29774

Fitention

€ 150.000  |  8,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 131
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 27-06-2019 in 6 uur volgeschreven door 131 investeerders

Samenvatting

De ondernemer is Jens van den Brink uit Harderwijk, afgestudeerd fysiotherapeut. Hij heeft in mei 2015 de sportschool van de vorige eigenaar overgenomen.

Naast de bestaande faciliteiten wil Jens van den Brink een mobiele sportschool beginnen en hiervoor een vrachtwagen met aanhanger en apparatuur aanschaffen. Hiervoor wordt een financiering gevraagd.

Financieringsbehoefte
De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 150.000,-. De looptijd is 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 8% gedurende de gehele looptijd. 

Risico
De Dun en Bradstreet score is Verhoogd risico. De Collin Credit Score is Voldoende. De debiteur voor de financiering is de heer J. van den Brink h.o.d.n. Fitention. Vanwege de gekozen rechtsvorm van een eenmanszaak is de ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De lening van € 20.000,- door de heer G. van den Brink en mevrouw P. van den Brink-Jansen van Galen, wordt achtergesteld ten opzichte van de lening via Collin Crowdfund. Er geldt een (gezamenlijke) persoonlijke borgstelling voor het bedrag van € 50.000,- door de heer G. van den Brink en mevrouw P. van den Brink-Jansen van Galen. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde. Ten behoeve van de lening via Collin Crowdfund wordt er een overlijdensrisicoverzekering afgesloten op het leven van de heer J. van den Brink voor een bedrag van minimaal € 150.000,- en deze wordt verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. De (huidige en toekomstige) roerende zaken (incl. de vrachtwagen en oplegger) van Fitention worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. Er geldt een niet-onttrekkingsclausule voor Fitention zolang de solvabiliteit lager dan 35% is.

Leendoel

Jens van den Brink wil met zijn sportschool een vrachtwagen met aanhanger aanschaffen en hiermee een mobiele sportschool naast de bestaande sportschool starten. Met deze mobiele sportschool gaat hij de bedrijven langs om de medewerkers te laten sporten.

Het werkkapitaal is benodigd voor de btw en aanloopkosten zoals personeelskosten en marketingkosten.

Ondernemer

De ondernemer van Fitention is Jens van den Brink (1991), geboren en getogen in Harderwijk. Na zijn havo diploma te hebben behaald heeft hij een opleiding tot fysiotherapeut afgerond. Hierna is hij werkzaam geweest als fysiotherapeut en personal trainer bij een aantal Fysiotherapiepraktijken, waaronder Fitention. In 2015 kreeg hij de kans om Fitention over te nemen om zodoende als zelfstandig ondernemer door te gaan. Jens beschrijft zichzelf als sociaal, ambitieus en doelgericht. Daarnaast werkt hij erg zorgvuldig, overzichtelijk en is hij erg verantwoordelijk ingesteld.

Onderneming

Fitention is op 1 januari 2014 opgericht en per 1 mei 2015 overgenomen door de huidige eigenaar Jens van den Brink. Inmiddels is Fitention uitgegroeid tot een fysiotherapiepraktijk en sportschool waar wekelijks meer dan 200 personen behandeld en/of begeleid worden en jaarlijks +/- 40 cursussen fysieke belasting gegeven worden in de transport sector(code95). Het team is gegroeid met twee fulltime medewerkers en 1 parttime medewerker. Per 1 september 2018 is de sportschool Fit4All overgenomen en omgedoopt tot Harderwijk-Fitness. Op het moment van overname telde deze sportschool 110 betalende leden. Er worden twee medewerkers extra ingehuurd op zzp en payrolling basis. 

Visie
Het leveren van de beste kwaliteit op het gebied van persoonlijke sport-, fitness- en voeding begeleiding. Zij verwachten dit aan te kunnen bieden door te werken met enthousiaste, deskundige en motiverende fysiotherapeuten en hoger opgeleide sportinstructeurs en diëtisten. 

Jens is er trots op dat Fitention in Harderwijk en omstreken bekend staat als een praktijk en sportschool van hoge kwaliteit. Dit wordt bevestigd door het feit dat zijn klanten tot uit een straal van 30km rondom Harderwijk komen. 

Een van zijn belangrijkste leerpunten is geweest dat je focus moet aanbrengen. Zowel bedrijfsmatig als in het acquireren van nieuwe klanten. Wanneer de basis loopt kun je gaan uitbreiden met een nieuwe activiteit, zolang deze in lijn is met de primaire onderneming.

Het is ontzettend belangrijk dat elke organisatie vitaliteit opneemt in het HR beleid. Hierdoor zal de verplichte, duurzame inzetbaarheid beter binnen een organisatie gewaarborgd worden. Het is van groot belang voor een organisatie om mensen actief te betrekken bij verandering in gewenst gedrag, met focus op vitaliteit. Door medewerkers regelmatig te laten sporten zal er een grote bijdrage geleverd worden aan de vitaliteit van de werknemers, zowel op fysiek als mentaal vlak. Bijkomend extra voor de werkgever is dat dit bijdraagt aan de positieve resultaten van de organisatie.

De toe te voegen onderneming zal een franchise organisatie worden. Primair zal Fitention starten met drie trucks, waarmee zij eerst zelf één jaar gaan rijden en een klantenbestand gaan opbouwen. Op basis hiervan leren zij de valkuilen en kunnen zij, alvorens een en ander verder in de markt te zetten, de organisatie optimaliseren. De volgende stap zal zijn om te zorgen dat Fitention per provincie een truck heeft rijden. Iedere franchisenemer krijgt een provincie toebedeeld en zal zelf zorgdragen voor verdere uitbouw van het klantenbestand. 

Als ondernemer ben je in de basis nooit tevreden. Verdere uitbouw van de organisatie stelt Jens zichzelf ten doel. Belangrijk is om dit te doen met medewerkers en franchisenemers die kwaliteit hoog in het vaandel hebben staan. Dit is essentieel binnen de gezondheidszorg, iets wat Jens zelf na streeft.

Doelgroep
In de basis vallen alle bedrijven met een personeelsbestand van vijftig en meer in onze doelgroep. Fitention heeft besloten om zich primair op een paar doelgroepen te richten. Met betrekking tot KPI’s (verzuim naar beneden, productiviteit omhoog, werkplezier, etc.) kunnen zij dan beter benchmarken. Hier komt bij dat bepaalde doelgroepen eisen hebben met betrekking tot de fysieke gezondheid en Fitention hier een mooie bijdrage aan kan leveren. Vooralsnog hebben zij de volgende doelgroepen benoemd:

 • Bedrijven tot 200 man personeel
 • Zorgcentra – ziekenhuizen
 • Brandweer kazernes – PPMO
 • Transportbedrijven inzake Code 95 – vakbekwaamheid

Om in een startende situatie e.e.a werkbaar te kunnen houden starten zij met het werken in de provincies Gelderland en Flevoland. 

Alhoewel er veel reclame gemaakt wordt door sportscholen, zien zij dat er een algemene trend is dat mensen na een paar maanden afhaken. Tijdsgebrek, alleen naar een sportschool moeten, door de regen, etc. Genoeg redenen om juist naar de consument toe te gaan. Wanneer er in groepsverband getraind kan worden wordt dit gestimuleerd. Het trainen, zoals ze bij Fitention aanbieden, is comfortabel en zij zien mensen langer blijven. Laat staan wanneer ze naar de klanten toe gaan.

Onderscheidend vermogen
Wat Fitention uniek maakt is de fysiotherapeutische kijk op deze methode. Door niet voor vaste oefeningen te kiezen, maar met een op maat gemaakt programma te werken kunnen lichamelijke klachten in de kiem gesmoord worden en zelfs preventief aangepakt worden. Daarnaast adviseert Fitention over gezonde voeding en maken ze op maat gemaakte voedingsschema’s voor hun leden. Door zich niet op een vaste plek te vestigen kunnen ze hun methode aanbieden bij iedereen die hier behoefte aan heeft. Denk aan bedrijven, bedrijventerreinen, overheidsinstellingen en zorginstellingen.

Meer informatie op: www.fitention.nl

Structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

De investeringsbehoefte bestaat uit:

Vrachtwagen € 30.000,-
Oplegger € 63.000,-
Inventaris/apparatuur € 13.000,-
Werkkapitaal € 44.000,-
Totaal € 150.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 150.000,-

Leenbedrag: € 150.000,-
Rente: 8%
Looptijd: 60 maanden, lineaire maandelijkse aflossing

Risico

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteur is de heer J. van den Brink. Vanwege de gekozen rechtsvorm is de ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privévermogenspositie van de ondernemers nihil.
 • Er wordt een (gezamenlijke) persoonlijke borgstelling afgegeven door de heer G. van den Brink en mevrouw P. van den Brink-Jansen van Galen  van € 50.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde.  
 • De nog aan te schaffen vrachtwagen en oplegger worden in eerste verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. 
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Fitention worden in eerste verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Ten behoeve van de lening via Collin Crowdfund wordt er een overlijdensrisicoverzekering afgesloten op het leven van de heer J. van den Brink voor een bedrag van € 150.000,-. Deze is gelijk aan de looptijd van de lening via Collin Crowdfund. Deze wordt verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. 
 • De lening van de heer G. van den Brink en mevrouw P. van den Brink-Jansen van Galen ter hoogte van € 20.000,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Gedurende de looptijd van de lening zal er geen aflossing plaatsvinden op de achtergestelde lening. De rente wordt wel betaald.
 • Ter handhaving van de solvabiliteit is een niet-onttrekkingsverklaring overeengekomen. Deze houdt in dat er geen onttrekkingen aan het vermogen van Fitention mogen plaatsvinden, zolang de solvabiliteit (werkelijk eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal conform berekening Collin Crowdfund) 35% of lager is.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Fitention is Verhoogd risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De Collin Credit Score is gebaseerd op de cijfers 2018 en de prognoses 2019. De overall Collin Credit Score is Voldoende.

Rentabiliteit
De gerealiseerde omzet over 2017 was € 177.000,-. De gerealiseerde omzet is in 2018 gestegen naar € 232.000,-. Medio 2018 werd er een overname gedaan van Fit4All, op de financiering hiervan is fors afgelost. De cashflow kwam hierdoor nagenoeg neutraal uit. Na de overname van Fit4All is het klantenbestand van Fitention verder vergroot. In 2019 wordt in de eerste helft van 2019 het laatste deel van de overnamefinanciering afgelost. Na aflossing op de lening bij Collin en privé onttrekkingen wordt er een cashflowoverschot van € 41.000,- geprognosticeerd. Aangezien het bestaande bedrijf een vast klantenbestand heeft opgebouwd, en dus een stabiele basisomzet heeft, waarderen wij de score voor Rentabiliteit op dit moment als Voldoende.

Solvabiliteit
De solvabiliteit na correctie van de goodwill en na achterstelling van de lening van heer G. van den Brink en mevrouw P. van den Brink-Jansen van Galen bedraagt eind 2018 43%. Door de investering van de mobiele sportschool en de bijbehorende financiering hiervan daalt de solvabiliteit naar verwachting eind 2019 naar ruim 30%. Wij waarderen de Solvabiliteit op Ruim voldoende. 

Liquiditeit
Doordat er fors op de financiering van de overname is afgelost komt de current ratio eind 2018 uit op 0,9. Naar verwachting, en mede door de financiering bij Collin, zal de current ratio stijgen naar 2,3. Omdat deze score op prognose is gebaseerd, waarderen wij Liquiditeit als Voldoende.

Samenvattend
Rentabiliteit: Voldoende
Solvabiliteit: Ruim voldoende
Liquiditeit: Voldoende
Overall: Voldoende

Extra beloning

Bij een minimale inleg van €1.000,- ontvangen investeerders een korting van 10% op een jaarabbonement Fitention Harderwijk. De waardebon zal digitaal worden verzonden via Collin Crowdfund, aangezien de investeerders anoniem zijn ten opzichte van elkaar en de ondernemer.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-75378 heeft € 500 geïnvesteerd.
27-06-2019 om 16:25
investeerder-37512 heeft € 500 geïnvesteerd.
27-06-2019 om 16:20
investeerder-18394 heeft € 500 geïnvesteerd.
27-06-2019 om 16:13
investeerder-53568 heeft € 500 geïnvesteerd.
27-06-2019 om 15:45
investeerder-77432 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
27-06-2019 om 15:18

Ondernemer

Jens van den Brink

Crowdfund Coach


Ies Bos