30170

Fit20 Valkenswaard

€ 65.000  |  8,5% rente  |  60 maanden  Investeerders: 88
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 17-05-2018 in 1 uur volgeschreven door 88 investeerders

Samenvatting

fit20 richt zich op de verbetering van de algehele fitheid en gezondheid door een intensieve, korte trainingsinspanning van 20 minuten trainen per week. De training zorgt voor een effectieve prikkel waar het lichaam sterk en snel op reageert. Elke training heeft de klant de volle 20 minuten aandacht van zijn/haar personal trainer voor een optimale uitvoering en resultaat. De personal trainer in combinatie met een vaste afspraak is een goede ‘stok achter de deur’. Omkleden en douchen is na de training niet nodig en daarom is deze training makkelijk inpasbaar in de werkweek of tussen de sociale bezigheden door. Daarom richt fit20 zich met haar concept ook in het bijzonder op de zakelijke markt. 

fit20 Valkenswaard is een nieuwe club en wordt gevestigd aan het Stationskwartier in Valkenswaard. Emiel Bechtold en zijn vrouw Laura Bechtold-Molle zijn de ondernemers. Emiel heeft vanuit zijn eenmanszaak nog twee fit20 clubs in Eindhoven. Hij is al zes jaar fit20 ondernemer. De nieuwe club in Valkenswaard wordt door Emiel en Laura in de vorm van een Vennootschap onder Firma (vof) geëxploiteerd. 

Financieringsbehoefte
De lening wordt gebruikt om de opening van de fit20 studio in Valkenswaard mogelijk te maken door een totale investering van € 75.000,-. De ondernemer brengt zelf € 10.000,- in. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 65.000,-. De looptijd is 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 8,5% gedurende de gehele looptijd.
 
Risico
Dun & Bradstreet geeft een Laag risico voor de vof. De overall Collin Credit Score is Voldoende. De debiteuren zijn E & L Bechtold vof h.o.d.n. fit20 Valkenswaard, met als vennoten E. Bechtold en L.I.J. Bechtold-Molle. Vanwege de gekozen rechtsvorm van een vof zijn de heer Bechtold en mevrouw Bechtold-Molle hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Door franchisegever fit20 Franchise B.V. wordt een terugkoopverklaring afgegeven op de formule apparatuur en inventaris met een aanvangswaarde van € 27.000,-. De waarde hiervan daalt in vijf jaar lineair. De inventaris en voorraad van E & L Bechtold vof h.o.d.n. fit20 Valkenswaard en een overlijdensrisicoverzekering ter hoogte van € 65.000,- op het leven van de E. Bechtold worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

Leendoel

Met de gevraagde financiering kunnen de investeringen worden gedaan om fit20 aan Stationskwartier 4 te Valkenswaard in te richten en de ondernemer te voorzien in een stuk werkkapitaal, waarmee de start in mei 2018 gemaakt kan worden.

Ondernemer

Franchisenemer
Emiel Bechtold en Laura Bechtold-Molle zetten hun passie voor sporten al ruim zes jaar in voor de twee bestaande fit20 studio’s in Eindhoven Centrum en Flight Forum, waar bewegen en gezondheid centraal staat. Een derde fit20 studio erbij, geeft hen de mogelijkheid hun ambities verder te realiseren. Emiel en Laura wonen in Eindhoven, zijn gehuwd en hebben twee kinderen.  

Emiel Bechtold is in 2011 begonnen met een eerste fit20 studio in Eindhoven Airport. In 2015 kreeg hij de unieke kans een club te openen in het nabijgelegen Tribes. Uiteindelijk is gebleken dat deze twee studio’s te dicht op elkaar lagen en de eerste studio leegliep naar de Tribes locatie. Eind 2016 is besloten de eerste club te sluiten. De inventaris en apparatuur heeft hij kunnen gebruiken voor een nieuwe fit20 club in Eindhoven Centrum (Bogert 4), die september 2017 open ging en inmiddels rendabel is; net als fit20 Flight Forum.

Franchisegever
fit20 Franchise B.V. heeft met haar innovatieve en wetenschappelijk onderbouwde fitnessmethode een unieke positionering in de fitnessmarkt verkregen. De onderneming staat onder leiding van algemeen directeur Walter Vendel en wordt aangestuurd vanuit Hattem. fit20 telt momenteel landelijk verspreid meer dan 120 operationele studio’s en tevens een groeiend aantal studio’s binnen toonaangevende bedrijven, zoals Ahold, Thuiszorg West-Brabant, Heerema, Randstad, Siemens en Yokogawa, volgens het zogenaamde fit20@Work-concept. fit20 heeft de ambitie de komende jaren met spreiding door het hele land te groeien naar 250 studio’s, waaronder 100 @Work locaties.

Onderneming

fit20 richt zich op de verbetering van de algehele fitheid en gezondheid in een zeer korte tijd, namelijk in 20 minuten per week. Dit is mogelijk door de innovatieve fitnessmethode die wordt gekenmerkt door een intensieve, maar korte trainingsinspanning van 20 minuten trainen per week. De training zorgt voor een effectieve prikkel waar het lichaam sterk en snel op reageert. Elke training wordt de klant de volle 20 minuten begeleid door zijn/haar personal trainer, alleen dan is de training optimaal uit te voeren en wordt het beste resultaat behaald.
 
De personal trainer in combinatie met een vaste afspraak is een goede ‘stok achter de deur’. Omkleden en douchen is na de training niet nodig en daarom is deze training makkelijk inpasbaar in de werkweek of tussen de sociale bezigheden door. Daarom richt fit20 zich met haar concept ook in het bijzonder op de zakelijke markt. Emiel en Linda openen in mei een nieuwe vestiging van fit20 in Valkenswaard. 

Doelgroep
De fit20 klant stelt individuele aandacht, kwaliteit en service op prijs. Men wil fit en gezond worden, maar vooral ook blijven! Men heeft vaak te weinig tijd om te sporten of geen zin en daarom werkt een personal trainer als een goede ‘stok achter de deur’. De fit20 training biedt ook een goede ondersteuning voor de recreatieve sporters of als basis voor iemands algehele gezondheid. De jongste klant bij fit20 is 18 en de oudste in de 90 en iedereen heeft uiteenlopende conditieniveaus. Dit is geen probleem bij fit20, want de training is op maat.

Missie, visie en doelstellingen
fit20 levert een bijdrage aan de vitaliteit van de actieve, ouder wordende bevolking die zich bewust is van gezondheid en fitheid als voorwaarden om professioneel en privé goed, lang en plezierig te blijven presteren en leven. fit20 vindt een goede gezondheid uitermate belangrijk en voelt zich in hoge mate betrokken om de wekelijkse inspanning van de fit20 klant optimaal en individueel te begeleiden. Iedere klant kan rekenen op inzet, kennis en voortdurend onderzoek naar alles wat op een haalbare manier bijdraagt aan een plezierig, lang en productief leven. fit20 gaat integer om met de klanten en waar nodig leert graag bij om fit20 nog verder te verbeteren.

Positionering en concurrentiepositie

 • fit20 onderscheidt zich in de markt op de volgende aspecten:
 • Wekelijks een korte intensieve training 
 • Trainen zonder omkleden en douchen
 • Combinatie van persoonlijke begeleiding met voedingsadvies en -supplementen
 • Aantrekkelijk concept voor de zakelijke markt
 • Rustige trainingsruimte met enkel individuele of duo trainingen
 • Speciaal ontwikkelde trainingsapplicatie voor optimale begeleiding en resultaat

Het onderscheidend vermogen van fit20 ten aanzien van haar concurrenten is de combinatie van meerdere concepten uit het totaalaanbod: onderscheidend hierbij zijn de korte intensieve trainingen, trainen zonder sportkleding, altijd persoonlijke begeleiding en mogelijkheid tot advies/gebruik voedingsadvies en -supplementen. Hierbij worden bewust geen doelgroepen uitgesloten. 
In Valkenswaard is nog geen sprake van directe concurrentie in dit specifieke segment. 

Structuur
De vestiging fit20 Valkenswaard wordt door de ondernemers geëxploiteerd in een Vennootschap onder Firma (vof). De andere twee vestigingen van E. Bechtold vallen onder zijn eenmanszaak.

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht  
Fitnessapparatuur fit20 formule € 27.000,-
Inventaris en ICT € 13.000,-
Bouwkundige aanpassingen € 7.000,-
Franchise entry fee € 4.000,-
Werkkapitaal € 9.000,-
Huurgarantie €3.000,-
Voorfinanciering BTW € 12.000,-
Totaal € 75.000,-
Eigen inbreng ondernemer € 10.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 65.000,-

Leenbedrag: € 65.000,-
Rente: 8,5%
Looptijd: 60 maanden, lineaire maandelijkse aflossing.

Risico

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteuren zijn E & L Bechtold vof, met als vennoten E. Bechtold en L.I.J. Bechtold-Molle. Vanwege de gekozen rechtsvorm van een vennootschap onder firma (vof) zijn de heer Bechtold en mevrouw Bechtold-Molle hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Na de eigen inbreng is de privé-vermogenspositie beperkt, doordat dit is gebruikt bij de opstart van de eerste twee vestigingen.
 • De (huidige en toekomstige) inventaris en voorraad van E & L Bechtold vof h.o.d.n. fit20 Valkenswaard worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Door de franchisegever fit20 Franchise B.V. wordt een terugkoopverklaring afgegeven met een aanvangswaarde van € 27.000,-. De waarde van de terugkoopverklaring daalt in vijf jaar lineair. 
 • Ten behoeve van de lening via Collin Crowdfund wordt er een overlijdensrisicoverzekering afgesloten op het leven van Emiel Bechtold voor een bedrag van minimaal € 65.000,-. Deze is gelijk aan de looptijd van de lening via Collin Crowdfund. Deze wordt verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. 

Dun & Bradstreet
De Dun & Bradstreet score geeft de kwalificatie Laag risico. 

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. Voor de beoordeling is uitgegaan van de startbalans per februari 2018 en de prognosecijfers over de jaren 2018 tot en met 2020. De overall Collin Credit Score is Voldoende.

Rentabiliteit
De begroting is tot stand gekomen op basis van ervaringscijfers van de franchisegever en de accountant met meer dan 100 andere vestigingen. De vof gaat eind mei 2018 van start. De exploitatie moet vanaf nihil worden opgebouwd en vervolgens wordt het boekjaar 2018 naar verwachting break-even afgesloten. Hierdoor is de rentabiliteit over 2018 Matig. De privé-beloning wordt in het begin onttrokken uit de andere twee clubs. In 2019 is er sprake van een meer genormaliseerde exploitatie. Dit jaar wordt dan ook als uitgangspunt genomen voor de berekening van de score. De rentabiliteit scoort volgens prognose Excellent met een netto cashflowoverschot na privéonttrekking en aflossing op de lening via Collin Crowdfund van € 30.000,-. Omdat de vestiging in Valkenswaard een nieuwe club is en de prognoses nog moeten worden gerealiseerd, wordt de score voor de Rentabiliteit voorzichtigheidshalve gekwalificeerd op Voldoende.

Solvabiliteit
Bij de start in mei 2018 heeft de vof een risicodragend vermogen van 14%. De solvabiliteit is daarmee Matig. Door het break-even resultaat in 2018 en aflossingen op de Collin lening blijft het eigen vermogen gelijk en daalt het totaal vermogen. Dit heeft tot gevolg dat de solvabiliteit stijgt naar 17% (score Voldoende). Per ultimo 2019 bedraagt de solvabiliteit volgens prognose 47% (score Excellent) op een balanstotaal van € 86.000,-. De Solvabiliteit wordt vastgesteld op de startpositie en komt dan uit op de score Voldoende.

Liquiditeit
De liquiditeitspositie is bij de start van de onderneming in mei 2018 Excellent met een current ratio (vlottende activa/vlottende passiva) van 1,7. Door de opstartperiode gedurende het eerste jaar is de current ratio per eind 2018 naar verwachting 1,6 (score Excellent). De aflossingsverplichting van het eerste jaar is als korte kredietverplichting meegenomen. In het eerste meer genormaliseerde exploitatiejaar 2019 verbetert de liquiditeitspositie tot een current ratio van 3,6 (score Excellent). Hoewel de ondernemer ook al vestigingen heeft in Eindhoven, is Valkenswaard toch een startende onderneming met prognoses, waardoor de score voor de Liquiditeit voorzichtigheidshalve is vastgesteld op Voldoende.

Samenvattend
Rentabiliteit: Voldoende
Solvabiliteit: Voldoende
Liquiditeit: Voldoende
Overall: Voldoende

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-45289 heeft € 500 geïnvesteerd.
17-05-2018 om 10:04
investeerder-19336 heeft € 500 geïnvesteerd.
17-05-2018 om 10:04
investeerder-40005 heeft € 1.500 geïnvesteerd.
17-05-2018 om 10:04
investeerder-2940 heeft € 500 geïnvesteerd.
17-05-2018 om 10:04
investeerder-31521 heeft € 500 geïnvesteerd.
17-05-2018 om 10:04

Ondernemer
Emiel Bechtold & Laura Bechtold- Molle

Crowdfund Coach


Jeroen Poort


Henk Beke