘Oergezond’ en tevens een volledig kwartaal personal trainen bij fit20 Amsterdam West of Roosendaal.

De waardebon zal digitaal worden verzonden via Collin Crowdfund, aangezien de investeerders anoniem zijn ten opzichte van elkaar en de ondernemer.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-3352 heeft € 500 geïnvesteerd.
16-03-2017 om 12:04
investeerder-25572 heeft € 500 geïnvesteerd.
16-03-2017 om 12:04
investeerder-19160 heeft € 500 geïnvesteerd.
16-03-2017 om 12:04
investeerder-23649 heeft € 500 geïnvesteerd.
16-03-2017 om 12:04
investeerder-22875 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
16-03-2017 om 12:04

Ondernemer


Walter Vendel

Crowdfund Coach


Ronald Treijtel