25565

fit20 Huizen

€ 60.000  |  8,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 79
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

4 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 21-10-2016 in 1 uur volgeschreven door 79 investeerders

Samenvatting

fit20 richt zich op de verbetering van de algehele fitheid en gezondheid in een zeer korte tijd, namelijk in 20 minuten per week. Dit is mogelijk door de innovatieve fitnessmethode die wordt gekenmerkt door een intensieve, maar korte trainingsinspanning van 20 minuten trainen per week. De training zorgt voor een effectieve prikkel waar het lichaam sterk en snel op reageert. Elke training wordt de klant de volle 20 minuten begeleid door zijn/haar personal trainer. Alleen dan is de training optimaal uit te voeren en wordt het beste resultaat behaald. De personal trainer in combinatie met een vaste afspraak is een goede ‘stok achter de deur’. Omkleden en douchen is na de training niet nodig en daarom is deze training makkelijk inpasbaar in de werkweek of tussen de sociale bezigheden door. Daarom richt fit20 zich met haar concept ook in het bijzonder op de zakelijke markt. Faina Kappen gaat een nieuwe vestiging openen in Huizen. Faina is een hoogopgeleide vrouw (HBO) van 53 jaar en zal de fit20 Huizen gaan exploiteren in de vorm van een eenmanszaak.

Financieringsbehoefte
De totale investeringsbehoefte bedraagt € 85.000,- waarvan € 15.000,- uit eigen middelen gefinancierd wordt. Daarnaast wordt er een achtergestelde lening ter hoogte van € 10.000,- verstrekt door een bevriende relatie van onderneemster. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 60.000,-. De looptijd is 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 8% gedurende de gehele looptijd. 

Risico
De Dun & Bradstreet score noteert een Verhoogd risico, mede omdat het een startende onderneming betreft. De overall Collin Credit Score is Voldoende. De debiteur voor de financiering is Faina Kappen handelend onder de naam van fit20 Huizen. De lening van de heer A.B. Leer ter hoogte van € 10.000,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Verder heeft onderneemster een overlijdensrisicoverzekering afgesloten voor een verzekerd bedrag van € 60.000,-. Deze verzekering zal worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

Video Pitch

Leendoel

De financiering is benodigd voor het opstarten van een franchisevestiging van fit20 in Huizen aan Plein 2000 nr. 37. Het huurpand dient ingericht te worden, waarnaar de start per januari 2017 een feit zal zijn.

Ondernemer

Faina Kappen (53 jaar) is de laatste jaren actief geweest als proces- en projectmanager voor het Servicehuis Personeel van de gemeente Amsterdam. Daarnaast is ze al heel lang actief sportbeoefenaar op het gebied van dansen en fitness. Ook geeft ze sportmassages. Faina is opgeleid op HBO niveau. Zij is zich al langere tijd aan het oriënteren om de stap te zetten naar het volledig zelfstandig ondernemerschap op het gebied van sport en welzijn. Haar huidige vaste functie geeft haar onvoldoende voldoening. In haar nieuwe rol als zelfstandig onderneemster wordt zij maximaal ondersteund door de franchisegever. Met de opening van haar eigen fit20 studio in Huizen krijgt ze nu nadrukkelijk de kans haar passie voor sport en vitaal leven actief op anderen over te brengen. Het verbinden en begeleiden van mensen ligt haar na aan het hart. In de toekomst ziet ze mogelijkheden om het concept verder uit te breiden met andere voedings- en welzijnsonderdelen.

Franchisegever
fit20 Franchise B.V. heeft met haar innovatieve en wetenschappelijk onderbouwde fitnessmethode een unieke positionering in de fitnessmarkt verkregen. De onderneming staat onder leiding van Algemeen Directeur Walter Vendel en wordt aangestuurd vanuit Hattem. fit20 telt momenteel landelijk verspreid circa 80 operationele studio’s en tevens een groeiend aantal studio’s binnen toonaangevende bedrijven, zoals Ahold, Thuiszorg West-Brabant, Heerema, Randstad, Siemens en Yokogawa, volgens het zogenaamde fit20@Work-concept. fit20 heeft de ambitie de komende jaren met spreiding door het hele land te groeien naar 250 studio’s, waaronder 100 @Work locaties.

Onderneming

fit20 richt zich op de verbetering van de algehele fitheid en gezondheid in een zeer korte tijd, namelijk in 20 minuten per week. Dit is mogelijk door de innovatieve fitnessmethode die wordt gekenmerkt door een intensieve, maar korte trainingsinspanning van 20 minuten trainen per week. De training zorgt voor een effectieve prikkel waar het lichaam sterk en snel op reageert. Elke training wordt de klant de volle 20 minuten begeleid door zijn/ haar personal trainer, alleen dan is de training optimaal uit te voeren en wordt het beste resultaat behaald. 
De personal trainer in combinatie met een vaste afspraak is een goede ‘stok achter de deur’. Omkleden en douchen is na de training niet nodig en daarom is deze training makkelijk inpasbaar in de werkweek of tussen de sociale bezigheden door. Daarom richt fit20 zich met haar concept ook in het bijzonder op de zakelijke markt. Faina Kappen opent begin januari 2017 als franchisenemer een nieuwe vestiging van fit20 aan Plein 2000 nr.37 in Huizen.

Doelgroep
De fit20 klant hecht waarde aan individuele aandacht, kwaliteit en service. Men wil fit en gezond worden, maar vooral ook blijven! Men heeft vaak te weinig tijd om te sporten of geen zin en daarom werkt een personal trainer als een goede ‘stok achter de deur’. De fit20 training biedt ook een goede ondersteuning voor de recreatieve sporters of als basis voor iemands algehele gezondheid. De jongste klant bij fit20 is 18 en de oudste in de 90 en iedereen heeft uiteenlopende conditieniveaus. Dit is geen probleem bij fit20, want de training is op maat.

Missie/ visie/ doelstellingen
fit20 levert een bijdrage aan de vitaliteit van de actieve, ouder wordende bevolking die zich bewust is van gezondheid en fitheid als voorwaarden om professioneel en privé goed, lang en plezierig te blijven presteren en leven. fit20 vindt een goede gezondheid uitermate belangrijk. Wij voelen ons in hoge mate betrokken om de wekelijkse inspanning van de fit20 klant optimaal en individueel te begeleiden. Iedere klant kan rekenen op onze inzet, onze kennis en voortdurend onderzoek naar alles wat op een haalbare manier bijdraagt aan een plezierig, lang en productief leven. Wij gaan integer om met onze klanten en waar nodig leren wij graag om fit20 nog verder te verbeteren.

Positionering en concurrentiepositie
fit20 onderscheidt zich in de markt op de volgende aspecten:

 • Wekelijks een korte intensieve training 
 • Trainen zonder omkleden en douchen
 • Combinatie van persoonlijke begeleiding met voedingsadvies en –supplementen
 • Aantrekkelijk concept voor de zakelijke markt
 • Rustige trainingsruimte met enkel individuele of duo trainingen
 • Speciaal ontwikkelde trainingsapplicatie voor optimale begeleiding en resultaat

Concurrentiepositie
Het onderscheidend vermogen van fit20 ten aanzien van haar concurrenten is de combinatie van meerdere concepten uit het totaalaanbod: onderscheidend hierbij zijn de korte intensieve trainingen, trainen zonder sportkleding, altijd persoonlijke begeleiding en mogelijkheid tot advies/gebruik voedingsadvies en -supplementen. Hierbij worden bewust geen doelgroepen uitgesloten. In Huizen is nog geen sprake van directe concurrentie in dit specifieke segment. 

Structuur 
De onderneming wordt geëxploiteerd in een eenmanszaak.

organigram” class=img-responsive

Financieringsbehoefte

De lening zal worden gebruikt om de start van een fit20 studio te Huizen mogelijk te maken. 

Investeringsoverzicht

Fitnessapparatuur € 30.000,-
ICT en overige inventaris € 18.000,-
Overige/ werkkapitaal € 23.500,-
Voorfinanciering BTW € 13.500,-
Totale investeringsbehoefte € 85.000,-
Inbreng eigen middelen € 15.000,-
Achtergestelde lening € 10.000,-
Financiering via Collin € 60.000,-

Leenbedrag: € 60.000,-
Rente: 8,0%
Looptijd: 60 maanden, lineaire maandelijkse aflossing

Risico

Zekerheden en voorwaarden 

 • De debiteur is mevrouw F.C. Kappen, handelend onder de naam van fit20 Huizen. 
 • De lening van de heer A.B. Leer ter hoogte van € 10.000,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Dit betekent dat er geen aflossing plaatsvindt gedurende de looptijd van de lening via Collin. De rente wordt wel betaald.
 • Er is een overlijdensrisicoverzekering afgesloten op het leven van mevrouw F.C. Kappen ter hoogte van € 60.000,-. Deze verzekering zal worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

Dun & Bradstreet
Dun & Bradstreet kwalificeert de onderneming met een Verhoogd risico, mede omdat er sprake is van een net opgerichte onderneming. 

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De Collin Credit Score is gebaseerd op de prognosecijfers voor 2016 tot en met 2018, welke zijn opgesteld met behulp van de franchisegever en het accountants- en advieskantoor Syfers. De prognose is mede tot stand gekomen op basis van recente ervaringscijfers (circa 80 vestigingen) van franchisegever. De overall score komt uit op Voldoende.

Rentabiliteit
2017 is het startjaar waarin de exploitatie vanaf nihil op gang gaat komen. De verwachte genormaliseerde cashflow in het opstartjaar bedraagt -/- € 3.000,-. Hierdoor is sprake van een verwacht negatief cashflow overschot wat een score Matig zou rechtvaardigen. In 2018 is er sprake van een genormaliseerde exploitatie, met een te verwachten genormaliseerde cashflow van € 39.000,-. Wat resteert is een verwacht netto cashflow overschot van € 27.000,- wat een score Excellent betekent. Omdat het een startende onderneming betreft en de prognoses nog gerealiseerd dienen te worden hanteren wij voorzichtigheidshalve de score Voldoende.

Solvabiliteit
Op de openingsbalans is er sprake van een risicodragend vermogen van 29% op een balanstotaal van € 84.000,-. Dit is inclusief de achtergestelde lening van € 10.000,-. Dit zou een score Ruim voldoende betekenen. In 2017 wordt in eerste instantie, door het verwachte verlies in 2017, met € 12.000,- ingeteerd op het eigen vermogen. Hierdoor daalt de solvabiliteit naar verwachting naar 20% op een balanstotaal van € 61.000,-, wat een score Voldoende zou opleveren. Per ultimo 2018 bedraagt de solvabiliteit, door de winstgevende exploitatie in de prognose, € 42.000,- op een balanstotaal van € 78.000,-. Dit zou een score Excellent rechtvaardigen. Samengevat vinden wij het passend om de score Ruim voldoende te hanteren, gelijk aan het eigen vermogen per openingsbalans.

Liquiditeit
De liquiditeitspositie is naar verwachting in 2017 Ruim voldoende met een current ratio (vlottende activa/vlottende passiva) van 1,3. In 2018 verbetert de current ratio naar verwachting verder naar Excellent. Omdat het een startende onderneming betreft, met prognoses, hebben wij de score voorzichtigheidshalve vastgesteld op Voldoende.

Samenvattend
Rentabiliteit: Voldoende
Solvabiliteit: Ruim voldoende
Liquiditeit: Voldoende
Overall: Voldoende

Extra beloning

 • Bij een investering van € 500,- ontvangt u het fit20 lifestyle boek ‘Oergezond’ en tevens 2 personal trainingssessies bij één van de fit20 studio’s;
 • Bij een investering vanaf € 1.000,- tot en met € 2.000,- ontvangt u het fit20 lifestyle boek ‘Oergezond’ en tevens 1 maand personal trainen bij fit20 te Huizen. Daarnaast ontvangt u 10% korting bij een 1-jarig abonnement bij fit20 te Huizen;
 • Bij een investering vanaf €2.500,- ontvangt u het fit20 lifestyle boek ‘Oergezond’ en tevens een volledig kwartaal personal trainen bij fit20 te Huizen. Daarnaast ontvangt u 10% korting bij een 1-jarig abonnement bij fit20 te Huizen.

De waardebon zal digitaal worden verzonden via Collin Crowdfund, aangezien de investeerders anoniem zijn ten opzichte van elkaar en de ondernemer.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-21237 heeft € 500 geïnvesteerd.
21-10-2016 om 10:33
investeerder-22072 heeft € 2.000 geïnvesteerd.
21-10-2016 om 10:33
investeerder-16388 heeft € 500 geïnvesteerd.
21-10-2016 om 10:31
investeerder-22063 heeft € 500 geïnvesteerd.
21-10-2016 om 10:27
investeerder-9918 heeft € 500 geïnvesteerd.
21-10-2016 om 10:27

Reacties

Investeerder – 17247
21-10-2016 10:22
Hoe is de vermogenspositie van mevrouw, eigen huis, overwaarde, ander inkomen etc. Kortom, valt er bij een faillissement iets te verhalen ivm hoofdelijke aansprakelijkheid.

Collin Crowdfund
21-10-2016 10:27
Beste investeerder,

Bedankt voor uw vraag.

Er is geen overwaarde op de woning van de onderneemster. Verder is er naast de eigen inbreng, geen vermogen aanwezig. Dit betekent dat de in de pitch aangegeven achtergestelde lening van € 10.000,- en de eigen inbreng van € 15.000,- het totale aansprakelijke vermogen (totaal € 25.000,-) is.

Met vriendelijke groet, Collin Crowdfund

Ondernemer

Faina Kappen

Crowdfund Coach


Ronald Treijtel