37498

FITEC

€ 200.000  |  7,5% rente  |  60 maanden  Investeerders: 253
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 18-08-2020 in 11 uur volgeschreven door 253 investeerders

Samenvatting

FITEC is een nieuw bedrijf dat zich bezighoudt met het recyclen van computerapparatuur, het vernietigen en verwijderen van data volgens de ISO 9001, 14001, 27001 en Weeelabex kwaliteitsnormen. Het bedrijf haalt gebruikte computerapparatuur op in heel Nederland en vernietigt, waar nodig, vertrouwelijke informatie. 

De onderneming onderscheidt zich binnen de sector door een hoge kwaliteit en klantvriendelijkheid. Daarnaast beschikt de ondernemer over de juiste relevante kennis en ervaring op het gebied van e-commerce waardoor het bedrijf op een disruptieve manier de markt (online) bedient.

FITEC is een “premium brand” waarmee je met zekerheid zaken doet conform de vereiste wet- en regelgeving op het gebied van dataveiligheid.

Financieringsbehoefte
De totale investeringsbehoefte bedraagt € 275.000,- waarvan € 75.000,- wordt ingebracht door Rivello Investments B.V. de persoonlijke holding van Roy Erdmann.
De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 200.000,-. De looptijd is 60 maanden waarvan de eerste 6 maanden aflossingsvrij. Vanaf de 7de maand geldt een lineaire maandelijkse aflossing in 54 maanden. De rente bedraagt 7,5% per jaar gedurende de gehele looptijd.

Risico
Dun & Bradstreet kwalificeert Fitec B.V. als Verhoogd risico. De Collin Credit Score is Ruim Voldoende.
De volgende zekerheden en voorwaarden worden gesteld:

 • De debiteur is Fitec B.V.
 • Rivello Investments B.V. geeft een zakelijke borgstelling af voor € 200.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde.
 • De lening van Rivello Investments B.V. ter hoogte van € 75.000,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Gedurende de looptijd van de lening zal er geen aflossing plaatsvinden op de achtergestelde lening. De rente van 7,0% wordt wel betaald.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Fitec B.V. worden in eerste verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

Leendoel

Het leendoel betreft de inrichting van het pand, aanschaf van shredders en als werkkapitaal voor het opkopen van afgedankte IT-apparatuur bij zowel private- als publieke organisaties. Daarbij gaat de voorkeur uit naar grote partijen IT-apparatuur die op een duurzame manier gerecycled worden en weer hergebruikt dan wel verhandeld kunnen worden.

Ondernemer

Roy Erdmann (28 jaar) startte tijdens zijn studie zijn eerste bedrijf, een computer reparatie service genaamd PC-Direct, vanuit huis. Dit groeide in een aantal jaar uit tot een keten van reparatie winkels verspreid in Nederland onder de naam PCService.nl. Dit bedrijf is ook via Collin Crowdfund gefinancierd en inmiddels volledig succesvol afgelost. Roy verkocht dit bedrijf in 2017. Het bedrijf gaat nu verder onder de naam Fixers. 

Vanuit PCService.nl zag hij dat er vraag was naar goede en betrouwbare onderdelen voor de Nederlandse reparatiemarkt en dat hier als bedrijf veel kansen te benutten waren. Hij richtte daarom in 2016 Minpex B.V. op, een groothandel in onderdelen voor de reparatiemarkt (Apple, Samsung & Huawei), wat uiteindelijk groeide tot een internationale groothandel in reparatie onderdelen, refurbished Apple apparatuur en Apple accessoires. In 2018 verkocht Roy ⅔ van de aandelen van Minpex B.V. 

Sinds januari 2020 is hij teruggetrokken als statutair bestuurder en alleen betrokken als aandeelhouder.  
Roy is altijd bezig met het zoeken naar kansen en een kleine opmerking van iemand anders kan bij hem al leiden tot een groot plan. Een goed idee zet hij graag door tot succesvolle onderneming. Door zijn ervaring in de IT branche ziet hij veel mogelijkheden in die markt en zoekt hij continu naar gaten om op te vullen, iets wat hij met veel passie en volhardendheid doet.

Onderneming

Kernprofiel en doelgroep
FITEC is een nieuw bedrijf met een onderscheidend concept in de IT-recycling sector. Roy heeft jarenlang als ondernemer in deze branche gewerkt. In het proces van ‘input – transformatie – output’, heeft Roy altijd de wens gehad om ooit een belangrijke speler te zijn aan de ‘inputzijde’ van de markt. Met zijn vorige bedrijven PCService.nl (‘transformatie’) en Minpex B.V. (‘output’) heeft hij genoeg ervaring, kennis en contacten opgedaan om daarmee schaalvoordelen te behalen met FITEC in de ITAD (IT Asset Disposition) markt.

Bij FITEC is men van mening dat hergebruik de beste manier is om te recyclen. Soms betekent dit hergebruik van een heel apparaat, zoals een computer of printer, en vaker betekent het hergebruik van onderdelen van het systeem. De organisatie die de IT-apparaten heeft verkocht, krijgt meestal maar een klein percentage van de winsten die in een latere stadium gerealiseerd worden. FITEC gelooft dat het anders kan.

 • IT → DATA SERVICES

Klanten hebben behoefte aan een veilige en transparante datavernietiging oplossing met minimale risico's. 

 • IT → VALUE RECOVERY

Hieronder is te verstaan het verkopen van (reeds werkende) hardware en computers. Indien bedrijven af willen van hun oude hardware, helpt FITEC om maximaal waarde herstel te krijgen voor hun IT-apparatuur. 

 • IT → RECYCLING

Indien hardware nog werkend is, wordt deze doorverkocht of hergebruikt (value recovery). Indien niet meer werkend, worden de metalen (oud ijzer) van de hardware doorverkocht (recycling) waarbij per kg gecompenseerd wordt.

De doelgroep begint met de grotere MKB bedrijven tot en met overheidsinstellingen met afgeschreven IT-apparatuur dat zij op een veilige en verantwoorde manier weer op de markt willen brengen tegen een maximaal rendement. Daarbij willen ze zoveel mogelijk ontzorgd worden door een gecertificeerde partij en zeker zijn dat eventuele gevoelige data op de harde schijven met de hoogst haalbare kwaliteitsnormen vernietigd zijn.

Daarnaast bestaat de doelgroep ook uit de duizenden afnemers die men in de database heeft die de producten kopen om te verhandelen.

Visie
FITEC gelooft in een eerlijke en transparante wereld waarin elke partij in de schakel (leveranciers, klimaat, FITEC, klanten en maatschappij) een optimaal rendement behaalt in het IT-recycling proces. Daarbij richten zij zich op het ‘collectieve’ ROI (return on investment) om daarmee zich te onderscheiden van de rest.

Missie
FITEC wil binnen 5 jaar de grootste speler zijn in de ITAD-sector door altijd voor de beste oplossing te gaan voor de zakelijke partners en te streven naar gezamenlijke- en duurzame rendementen voor zowel op de korte- als de langere termijn.

Het verdienmodel van de onderneming bestaat uit drie componenten die steeds terugkomen in het ITAD-proces. Daarbij wordt geld verdiend in elk tussenliggende fase met weinig tot geen kosten. 

Markt 
De ITAD-sector zal de komende jaren, naar verwachting, alleen maar stijgen qua volume. In de wereldwijde e-waste recycling markt zien we in zowel IT als hardware recycling een stijgende lijn. De stijging heeft twee oorzaken: een stijging van het IT ‘afval’ evenals een stijging in hoeverre dit afval op een duurzame en veilige manier gerecycled wordt. Ten slotte vereist strengere wet- en regelgeving op het gebied van privacy (AVG) en data/informatiebeveiliging dat bedrijven de risico’s voor mogelijke datalekken afdekken. 

Unique Selling Points

1.    Maximaal rendement
Men streeft naar zowel maximaal rendement in ‘hergebruik’ als maximaal rendement in ‘waarde herstel’ voor de leveranciers. Men gaat ‘samen’ met de leveranciers voor maximaal resultaat waarbij zij pas gecompenseerd worden als de klant haar streefdoel heeft gerealiseerd.

2.    Compleet ontzorgd
Men lost alles op met betrekking tot mogelijke ITAD-vraagstukken voor bedrijven. Vanaf het moment dat een bedrijf hen benadert, zorgen zij voor een complete ontzorging voor de klant. Het moet voor de klanten een verademing zijn om met hen zaken te doen wetende dat zij in alle mogelijke risico's gedekt zijn en een maximaal rendement behalen op hun IT – apparatuur.

3.    Transparant en veilig
In deze markt wil men zich onderscheiden met het transparantie model waarbij men de klant en de leverancier meenemen in het recyclingproces. Elke stap is inzichtelijk gemaakt voor een veilige en verantwoorde samenwerking die gericht is op duurzame lange termijn verbintenissen.

4.    Concurrerende online presence
Door de jarenlange succesvolle e-commerce ervaringen, is men in staat om de online concurrentie op het internet altijd voor te zijn. Men kan dit bereiken doordat men de meest innovatieve trends en ontwikkelingen op het gebied van online marketing op de voet volgt en er voor zorgt dat men altijd een up to date marketingcampagne heeft ingezet.

Structuur


 

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Kosten certificeringsprocedure en inschrijving register € 42.000,-
Aanschaf inventaris, website e.d. € 63.000,-
Werkkapitaal € 125.000,-
Aanloopverlies 2020 € 45.000,-
Totaal € 275.000,-
Achtergestelde lening € 75.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 200.000,-

Leenbedrag: € 200.000,-

Rente: 7,5%
Looptijd: 60 maanden, met een aflossingsvrije periode van zes maanden en daarna lineaire maandelijkse aflossing. 

Er zijn geen overige financiers, behoudens Rivello Investments B.V.

Risico

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteur is Fitec B.V.
 • Rivello Investments B.V. geeft een zakelijke borgstelling af voor € 200.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde.
 • De lening van Rivello Investments B.V. ter hoogte van € 75.000,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Gedurende de looptijd van de lening zal er geen aflossing plaatsvinden op de achtergestelde lening. De rente van 7,0% wordt wel betaald.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Fitec B.V. worden in eerste verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Fitec B.V. is Verhoogd risico. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Verhoogd risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden en is gebaseerd op het ondernemingsplan van Fitec B.V. De Collin Credit Score is Ruim Voldoende.

Afloscapaciteit 
Mede ingegeven dat het bedrijf vanaf januari 2021 pas klanten gaat benaderen wordt voor 2020 voorzichtigheidshalve een aanloopverlies ingecalculeerd. Echter dankzij de borgstelling van Rivello Investments B.V., die een ruime liquiditeitspositie heeft, kunnen eventuele liquiditeitstekorten vanuit de holding aangevuld worden. De aflossing van de lening zal ingaan met ingang van het eerste kwartaal van 2021 nadat de activiteiten zijn opgestart. Wij hebben de score van de afloscapaciteit vastgesteld op Voldoende.

Solvabiliteit
Na verstrekking van de achtergestelde lening bij aanvang van het bedrijf is de solvabiliteit goed. Door het aanloopverlies in 2020 komt de solvabiliteit uit op 15% bij een balanstotaal van € 259.000,-. Na realisatie van de prognose komt de solvabiliteit ultimo 2021 uit op 42% bij een balanstotaal van € 326.000,-. Mede dankzij het feit dat Rivello Investments B.V. additioneel risicodragend vermogen kan inbrengen, hebben we score voor de solvabiliteit vastgesteld op Ruim Voldoende.

Zekerheden
Voor deze lening zijn de volgende zekerheden verkregen:

 • Rivello Investments B.V. geeft een zakelijke borgstelling af voor € 200.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde.
 • De lening van Rivello Investments B.V. ter hoogte van € 75.000,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Gedurende de looptijd van de lening zal er geen aflossing plaatsvinden op de achtergestelde lening. De rente van 7,0% wordt wel betaald.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Fitec B.V. worden in eerste verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

Door zowel de zakelijke borgstelling, verpanding roerende zaken en achterstelling van de lening van Rivello Investments B.V. kwalificeren wij de zekerheden als Goed. 

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Voldoende
Solvabiliteit: Ruim Voldoende
Zekerheden: Goed
Overall: Ruim Voldoende

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-123021 heeft € 500 geïnvesteerd.
18-08-2020 om 19:59
investeerder-67553 heeft € 500 geïnvesteerd.
18-08-2020 om 19:37
investeerder-32100 heeft € 500 geïnvesteerd.
18-08-2020 om 19:32
investeerder-78001 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
18-08-2020 om 19:30
investeerder-142348 heeft € 500 geïnvesteerd.
18-08-2020 om 18:53

Reacties

Investeerder – 19512
19-08-2020 8:25
L.S. Wat is de relatie tussen Fitec en Rivello Investments B.V.? HvV

Collin Crowdfund
19-08-2020 9:01
Geachte investeerder,

Rivello Investments B.V. is 100% eigenaar van FITEC B.V.. Roy Erdmann is 100% eigenaar van Rivello Investments B.V..

Met vriendelijke groet,
Collin Crowdfund

Ondernemer

Roy Erdmann

Crowdfund Coach


Johan Mol & Leon Westmaas