29416

fit20 Waalwijk

€ 60.000  |  8,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 86
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 22-02-2018 in 1 uur volgeschreven door 86 investeerders

Samenvatting

Fit20 richt zich op de verbetering van de algehele fitheid en gezondheid door een intensieve, korte trainingsinspanning van 20 minuten trainen per week. De training zorgt voor een effectieve prikkel waar het lichaam sterk en snel op reageert. Elke training heeft de klant de volle 20 minuten aandacht van zijn/haar personal trainer voor een optimale uitvoering en resultaat. De personal trainer in combinatie met een vaste afspraak is een goede ‘stok achter de deur’. Omkleden en douchen is na de training niet nodig en daarom is deze training makkelijk inpasbaar in de werkweek of tussen de sociale bezigheden door. Daarom richt fit20 zich met haar concept ook in het bijzonder op de zakelijke markt. 

Fit20 Waalwijk is een nieuwe club en wordt gevestigd aan de Grotestraat in Waalwijk. Jordy Sasabone is de ondernemer. Hij is tot voor kort actief geweest als penitentiair inrichtingswerker. Onlangs is hij gestopt met deze functie en hij heeft dit moment aangegrepen om zijn lang gekoesterde wens te vervullen: zijn passie voor sporten inzetten in zijn eigen onderneming waar bewegen en gezondheid centraal staan.

Financieringsbehoefte
De lening wordt gebruikt om de opening van een fit20 studio in Waalwijk mogelijk te maken door een totale investering van € 80.000,-. De ondernemer brengt zelf € 20.000,- in. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 60.000,-. De looptijd is 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 8,0% gedurende de gehele looptijd.
 
Risico
Dun & Bradstreet geeft een Verhoogd risico voor dit bedrijf. De Collin Credit Score is Voldoende. De debiteuren zijn Jordy Sasabone t.h.o.d.n. fit20 Waalwijk en zijn echtgenote S.F. Sasabone-Oppier. Vanwege de gekozen rechtsvorm van een eenmanszaak is de heer Sasabone samen met zijn echtgenote hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Door franchisegever fit20 Franchise B.V. wordt een terugkoopverklaring afgegeven op de formule inventaris met een aanvangswaarde van € 36.000,-. De waarde hiervan daalt in vijf jaar lineair. De inventaris en voorraad van Jordy Sasabone t.h.o.d.n. fit20 Waalwijk en een overlijdensrisicoverzekering ter hoogte van € 60.000,- op het leven van de ondernemer worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

Video Pitch

Leendoel

Met de gevraagde lening kunnen de investeringen worden gedaan om fit20 aan de Grotestraat 313A te Waalwijk in te richten en de ondernemer te voorzien in een stuk werkkapitaal, waarmee de start in februari 2018 gemaakt kan worden.

Ondernemer

Franchisenemer
Jordy Sasabone (41 jaar) is tot voor kort actief geweest als penitentiair inrichtingswerker. Onlangs is hij gestopt met deze functie en hij heeft dit moment aangegrepen om zijn lang gekoesterde wens te vervullen: zijn passie voor sporten inzetten in zijn eigen onderneming waar bewegen en gezondheid centraal staan. Een eigen fit20 studio geeft hem de mogelijkheid zijn ambities te realiseren. Jordy woont in Vught, is gehuwd en heeft drie kinderen. Door familiebanden is hij goed bekend met de vestigingsplaats Waalwijk. Hij is opgeleid op mbo-niveau en is zelf al lang actief in de fitness en overige sporten. Hij is opgeleid als personal trainer en heeft onlangs zijn opleiding aan de fit20 Academy positief afgerond. 

Franchisegever
Fit20 Franchise B.V. heeft met haar innovatieve en wetenschappelijk onderbouwde fitnessmethode een unieke positionering in de fitnessmarkt verkregen. De onderneming staat onder leiding van algemeen directeur Walter Vendel en wordt aangestuurd vanuit Hattem. Fit20 telt momenteel landelijk verspreid meer dan 100 operationele studio’s en tevens een groeiend aantal studio’s binnen toonaangevende bedrijven, zoals Ahold, Thuiszorg West-Brabant, Heerema, Randstad, Siemens en Yokogawa, volgens het zogenaamde fit20@Work-concept. Fit20 heeft de ambitie de komende jaren met spreiding door het hele land te groeien naar 250 studio’s, waaronder 100 @Work locaties.

Onderneming

Fit20 richt zich op de verbetering van de algehele fitheid en gezondheid in een zeer korte tijd, namelijk in 20 minuten per week. Dit is mogelijk door de innovatieve fitnessmethode die wordt gekenmerkt door een intensieve, maar korte trainingsinspanning van 20 minuten trainen per week. De training zorgt voor een effectieve prikkel waar het lichaam sterk en snel op reageert. Elke training wordt de klant de volle 20 minuten begeleid door zijn/haar personal trainer, alleen dan is de training optimaal uit te voeren en wordt het beste resultaat behaald.
 
De personal trainer in combinatie met een vaste afspraak is een goede ‘stok achter de deur’. Omkleden en douchen is na de training niet nodig en daarom is deze training makkelijk inpasbaar in de werkweek of tussen de sociale bezigheden door. Daarom richt fit20 zich met haar concept ook in het bijzonder op de zakelijke markt. Jordy Sasabone opent in februari als franchisenemer een nieuwe vestiging van fit20 aan de Grotestraat in Waalwijk. 

Doelgroep
De fit20 klant stelt individuele aandacht, kwaliteit en service op prijs. Men wil fit en gezond worden, maar vooral ook blijven! Men heeft vaak te weinig tijd om te sporten of geen zin en daarom werkt een personal trainer als een goede ‘stok achter de deur’. De fit20 training biedt ook een goede ondersteuning voor de recreatief sporters of als basis voor iemands algehele gezondheid. De jongste klant bij fit20 is 18 en de oudste in de 90 en iedereen heeft uiteenlopende conditieniveaus. Dit is geen probleem bij fit20, want de training is op maat.

Missie, visie en doelstellingen
Fit20 levert een bijdrage aan de vitaliteit van de actieve, ouder wordende bevolking die zich bewust is van gezondheid en fitheid als voorwaarden om professioneel en privé goed, lang en plezierig te blijven presteren en leven. Fit20 vindt een goede gezondheid uitermate belangrijk en voelt zich in hoge mate betrokken om de wekelijkse inspanning van de fit20 klant optimaal en individueel te begeleiden. Iedere klant kan rekenen op inzet, kennis en voortdurend onderzoek naar alles wat op een haalbare manier bijdraagt aan een plezierig, lang en productief leven. Fit20 gaat integer om met de klanten en waar nodig leert graag bij om fit20 nog verder te verbeteren.

Positionering en concurrentiepositie
Fit20 onderscheidt zich in de markt op de volgende aspecten:
•    Wekelijks een korte intensieve training 
•    Trainen zonder omkleden en douchen
•    Combinatie van persoonlijke begeleiding met voedingsadvies en –supplementen
•    Aantrekkelijk concept voor de zakelijke markt
•    Rustige trainingsruimte met enkel individuele of duo trainingen
•    Speciaal ontwikkelde trainingsapplicatie voor optimale begeleiding en resultaat.

Het onderscheidend vermogen van fit20 ten aanzien van haar concurrenten is de combinatie van meerdere concepten uit het totaalaanbod: onderscheidend hierbij zijn de korte intensieve trainingen, trainen zonder sportkleding, altijd persoonlijke begeleiding en mogelijkheid tot advies/gebruik voedingsadvies en -supplementen. Hierbij worden bewust geen doelgroepen uitgesloten. 
In Waalwijk is nog geen sprake van directe concurrentie in dit specifieke segment. 

Structuur 

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht           

Fitnessapparatuur fit20 formule € 31.000,-
Inventaris fit20 formule € 5.000,-
Bouwkundige aanpassingen € 7.000,-
Franchise entry fee € 7.500,-
Overige inventaris € 1.000,-
Werkkapitaal € 13.000,-
Huurgarantie € 3.000,-
Voorfinanciering btw € 12.500,-
Totale financieringsbehoefte € 80.000,-
Eigen inbreng ondernemer € 20.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 60.000,-

Leenbedrag: € 60.000,-
Rente: 8,0%
Looptijd: 60 maanden, lineaire maandelijkse aflossing

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteuren zijn Jordy Sasabone t.h.o.d.n. fit20 Waalwijk en zijn echtgenote S.F. Sasabone-Oppier. Vanwege de gekozen rechtsvorm van een eenmanszaak is de heer Sasabone samen met zijn echtgenote hoofdelijke aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Na de eigen inbreng is de privévermogenspositie nihil. Mevrouw heeft een inkomen uit loondienstverband.
  • Ten behoeve van de lening via Collin Crowdfund wordt er een overlijdensrisicoverzekering afgesloten op het leven van Jordy Sasabone voor een bedrag van minimaal € 60.000,-. Deze is gelijk aan de looptijd van de lening via Collin Crowdfund. Deze wordt verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. 
  • De (huidige en toekomstige) inventaris en voorraad van Jordy Sasabone t.h.o.d.n. fit20 Waalwijk worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • Door de franchisegever fit20 Franchise B.V. wordt een terugkoopverklaring afgegeven met een aanvangswaarde van € 36.000,-. De waarde van de terugkoopverklaring daalt in vijf jaar lineair.

Dun & Bradstreet
De Dun & Bradstreet score geeft de kwalificatie Verhoogd risico. 

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. Voor de beoordeling is uitgegaan van de startbalans per februari 2018 en de prognosecijfers over de jaren 2018 tot en met 2020. Deze aanvraag is mede tot stand gekomen onder begeleiding van Ronald Treitel van Het Ondernemers Ideaal. De overall Collin Credit Score is Voldoende.

Rentabiliteit
De begroting is tot stand gekomen op basis van ervaringscijfers van de franchisegever en de accountant met meer dan 100 andere vestigingen. De exploitatie gaat van start in februari 2018 en moet vanaf nihil worden opgebouwd. Hierdoor is de rentabiliteit over 2018 Matig en is er nog sprake van een nettoverlies na privé beloning van € 16.000,-. In 2019 is er sprake van een meer genormaliseerde exploitatie, dit jaar wordt dan ook als uitgangspunt genomen voor de berekening van de score. De rentabiliteit scoort Excellent met een netto cashflowoverschot na privéonttrekking en aflossing op de lening via Collin Crowdfund van € 19.000,-. In 2020 verbetert de rentabiliteit zich volgens prognose verder met een netto cashflowoverschot na privébeloning en aflossing van € 35.000,-. Omdat het een startende onderneming betreft en de prognoses nog moeten worden gerealiseerd, wordt de score voor de Rentabiliteit voorzichtigheidshalve gekwalificeerd op Voldoende.

Solvabiliteit
Bij de start in februari 2018 heeft de onderneming een risicodragend vermogen van 25%. De solvabiliteit is daarmee Voldoende. In het eerste jaar wordt in eerste instantie door het verlies over 2018 met € 16.000,- en aflossingen op de Collin lening, ingeteerd op het eigen vermogen. Dit vindt haar oorzaak in het feit dat de exploitatie vanaf nihil moet worden opgebouwd. Hierdoor daalt de solvabiliteit naar 8% op een balanstotaal van € 52.000,-. Per ultimo 2019 bedraagt de solvabiliteit volgens prognose 43%, dit is een eigen vermogen van € 27.000,- op een balanstotaal van € 63.000,-. De Solvabiliteit wordt vastgesteld op de startpositie en komt dan uit op de score Voldoende.

Liquiditeit
De liquiditeitspositie is bij de start van de onderneming in februari 2018 Excellent met een current ratio (vlottende activa/vlottende passiva) van 2,2. Door de verlieslatende opstartperiode gedurende het eerste jaar daalt de current ratio per eind 2018 volgens prognose naar 0,8 (score Matig). De aflossingsverplichting van het eerste jaar is als korte vreemd vermogen meegenomen. In het eerste meer genormaliseerde exploitatiejaar 2019 verbetert de liquiditeitspositie naar Excellent met een geprognosticeerde current ratio van 2,1. Ook in 2020 zal de liquiditeitspositie volgens prognose verder verbeteren. Omdat het een startende onderneming betreft met prognoses is de score voor de Liquiditeit voorzichtigheidshalve vastgesteld op Voldoende.

Samenvattend
Rentabiliteit: Voldoende
Solvabiliteit: Voldoende
Liquiditeit: Voldoende
Overall: Voldoende

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-8533 heeft € 500 geïnvesteerd.
22-02-2018 om 11:10
investeerder-16386 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
22-02-2018 om 11:09
investeerder-15781 heeft € 500 geïnvesteerd.
22-02-2018 om 11:09
investeerder-9037 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
22-02-2018 om 11:08
investeerder-50805 heeft € 500 geïnvesteerd.
22-02-2018 om 11:08

Ondernemer

Jordy Sasabone

Crowdfund Coach


Henk Beke